Rüyada İncil Görmek

"Perfuming the Sleep in the Expression of a Dream" isimli kitapta Nabulsi, “Her kim Müslümansa ve İncil Kitabı’na sahip olduğunu görürse ibadete ve çileciliğe adanacaktır, ayrıca İncil tecrit anlamına da gelebilir. Eğer rüyayı gören etki ya da kuvvet sahibiyse o zaman görümü veya rüyası düşman baskısını ya da yakınmaların önlenmesini ifade eder,” demiştir.

İncil görmek, insani bir mesajın ya da sorumluluğun yerine getirilmesini sembolize eder. Bu görevler çetin olabilir çünkü İncil, İsa Mesih’in (esenliği üzerimize olsun) mesajını dünyaya bildirirken çektiği ıstırabı betimler. Rüyada İncil satın almak ise önemli bilgi edinmeye ve kapsamlı bilgiye delalet eder.

Evde İncil görmek hanenin yakın zamanda müjdeli haberlere sahne olacağı anlamına gelir.

Rüyada İncil görmek, rüyayı gören için müjdeli haberdir. Eğer rüyayı görenin gerçekleşmesini umut ettiği bir şey varsa ve rüyasında İncil’i görürse beklediği şeye kavuşacağı anlaşılır.

Bazı eski yorumlara göre İncil, kaygı ve üzüntülerden kurtuluştur. Yani rüyayı gören sıkıntılıysa ve rüyasında İncil okuduğunu ya da karıştırdığını gördüyse kaygı, ıstırap ve bütün üzüntülerden kurtulacaktır.

Bir hastanın rüyasında İncil görmesi şifalanmayı ifade eder. Hasta kişi kendini İncil’i elinde tutarken gördüyse Tanrı’nın merhametiyle iyileşecektir.

Rüyada İncil bir anlaşmayı simgeler. Tövbenin simgesidir çünkü İncil, Kutsal Kitap’tan Yeni Ahit’i içerir ve Yeni Ahit (anlaşma) tabiri yapıcı değişim veya yararlı yenilenmeyi gösterir.

İncil aynı zamanda özür ve bağışlamayı sembolize eder çünkü rüyada görülmesi hoşgörü, huzursuzluk ve barışı ifade eder.

Rüyada İncil görmek birçok gösterge ve anlama delalet eder. İncil’le ilgili yapılan rüya yorumlarının çoğu sözel ve işlevsel anlama dayanır. “Müjde ya da İncil” kelimesi Yunanca kökenlidir ve müjdeli haber ya da müjde anlamına gelir.

Kelimenin anlamına göre rüyada İncil görmek olumlu anlamlar taşır. Güzel veya sevindirici haberlerin simgesidir ve rüyayı görenin yaşamında kapsamlı ve olumlu bir değişimin meydana geldiğini gösterir. İncil, Yeni Ahit’tir, yani rüyada İncil görülürse ister manevi yaşam, sosyal statü, varoluş düzeyinde olsun ister tersi, anlamı yenilenmedir.

Ancak İncil’in ilahi bir kutsal kitap olduğunun farkındalığı içinde onun işlevsel anlamına dayanırsak, o zaman rüyada İncil görmek kurtuluş veya doğum anlamına gelir çünkü bu kitap bu dünyaya insanlığı günahtan kurtarmaya gelen İsa Mesih’in doğumundan çarmıha gerilişi ve üçüncü gün dirilişine kadar olan yolculuğunu anlatır.

Rüyada İncil görmek rüyayı görenin günahlarından ve hatalarından kurtuluşunu sembolize eder, İncil ayrıca hastalık ve illetten iyileşmeye de delalet eder. Aynı zamanda ruhsal ve ahlaki aşkınlığın simgesidir ve içten bir açıklamanın ya da gerçekleşeceği kesin haberlerin de açıklamasıdır.

Bazı çok eski rüya tabirlerinde rüyada İncil görmek kefaret belirtisidir ve mahkemeye başvuranlar ya da çekişenler için tanıklığı sembolize eder. Rüyasında İncil’i Arapça yazılı gören kişi hakikat, adalet ve doğruluğun tanığıdır.

Hasta birinin rüyasında İncil görmesi şifadır ve sıkıntılı, üzgün, masum olan ve özgür kalmayı isteyen tutsak için müjdeli haberdir. İncil ayrıca âlimler ve eğitimciler için rüyayı görenin bilgeliğine ve bilgisine delalet eder. Rüyada İncil okuduğunu gören kişi din konusunda bilgilidir ya da insanların yararına olan şeyi öğrenir, ayrıca İncil mutlu ve müjdeli haberleri sembolize eder.

İncil okumaya ve İncil hakkında daha fazla şey öğrenmeye zaman ayırdığınızda kutsanacaksınız. Kaynak kısmından bir İncil edinebilirsiniz. İncil’i okumaya vakit ayırın ve rüyanızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Salams, I saw the Injeel coming down from a door opened in the heaven, surrounded by a lot of light and a voice said: this is my eternal word recite it every day. Why should I recite the Injeel, I am a Muslim. Can you help me??!!!

  1. Aleykum al-salam Majeed. We thank you for writing to us and sharing your dream. Seeing the Injil in a dream is a sign of blessings, light and good news. The Injil was revealed by Allah and was never corrupted as you might think, but it was misinterpreted by many and caused people to put it aside. Nevertheless, it contains great light and must be studied by believers. Who says that the Injil was corrupted contradict the Qur’an itselt, for the Qur’an says: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Al-Anaam 6: 34. “ He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Al-Imran 3 :3-5. The Injil contains principles that will help you in this life and lead you to eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof , for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. I advice you to spend time reading this precious gift to learn more about the will of Allah. May Allah bless you always.

 2. Asalamualaikum I had a dreamed of a man in white came to my room, I was standing beside my bed and light filled the room from his face, and he gave me a book to read, I have seen this book with my friend before, it was the Injeel, then he left. Can you help me understand the meaning?

  1. Aleykum al-salam Mahdi. We thank you for entrusting us with your dream. This Man in white who visited your room is Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us). Seeing him is a sign of blessings, good news, peace and that Allah’s mercy is with you. He brings light and blessing with his presence, because he is Light and no darkness can stand in his presence: “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. The Injil also indicates good news of salvation. Isa offered you the Injil because it is the Word of Allah and has never been corrupted as you might think, but the Qur’an came to confirm the Injil. You can see the arguments in the article above, or read the “The Holy Injil” section here on our website for more details. Furthermore, the Injil records the entire history of Isa, his teachings and the signs of his return on the Day of Judgement. He wants you to know all this in order to follow him, prepare yourself and help others: “Behold, I am coming quickly! Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book.” – Injil, Revelation 22:7. I advise you to spend some time reading Injil and if you have any questions, please write to us again. We’ll be delighted to help you. May Allah bless you with wisdom.

 3. AssalamoAlaykom, in my dream I saw that I was reciting the Injeel, and I heard a voice saying: Well done my son continue following my word. Please, what’s the meaning of the dream?

  1. Aleykum al-salam Mohammad. Thank you for writing to us and telling us about your dream. Seeing the Injil in a dream is a sign of blessings, fulfillment and good news. In addition, it is the Word of Allah and contains important principles that will guide you in this life and prepare you for eternal life: “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. Allah knows the sincerity of your faith and wants you to know more of His will through the Injil, because Allah protects His Words and the Injil has never been corrupted. I advise you to study the subject and spend time reading the Injil to learn more. If you have any questions, please write to us again. May Allah bless you richly with wisdom.

 4. Assallam Allaikom, I saw yesterday in the dream the Injil was hidden under my pillow and when I woke up I found it in reality, I don’t know how and whom put it there??!!

  1. Aleykum al-salam Ahmad. Thank you for telling us about this miraculous experience. Allah wants you to study and meditate on the Injil because it is His Word and has never been corrupted, as you might think. In fact, the Qur’an came to confirm the Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Al-Anaam 6:34. The Injil means good news and blessings. Allah wants to bless you abundantly and has done this to show you power and authority and the importance of reading the Injil, as it contains teachings and principles that will help you prepare for the Day of Judgment and to live a more righteous life: “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. I encourage you not to reject this gift and recite the Injil every day. May Allah bless you with discernment and wisdom always.

 5. Asalam Alikom, I saw last night a door open in the sky and a hand came down and gave me a book surrounded by light, when I opened the book I saw it was the Injil, I was shocked, then I read this my word inspired by my spirit and will guide you to the truth and what Allah wants you to do. Please, can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Samer. We thank you for entrusting us with your dream. Seeing the Injil in a dream is a sign of blessings and good news. The Injil is the inspired Word of Allah and contains principles that will help you in this life and prepare you for eternal life: “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. Allah wants you to be transformed by His Truth (Injil, John 17:17). The Injil has never been corrupted, but the Qur’an has come to confirm it: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrah and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Al-Anaam 6: 34. As you can see, the Qur’an itself does not says the Injil is corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. Allah gave the Injil to mankind and it contains teachings that lead to eternal life. I encourage you to spend some time reading the Injil. May Allah bless you with wisdom and discernment.

 6. Asalamualaikum, I saw the Injeel in my dream and a voice from heaven asking me to recite it every day.

  1. Aleykum al-salam Wisam. Thank you for telling us about your vision. The Injil is a sign of good news, salvation and peace. It also symbolizes forgiveness and that Allah wants to make a covenant with you through His Word. He is inviting you to read the Injil because in it you will find principles that will guide you in this life: “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. And also, it will guide you to the straight path and will help you to prepare for the last days and the Day of Judgment: “Behold, I am coming quickly! Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book.” – Injil, Revelation 22:7. I advise you to think about this and spend some time studying the Injil and if you have any questions, please write to us. May Allah bless you with abundant wisdom.

 7. Assalamualaikum, last night in my dream I saw a door open in the sky and a book came down surrounded by light and I heard a voice saying take it this is my living word the Injil, I took it and peace covered me. Please, what’s the meaning of the dream?

  1. Aleykum al-salam Bilal. We thank you for entrusting us with your dream. Seeing the Injil in a dream is a sign of good news and also a spiritual call to get closer to Allah and dedicate yourself more to your spiritual life. You received the Injil as a gift because it is the Word of Allah and contains principles to guide you in this life and prepare you for eternal life: “For the word of God is living and powerful…” – Injil, Hebrews 4:12. “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. The study of the Injil will bring you blessings and peace. I hope you will accept the invitation and study it. May Allah bless you with wisdom and discernment.

 8. Salaams, I saw a book coming down from heaven, it was surrounded by light and I heard a voice saying this is my word take it and read it, in the beginning it will be sweet but then it will not. When I opened the book it was the Injil. Please, can you help me understand the meaning of the dream? Thanks.

  1. Aleykum al-salam Ahmad. We thank you for entrusting us with your dream. We can understand this better by analyzing this text from the Injil: “Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, “Go, take the little book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth.” So I went to the angel and said to him, “Give me the little book.” And he said to me, “Take and eat it; and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth.” Then I took the little book out of the angel’s hand and ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. But when I had eaten it, my stomach became bitter. And he said to me, “You must prophesy again about many peoples, nations, tongues, and kings.” – Injil, Revelation 10:8-11. The Injil contains many prophecies and signs of the events of the last days before the coming of the Judgment. This statement about it being sweet at first and then turning bitter refers to a spiritual awakening from studying these prophecies that would later cause disappointment for God’s people and point to a big change in their lives, but the true believers remain faithful to Allah’s words and search for knowledge and warn others about preparing for the Day of Judgment. The Injil contains teachings that will bring you wisdom and furthermore, it is the Word of Allah and has never been corrupted, but the Qur’an has come to confirm it: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Al-Anaam 6:34. I advise you to spend some time reading the Injil and if you have any questions, please write to us again. May Allah bless you abundantly.

 9. Assalamo alaikom, last night prophet Issa pbuh came to me in the dream wearing white and gave me the Injeel and asked me to read it everyday because it will guide me to the straight path. Can you help me understand the meaning behind the dream?

  1. Aleykum al-salam Wahab. We thank you for entrusting us with your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) means that the Mercy of Allah is with you. HIs white clothes are signs of the purity and justice of His character. He cares about you and wants you to know him, for he will guide you to eternal life. That’s why he gave you the Injil, which is where his whole story is written. Also, the Injil was never corrupted, but it is the Word of Allah and has teachings that will guide you in this life and help you prepare for eternal life. Isa said: “Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I hope you accept the gift. May Allah bless you always with wisdom.

Daha Fazla İçerik
Boşanma
Türkçe