Kutsal Kitap’ın Kur’an’daki Sıfatları

Kur’an, Kutsal Kitap’ı onun önemini ve geçerliliğini ifade eden sıfatlarla tanımlar. İşte Kutsal Kitap’ın Kur’an’daki sıfatlarından bazıları:

  • Tevrat ve İncil Âli İmran Suresi 3:3
  • Allah’s Book                                                                          Al-Imran 3: 23
  • Allah’ın kelamı Bakara Suresi 2:75
  • The Revelation of Allah                                                    Al-Imran 3: 113
  • Ayırıcı özellik Bakara Suresi 2:53
  • The Reminder                                                                      Al-Anbiya 21: 7
  • The Light and Reminder                                                 Al-Anbiya 21: 48
  • Guidance and Light                                                           Al-Maida 5: 44, 46
  • The Revelation of Compassionate Allah                  Maryam 19: 58
Daha Fazla İçerik
Audio
Türkçe