دیدن انجیل در خواب

نابلسی در کتاب معطر خواب در تعبیر خواب می گوید: «هر که مسلمان باشد و ببیند کتاب انجیل دارد، به عبادت و ریاضت می پردازد و شاید انجیل دلالت بر جداگرایی داشته باشد. اگر بیننده دارای نفوذ یا قدرت باشد، بینش یا خواب او بیانگر ظلم به دشمنان یا جلوگیری از نارضایتی است.»

دیدن انجیل نماد تحقق یک پیام یا مسئولیت انسانی است. این کارها ممکن است دشوار باشد زیرا انجیل رنج های عیسی مسیح (علیه السلام) را در حین ابلاغ پیام او به جهانیان را شرح می دهد. در مورد خرید انجیل در خواب، این ممکن است به معنای کسب حکمت و دانش گسترده باشد.

دیدن انجیل در خانه به این معنی است که خانه به زودی شاهد خبرهای خوبی خواهد بود.

انجیل در خواب برای بینندهّ خواب مژده است. اگر امید داشته باشند که اتفاقی بیفتد و انجیل را در خواب ببینند، سپس او امید را بدست خواهد آورد

انجیل در برخی از تعابیر قدیمی، راه نجات از غم و اندوه است. پس اگر بیننده مضطرب و یا افسرده است و در خواب می بیند که انجیل را می خوانند یا مرور می کنند، از اضطراب و اندوه و همه افسردگی و نگرانی ها رهایی می یابد

دیدن انجیل در خواب بیمار بیانگر شفا است. اگر بیمار خود را در حال نگه داشتن انجیل ببیند، به رحمت خدا شفا می یابد.

انجیل در خواب بیانگر عهد و پیمان است. این نماد توبه است زیرا انجیل شامل عهد جدید از کتاب مقدس است و اصطلاح عهد جدید (عهد) نشان دهنده تغییر سازنده یا بیانگر تجدید دوباره است.

انجیل همچنین نماد عفو و بخشش است زیرا نگرش آن بیانگر تحمل، بی قراری و صلح است.

دیدن انجیل در خواب نشانه ها و معانی زیادی دارد. اکثر تفاسیر ارائه شده از انجیل مبتنی بر اهمیت کلامی و عملکردی آن است. کلمه انجیل ریشه یونانی دارد و به معنای بشارت یا مژده است.

با توجه به اهمیت کلمه، دیدن انجیل در خواب معانی مثبتی دارد. نشانه خبر خوب یا شادی آفرین است و بیانگر آن است که تحولی همه جانبه و مثبت در زندگی بیننده رخ داده است. انجیل عهد جدید است، بنابراین اگر انجیل در خواب ظاهر شود، اهمیت آن به معنای تجدید است، خواه در سطح زندگی معنوی، یا وجود موقعیت اجتماعی، یا غیر می باشد.

اما اگر در آگاهی کامل به انجیل تکیه کنیم و آن را به عنوان یک کتاب مقدس الهی بدانیم و به اهمیت کارکردی انجیل پی ببریم ، دیدن آن در خواب به معنای نجات و رستگاری می باشد ، زیرا این کتاب شرح سفر عیسی مسیح (علیه السلام) از تولد تا مصلوب شدن و رستاخیز اورا در روز سوم، بیان می کند زیرا او به این دنیا آمد تا انسان را از گناه نجات دهد.

دیدن انجیل در خواب نماد نجات بیننده از گناهان یا اشتباهات او است، زیرا انجیل نیز نشان دهنده شفای بیماری یا مرض است.و همچنین نماد معنوی و اخلاقی است و همچنین این تفسیر یک گزاره یا خبری صادقانه است که حتماً اتفاق خواهد افتاد

در برخی از تعابیر قدیم، انجیل در خواب بیانگر رستگاری است و گفته می‌شود که نماد شهادت برای کسانی است که در دعوا یا منازعه بودند. اگر بیننده ببیند که به زبان عربی نوشته شده، گواه حق و عدل و انصاف است.

رؤیای انجیل در خواب مریض شفا و مژده است برای مضطرب و غمگین و بیگناه و زندانی که آرزوی آزادی دارد. انجیل نیز برای علما و مربیان حكمت بصیر و علم او را بیان می کند. هر کس در خواب خود را در حال خواندن انجیل ببیند، به دین دانا است یا آنچه را که به مردم سود می رساند، فرا می گیرد و انجیل مظهر بشارت و مژده است.

اگر وقت خود را صرف مطالعه و یادگیری بیشتر در مورد انجیل کنید، خوشبخت خواهید شد. می توانید یک نسخه از انجیل را در قسمت منبع پیدا کنید. زمانی را صرف خواندن انجیل کنید و فراموش نکنید که رویای خود را با ما در میان بگذارید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. Asalamualaikum I had a dreamed of a man in white came to my room, I was standing beside my bed and light filled the room from his face, and he gave me a book to read, I have seen this book with my friend before, it was the Injeel, then he left. Can you help me understand the meaning?

  1. Aleykum al-salam Mahdi. We thank you for entrusting us with your dream. This Man in white who visited your room is Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us). Seeing him is a sign of blessings, good news, peace and that Allah’s mercy is with you. He brings light and blessing with his presence, because he is Light and no darkness can stand in his presence: “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. The Injil also indicates good news of salvation. Isa offered you the Injil because it is the Word of Allah and has never been corrupted as you might think, but the Qur’an came to confirm the Injil. You can see the arguments in the article above, or read the “The Holy Injil” section here on our website for more details. Furthermore, the Injil records the entire history of Isa, his teachings and the signs of his return on the Day of Judgement. He wants you to know all this in order to follow him, prepare yourself and help others: “Behold, I am coming quickly! Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book.” – Injil, Revelation 22:7. I advise you to spend some time reading Injil and if you have any questions, please write to us again. We’ll be delighted to help you. May Allah bless you with wisdom.

 2. سلام علیکم، در خواب دیدم که دارم انجیل می خوانم، صدایی شنیدم که می گفت: آفرین پسرم به پیروی از راه من ادامه بده. لطفاً تعبیر این خواب چیست؟

  1. علیکم السلام محمد. از اینکه برای ما نوشتید و رویای خود را به ما گفتید متشکریم. دیدن انجیل در خواب، نشانه برکت و اجابت و بشارت است. علاوه بر این، این کلام خداست و حاوی احکام مهمی است که شما را در این زندگی راهنمایی می‌کند و شما را برای زندگی جاودانه آماده می‌کند: «در واقع، تمام کتب مقدّس الهام خداست و سودمند است تا حقیقت را به ما تعلیم دهد، و آنچه را که در زندگی ما نادرست است، به ما تذکر دهد. همچنین وقتی راه را به اشتباه می‌پیماییم، ما را اصلاح می‌کند و آنچه را که درست است، به ما تعلیم می‌دهد. خدا به‌وسیلۀ کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماییم» - (انجیل، دوم تیموتائوس 3: 16-17.) خداوند صداقت ایمان شما را می‌داند و می‌خواهد از طریق انجیل بیشتر از اراده او آگاه شوید، زیرا خداوند از کلام خود محافظت می‌کند و انجیل هرگز فاسد نشده است. من به شما توصیه می کنم برای یادگیری بیشتر موضوع را مطالعه کنید و برای خواندن انجیل وقت بگذارید. اگر سوالی دارید، لطفا دوباره برای ما بنویسید. خداوند به شما حکمت فراوان عطا کند.

 3. سلام علیکم، روز گذشته در خواب دیدم انجیل زیر بالش من پنهان شده و وقتی بیدار شدم در واقعیت آن را یافتم، نمی دانم چگونه و چه کسی آن را آنجا گذاشته است؟؟!!

  1. علیکم السلام احمد. از اینکه در مورد این تجربه معجزه آسا به ما گفتید متشکرم. خداوند از شما می خواهد که انجیل را مطالعه و تعمق کنید، زیرا آن کلام اوست و آنطور که ممکن است فکر کنید هرگز فاسد نشده است. در حقیقت، قرآن برای تایید انجیل آمده است: «این کتاب را تدریجاً به حق و راستی بر تو نازل کرد که تصدیق کننده کتاب های پیش از خود است؛ و تورات و انجیل را ،...یقیناً چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نیست.» - (سوره آل عمران 3:3-5.) و نیز: «و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده‏ اى نيست» -( سوره انعام 6: 34. ) انجیل به معنای بشارت و برکت است. خداوند می خواهد به شما برکت فراوان بدهد و این کار را برای نشان دادن قدرت و اقتدار و اهمیت خواندن انجیل به شما انجام داده است، زیرا حاوی احکام و اصولی است که به شما کمک می کند تا برای روز قیامت آماده شوید و زندگی صالح تری داشته باشید: «در واقع، تمام کتب مقدّس الهام خداست و سودمند است تا حقیقت را به ما تعلیم دهد، و آنچه را که در زندگی ما نادرست است، به ما تذکر دهد. همچنین وقتی راه را به اشتباه می‌پیماییم، ما را اصلاح می‌کند و آنچه را که درست است، به ما تعلیم می‌دهد. خدا به‌وسیلۀ کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماییم» - (انجیل، دوم تیموتائوس 3: 16-17.) به شما توصیه می کنم این هدیه را رد نکنید و هر روز انجیل را مطالعه کنید. خداوند همیشه به شما حکمت و بصیرت و عطا کند.

 4. سلام علیکم، شب گذشته دیدم دری در آسمان باز شد و دستی پایین آمد و کتابی را به من داد که نور آن را احاطه کرده بود، وقتی کتاب را باز کردم دیدم انجیل است، شوکه شدم، بعد این را خواندم این کلام من است. که با روح من الهام گرفته است و شما را به حقیقت و آنچه خدا از شما می خواهد هدایت خواهد کرد. لطفا آیا میتوانید به من کمک کنید این خواب را بفهمم؟

  1. علیکم السلام سامر. از اینکه رویای خود را به ما سپردید سپاسگزاریم. دیدن انجیل در خواب، نشانه برکت و بشارت است. انجیل کلام الهام شده خداوند است و حاوی اصولی است که به شما در این زندگی کمک می کند و شما را برای زندگی ابدی آماده می سازد: «در واقع، تمام کتب مقدّس الهام خداست و سودمند است تا حقیقت را به ما تعلیم دهد، و آنچه را که در زندگی ما نادرست است، به ما تذکر دهد. همچنین وقتی راه را به اشتباه می‌پیماییم، ما را اصلاح می‌کند و آنچه را که درست است، به ما تعلیم می‌دهد. خدا به‌وسیلۀ کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماییم» - (انجیل، دوم تیموتائوس 3: 16-17.) خدا می خواهد که شما با حقیقت او متحول شوید (انجیل، یوحنا 17:17). انجیل هرگز مخدوش نشده است، بلکه قرآن آمده است که آن را تصدیق کند: «این کتاب را تدریجاً به حق و راستی بر تو نازل کرد که تصدیق کننده کتاب های پیش از خود است؛ و تورات و انجیل را ،...یقیناً چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نیست.» - (سوره آل عمران 3:3-5.) و نیز: «و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده‏ اى نيست» -( سوره انعام 6: 34. ) همانطور که می بینید خود قرآن انجیل را نمی گوید. فاسد شده و بیان می کند که کلام خدا توسط انسان ها قابل تغییر نیست. خداوند انجیل را به بشر داده و حاوی تعالیمی است که به زندگی ابدی می انجامد. من شما را تشویق می کنم که مدتی را صرف خواندن انجیل کنید. خداوند به شما حکمت و دانایی عطا کند.

 5. سلام علیکم، انجیل را در خواب دیدم و صدایی از بهشت که از من میخواست هر روز آن را بخوانم.

  1. علیکم السلام ویسام. از اینکه در مورد خواب خود به ما گفتید متشکریم. انجیل نشانه بشارت، نجات و آرامش است. همچنین نماد بخشش است و اینکه خدا می خواهد از طریق کلام خود با شما عهد ببندد. او شما را به خواندن انجیل دعوت کرده است ، زیرا در آن احکامی خواهید یافت که شما را در این زندگی راهنمایی می کنند: «در واقع، تمام کتب مقدّس الهام خداست و سودمند است تا حقیقت را به ما تعلیم دهد، و آنچه را که در زندگی ما نادرست است، به ما تذکر دهد. همچنین وقتی راه را به اشتباه می‌پیماییم، ما را اصلاح می‌کند و آنچه را که درست است، به ما تعلیم می‌دهد. خدا به‌وسیلۀ کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماییم» - (انجیل، دوم تیموتائوس 3: 16-17.) و همچنین شما را به صراط مستقیم هدایت می کند و به شما کمک می کند تا برای روزهای آخر و روز قیامت آماده شوید: « من به‌زودی می‌آیم. خوشا به حال کسانی که آنچه را که در این کتاب نبوّت شده، باور می‌کنند.» - (انجیل، مکاشفه 22:7.) من به شما توصیه می کنم در این مورد فکر کنید و مدتی را صرف مطالعه انجیل کنید و اگر سوالی دارید برای ما بنویسید. خداوند به شما حکمت فراوان عطا کند.

 6. سلام علیکم شب گذشته در خواب دیدم دری در آسمان باز شد و کتابی فرود آمد که نور آن را احاطه کرده بود و صدایی شنیدم که می گفت این را بگیر این کلام زنده من انجیل است ، آن را گرفتم و آرامش وجود من را فرا گرفت. لطفاً تعبیر این خواب چیست.؟

  1. علیکم السلام بلال. از اینکه رویای خود را به ما سپردید سپاسگزاریم. دیدن انجیل در خواب، نشانه مژده و دعوت معنوی برای تقرب به خداوند و وقف بیشتر به زندگی معنوی است. شما انجیل را به عنوان هدیه دریافت کردید زیرا کلام خداست و حاوی احکامی است که شما را در این زندگی راهنمایی می کند و شما را برای زندگی جاودانه آماده می سازد: "زیرا کلام خدا زنده و قدرتمند و بُرّنده‌تر است..." - (انجیل، عبرانیان 4: 12.) «در واقع، تمام کتب مقدّس الهام خداست و سودمند است تا حقیقت را به ما تعلیم دهد، و آنچه را که در زندگی ما نادرست است، به ما تذکر دهد. همچنین وقتی راه را به اشتباه می‌پیماییم، ما را اصلاح می‌کند و آنچه را که درست است، به ما تعلیم می‌دهد. خدا به‌وسیلۀ کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماییم.» - (انجیل، دوم تیموتائوس 3: 16-17.) مطالعه انجیل برای شما برکت و آرامش خواهد داشت. امیدوارم این دعوت را بپذیرید و آن را مطالعه کنید. خداوند به شما حکمت و دانایی عطا کند.

 7. سلام، کتابی را دیدم که از آسمان نازل می‌شود، و نور آن را احاطه کرده بود و صدایی شنیدم که می‌گفت این کلام من است، آن را بگیر و بخوان، در ابتدا شیرین است، اما بعد اینگونه نیست. وقتی کتاب را باز کردم دیدم انجیل است. خواهش میکنم آیا میتوانید کمکم کنید معنی این خواب را بفهمم؟ با تشکر.

  1. علیکم السلام احمد. از اینکه رویای خود را به ما سپردید سپاسگزاریم. این را با تحلیل این متن از انجیل بهتر می‌توان فهمید: «بار دیگر صدایی از آسمان به من گفت: «برو و طومار باز را از آن فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است، بگیر.»پس به او نزدیک شدم و از او خواستم طومار را به من بدهد. گفت: «بگیر و بخور. وقتی آن را در دهانت گذاشتی، مانند عسل شیرین خواهد بود، اما وقتی خوردی معده‌ات تلخ خواهد شد.» پس طومار را گرفتم و خوردم. درست همان‌گونه که گفته بود، در دهانم شیرین بود، اما وقتی خوردم، معده‌ام تلخ شد. آنگاه به من گفت: «تو باید باز هم دربارهٔ قومها، نژادها، زبانها و پادشاهان بسیار، نبوّت کنی.» - (انجیل، مکاشفه 10: 8-11.) انجیل حاوی پیشگویی ها و نشانه های بسیاری از وقایع آخرین روزهای قبل از فرا رسیدن قیامت است. این جمله در مورد شیرین بودن و سپس تلخ شدن آن، اشاره به بیداری معنوی از مطالعه این پیشگویی ها دارد که بعداً باعث ناامیدی خلق خدا می شود و به تحول بزرگی در زندگی آنها اشاره می کند، اما مؤمنان واقعی به سخنان و جستجوی خداوند وفادار می مانند. برای دانش و هشدار دادن به دیگران از آمادگی برای روز قیامت. انجیل حاوی آموزشهایی است که برای شما حکمت می آورد و علاوه بر این، کلام خداست و هیچ گاه مخدوش نشده است، و قرآن برای تایید آن آمده است: «این کتاب را تدریجاً به حق و راستی بر تو نازل کرد که تصدیق کننده کتاب های پیش از خود است؛ و تورات و انجیل را….یقیناً چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نیست.» (آل عمران 3:3-5). و همچنین: «و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده‏ اى نيست» -(سوره انعام 6: 34.) من به شما توصیه می کنم که کمی وقت خود را برای مطالعه انجیل اختصاص دهید و اگر سوالی دارید دوباره برای ما بنویسید. خداوند به شما برکت فراوان عطا کند.

 8. سلام علیکم، شب گذشته حضرت عیسی علیه السلام با لباس سفید به خواب من آمد و انجیل را به من داد و از من خواست که هر روز آن را بخوانم زیرا مرا به راه راست هدایت می کند. آیا می توانید به من کمک کنید تا معنای این رویا را درک کنم.؟

  1. علیکم السلام وهاب. از اینکه رویای خود را به ما سپردید سپاسگزاریم. دیدن عیسی مسیح (علیه السلام) یعنی رحمت خدا با شماست. لباس سفید او نشانه پاکی و عدالت شخصیت اوست. او به شما اهمیت می دهد و می خواهد که او را بشناسید، زیرا او شما را به زندگی ابدی راهنمایی خواهد کرد. به همین دلیل او انجیل را به شما داد، جایی که داستان کامل او در آن نوشته شده است. همچنین، انجیل هرگز مخدوش نشده است ، بلکه کلام خداست و حاوی آموزشهایی است که شما را در این زندگی راهنمایی می کند و به شما کمک می کند تا برای زندگی ابدی آماده شوید. عیسی گفت:«عیسی به او فرمود: «من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ‌کس نمی‌تواند نزد پدر بیاید مگر به‌وسیلهٔ من.» - (انجیل، یوحنا 14: 6.). امیدوارم این هدیه را بپذیرید. باشد که خداوند همیشه با حکمت شما را برکت عطا کند.

More Stories
حضرت دانیال و رویای دوم نبوکدنصر
فارسی