İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) "Ben Allah'ım, Bana ibadet edin" mi dedi?

Bazıları İncil'in öğretilerini eleştirmeye çalışırken, genellikle şu soruyu sorarlar: "İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) nerede şöyle dedi: Ben Allah'ım, bana ibadet edin?"

Ve İsa'nın (Allah'ın selamı üzerine olsun) bu sözleri İncil'de bulunmadığı için, bu, İsa'nın ilahlığının olmadığına dair bir kanıt olarak gösterilir. Ancak soruyu başka bir şekilde de sorabiliriz: İsa nerede şöyle dedi, ben sadece bir peygamberim, bana ibadet etmeyin? Kimse bu soruyu da cevaplayamaz.

Asıl soru şudur: İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) nerede ve nasıl Allah olduğunu söyledi? Bu soruyu cevaplayan İsa Al-Masih'in (Allah'ın selamı üzerine olsun) yaptığı bazı açıklamalara bakalım.

1- Ben İlk ve Ben Sonum

 • Allah Tevrat'ta şöyle der: "RAB, İsrail Kralı, İsrail'in Kudretlisi diyor ki: Ben birinciyim ve ben sonuncuyum. Benim yanımda Tanrı'dan başka hiçbir Tanrı yoktur." (Tevrat, Yeşaya 44:6)
 • Kur'an şöyle der: Allah "O, İlk ve Son, en yüce ve en yakın olandır ve her şeyin bilgisine sahiptir." (K. Hadid 57:3)
 • İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) İncil'de şöyle der: "Onu gördüğümde O'nun ayaklarına düşerek ölü gibi oldum. Ama O sağ elini benim üzerime koydu ve şöyle dedi: 'Korkma. Ben ilk ve sonum. Yaşayanımdım, ölüydüm, işte, sonsuzlara dek yaşıyorum. Ölüm ve ölüler diyarının anahtarlarına sahibim.'" (İncil, Vahiy 1:17-18)

2- Günahları Bağışlar

 • Allah Zebur'da şöyle der: "Yalnız Sana karşı günah işledim, gözlerinin önünde kötülük yaptım. Böylece, ağzın açıldığında haklı çıkasın, yargıladığında adaletin ortaya çıksın diye yaptım." (Zebur, Mezmur 51:4)
 • Kur'an şöyle der: "Kötü bir iş işledikleri veya kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp günahları için bağışlanma dileyenler, Allah'tan başka kim bağışlar? (K. Al-i İmran 3:135)
 • İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) İncil'de şöyle der: "İsa, onların imanını görünce, felçli adama şöyle dedi: 'Oğlum, günahların bağışlandı.' Bazı yazıcılar orada oturuyorlardı. İçlerinden biri, 'Bu adam neden böyle konuşuyor? Bu ifadeyle Allah'a hakaret ediyor. Çünkü günahları kim bağışlayabilir, yalnızca Allah.' diyerek düşünceye daldı. Ama İsa, zihinsel olarak ne düşündüklerini anladı ve şöyle dedi: 'Neden düşüncelerinizde kötü şeyler düşünüyorsunuz? İyileştirmeyi söylemek mi daha kolay, yoksa "Günahların bağışlandı" demek mi? Ama bilin ki, İnsanoğlu dünyada günahları bağışlama yetkisine sahip. (Sonra felçli adama) Kalk, yatağını al ve evine git!' dedi. Adam hemen kalkıp yatağını aldı ve herkes şaşkınlık içinde Tanrı'ya yücelik veriyorlardı ve 'Böyle bir şey daha önce hiç görülmedi!' diyerek övgüler yağdırıyorlardı." (İncil, Markos 2:5-12)

3- Adil Yargıç

 • Allah Tevrat'ta şöyle der: "Toplanın gelin, ey uluslar, etrafında toplanın, ya RAB. Ey güçlüler, buraya inin. Ey uluslar, RAB'bin Vadisi'ne çıkın. Çünkü orada çevredeki ulusları yargılamak için oturacağım. Biçmeye başlayın, ekin olgunlaştı. İn, ezin üzümleri, çünkü sıkıntı büyük." (Tevrat, Yoel 3:11-13)
 • Kur'an şöyle der: "O gün tüm yetki Allah'a aittir ve O, onları ayıracaktır. İman edenler ve iyi işler yapanlar, nimet bahçelerindedir." (K. Hac 22:56)
 • İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) İncil'de şöyle der: "İnsanoğlu yüceliğiyle, bütün meleklerle birlikte geldiği zaman, yüceliğinin tahtına oturacak. Bütün uluslar O'nun önüne toplanacak ve O, onları birbirinden ayıracak, çobanın koyunları kuzularından nasıl ayırdığı gibi." (İncil, Matta 25:31-32)

4- Hakikat

 • Allah Zebur'da şöyle der: "Ruhumu Sana emanet ediyorum, sen beni kurtardın ey RAB, güvenilir Allah." (Zebur, Mezmur 31:5)
 • Kur'an şöyle der: "Bu, çünkü Allah hakikattir; ölüleri diriltir ve her şeye gücü yeter." (K. Hac 22:6)
 • İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) İncil'de şöyle der: "Ben yol, gerçek ve yaşamım. Kimse Baba'ya benim aracılığımla gelmedikçe O'na ulaşamaz." (İncil, Yuhanna 14:6)

5- Ölüleri Diriltir

 • Allah Tevrat'ta şöyle der: "RAB öldürür ve yaşatır, ölüme götürür ve diriltir." (Tevrat, 1. Samuel 2:6)
 • Kur'an şöyle der: "Kıyamet kuşkusuz gelecektir, bunda şüphe yok. Allah, mezarları mutlaka diriltecektir." (K. Hac 22:7)
 • İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) İncil'de şöyle der: "Ben dirilişim ve hayatımdır. Bana inanan ölse bile yaşayacaktır." (İncil, Yuhanna 11:25)

6- Yüceltilmiş

 • Allah Tevrat'ta şöyle der: "Ben RAB'ım, bu benim adımdır, yüceliğimi başka kimseyle paylaşmam, övgülerimi oyma putlara vermem." (Tevrat, Yeşaya 42:8)
 • Kur'an şöyle der: "Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı yüceltir, O, üstündür, hikmet sahibidir." (K. Hadid 57:1)
 • İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) İncil'de şöyle der: "Şimdi, Ey Baba, beni yanında olan o eski yücelikle birlikte yücelt. (İncil, Yuhanna 17:5)

Efendimiz İsa Al-Masih (Allah'ın selamı üzerine olsun) "Ben ilk ve sonum" dedi. Ayrıca günahları bağışladı, zamanın sonunda dünyayı yargılayacak, O hakikattir. Kıyamet Günü'nde ölüleri diriltecek ve Baba, O'nu ebediyetten beri olan yücelikle yüceltecek. Bunlar bir insanın ya da bir peygamberin iddiaları değildir, yalnızca Allah'ın tek söyleyebileceği ifadeler ve sözlerdir, O, Allah'ın cisimleşmiş halidir.

Daha Fazla İçerik
Benzetmeler
Türkçe