عیسی المسیح پسر کیست؟

در مورد عیسی المسیح مباحثه‌ زیادی وجود داشته است، او کیست؟ قرآن تکرار می کند که مردم در مورد فرد عیسی المسیح شک دارند، برای مثال:

 • این است (قضیه) عیسی بن مریم که مردم در امر خلقتش شک و تردید دارند، اکنون به سخن حق و صواب، حقیقت حالش بیان گردید.(مریم ۱۹: ۳۴)
 • آن‌گاه طوایف مردم (یعنی نصاری) در میان خود (درباره مسیح پسر مریم) اختلاف کردند (مریم ۱۹: ۳۷)
 • باز فرق یهود و نصارا بین خود اختلاف انداختند، (الزخرف ۴۳: ۶۵)
 • و همانا آنان که درباره او عقاید مختلف اظهار داشتند از روی شک و تردید سخنی گفتند (النساء ۴: ۱۵۷)

اما چرا مباحثه و شک وجود دارد؟ بگذارید ببینیم که قرآن و انجیل در مورد عیسی المسیح چه می‌فرمایند. قرآن به ما تعلیم می دهد که عیسی کلمه‌ی خداست (کلام الله)، و روح خداست (روح الله) (۴النساء : ۱۷۱)، مسیح است (المسیح) (۳: ۴۵/ ۴: ۱۵۷/ ۴: ۱۷۲/ ۵: ۱۷/ ۵: ۷۲/ ۵: ۷۵/ ۹: ۳۱)، شایسته‌ی عزت در این دنیا و آخرت است (وَجِيهًا ) (۳: ۴۵)، مبارک (۱۹: ۳۱). در قرآن درباره‌ی متولد شدنش از یک باکره (۴: ۴۲-۴۷، ۱۹: ۱۶-۳۱)، کار های شگفت انگیزش (۳: ۴۹/ ۵: ۱۱۰)، مرگ، رستاخیز و صعودش به آسمان (۴: ۱۵۷/ ۱۹: ۳۳، ۳۴/ ۳: ۵۵/ ۴: ۱۵۸) و همچنین درباره‌ی بازگشت ثانویه‌اش می خوانیم (۴۳: ۵۷-۶۱).

آبستن شدن باکره
قرآن آبستن شدن باکره را توصیف می کند؛

 • و (یاد کن حال) آن زن (یعنی مریم) را که دامنش را پاکیزه نگاه داشت و ما در آن از روح خود بدمیدیم و او را با فرزندش (عیسی) معجز و آیتی بزرگ برای اهل عالم قرار دادیم. (الانبیا ۲۱: ۹۱)
 • و نیز مریم دخت عمران را (مَثَل آورد) که رَحِمش را پاکیزه داشت و ما در آن از روح قدسی خویش بدمیدیم، و او کلمات پروردگار خود و کتب آسمانی او را (با کمال ایمان) تصدیق کرد و از بندگان مطیع خدا به شمار بود. (التحریم ۶۶: ۱۲)
 • در حق مسیح عیسی بن مریم جز این نشاید گفت که او رسول خداست و کلمه الهی است که به مریم فرستاده و روحی از عالم الوهیت است (النساء ۴: ۱۷۱)
 • و (یاد کن) آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم، همانا خدا تو را برگزید و پاکیزه گردانید و بر زنان جهانیان برتری بخشید. (آل عمران ۳: ۴۲)
 • چون فرشتگان مریم را گفتند که خدا تو را به کلمه خود بشارت می‌دهد که نامش مسیح (عیسی) پسر مریم است، که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّبان (درگاه خدا) است...مریم گفت: پروردگارا، مرا چگونه فرزندی تواند بود و حال آنکه با من مردی نزدیک نشده؟ (آل عمران ۳: ۴۵و۴۷)
 • گفت: من فرستاده خدای توام، آمده‌ام تا تو را پسری بخشم بسیار پاکیزه و پاک سیرت. مریم گفت: از کجا مرا پسری تواند بود در صورتی که دست بشری به من نرسیده و کار ناشایسته‌ای هم نکرده‌ام؟ گفت: این چنین کار البته خواهد شد، خدایت فرموده که بسیار بر من آسان است و تا این پسر را آیت بزرگ و رحمت واسع خود برای خلق گردانیم؛ و قضای الهی بر این کار رفته است. پس مریم به آن پسر بار برداشت و با آن به مکانی دور خلوت گزید.(مریم ۱۹: ۱۹-۲۲)

کتاب مقدس نیز آبستن شدن باکره را توصیف می کند::

 • بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه‌ای خواهد داد: اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زاد و او را عِمانوئیل نام خواهد نهاد. (تورات، اشعیا ۷: ۱۴)
 • در ماه ششم، جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصره نام داشت، تا نزد باکره‌ای مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود، یوسف نام، از خاندان داوود. فرشته نزد او رفت و گفت: «سلام بر تو، ای که مورد لطف قرار گرفته‌ای. خداوند با توست.» مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید که این چگونه سلامی است. امّا فرشته وی را گفت: «ای مریم، مترس! لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوندْ خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود.» مریم از فرشته پرسید: «این چگونه ممکن است، زیرا من با مردی نبوده‌ام؟» فرشته پاسخ داد: «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن مولودْ مقدّس و پسر خدا خوانده خواهد شد. اینک اِلیزابِت نیز که از خویشان توست، در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد. آری، او که می‌گویند نازاست، در ششمین ماهِ آبستنی است. زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست!» مریم گفت: «کنیزِ خداوندم. آنچه دربارۀ من گفتی، بشود.» آنگاه فرشته از نزد او رفت. (انجیل لوقا ۱: ۲۶-۳۸)

هم کتاب مقدس و هم قرآن تعریف می کنند که خداوند به مریم (الانبیا ۲۱: ۹۱) و یا در رحم او روح خود (روح خدا) نفس کشید (التحریم ۱۲: ۶۶) و سپس مریم حامله شد و عیسی مسیح را به دنیا آورد. آیا در این قسمت ها هیچ اشاره‌ای به رابطه‌ی جنسی می بینید؟ خیر، خدای نکرده! خدا در او نفس دمید! 
هنگامی که کتاب مقدس از اصطلاح پسر خدا استفاده می کند، بدان معنا نیست که خدا ازدواج کرده و یا رابطه‌ی جنسی داشته است. همچنین یکتا بودن خدا را انکار نمی کند. بلکه، ما می توانیم بفهمیم که تولد عیسی المسیح توسط نفس دمیده شده‌ی روح خداست.

چه چیزی پسری را، پسر یک پدر می سازد؟
۱- خون پدر را در رگ داشتن. عیسی هیچ پدر بیولوژیکی زمینی ندارد، پس خون او از کجا آمد؟ به همین دلیل به او پسر خدا گفته می شود.

۲- نام پدر را حمل کردن، عیسی مسیح پدر زمینی نداشت، به همین دلیل اسم خدا را حمل کرد. به همین دلیل به او پسر خدا گفته می شود.

۳- صاحب طبیعت و شخصیت پدرش باشد، عیسی پدر زمینی نداشت، بنابراین دارای طبیعت و شخصیت خدای آسمانی بود. به همین دلیل به او پسر خدا می‌گوییم.

More Stories
نجات
فارسی