راه مستقیم ( صراط مستقیم)

صراط مستقیم به راه مستقیم یا راه درست ترجمه گردیده است . در اسلام در نمازهای پنجگانه 17 بار سوره حمد تکرار می شود و مؤمن در آن از خداوند هدایت او را در راه راست را خواستار می باشد. اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقيمَ صِراطَ الَّذينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم غَيرِ المَغضوبِ عَلَيهِم وَلَا الضّالّينَ (الفاتحة 1: 6 ، 7) ما را به راه راست هدايت فرما راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان (الفاتحة 1: 6 ، 7)

صراط مستقیم اغلب در قرآن ذکر شده است : أل عمران 3: 51، الأنعام 6: 153، مريم 19: 36، الزخرف 43: 57- 64، ويس 36: 61 بگو صراط مستقیم ( راه راست ) چیست ؟

أ - (أل عمران 3: 45- 51) این توضیح یکی از کاملترین توضیحاتی است که می توان نتیجه گرفت که صراط مستقیم ( راه درست) شامل موارد :

- اعتقاد به عیسی كلمه ای از خدا ، مسیح ، فرزند مریم است و در این عصر و آخرت گرانقدر و عالى مقام است ،2- او به خدا نزدیک است ، 3- آموزش های او از کتاب و دانایی و خرد و همچنین از تورات و انجیل می باشد ، 4- او پیامبر قوم بنی اسرائیل است ، 5- دارای نشانه و شواهد می باشد ، 6- اینکه پرنده ای خلق کرده ، نابینایان و جذامی ها را بهبودی بخشید ، زنده کردن مردگان ، 7- از آنچه مى ‏خوريد و در خانه هايتان ذخيره مى ‏كنيد خبر مى‏ دهد ، 8- از جانب تورات تایید شده ، 9- از آنچه را كه حرام گرديده حلال كرد ، 10- بیم و هراس از خدا ، 11- پیروی از عیسی مسیح ، 12- اعتقاد به خدا پدر عیسی مسیح ، 13- پرستش خدا

ب - (الأنعام 6: 153-154) از این منظر ، برخی استنباط می کنند که مسیر مستقیم شامل نگه داشتن احکام خدا است ، ده فرمان که موسی توسط خدا داده شده است (تورات ، خروج 20: 1-17 ، تثنیه 5: 6-21) .

ج- (مريم 19: 19-36) این قسمت یکی از کاملترین توضیحاتی است و می توان نتیجه گرفت که مسیر مستقیم ( صراط مستقیم ) شامل موارد :

1- اعتقاد یه این که عیسی مسیح منزه از هر گناهی می باشد ، 2- اینکه مادرش ( مریم مقدس ) باکره است ، 3- اینکه عیسی علامت و رحمتی است که مقدر شده است ، 4- اینکه عیسی مسیح بنده خداست ، 5- اینکه او با کتاب آمد و خدا او را پیامبر وا داشت ، 6- و او را ا با بركت‏ ساخته و به نماز و زكات سفارش كرده است، و همچنین او را ( عیسی مسیح ) نسبت به مادرش ( مریم مقدس ) به نیکو کاری و احترام سفارش کرده است ، 7- اینکه او ( عیسی مسیح) مغرور و نافرمان نبود ، 8- و درود بر او ( عیسی مسیح) روزى كه زاده شد و روزى كه مرد و روزى كه زنده برانگيخته خواهد شد ، 9- اینکه خدا فرزند بر نمی گیرد ، 10- اینکه خدا می فرماید "كن" زمانی که قرار به انجام آن می گیرد ، 11- به یکتای و یگانگی خدا اعتقاد داشته باشیم همانا او پدر عیسی مسیح می باشد ، 12- پرستش خداوند .

د- (يس 36: 60-61) در این قسمت که در واقع توضحیاتی کمتری در آن روی گرفته است ،اما با این وجود می توان نتیجه گرفت که ( صراط مستقیم) شامل موارد: 1) عدم عبادت شیطان ، 2) پرستش خدا

هـ - (الزخرف 43 : 57-64) این بند نیز یکی از کاملترین تفسیرهای آن می باشد و می توان نتیجه گرفت که مسیر مستقیم شامل موارد : 

1- پذیرفتن عیسی مسیح ، 2- اینکه عیسی مسیح بنده نیکوکار و نعمت یافته می باشد و نیز از نشانه های رستاخیز است ، 3- نشانه ی رستاخیز ، 4- پیروان خدا ، 5- مانع شیطان تا شما را از راه به در نبرد، 6- اعتقاد یه اینکه عیسی مسیح دلايل آشكار و حكمت آورده است ، 7- اعتقاد به اینکه عیسی مسیح برای روشن شدن اختلافات آمده است، 8- ترس از خدا ، 9) اطاعت از عیسی ، 10) پرستش خدای یگانه که پروردگار عیسی و پروردگار ما است ، و 11) عبادت خدا.

More Stories
أهل کتاب
فارسی