پسر خدا به چه معناست؟

تقریبا هر مسلمان انکار خواهد کرد که عیسی پسر خداست. برای مسلمانان، پسر خدا به معنای واقعی کلمه است که خدا با زنی رابطه جنسی داشته و یک نوزاد به وجود آمده است. آیا این همان چیزی است که انجیل تعلیم می دهد؟ منظور انجیل از پسر خدا با آنچه که مسلمانان فکر می کنند بسیار متفاوت است. اجازه دهید این موضوع را با دقت مطالعه کنیم:

 • قرآن و انجیل شهادت می دهند که عیسی هیچ پدر بیولوژیکی ندارد.
 • قرآن و انجیل شهادت می دهند که خدا از طریق رابطه جنسی پدر عیسی نسیت.
 • قرآن و انجیل شهادت می دهند که (مریم) عیسی (را) از طریق روح خدا آبستن شده است.
 • قرآن و انجیل شهادت می دهند که مریم مادر عیسی به هنگام تولد او باکره بود.
 • قرآن و انجیل شهادت می دهند که عیسی بی گناه و پاک است.
 • قرآن و انجیل عیسی را به عنوان کلمه‌ی خدا خطاب می کنند.

توافق قابل توجهی در مورد تولد عیسی مسیح در اعتقادات وجود دارد، اما مشکل در عنوان و واژگانی است که ما استفاده می کنیم. مهم است که بدانیم منظور انجیل از پسر خدا وقتی که به آن اشاره می کند چیست :

 • "پسر خدا" مترادف با مسیح در نقش های نبی، کاهن و پادشاه است
 • "پسر خدا" حاکی از ارتباط بی نظیری با خدا است.
 • "پسر خدا" به معنای تفکیک ناپذیری و متقابل با خدا است.
 • "پسر خدا" کسی است که شخصیت و ماهیت خدا را دارد.
 • "پسر خدا" تسلیم خداوند است.

سبک کتاب مقدس اغلب چیزی را دوبار یا بیشتر تکرار می کند. به همین ترتیب، "پسر خدا" در ارتباط با دو اصطلاح دیگر: مسیح و پادشاه مسیحیان (است). در اینجا همه‌ی عناوین برابر و یا موازی با پسر انسان ذکر شده است، به عنوان مثال:

نَتَنائیل پاسخ داد: «استاد، تو پسر خدایی! تو پادشاه اسرائیلی!» (یوحنا ۱: ۴۹)

“Simon Peter answered, “You are the Christ, the Son of the Living God.” (Injil Matthew 16: 16)
دیوها نیز از بسیاری بیرون می‌آمدند و فریاد کنان می‌گفتند: «تو پسر خدایی!» امّا او آنها را نهیب می‌زد و نمی‌گذاشت سخنی بگویند، زیرا می‌دانستند مسیح است. (لوقا ۴: ۴۱)

مارتا گفت: «آری، سرورم، من ایمان آورده‌ام که تویی مسیح، پسر خدا، همان که باید به جهان می‌آمد.» (یوحنا ۱۱: ۲۷)

امّا اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید. (یوحنا ۲۰: ۳۱)

بنابراین معنای پسر خدا در انجیل شامل مسیح یا پادشاه مسیحی است. تمام ۳ نقش مسیح (نبی، پیامبر، کاهن، میانجی، شفاعت کننده، پادشاه و مقتدر) در آیاتی در مورد پسر دلالت دارند.

More Stories
تحریف
فارسی