Muhammed Zamanında Tevrat ve İncil’in Doğru ve Değiştirilmemiş Olduğunu Gösteren Kur’an Ayetleri


1. Saba Suresi 34:31, erken dönem Mekke.
“Küfre sapanlar dedi ki: ‘Biz, bu Kur’an’a da bundan öncekine de (Tevrat ve İncil) asla inanmayacağız!’”
2. Fâtır Suresi 35:31, erken dönem Mekke.
“Kitaptan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekini (Tevrat ve İncil) tasdikleyici hakkın ta kendisidir.”
3. Yûnus Suresi 10:37, geç dönem Mekke.
“Bu Kur’an, Allah’ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin (Tevrat ve İncil) tasdiki ve Kitap’ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin Rabbi’ndendir o.”
4. Yûsuf Suresi 12:111, geç dönem Mekke.
“Bu Kur’an, uydurulacak bir hadis/bir söz değildir; aksine o, önündekini (Tevrat ve İncil) tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir.”
5. En’âm Suresi 6:154-157, geç dönem Mekke.
“Sonra, güzel düşünüp güzel davrananlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi ayrıntılı kılmak, bir kılavuz ve rahmet olmak üzere Mûsa’ya o kitabı verdik ki, onlar Rablerine kavuşacaklarına inanabilsinler. Bu da (Kur’an) bizim indirdiğimiz kitaptır. Kutsal ve bereketli. Artık ona uyun ve sakının ki size rahmet edilebilsin. ‘Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik.’ demeyesiniz. Şunu da söylemeyesiniz: ‘Eğer bize kitap (Tevrat ve İncil) indirilmiş olsaydı, onlardan daha doğru yürüyüşlü olurduk.’”
6. Mü’min Suresi 40:69-71, geç dönem Mekke.
“Bakmadın mı (Muhammed) Allah’ın ayetleri hakkında tartışanlara, nasıl döndürülüyorlar! Kitabı ve resullerimiz aracılığıyla gönderdiğimizi yalanlayanlar, yakında bilecekler! O zaman, boyunlarında bukağılar, zincirler, sürüklenecekler…”
7. Ahkaf Suresi 46:12, geç dönem Mekke.
“Halbuki ondan önce, bir önder ve bir rahmet olarak Mûsa’nın kitabı var! Bu Kur’an da öncekileri tasdikleyen bir kitaptır. Zulmedenleri uyarsın, güzel davrananlara müjde olsun diye Arap dilindedir.”
8. Ahkaf Suresi 46:29-30.
“Bir zaman, cinlerden bir topluluğu, Kur’an’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik… Dinleme bitirilince de uyarıcılar olarak kendi toplumlarına döndüler. Dediler ki: ‘Ey toplumumuz! Biz; Mûsa’dan sonra indirilen, kendinden öncekini (Tevrat) doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola ileten bir kitap dinledik.’”
9. Bakara Suresi 2:91, Hicri 2.
“Onlara, ‘Allah’ın indirmiş olduğuna inanın!’ denildiğinde şöyle konuşurlar: ‘Biz, bize indirilene (Tevrat) inanırız.’ Ve ondan ötesini inkâr ederler. Oysaki o, kendilerinin yanındakini (Tevrat) doğrulayıcı bir gerçektir…”
10. Âli İmran Suresi 3:3, Hicri 2-3.
“O (Tanrı), sana Kitap’ı, önündekileri (Kutsal Kitap) tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti.”
11. Nisa Suresi 4:162-163, Hicri 5-6.
“Ama onların (Yahudiler) ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana (Muhammed) indirilene de senden önce indirilene de inanırlar… Biz, tıpkı Nûh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyûb’e, Yûnus’a, Hârun’a, Süleyman’a da vahyettik. Dâvud’a da Zebur’u verdik.”
12. Tevbe Suresi 9:111, Hicri 9.
“Allah, müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar da öldürürler, öldürülürler. Allah’ın; Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kendi üzerine hak olarak yazdığı bir vaattir bu. Ahdine, Allah’tan daha vefalı kim var?”
13. Mâide Suresi 5:48, Hicri 10.
“Sana da (Muhammed) kitabı hak olarak indirdik. Kitaptan onun yanında bulunanı (Tevrat ve İncil) tasdikleyici ve onu denetleyip güvenilirliğini sağlayıcı (ve muheyminen aleyhi) olarak…”

Daha Fazla İçerik
Neden İsa Mesih’i Takip Etmeliyiz?
Türkçe