چگونه از عیسی مسیح (علیه سلام) پیروی کنیم؟

چگونه از عیسی مسیح (علیه سلام) پیروی کنیم؟
۱. تصمیم بگیرید که عیسی مسیح برای شما کیست؛ «عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ‌کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی‌آید.» یوحنا ۱۴: ۶ ۲. خداوند را با تمام دل و فکر خود دوست داشته باش؛ «عیسی پاسخ داد: «”خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.“» متی ۲۲: ۳۷ ۳. بر گناهان و دنیا پرستی غلبه کنید؛ «با مسیح بر صلیب شده‌ام، و دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند؛ و این زندگی که اکنون در جسم می‌کنم، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به‌خاطر من داد.» غلاطیان ۲: ۲۰ ۴. همه چیز را به او بسپارید؛ «خداوند می‌گوید: بیایید تا در برابر یکدیگر حُجت بیاوریم: اگرچه گناهان شما چون ارغوان باشد، همچون برف سفید خواهد شد؛ و اگرچه همچون قرمز، سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد.» اشعیا ۱: ۱۸ ۵. تقدس کامل؛ «پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.» رومیان ۱۲: ۱ ۶. روزانه با او قدم بزنید؛ «پس همان‌گونه که مسیحْ عیسای خداوند را پذیرفتید، در او سلوک کنید: در او ریشه گیرید و بنا شوید، و همان‌گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار شده، لبریز از شکرگزاری باشید.» کولسیان ۲: ۶-۷
چگونه اراده‌ی خدا را بدانیم
  • دعا کردن. برای هرگونه تصمیم در زندگیتان از خدا بخواهید به شما در درک اراده‌اش کمک کند.
  • صبر: لازم است که نحوه صبور بودن را یاد بگیریم. ما سریعا می خواهیم جواب را دریابیم. ولی بهترین راه دعا کردن به هنگام انتظار است.
  • کتاب مقدس: کتاب مقدس ما را راهنمایی کرده و به ما مشاوره می دهد.
  • نشانه ها: از خدا نشانه بخواهید، اگر از خدا نشانه‌ای بخواهید او به شما نشان خواهد داد.
  • مشاوره:با مردم خدا مشورت کنید، خداوند از طریق آنها با شما صحبت خواهد کرد.
  • حق انتخاب انسان: خداوند به ما حق انتخاب می دهد.
More Stories
الله در قرآن
فارسی