Joinedمی 7, 2018
Articles50
Comments170
آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟ خدا شما را بخاطر کفر می بخشد. استغفر الله اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد اگر فاسقي برايتان خبري آورد نيك وارسى كنيد مبادا به ناداني گروهى را آسيب برسانيد Read More
لیسان العرب از طریق "مرجع ، نوشتن ، پیام ، برای الهام بخشیدن و کلمات پنهان ... و همه چیزهایی که به دیگران تحویل داده شد" الهام را به عنوان... Read More
فارسی