“Tanrı’nın Oğlu” Ne Demektir?

Hemen hemen her Müslüman İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu inkâr edecektir. Müslümanlara göre “Tanrı’nın Oğlu” kelime anlamıyla Tanrı’nın bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği ve bir bebeğin babası olduğu anlamına gelir. İncil’in öğrettiği bu mudur? “Tanrı’nın Oğlu” ifadesiyle İncil’de kastedilen, Müslümanlar için “Tanrı’nın Oğlu”nun anlamından çok farklıdır. Bu konuyu dikkatli bir şekilde inceleyelim:

 • Kur’an ve İncil, İsa’nın biyolojik bir insan babasının olmadığını doğrular.
 • Kur’an ve İncil, Tanrı’nın cinsel bir eylem yoluyla İsa’nın babası olmadığını doğrular.
 • Kur’an ve İncil, İsa’ya Tanrı’nın Ruhu yoluyla gebe kalındığını doğrular.
 • Kur’an ve İncil, İsa doğduğunda annesi Meryem’in bakire olduğunu doğrular.
 • Kur’an ve İncil, İsa’nın günahsız olduğunu doğrular.
 • Kur’an ve İncil, İsa’dan Tanrı’nın Sözü olarak bahseder.

İsa Mesih’in dünyaya gelişiyle ilgili inanışlarda önemli bir uzlaşma söz konusudur ama sorun olan kullandığımız terminoloji ya da unvandır. “Tanrı’nın Oğlu”ndan bahsedildiğinde İncil’in ne kastettiğini açıklamak önemlidir:

 • “Tanrı’nın Oğlu”, peygamber, kâhin ve kral rollerindeki Hazreti İsa/Mesih’in eşanlamlısıdır.
 • “Tanrı’nın Oğlu”, Tanrı’yla benzersiz bir ilişkiyi ima eder.
 • “Tanrı’nın Oğlu”, Tanrı’yla ayrılmazlığı ve karşılıklılığı ima eder.
 • “Tanrı’nın Oğlu”, Tanrı’nın karakterine ve doğasına sahip olandır.
 • “Tanrı’nın Oğlu”, Tanrı’ya teslimiyet içindedir.

Kutsal Kitap’ın tarzı sık sık tekrarlar yapmak ve bir şeyi başka başka sözcüklerle birkaç kez anlatmaktır. Aynı şekilde “Tanrı’nın Oğlu”nu da Mesih ve Kral Mesih ifadeleriyle bağlantılı kullanır. İşte Tanrı’nın Oğlu’yla ilgili ikili ya da paralel unvanların tamamı, örneğin:

“Natanel, ‘Rabbî, sen Tanrı’nın Oğlu’sun, sen İsrail’in Kralı’sın!’ dedi.” (İncil, Yuhanna 1:49)

“Simun Petrus, ‘Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin’ yanıtını verdi.” (İncil, Matta 16:16)
“Birçoğunun içinden cinler de , ‘Sen Tanrı’nın Oğlu’sun!’ diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki, İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı.” (İncil, Luka 4:41)

“Marta, ‘Evet, ya Rab’ dedi. ‘Senin, dünyaya gelecek olan Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.’” (İncil, Yuhanna 11:27)

“Ne var ki yazılanlar, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.” (İncil, Yuhanna 20:31)

Yani İncil’deki bağlamı içinde “Tanrı’nın Oğlu”nun anlamı Mesih ya da Mesih Kral’ı da içerir. Mesih’in üç rolü de (peygamber, elçi, kâhin, arabulucu ve kral, yetkili) Oğul’la ilgili ayetlerde belirtilir.

Daha Fazla İçerik
Video
Türkçe