Kur’an’da Şabat

Arap dilinde haftanın “birinci günü”, pazar gününe karşılık gelir. Arapçada haftanın günleri birden beşe doğru numaralanır, cuma ve cumartesi hariç.
Pazar
Arapçada EL-EHAD olarak telaffuz edilir, Arapça “tek”-vahit’ten Birinci Gün anlamına gelir.
Pazartesi
Arapçada EL-İSNEYN olarak telaffuz edilir, Arapça “iki”-ithnayn’dan İkinci Gün anlamına gelir.
Salı
Arapçada ES-SULASA olarak telaffuz edilir, Arapça “üç”-thalatha’dan Üçüncü Gün anlamına gelir.
Çarşamba
Arapçada EL-ERBİA olarak telaffuz edilir, Arapça “dört”-arba’aa’dan Dördüncü Gün anlamına gelir.
Perşembe
Arapçada EL-HAMİS olarak telaffuz edilir, Arapça “beş”-khamsah’tan Beşinci Gün anlamına gelir.
Cuma
Arapçada EL-CUMUA olarak telaffuz edilir, Arapça “toplu”-jum’ah’tan Toplanma Günü anlamına gelir.
Cumartesi
Arapçada ES-SEBT olarak telaffuz edilir, Dinlenme veya Dinlenme Günü anlamına gelir. Arapçada “sabt”ın anlamı “kış uykusuna yatmak, hiçbir şey yapmamak”tır.

Kur’an, Şabat’ı dinlenme günü ve ibadet günü olarak kabul eder, hatta buna uymayanların lanetli olduğunu vurgular:

  • “Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden, yahut Cumartesi Asbahı’nı lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce, yanınızda bulunanı tasdikleyici olarak indirdiğimize inanın. Allah’ın emri yerine getirilmiş olacaktır.” (Nisa Suresi 4:47)
  • “Sor onlara o deniz kıyısındaki kentin durumunu. Cumartesi günü azıp sınır tanımazlık ediyorlardı. Sebt yaptıkları gün balıkları onlara akın akın gelirdi; sebt yapmadıklarında ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmaları yüzünden onları böyle imtihan ediyorduk.” (A’raf Suresi 7:163)
  • “Cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında, onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir.” (Nahl Suresi 16:124)

Tanrı’nın bu konuda bir günü bozdukları için insanları lanetleyecek kadar ciddi olması, kutsal bir gün olarak onun gereklerini yerine getirmenin önemine işaret eder. Bugün birçok insan Şabat’a riayet etmenin imkânsız olduğunu söylüyor. Onlar için imkânsız hale geldi çünkü onu kutsal bir ibadet günü olarak korumayı reddettiler.

Kutsal Kitap da kutsal bir gün olarak Şabat’ın gereklerini yerine getirmenin önemini vurgular:

  • “Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi.” (Tevrat, Yaratılış 2:1-3)
  • “Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.” (Mısır’dan Çıkış 20:8-11)
  • “Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü’nü çiğnemezseniz, Şabat Günü’ne ‘Zevkli’, RAB’bin kutsal gününe ‘Onurlu’ derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, o günü yüceltirseniz, RAB’den zevk alırsınız…” (Yeşaya 58:13-14)
  • “ ‘Çünkü yaratacağım yeni yer ve gök önümde nasıl duracaksa, soyunuz ve adınız da öyle duracak’ diyor RAB. ‘Yeni Ay’dan Yeni Ay’a, Şabat Günü’nden Şabat Günü’ne bütün insanlar önüme gelip bana tapınacaklar’ diyor RAB.” (Yeşaya 66:22-23)

Kutsal Kitap ve Kur’an çok açık bir şekilde haftanın yedinci günü Şabat’ın kutsallığını korumaya, ondan zevk almaya, onu onurlandırmaya ve kendi keyfimizle meşgul olmaktan, kendi işimize bakmaktan ve boş konuşmaktan kaçınmaya mecbur olduğumuzu belirtir. Bunun anlamı, Tanrı yedinci günü kutsadığı ve onu kutsal kıldığı için Şabat gününü çok özel bir yerde tutmamız, Tanrı’yı memnun edecek şeyler yapmamız gerektiğidir. Burada açıklığa kavuşturulması gereken nokta, Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın “yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendiğini” söylemesinin Tanrı’nın yorulduğu anlamına gelmediğidir. Aslında Tanrı bizim dinlenmemiz için bir gün yaratmıştır, böylece O’nunla geçirilecek özel bir zamanımız olacaktır. Ben de sizi Tanrı’nın istirahatine katılmaya, Şabat’ın kutsallığını korumaya çağırıyorum.

Daha Fazla İçerik
Peygamber Yusuf'un Rüyası
Türkçe