دیدن انجیل در خواب

نابلسی در کتاب معطر خواب در تعبیر خواب می گوید: «هر که مسلمان باشد و ببیند کتاب انجیل دارد، به عبادت و ریاضت می پردازد و شاید انجیل دلالت بر جداگرایی داشته باشد. اگر بیننده دارای نفوذ یا قدرت باشد، بینش یا خواب او بیانگر ظلم به دشمنان یا جلوگیری از نارضایتی است.»

دیدن انجیل نماد تحقق یک پیام یا مسئولیت انسانی است. این کارها ممکن است دشوار باشد زیرا انجیل رنج های عیسی مسیح (علیه السلام) را در حین ابلاغ پیام او به جهانیان را شرح می دهد. در مورد خرید انجیل در خواب، این ممکن است به معنای کسب حکمت و دانش گسترده باشد.

دیدن انجیل در خانه به این معنی است که خانه به زودی شاهد خبرهای خوبی خواهد بود.

انجیل در خواب برای بینندهّ خواب مژده است. اگر امید داشته باشند که اتفاقی بیفتد و انجیل را در خواب ببینند، سپس او امید را بدست خواهد آورد

انجیل در برخی از تعابیر قدیمی، راه نجات از غم و اندوه است. پس اگر بیننده مضطرب و یا افسرده است و در خواب می بیند که انجیل را می خوانند یا مرور می کنند، از اضطراب و اندوه و همه افسردگی و نگرانی ها رهایی می یابد

دیدن انجیل در خواب بیمار بیانگر شفا است. اگر بیمار خود را در حال نگه داشتن انجیل ببیند، به رحمت خدا شفا می یابد.

انجیل در خواب بیانگر عهد و پیمان است. این نماد توبه است زیرا انجیل شامل عهد جدید از کتاب مقدس است و اصطلاح عهد جدید (عهد) نشان دهنده تغییر سازنده یا بیانگر تجدید دوباره است.

انجیل همچنین نماد عفو و بخشش است زیرا نگرش آن بیانگر تحمل، بی قراری و صلح است.

دیدن انجیل در خواب نشانه ها و معانی زیادی دارد. اکثر تفاسیر ارائه شده از انجیل مبتنی بر اهمیت کلامی و عملکردی آن است. کلمه انجیل ریشه یونانی دارد و به معنای بشارت یا مژده است.

با توجه به اهمیت کلمه، دیدن انجیل در خواب معانی مثبتی دارد. نشانه خبر خوب یا شادی آفرین است و بیانگر آن است که تحولی همه جانبه و مثبت در زندگی بیننده رخ داده است. انجیل عهد جدید است، بنابراین اگر انجیل در خواب ظاهر شود، اهمیت آن به معنای تجدید است، خواه در سطح زندگی معنوی، یا وجود موقعیت اجتماعی، یا غیر می باشد.

اما اگر در آگاهی کامل به انجیل تکیه کنیم و آن را به عنوان یک کتاب مقدس الهی بدانیم و به اهمیت کارکردی انجیل پی ببریم ، دیدن آن در خواب به معنای نجات و رستگاری می باشد ، زیرا این کتاب شرح سفر عیسی مسیح (علیه السلام) از تولد تا مصلوب شدن و رستاخیز اورا در روز سوم، بیان می کند زیرا او به این دنیا آمد تا انسان را از گناه نجات دهد.

دیدن انجیل در خواب نماد نجات بیننده از گناهان یا اشتباهات او است، زیرا انجیل نیز نشان دهنده شفای بیماری یا مرض است.و همچنین نماد معنوی و اخلاقی است و همچنین این تفسیر یک گزاره یا خبری صادقانه است که حتماً اتفاق خواهد افتاد

در برخی از تعابیر قدیم، انجیل در خواب بیانگر رستگاری است و گفته می‌شود که نماد شهادت برای کسانی است که در دعوا یا منازعه بودند. اگر بیننده ببیند که به زبان عربی نوشته شده، گواه حق و عدل و انصاف است.

رؤیای انجیل در خواب مریض شفا و مژده است برای مضطرب و غمگین و بیگناه و زندانی که آرزوی آزادی دارد. انجیل نیز برای علما و مربیان حكمت بصیر و علم او را بیان می کند. هر کس در خواب خود را در حال خواندن انجیل ببیند، به دین دانا است یا آنچه را که به مردم سود می رساند، فرا می گیرد و انجیل مظهر بشارت و مژده است.

اگر وقت خود را صرف مطالعه و یادگیری بیشتر در مورد انجیل کنید، خوشبخت خواهید شد. می توانید یک نسخه از انجیل را در قسمت منبع پیدا کنید. زمانی را صرف خواندن انجیل کنید و فراموش نکنید که رویای خود را با ما در میان بگذارید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. AsSalam alaikum, in my dream I was given the Injil by a hand coming from the sky, and it was full of light and I heard a voice saying this is my book recit it everyday. I woke up very happy and I have never been happy like this.

  1. Aleykum al-salam, Ahmad. We thank you for entrusting us with your dream. As we wrote in this article, the Injil is the Word of Allah and has never been corrupted. It is written: “And behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book.” – Injil, Revelation 22:7. The Quran actually came to confirm Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrah and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. As you can see, the Qur’an itself does not says that the Injil was corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. Allah gave the Injil to mankind and it contains teachings that lead to eternal life. Allah wants you to read and recite His Word. May Allah bless you with wisdom and discernment. If you have any other questions or doubts, don’t hesitate to write to us.

 2. سلام علیکم در ماه رمضان خوابهای زیادی دیدم اینکه مردی سفید پوش به من انجیل می دهد و وقتی آن را می گیرم اتفاقی در درونم می افتد و وقتی آن را باز می کنم نور بیرون می آید و همه اطرافم من را روشن می کند، لطفاً معنی این خوابها چیست. ?

  1. علیکم السلام، داود. ممنون که برای ما نوشتید و در مورد رویاهایتان صحبت کردید. این مرد سفید پوشی که دیدی سیدنا عیسی مسیح (علیه السلام) است. دیدن او نشانه برکت و رحمت و امید و آرامش است. او انجیل را به شما داد، زیرا کلام الله است و همانطور که در این مقاله می بینید، هیچ گونه تحریفی در آن صورت نگرفته است. در واقع انجیل را خداوند داده تا گام های ما را راهنمایی و روشن کند. نوشته شده است: «در واقع تمام قسمتهای كتاب‌مقدس را خدا الهام فرموده است. از اين جهت، برای ما بسيار مفيد می‌باشد، زيرا كارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌كند، و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدايت می‌نمايد. خدا بوسيلهٔ كلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماييم.» - (انجیل، دوم تیموتائوس 3: 16-17. )من به شما توصیه می کنم برای مطالعه بیشتر در مورد انجیل وقت بگذارید و اگر سوالی دارید دریغ نکنید دوباره برای ما بنویسید.خدا شما را همیشه برکت دهد.

 3. سلام علیکم در خواب مردی را دیدم که ردای سفید پوشیده بر تخت بزرگی نشسته بود و از آسمان پایین آمده و انجیل را به من داد و گفت آن را در قلب خود مخفی کن و با تعالیم آن زندگی کن، سپس از خواب بیدار شدم. لطفا معنی این خواب چیست.؟

  1. علیکم السلام، فیراس. ممنون که در مورد رویای خود به ما گفتید. این مرد سفیدپوش بر عرش، عیسی مسیح (علیه السلام) است. او انجیل را به شما داد زیرا کلام خداست و پیام های مهمی در مورد ملکوت خدا و روز قیامت دارد. علاوه بر این، این کلام خداست و هرگز مخدوش نشده است. در حقیقت قرآن برای تایید انجیل آمده است: «ای محمد، کتابی را که پیش از آن بود تصدیق می‌کند. و تورات و انجیل را نازل کرد» (آل عمران 3: 3، همچنین رجوع کنید به المائده 5: 46-47). همچنین، کلام خدا را نمی توان تغییر داد: «برای کلماتش تبدیل کننده ای نیست، » (کهف 18:27). به شما توصیه می کنم برای اطلاعات بیشتر مقالات بخش "انجیل مقدس" را از وب سایت ما مطالعه کنید. خدا شما را همیشه برکت عطا کند.

 4. سلام علیکم تعبیر دیدن انجیل در خواب چیست.؟ نور آن را احاطه کرده است و چون آن را باز کردم نوری از آن بیرون آمد و وارد قلبم شد و آرامش و آسایشی را احساس کردم که نمی توانم آن را وصف کنم.

  1. علیک سلام خلوات ممنون که رویای خود را با ما در میان گذاشتید. دیدن انجیل در خواب به معنای نزدیک شدن به کلام خدا و شناخت حقیقت است. و خداوند این خواب را به شما نشان داد تا به شما بگوید که باید انجیل را بخوانید و با داستان سیدنا عیسی مسیح (علیه السلام) آشنا شوید و ما آماده ایم تا در این زمینه به شما کمک کنیم تا به پاسخ هر سوالی که دارید برسید. لطفا تماس خود را از ما دریغ نکنید.خدا شما را همیشه برکت عطا کند.

 5. اسلام وعلیکم، انجیل را در خواب دیدم، تا به حال ندیده بودم. وقتی آن را باز کردم نوری از آن بیرون آمد و وارد قلبم شد، احساس آرامش، شادی، امید و محبت کردم، احساس کردم آدم جدیدی هستم. لطفاً تعبیراین خواب چیست؟تشکر.

  1. علیکم السلام، احمد. دیدن انجیل نشانه بشارت و آرامش و نور است. دیدن او نشانه آن است که خداوند می خواهد به تو برکت دهد و با دلت صحبت کند. در واقع، شما انجیل را دیدید، زیرا آن کلام خداست و آنطور که فکر می کنید هرگز مخدوش نشده است. همانا قرآن برای تصدیق انجیل آمده است: «ای محمد، اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه از كتابهاى آسمانى پيش از خود مى‏ باشد به حق و به تدريج بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را .» (آل عمران، 3: 3، همچنین رجوع کنید به المائده، 5: 46-47.) علاوه بر این، کلام خداوند قابل تغییر نیست: «برای کلماتش تبدیل کننده ای نیست،» (آل). -کهف 18:27). توجه داشته باشید که حتی قرآن نگفته است که انجیل فاسد شده است و علاوه بر این تأیید می کند که کلام الله قابل تغییر نیست. خداوند خدای ضعیفی نیست که نتواند از کلام خود محافظت کند. او می خواهد که شما از طریق انجیل درباره اراده او بیشتر بدانید. خداوند به شما حکمت و بصیرت عنایت فرماید.

 6. سلام، دیدن خواب انجیل در خواب و فرشته ایی که مرا درباره حقیقت صراط مستقیم تعلیم می داد چیست؟ با تشکر.

  1. علیکم السلام، شوال. ممنون که در مورد رویای خود به ما گفتید. دیدن انجیل نشانه بشارت و نور است. فرشته در مورد انجیل برای شما توضیح داده ، زیرا آن کلام خداست و هیچگاه مخدوش نشده است. در حقیقت، قرآن برای تایید انجیل آمده است: «اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه از كتابهاى آسمانى پيش از خود مى‏ باشد به حق و به تدريج بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را .پيش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان جداكننده حق از باطل] را نازل كرد كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند بى‏ ترديد عذابي سخت‏ خواهند داشت و خداوند شكست‏ ناپذير و صاحب‏ انتقام است .در حقيقت هيچ چيز [نه] در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی‏ ماند » - آل عمران 3: 3-5. «کلام خدا عوض نمی شود» «هیچ کس نمی تواند کلام (و احکام) خدا را تغییر دهد» - انعام 6:34. در انجیل حقایق مهمی وجود دارد که خداوند می خواهد آنها را بدانید و به صراط مستقیم هدایت شوید. به شما توصیه می کنم بیشتر مطالعه کنید و اگر سوالی دارید دریغ نکنید برای ما بنویسید. خدا شما را همیشه برکت عطا کند.

 7. سلام علیکم، در خواب دیدم مردی ردای سفید پوشیده نزد من آمد و هدیه ای به من داد، او گفت این کلام من است و تو را حقیقت را درآن حق خواهی یافت که تو را به راه راست هدایت می کند. وقتی هدیه را باز کردم، انجیل بود، لطفاً تعبیر این خواب چیست.؟ من گیج هستم، به کمک نیاز دارم. متشکرم.

  1. علیکم السلام، سعید. ممنون که در مورد رویای خود به ما گفتید. عیسی مسیح (علیه السلام) را در خواب دیدی و بر تو تجلی کرد، زیرا می خواهد او را بشناسی و درباره او بیشتر بدانی. او انجیل را به شما هدیه داد، زیرا کلام خدا چنانکه می پندارید تحریف نشده است و در قرآن آمده است: «اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه از كتابهاى آسمانى پيش از خود مى‏ باشد به حق و به تدريج بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را .پيش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان جداكننده حق از باطل را نازل كرد كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند بى‏ ترديد عذابي سخت‏ خواهند داشت و خداوند شكست‏ ناپذير و صاحب‏ انتقام است .در حقيقت هيچ چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی‏ ماند.» - قرآن، آل عمران 3: 3-5. و نیز: «وَ لَا مُبَّدَّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ » «هیچ کس نمی تواند کلام (و احکام) خدا را تغییر دهد» - قرآن، انعام 6:34. همانطور که می بینید خود قرآن نمی گوید که انجیل فاسد شده است و بیان می کند که کلام خدا توسط انسان ها قابل فاسد شدن نیست. عیسی از شما می‌خواهد که انجیل را بخوانید تا از او و داستان کامل او مطلع شوید. سخنان او این است: «عيسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.» - انجیل، یوحنا 14: 6. او صراط مستقیم است و می خواهد شما را به زندگی ابدی هدایت کند. خداوند همیشه به شما حکمت و بصیرت عنایت فرماید.

 8. سلام علیکم، در خواب دیدم انجیل را که باز کردم نوری بیرون آمد و صلیبی از آن نورنمایان شد و صدایی شنیدم که می گفت این کلام من است، هر روز باید آن را بخوانی. من متحیر از خواب بیدار شدم، لطفا معنی این خواب چیست.؟

  1. علیکم السلام، آزوز. ممنون از اینکه در مورد رویای خود به ما گفتید. دیدن انجیل نشانه مژده، امید و آرامش است. در واقع آن صدا به شما می گفت که هر روز انجیل را بخوانید زیرا کلام خداست و نوری در آن وجود دارد تا زندگی شما را روشن کند و شما را در صراط مستقیم راهنمایی کند. در حقیقت، قرآن برای تأیید انجیل آمده و می‌فرماید: « «اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه از كتابهاى آسمانى پيش از خود مى‏ باشد به حق و به تدريج بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را .پيش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان جداكننده حق از باطل را نازل كرد كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند بى‏ ترديد عذابي سخت‏ خواهند داشت و خداوند شكست‏ ناپذير و صاحب‏ انتقام است .در حقيقت هيچ چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی‏ ماند.» - قرآن، آل عمران 3: 3-5. و نیز:«وَ لَا مُبَّدَّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ » «هیچ کس نمی تواند کلام(و احکام) خدا را تغییر دهد» - قرآن، انعام 6:34. همانطور که می بینید خود قرآن نمی گوید که انجیل فاسد شده است و بیان می کند که کلام خدا توسط انسان ها قابل فاسد شدن نیست. صلیب به معنای قربانی است که رهایی به ارمغان می آورد. این قربانی احساسات گناه آلود برای شروعی دوباره از فیض و بخشش است. خداوند می خواهد صراط مستقیم را بر تو آشکار کند و می خواهد تو را به زندگی ابدی هدایت کند. خداوند همیشه به شما حکمت و بصیرت عنایت فرماید.

 9. سلام علیکم در خواب دیدم حضرت عیسی مسیح (ع) آمده و انجیل را به من داد و گفت: صراط مستقیمی را که سالهاست به دنبال آن بودی را اینجا خواهی یافت، فقط به من ایمان داشته باش و مرا پیروی کن و راه مرا پیروی کن. . سپس مرا برکت داد. لطفا کمکم کنید تعبیر خوابم را بفهمم؟ متشکرم

  1. علیکم السلام، زیاد. ممنون که برای ما نوشتید و رویای خود را به اشتراک گذاشتید. دیدن انجیل مژده و امید است، همچنان که دیدن عیسی مسیح (علیه السلام) نشانه برکت و سلامتی و رحمت است. همچنین نشانه صداقت قلب شماست. او می داند که شما شک دارید و می خواهد به او اعتماد کنید. این سخنان اوست: «عیسی پاسخ داد: «عيسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.» -( انجیل، یوحنا 14: 6.) در واقع، عیسی انجیل را به شما داد، زیرا آن کلام خداست و هرگز آنطور که شما فکر می کنید مخدوش نشده است. علاوه بر این، این کتابی است که در مورد تمام تاریخ و تعالیم او صحبت می کند. او از شما می خواهد که از او پیروی کنید زیرا او صراط مستقیم است و شما را به زندگی ابدی هدایت می کند. امیدوارم این دعوت را بپذیرید. در صورت داشتن هرگونه سوالی دریغ نکنید برای ما بنویسید. خداوند شما را همیشه برکت عطا کند.

 10. سلام، دیشب مردی را دیدم که ردای سفید پوشیده بود به دیدنم آمد و به من هدیه ایی داد. کتابی به من داد و وقتی آن را باز کردم نور از آن کتاب بیرون می‌آمد و دیدم انجیل است، اوبه من گفت این کتاب تو را به راه راست هدایت می‌کند. این رویا چه معنایی دارد؟ با تشکر.

  1. علیکم السلام، اجواد. ممنون که برای ما نوشتید و رویای خود را به اشتراک گذاشتید. دیدن انجیل نشانه بشارت و برکت است. مرد سفیدپوش، انجیل را به تو داد، زیرا کلام خداست، و قرآن برای تأیید انجیل آمده است: «ای محمد، کتابی را که پیش از این بود، بر تو فرستاد. و تورات و انجیل را نازل کرد» (آل عمران 3: 3، همچنین رجوع کنید به المائده 5: 46-47). بعلاوه، کلام خداوند قابل تغییر نیست: «لَا مُبَدّلَ لِکَلِمَاتِهِ» (کهف 18:27). در واقع مرد سفید پوشی که دیدی، عیسی مسیح (علیه السلام) است و او شما را به مطالعه انجیل دعوت کرده است، زیرا تمام داستان او در آن ذکر شده است، زیرا او صراط مستقیم است. دعا میکنم این دعوتت را قبول کنی خداوند شما را همیشه برکت دهد.

 11. سلام، در خواب دیدم که در ساختمان بزرگی هستم و در وسط آن کتابی باز شده و نوری از آسمان بر آن می تابد، چون نزدیکتر شدم دیدم انجیل است و صدایی شنیدم. که میگفت این کلام من است و هر روز آن را بخوان. گیج از خواب بیدار شدم، تعبیر این خواب چیست؟ با تشکر.

  1. علیکم السلام، فواد. ممنون از پیام شما و اینکه رویای خود را با مادر میان گذاشتید. دیدن انجیل در خواب، نشانه مژده و امید است. در واقع، رویای شما دعوتی بوده است برای مطالعه انجیل، زیرا کلام الله است و هرگز آنطور که فکر می کنید خراب نشده است.در حقیقت، قرآن برای تایید انجیل آمده است: «ای محمد، اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه [از كتابهاى آسمانى] پيش از خود مى‏ باشد به حق [و به تدريج] بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را » (آل عمران 3: 3، همچنین رجوع کنید به المائده 5: 46-47). بعلاوه، کلام خداوند قابل تغییر نیست: «لَا مُبَدّلَ لِکَلِمَاتِهِ» (کهف 18:27). امیدوارم این دعوت را بپذیرید و زمانی را صرف مطالعه و دانستن بیشتر در مورد انجیل کنید. خدا شما را همیشه برکت عطا کند.

 12. شما در اینجا نظرات بسیار خوبی ارائه کردید. من در اینترنت برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع بررسی کردم و متوجه شدم که اکثر افراد با نظرات شما در این وب سایت همراهی می کنند.

  1. ممنون از اظهار نظر شما ، فلورانس. ما را دنبال کنید و از ارسال سوالات خود برای ما دریغ نکنید. باشد که خدا شما را برکت دهد.

 13. السلام علیکم، در خواب دیدم کتابی باز شده و نور از آن بیرون می‌آید و به دیدن آن رفتم، چون به آن رسیدم صدایی شنیدم که می‌گفت: این کلام ابدی من است، انجیل آن را بردار واز آن پیروی کن . من متحیر از خواب بیدار شدم، چرا باید انجیل را در خواب ببینم، می توانید به من کمک کنید معنی خوابم را بفهمم؟ خدا به شما خیر بدهد.

  1. علیکم السلام، عمر. ممنون که در مورد رویای خود به ما گفتید. دیدن انجیل در خواب، نشانه برکت و بشارت است. بعلاوه، این کلام خداست و هرگز تحریف و تغییر نکرده است. در حقیقت، قرآن برای تایید انجیل آمده است: «اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه [از كتابهاى آسمانى] پيش از خود مى‏ باشد به حق [و به تدريج] بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را پيش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان [=جداكننده حق از باطل] را نازل كرد كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند بى‏ ترديد عذابي سخت‏ خواهند داشت و خداوند شكست‏ ناپذير و صاحب‏ انتقام است در حقيقت هيچ چيز [نه] در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی‏ ماند » - قرآن، آل عمران 3: 3-5. و نیز: «هیچ کس نمی تواند کلام (و احکام) خدا را تغییر دهد» - قرآن، انعام، 6: 34. خداوند انجیل را به بشر داد و حاوی تعالیمی است که به زندگی ابدی می انجامد. به همین دلیل صدایی که شنیدید به شما گفت که آن را بخوانید و دنبال کنید. به شما توصیه می کنم که کمی وقت بگذارید و انجیل را بخوانید و اگر شک دارید دوباره برای ما بنویسید. کمک به شما خوشحال کننده خواهد بود. خداوند به شما برکت دهد.

 14. سلام علیکم، دیروز انجیل را در خواب دیدم، نور درخشانی از آن می تابد و صدایی شنیدم که می گفت این کلام ابدی خداوند است آن را بگیر و از هدایتش پیروی کن.

  1. علیکم السلام، حمدان. دیدن انجیل در خواب، نشانه مژده و آرامش است. علاوه بر این، این کلام خداست و هرگز مخدوش نشده است. همانا قرآن برای تصدیق انجیل آمده است: «ای محمد، کتابی را که پیش از آن بود تصدیق می‌کند. و تورات و انجیل را نازل کرد.» (آل عمران، 3: 3، همچنین رجوع کنید به آل مائده، 5: 46-47) و کلام خدا قابل تغییر نیست: «لا تغییری در کلام او» (الکهف). 18:27) رویای شما دعوتی است برای مطالعه انجیل و پیروی از تعالیم آن که شما را به زندگی ابدی راهنمایی می کند. دعا می کنم که خداوند به شما عقل و بصیرت عطا کند. دریغ نکنید برای ما بنویسید اگر شک دارید.

 15. سلام علیکم، مردی سفیدپوش را در خواب دیدم که به من انجیل داد و از انجیل به من می آموخت، صدای او و آنچه می خواند برای من آرام بخش بود و دلم را پر از آرامش میکرد ، تعبیر خواب من چیست؟ متشکرم.

  1. کرار، از اینکه رویای خود را با ما در میان گذاشتید بسیار متشکرم. مرد سفیدپوش به تو یاد می داد که انجیل را بخوانی چون کلام خداست، و قرآن آمد تا انجیل را تایید کند، [ای محمد] این کتاب را بر تو فرستاد که در واقع تصدیق کننده آنچه قبل از آن بود. . و تورات و انجیل را نازل کرد» (آل عمران 3: 3، همچنین رجوع کنید به المائده 5: 46-47). بعلاوه، کلام خدا را نمی توان تغییر داد: «تغییری در کلام او نیست » (کهف 18:27). در حقیقت مرد سفید پوشی که دیدید عیسی مسیح (علیه السلام) است، حضور او موجب سلامتی و برکت است، زیرا او رحمت خداوند بر مردان است و دوست دارد در کنار شما باشد و شما را . به زندگی ابدی هدایت کند.من شما را تشویق می کنم که زمانی را صرف خواندن انجیل کنید تا در مورد او و اراده خداوند برای زندگی خود بیشتر بدانید. خداوند به شما برکت دهد. اگر سوال بیشتری دارید دوباره برای ما بنویسید.

 16. سلام علیکم ، در خواب مردی را دیدم که جامه سفید پوشیده و صورتش مانند خورشید بود و بر تخت بزرگی نشسته بود، از من خواست که به او نزدیک شوم، سپس صلیب و کتابی به من داد. کتاب مقدس را و از من خواست تا آن را بخوانم و دنبالش کنم، سپس از خواب بیدار شدم. تعبیر خواب من چیست؟ اجر شما با خدا.

  1. علیک السلام حازم. ممنون که رویای خود را با ما در میان گذاشتید.کسی که بر تو ظاهر شد سرور ما عیسی مسیح (علیه السلام) است و در انجیل آمده است: «هنگامی كه من، مسيح موعود، باشكوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بيايم، آنگاه بر تخت باشكوه خود خواهم نشست.» (متی 25: 31). ) صلیب را به تو داده که نشانه و نمادی است برای قربانی کردن، او این کار را برای ما انجام داد و اگر می‌خواهی او را بشناسی، می‌توانی کتابی را که به تو داده، «انجیل» را بخوانی. شما همچنین می توانید با خواندن کتاب مقدس او را پیروی کنید و ما آماده ایم تا به شما در پاسخ به هر سوالی که ممکن است داشته باشید کمک کنیم. خدا شما را برکت دهد.

 17. در خواب دیدم مرد خدا ۲کتاب به من داد و اولین کتاب او به من گفت انجیل است آن را به من داد و آن را باز کرد و برای تسبیح خدا زانو زد اما اطرافیانم شروع به درخواست آن کردند تا به آنها قرض بدهم تا بخوانند.

  1. جلیا، ممنون که رویای خود را به ما گفتی. دیدن انجیل در خواب، نشانه مژده و امید است. انجیل کلام خداست و بسیاری آن را رد کرده‌اند، اما کسانی که آن را می‌پذیرند باید به دیگرانی که هنوز آن را نمی‌دانند مژده بدهند و شما را به راه راست هدایت میکند و به عبادت خدا می‌رساند. همانطور که نوشته شده است: "كلام تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است كه راه را پيش پايم روشن می‌سازد!" – زبور، 119:105. "«آسمان و زمين از بين خواهد رفت، اما كلام من تا ابد باقی خواهد ماند." – انجیل، متی 24:35. رویای شما دعوت روشنی برای مطالعه کلام خدا و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران است، زیرا بسیاری از کسانی هستند که تشنه یادگیری هستند. خدا به شما برکت دهد.

More Stories
آیا کتاب مقدس می تواند تحریف شود؟
فارسی