JoinedMay 7, 2018
Articles112
Comments212
هنوز به وضوح می توانم روزهایی را به یاد بیاورم که بیماری پدرم بر قلبم سنگینی می کرد. زمان ناراحت و نگرانی عمیقی بود. با ایمانی تزلزل... ادامه مطلب
همانطور که در امتداد جاده عریض با افراد دیگر قدم می‌زدم، در پیمودن مسیر آشنا که بر اساس سنت‌های پدرانمان هدایت می‌شد، احساس راحتی می‌کردم. ادامه مطلب
فارسی