بدون منجی، ما باید وابسته به اعمال نیک خودمان که شاید توسط رحمت خدا پاداش یابد، باشیم.مسیحیان معتقدند که عیسی مسیح (س.ع) به جای آنها بر روی صلیب زجر کشید تا آنها هدیه رایگان زندگی ابدی را دریافت کنند (انجیل افسسیان ۲: ۸-۱۰). این هدیه را از طریق ایمان دریافت می کنیم. بیشتر مسلمانان این عقیده را نادرست دانسته و قبول نمی کنند. آنها اعتقاد دارند که تهدید به جهنم برای سرعت بخشیدن به زندگی صالحانه و اعمال نیک، لازم است. اگر نجات هدیه است، آنها تعجب می کنند پس چه چیزی انگیزه برای زندگی کردن یک زندگی صالحانه خواهد بود؟

با این وجود مسیحیان به خاطر کارهای نیک برای مثال تاسیس بیمارستان‌ها، مدارس، یتیم خانه ها و سایر برنامه ها در سراسر جهان مشهور هستند. این اعمال را برای ورود به پادشاهی خدا انجام نمی دهند بلکه برای پاسخ به فیض نجات خداوند انجام می دهند. ما معتقدیم که روح القدس خداوند در ما زندگی میکند و برای انجام اعمال نیک به ما انگیزه می دهد.

قرآن تنها یک راه برای ورود به باغ ابدی ارائه می دهد و آن راه تنها به اعمال شخص بستگی دارد.

مسلمانان معتقدند…

  • ناجی وجود ندارد.در روز داوری هیچ کس نمی تواند به دیگری کمک کند. الانفطار ۸۲: ۱۹، فطر ۳۵: ۱۸، الزمر ۳۹: ۷)
  • نامه اعمال.هر شخص دارای محافظی است که اعمال خوب و بد همه را ثبت می کند به گونه‌ای که در روز قیامت کوچکترین اعمال خوب و بد در معرض دید خواهد بود. (الزلزله ۹۹: ۷-۸)، صالحین خوشحال خواهند شد و شریران به آتش افکنده می شوند مکانی که راه فرار ندارد (الانفطار ۸۲: ۱۰-۱۵). با خواندن قرآن می توان لیست کاملی از بایدها و نباید ها پیدا کرد تا مسلمان بتواند لطف خدا را در روز داوری به دست آورد.
  • مقیاس.اعمال هر کسی در یک مقیاس وزن می شود، و در روز قیامت مورد بررسی قرار می گیرد. اگر اعمال نیک بیشتر باشد، شخص سعادت جاودان خواهد داشت و پاداش هر عمل صالح دو برابر خواهد بود. (النساء ۴: ۴۰). اگر که سبک باشد پس گودال آتشین بی انتها خواهد بود. (القارعه ۱۰۱: ۴-۱۱).
  • شریران.خدا شریران را بر بی ایمانان می فرستد تا آنها را برای شورش عصبانی تحریک کند (مریم ۱۹: ۸۳).
  • رحمت برای مسلمانان.الله بر صالحین، آنان که نیکوکار هستند و آنان که به آیاتش ایمان دارند و رسولش را پیروی می کنند، رحم خواهد کرد (الاعراف ۷: ۱۵۶-۱۵۷، الزمر ۳۹: ۹). منتخبان صالح (متقیین) در روز قیامت - کسانی هستند که؛ ۱) به خدا (غیب) ایمان دارند، ۲) در نماز ثابت قدم هستند، ۳) پیشکار سخاوتمندانه آنچه به آنها ارائه داده‌ایم، ۴) به مکاشفات و آیاتی که توسط حضرت محمد به آنها فرستاده ایمان داشته باشند، ۵) به مکاشفاتی که قبل از زمان خود فرستاده شده ایمان دارند.
  • اعانه مخفی.دادن صدقه بسیار خوب است، اما اگر به طور پنهانی به فقرا پول بدهید، کفاره برخی از گناهان شما حاصل می شود. (البقرة ۲: ۲۷۱)

 
قرآن آیات پیشین (تورات، مزمور و انجیل) را تصدیق می کند که اهل کتاب مطابق با آیاتی که به آنها داده شده‌اند داوری می شوند. (المائده ۵: ۴۳-۴۴). پایه و اساس داوری در کتاب مقدس، احکام خدا و وفاداری به آنهاست. داوری در مراحلی توصیح داده می شود؛ می توانیم توضیحات مختصری از آنها را به این شیوه بدهیم:

  1. ۱. جلسه‌ی دادگاه:«نهری از آتشْ جاری شده، از پیش روی او بیرون می‌آمد. هزاران هزار خدمتش می‌کردند، و کُرورها کُرور به حضورش ایستاده بودند. دیوان بر پا شد، و دفترها گشوده گردید.» (دانیال ۷: ۱۰).
  2. ۲. تصمیم دادگاه.در دانیال ۷: ۲۲ گفته شده: «تا اینکه قدیم‌الایام آمد و داوری به نفع مقدسینِ آن متعال اجرا شد و زمانی رسید که مقدسین پادشاهی را به تصرف آوردند.»
  3. ۳. اجرای حکم.داوری نه تنها برای مقدسین بلکه بر متهم آنها یعنی شیطان نیز خواهد بود. به همین سبب در دانیال ۷: ۲۶-۲۷ نوشته شده است: اما دیوان برپا خواهد گشت، و حکومتش را از وی گرفته، آن را برای همیشه محو و نابود خواهند کرد. آنگاه پادشاهی و حکومت و حشمتِ ممالکی که زیر تمامی آسمان است به قوم مقدسینِ آن متعال داده خواهد شد؛ پادشاهی آنها پادشاهی جاودانه خواهد بود و همۀ حکومتها آنها را خدمت و اطاعت خواهند کرد.“
More Stories
عیسی المسیح پسر کیست؟
فارسی