İsa Mesih Kimin Oğludur?

İsa Mesih’in kim olduğu konusunda pek çok tartışma vardır. Kur’an, insanların İsa Mesih karakterinden şühpe ettiğini tekrarlar. Örneğin:

 • “İşte Meryem’in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür.” (Meryem Suresi 19:34)
 • “Kendi aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler.” (Meryem Suresi 19:37)
 • “Böyle iken, aralarından çıkan hizipler ihtilafa düştüler.” (Zühruf Suresi 43:65)
 • “Onun hakkında tartışmaya girenler, onunla ilgili olarak tam bir kuşku içindedirler.” (Nisa Suresi 4:157)

Fakat neden bunca tartışma ve şüphe? Kutsal Kitap ve Kur’an’ın İsa Mesih konusunda neler dediğine bakalım. Kur’an, İsa’nın Tanrı’nın Sözü (Kelimetullan), Tanrı’nın Ruhu (Ruhullah) (4:171), Mesih (Al-Masih) (3:45, 4:157, 4:172, 5:17, 5:72, 5:75, 9:31) bu dünyada ve ahirette saygıya değer (Vecih) (3:45) ve kutsanmış (Mübarek) (19:31) olduğunu öğretir. Kur’an’da O’nun bakireden dünyaya gelişini (3:42-47, 19:16-31), hayret verici işlerini (3:49, 5:110), ölümünü, dirilişini ve göğe yükselişini (4:157, 19:33-34, 3:55, 4:158) ve ikinci kez gelişini okuruz (43:57-61) okuruz.

Bakireden Doğuş
Kur’an, bakireden doğumu şöyle anlatır:

 • “Ve o, cinsiyet organını/ırzını titizlikle koruyan kadın. Onun bağrına ruhumuzdan üfledik de kendisini ve oğlunu âlemler için bir mucize yaptık.” (Enbiya Suresi 21:91)
 • “Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem’i de örnek verdi. Biz onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan oldu.” (Tahrîm Suresi 66:12)
 • “Meryem’in oğlu İsa Mesih, Allah’ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem’e atmıştır.” (Nisa Suresi 4:171)
 • “Bir de melekler şöyle demişlerdi: ‘Ey Meryem, Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı ve seni âlemlerin kadınları üstüne yüceltti.’” (Âli İmran Suresi 3:42)
 • “Bir de, melekler şöyle demişti: ‘Ey Meryem! Allah seni, kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı, Meryem’in oğlu İsa Mesih’tir. Dünya ve âhirette yüz akıdır. Allah’a yaklaştırılanlardandır’… Meryem dedi ki: ‘Rabbim, çocuğum nasıl olur benim? Bana hiçbir insan dokunmadı ki!’” (Âli İmran Suresi 3:45 ve 47)
 • “Ruh dedi: ‘Ben, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için buradayım.’ Dedi: ‘Benim nasıl oğlum olur; bana herhangi bir insan dokunmadı. Ben bir kahpe de değilim.’ Dedi: ‘İşte böyle! Rabbin buyurdu ki: “O benim için çok kolaydır. Böyle olması onu, insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet yapmamız içindir. Hükme bağlanmış bir iştir bu.”’ Ona gebe kaldı. Ardından da onunla uzak bir mekâna çekildi.” (Meryem Suresi 19:19-22)

Kutsal Kitap da bakireden doğumu anlatır::

 • “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak, anlamı ‘Tanrı bizimle’dir.” (Tevrat, Yeşaya 7:14)
 • “Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. Onun yanına giren melek, ‘Selam, ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir’ dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, ‘Korkma Meryem’ dedi, ‘Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine “Yüceler Yücesi’nin Oğlu” denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.’ Meryem meleğe, ‘Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki’ dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: ‘Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.’ ‘Ben Rab’bin kuluyum’ dedi Meryem, ‘Bana dediğin gibi olsun.’ Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.” (İncil, Luka 1:26-38)

Kutsal Kitap da, Kur’an da, Tanrı’nın Meryem’in bağrına nefesinden üflediğini (Enbiya Suresi 21:91) ya da onun rahmine (Tahrîm Suresi 66:12) kendi Ruhundan (Tanrı’nın Ruhu) üflediğini ve Meryem’in gebe kaldığını ve İsa Mesih’i dünyaya getirdiğini anlatır. Bu bölümlerde herhangi bir cinsel ilişkiden bahsedildiğini gördünüz mü? Hayır, Allah korusun! Tanrı ona nefesini üfledi! 
Kutsal Kitap “Tanrı’nın Oğlu” ifadesini kullandığında Tanrı’nın evlendiğini ya da cinsel ilişki kurduğunu kastetmez. Tanrı’nın tekliğini de inkâr etmez. Tam tersi, Meryem’in oğlu İsa Mesih’in doğumunun Tanrı’nın Ruhu’ndan bir nefesle mümkün olduğunu anlayabiliriz.

Bir oğulu bir Babanın oğlu yapan nedir?
1- Babanın kanını taşır. İsa’nın dünyada biyolojik bir babası yoktu, öyleyse kanını nereden aldı? Bu nedenle O’na “Tanrı’nın Oğlu” deriz.

2- Babanın adını taşır. İsa Mesih’in dünyada biyolojik bir babası yoktu, o nedenle Tanrı’nın İsmi’ni taşır. Bu nedenle O’na “Tanrı’nın Oğlu” deriz.

2- Babanın tabiatını ve özelliklerini taşır. İsa Mesih’in dünyada biyolojik bir babası yoktur, bu nedenle Göklerdeki Baba’nını tabiatını ve özelliklerini taşır. Bu nedenle O’na “Tanrı’nın Oğlu” deriz.

Daha Fazla İçerik
İsa Rüyaları
Türkçe