Rüyada İncil Görmek

"Perfuming the Sleep in the Expression of a Dream" isimli kitapta Nabulsi, “Her kim Müslümansa ve İncil Kitabı’na sahip olduğunu görürse ibadete ve çileciliğe adanacaktır, ayrıca İncil tecrit anlamına da gelebilir. Eğer rüyayı gören etki ya da kuvvet sahibiyse o zaman görümü veya rüyası düşman baskısını ya da yakınmaların önlenmesini ifade eder,” demiştir.

İncil görmek, insani bir mesajın ya da sorumluluğun yerine getirilmesini sembolize eder. Bu görevler çetin olabilir çünkü İncil, İsa Mesih’in (esenliği üzerimize olsun) mesajını dünyaya bildirirken çektiği ıstırabı betimler. Rüyada İncil satın almak ise önemli bilgi edinmeye ve kapsamlı bilgiye delalet eder.

Evde İncil görmek hanenin yakın zamanda müjdeli haberlere sahne olacağı anlamına gelir.

Rüyada İncil görmek, rüyayı gören için müjdeli haberdir. Eğer rüyayı görenin gerçekleşmesini umut ettiği bir şey varsa ve rüyasında İncil’i görürse beklediği şeye kavuşacağı anlaşılır.

Bazı eski yorumlara göre İncil, kaygı ve üzüntülerden kurtuluştur. Yani rüyayı gören sıkıntılıysa ve rüyasında İncil okuduğunu ya da karıştırdığını gördüyse kaygı, ıstırap ve bütün üzüntülerden kurtulacaktır.

Bir hastanın rüyasında İncil görmesi şifalanmayı ifade eder. Hasta kişi kendini İncil’i elinde tutarken gördüyse Tanrı’nın merhametiyle iyileşecektir.

Rüyada İncil bir anlaşmayı simgeler. Tövbenin simgesidir çünkü İncil, Kutsal Kitap’tan Yeni Ahit’i içerir ve Yeni Ahit (anlaşma) tabiri yapıcı değişim veya yararlı yenilenmeyi gösterir.

İncil aynı zamanda özür ve bağışlamayı sembolize eder çünkü rüyada görülmesi hoşgörü, huzursuzluk ve barışı ifade eder.

Rüyada İncil görmek birçok gösterge ve anlama delalet eder. İncil’le ilgili yapılan rüya yorumlarının çoğu sözel ve işlevsel anlama dayanır. “Müjde ya da İncil” kelimesi Yunanca kökenlidir ve müjdeli haber ya da müjde anlamına gelir.

Kelimenin anlamına göre rüyada İncil görmek olumlu anlamlar taşır. Güzel veya sevindirici haberlerin simgesidir ve rüyayı görenin yaşamında kapsamlı ve olumlu bir değişimin meydana geldiğini gösterir. İncil, Yeni Ahit’tir, yani rüyada İncil görülürse ister manevi yaşam, sosyal statü, varoluş düzeyinde olsun ister tersi, anlamı yenilenmedir.

Ancak İncil’in ilahi bir kutsal kitap olduğunun farkındalığı içinde onun işlevsel anlamına dayanırsak, o zaman rüyada İncil görmek kurtuluş veya doğum anlamına gelir çünkü bu kitap bu dünyaya insanlığı günahtan kurtarmaya gelen İsa Mesih’in doğumundan çarmıha gerilişi ve üçüncü gün dirilişine kadar olan yolculuğunu anlatır.

Rüyada İncil görmek rüyayı görenin günahlarından ve hatalarından kurtuluşunu sembolize eder, İncil ayrıca hastalık ve illetten iyileşmeye de delalet eder. Aynı zamanda ruhsal ve ahlaki aşkınlığın simgesidir ve içten bir açıklamanın ya da gerçekleşeceği kesin haberlerin de açıklamasıdır.

Bazı çok eski rüya tabirlerinde rüyada İncil görmek kefaret belirtisidir ve mahkemeye başvuranlar ya da çekişenler için tanıklığı sembolize eder. Rüyasında İncil’i Arapça yazılı gören kişi hakikat, adalet ve doğruluğun tanığıdır.

Hasta birinin rüyasında İncil görmesi şifadır ve sıkıntılı, üzgün, masum olan ve özgür kalmayı isteyen tutsak için müjdeli haberdir. İncil ayrıca âlimler ve eğitimciler için rüyayı görenin bilgeliğine ve bilgisine delalet eder. Rüyada İncil okuduğunu gören kişi din konusunda bilgilidir ya da insanların yararına olan şeyi öğrenir, ayrıca İncil mutlu ve müjdeli haberleri sembolize eder.

İncil okumaya ve İncil hakkında daha fazla şey öğrenmeye zaman ayırdığınızda kutsanacaksınız. Kaynak kısmından bir İncil edinebilirsiniz. İncil’i okumaya vakit ayırın ve rüyanızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Asalamualaikum, I saw that I wasn’t in my room and I saw that a book was coming down from heaven the book was so beautiful from outside and when I open it bright light came out of it, and I was surprised that it was the Injil. Can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Moamin. Seeing the Holy Injil is a sign of blessings and good news. Allah revealed the Injil to men and in the Quran it is written: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6: 34. As you can see, the Qur’an itself does not says the Injil to be corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. The Injil contains teachings that will lead you in this life and prepare you for eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete , equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. Your dream is an invitation from Allah to spend time studying His Word. I hope you accept. May Allah bless you always.

 2. Asalaam alikum, I saw a dream where children were reciting the Ijil, and one of them gave me one and asked me to recite with them, and I was so happy. What does this mean?

  1. Aleykum al-salam Ahmad. Seeing the Injil in a dream is a sign of good news of peace. Allah wants you to recite the Injil because it is His Word and has never been corrupted but it contains principles that will guide you on this path and prepare you for eternal life: “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof , for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. May Allah bless you abundantly.

 3. Salam, I saw that I was given a book by an angel coming from heaven, and he told me this is the Injil the good news, read it everyday it will guide you to the Light, follow the teaching in it.

  1. Aleykum al-salam Mahdi. We thank you for telling us your dream. The Injil was revealed by Allah to men and in the Quran it is written: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6: 34. As you can see, the Qur’an itself does not says the Injil to be corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. The Injil contains teachings that will lead you in this life and prepare you for eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete , equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. In addition to these things, in the Injil it is written: “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. These are the Words of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) and his entire history and teachings are written in the Injil. Your dream is an invitation from Allah to spend time studying His Word. I hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 4. Assalamo alaikom, I have been seeing the Injil a lot in my dreams lately and a voice asking me to read it because it is Allah’s word and will guide me to the straight path.

  1. Aleykum al-salam Omar. Seeing the Holy Injil is a sign of blessings and good news. Allah revealed the Injil to men and in the Quran it is written: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6: 34. As you can see, the Qur’an itself does not says the Injil to be corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. The Injil contains teachings that will lead you in this life and prepare you for eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete , equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. Your dream is an invitation from Allah to spend time studying His Word. I hope you accept. May Allah bless you always.

 5. Assalamualaikum, in the dream I was looking at the sky then I saw a book coming down and I ran to have it, when I open it light came out and I saw it was the Injil, and I saw my name was written on it as a gift from Sayidna Essa pbuh. I was so happy and woke up. Please, what’s the meaning of the dream? Thanks!

  1. Aleykum al-salam Maryam. We thank you for sharing your dream. Seeing the Injil in a dream is a sign of good news, light, peace and redemption. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is the Word of Allah in human form, and his entire story is written in the Injil, which is the written word of Allah. The Injil has never been corrupted, as you might think, but it contains teachings that will help you overcome the sin and evil and will prepare you for eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. Isa gave you this gift to bring grace and peace into your life. I hope you will accept. May Allah bless you abundantly.

 6. Assalamo alaikom, I saw in my dream a hand coming from heaven and giving me a book and asked me to recite and learn from it. When I opened the book I saw the word Injil written on it, and it was teaching about fasting.

  1. Aleykum al-salam Moamin. Thank you for writing to us and sharing your dream. Seeing the Injil in a dream is a sign of blessings, light and good news. The Injil was revealed by Allah and was never corrupted as you might think. Who says that contradict the Qur’an itselt, for the Qur’an says: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Al-Anaam 6: 34. “ He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Al-Imran 3 :3-5. Regarding fasting, it is written: “Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance. For they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place; who sees in secret will reward you openly.” – Injil, Matthew 6:16-18. This means that fasting needs to be the result of a sincere and close relationship with the Creator and not just a formality to have the appearance of piety. I advise you to reflect on this matter and I hope that you accept the invitation and read the Injil. May Allah give you all evidence and blessings.

 7. Salam, I saw the Injil in my dream and I heard a voice asking me to recite it every day. Please, what is the meaning of the dream?

  1. Aleykum al-salam Faris. Thank you for telling us your dream and sending your question. Seeing the Injil is a sign of good news, blessings and peace. Allah revealed the Injil to men to make them understand His will and guide them on the Straight Path. The Injil has never been corrupted, as you might think, but has been misunderstood by some, however the Words of Allah cannot be changed, and the Qur’an itself declares this: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6: 34. Allah is not a weak god who cannot protect his own words, but He wants you to study the Injil each day to learn even more about Him and how to have a better life here and prepare for eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof , for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. May Allah bless you always.

 8. Asalamualaikum, I saw in my dream a book coming down from heaven, the book was full of light and a cross was on it, when I opened it I saw it was the Injil.

  1. Aleykum al-salam, Imad. We thank you for sharing your dream. Seeing the Injil is a sign of good news and blessings. Allah gave the Injil to men, but many tried to misinterpret it, but Allah’s words can not change. He wants you to read the Injil and learn more about the divine will, to be ready for eternal life as it is written: “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. I invite you to explore the articles about The Holy Injil on our website and if you have any other questions, do not hesitate to write to us, it will be a pleasure to help you. May Allah bless you always.

 9. AsSalam alaikum, in my dream I saw a hand came from the sky and gave me the Injil and I heard a voice telling me that I need to read it… What is the meaning?

  1. Aleykum al-salam Ahmad. Allah has given you this dream because He wants you to recite the Holy Injil every day, because it is the Word of Allah and has never been corrupted, as you may think and in the Qur’an it is written: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6: 34. As you can see, the Qur’an itself does not says the Injil is corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. Allah gave the Injil to mankind and it contains teachings that lead to eternal life: “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. I hope you accept the invitation. If you have more questions, write to us again. May Allah bless you always.

 10. السلام عليكم، في المنام رأيت سيدنا عيسى عليه السلام جالس على عرش في وسط السماء والملائكة كان حوله، فأرسل واحد من الملائكة معه كتاب أبيض جميل مليان بالنور وطلب مني أن أقرأه كل يوم لأنه سيهديني للصراط المستقيم ما تفسير المنام

  1. وعليك السلام يا شوكت. نشكرك لمراسلتنا وإخبارنا بما حلمت به. إن الكتاب الابيض الذي ارسله لك مع الملاك، هو الانجيل لكي تقرأه وتتعرف على قصة حياته منذ ولادته حتى قيامته. ونحن على استعداد لنساعدك على ذلك. إن كنت ترغب وبشكل جدي. بارك الله بك

 11. Salams, I saw a dream of a person in a white clothes handed me a book, and he asked me to open it and share what I learn with others. He told me, remember there is no time, I am coming soon. When I oped it, the book was the Injil. Please, can you help me understand my dream? Why should I read the Injil and share it with others. Thank you.

  1. Aleykum al-salam. We thank you for giving us your dream. I understand your confusion. This Man in White who gave you the Injil is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). The Injil and Hadith appoint him as the Righteous Judge who will come for Judgment Day. He will come with glory and power and angels: “Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. And then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven, with power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other.” – Injil, Matthew 24:30-31. He wants you to read the Injil because there are written the signs of Isa’s coming and how to prepare for his arrival. Furthermore, the Injil is the Word of Allah and has never been corrupted, as you might think. In the Qur’an it is written: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrah and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al- Imran 3:3-5 And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. As you can see , the Qur’an itself does not say that the Injil is corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. Allah has given the Injil to mankind and it contains teachings that lead to eternal life. I hope you read it and share it with others. May Allah bless you with wisdom and discernment.

 12. Assalam alykom, in the dream I saw a book coming down from heaven, it was full of light and in came directly to my hand, when I opened it light came and entered my heart, then I realised it was the Injil, and I heard a voice telling me this is my word recite it everyday. Please, what does this dream mean?

  1. Aleykum al-salam, Ahmad. I understand your doubt. Seeing the Injil in a dream means peace, good news and hope. Furthermore, it is the Word of Allah and has never been corrupted, as you might think. Indeed the Qur’an came to confirm the Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrah and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. As you can see, the Qur’an itself does not says that the Injil was corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. Allah gave the Injil to mankind and it contains precepts that lead to eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. I advise you to spend time reading the Injil and I pray that Allah blesses you with discernment and wisdom.

 13. السلام عليكم في الحلم شفت كتاب مفتوح في السماء والنور يشع منه وسمعت صوت من السماء هذا هو الأنجيل كلمة الله ما تفسير الحلم

  1. وعليك السلام يا تيسير . إنما رأيته هو هدية لك من الله لكي تتعرف عليه من خلال التعاليم المذكورة في الانجيل الذي هو كلمة الله بحسب ما تم ذكره في الانجيل “إِنَّ الْكِتَابَ بِكُلِّ مَا فِيهِ، قَدْ أَوْحَى بِهِ اللهُ؛ وَهُوَ مُفِيدٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّقْوِيمِ وَتَهْذِيبِ الإِنْسَانِ فِي الْبِرِّ، لِكَيْ يَجْعَلَ إِنْسَانَ اللهِ مُؤَهَّلاً تَأَهُّلاً كَامِلاً، وَمُجَهَّزاً لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ” ( 2تيموثاوس 3: 16-17) لذا عليك أن تقرأه وتدرسه للتعرفعليه أكثر. ونحن على استعداد لنساعدك على ذلك. بارك الله بك

 14. Assalamalikom, in my dream prophet Issa (as) appeared to me and gave me a white book full of light, then he said it will guide you to the straight path, when I open the book I was surprised, it was the Injil, then I woke up. What is the meaning of the dream?

  1. Aleykum al-salam, Saad. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) came to help you clarify that the Injil has not been corrupted, but is the Word of Allah and contains precepts that will help you in this life and prepare you for eternal life. Also, the Injil talks about Isa and tells his whole story. He said, “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I hope you accept the invitation and spend time reading the Injil. May Allah bless you always.

 15. AsSalaam Alaikum, aujourd’hui j’ai vu un homme en robe blanche dans mon rêve, son visage et ses vêtements brillaient tellement, il m’a donné l’Injil et m’a demandé de le lire parce qu’il me conduit à lui et à la vie éternelle. Que signifie ce rêve?

  1. Aleykum al-salam, Ziad. Nous vous remercions de nous avoir parlé de votre rêve. Cet homme en blanc est Isa Al-Masih (que Sa paix soit sur nous). Le voir est un signe de sincérité dans votre cœur et signifie bénédictions, bonnes nouvelles, paix et espoir. Il vous a donné l’Injil à lire parce que c’est la Parole d’Allah et que n’a jamais été corrompu, mais contient des préceptes qui vous guideront vers la vie éternelle. De plus, en lisant l’Injil, vous apprendrez toute l’histoire d’Isa et comment le suivre, car il vous aidera et vous conduira à la vie éternelle. Il a dit : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. – Injil, Jean 14:6. J’espère que vous accepterez l’invitation. Qu’Allah vous bénisse toujours.

 16. السلام عليكم شفت كلمة الانجيل مكتوبة من نور على ايدي في الحلم وبعدين شفت كتاب نازل من السماء يشع بالنور لما فتحته كان الإنجيل وسمعت صوت من السماء يقول هذه كلمتي ثم صحيت ما تفسير الحلم رجاءا

  1. وعليك السلام يا عاطف نشكرك لمشاركة حلمك معنا إن ما رأيته هو هدية الله لك لكي تتعرف على كتاب الحق الذي ستجد بداخله قصة حياة عيسى المسيح (سلامه علينا) منذ ولادته حتى وفاته. والتعاليم التي كان يعلمها للناس . لذا عليك أن تتبع ما كَتب به وتدرسه لأنه الصوت الذي سمعته كان يتكلم بحسب ما جاء في الانجيل والقرآن “فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ. هذَا كَانَ فِي الْبَدْءِ عِنْدَ اللهِ. كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ، وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ، ِفيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ” (يوحنا 1: 1-4)
   “إذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ” (آل عمران 3: 45)
   بارك الله بك.

 17. Assalam Alaikom, I just want to thank you for this website, I love the info on this website, you have done great job on the articles, specially on this one. It has opened my mind to see things differently.

  1. Aleykum al-salam, Ahmad. We thank you for your comment and we are glad that this article has been helpful to you. Do not hesitate to share with others and if you have any doubts write us again, it will be a pleasure to help you. May Allah bless you always.

 18. Assalamo alaikom, in the dream I saw the sky open and an angel came down and gave me a book, when I opened it light came and fill the place, and I heard a voice recite and I started reading, it was the Injil, I was shocked and I woke up. What’s does this dream mean?

  1. Aleykum al-salam, Ahmad. We thank you for writing to us and telling us about your dream. Seeing the Injil in a dream means good news and hope. Besides, it is the Word of Allah and has never been corrupted, but it contains principles that will help you to live better and prepare you for eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. “…but the word of the Lord remains forever.” – 1 Peter 1:25 And the Qur’an came to confirm the Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion … Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5 And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. As you can see, the Qur’an itself does not say that the Injil is corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. I advise you to listen to the dream invitation and study the Injil to learn more. May Allah bless you with wisdom and discernment. Write to us again if you have more questions.

 19. السلام عليكم في الحلم نزل علي كتاب ابيض من السماء كله نور وسمعت صوت يقول هذا هو كتابي ولما فتحته كان الانجيل ما تفسير الحلم جزاكم الله خير

  1. وعليك السلام أخي العزيز. نشكرك لإخبارنا بما حلمت به ولمشاركته مع صفحتنا. إن الكتاب الذي نزل من السماء هو كتاب الحق الذي أرسله الله لك لكي تقرأه وتتعرف على ما بداخله وتدرس تعاليمه لكي تغير طريقة عيشك كما ذكر في الانجيل “إِنَّ الْكِتَابَ بِكُلِّ مَا فِيهِ، قَدْ أَوْحَى بِهِ اللهُ؛ وَهُوَ مُفِيدٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّقْوِيمِ وَتَهْذِيبِ الإِنْسَانِ فِي الْبِرِّ، لِكَيْ يَجْعَلَ إِنْسَانَ اللهِ مُؤَهَّلاً تَأَهُّلاً كَامِلاً، وَمُجَهَّزاً لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ” ( 2 تيموثاوس 3: 16-17) وحلمك دعوة لتبدأ بدراسة كتاب الله وكلمته ونحن على استعداد لنساعدك إن كنت ترغب بذلك. من فضلك لا تتردد بالتواصل معنا. بارك الله بك

 20. Assalamoalaikom, I saw in the dream last night that the heaven opened and a book came down from heaven, and I heard a voice saying open it this my word, it will guide you to the straight path, when I opened it light came out and filled the space, and I was shocked to see it was the Injil, then I woke up wondering why I should read the Injil. Please, can you help me understand the dream? Thank you.

  1. Aleykum al-salam, Fatimah. We thank you for writing to us and telling us about your dream. Seeing the Injil in a dream means good news and hope. Furthermore, it is the Word of Allah and has never been corrupted, but it contains principles that will help you to live better and prepare you for eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. “…but the word of the Lord remains forever.” – 1 Peter 1:25 And the Qur’an came to confirm the Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion … Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5 And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. As you can see, the Qur’an itself does not say that the Injil is corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. I advise you to listen to the dream invitation and study the Injil to learn more. May Allah bless you with wisdom and discernment. Write to us again if you have more questions.

 21. Asalamoalaikom, in my dream an angel came from heaven and gave me a book, e said this is the word of Allah, it will guide you to the straight path, when I opened it, I was shocked, it was the Injil. Please, can you help me understand this dream? Thank you!

  1. Aleykum al-salam, Ahmad. We thank you for telling us about your dream. I understand your confusion, but seeing the Injil is a sign of blessings and good news. In fact, the angel gave you the Injil because it is the Word of Allah and it has never been corrupted as you might think. It contains teachings and principles that will guide you in this life and prepare you for eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. And the Qur’an came to confirm the Injil: He sent upon you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming what existed before it. And He revealed the Torah and the Gospel” (Al-Imran 3:3, see also Al-Maida 5:46-47). Furthermore, the Words of Allah cannot be changed: “There is no change in His words” (Al-Kahf 18:27). I hope you accept the angel’s invitation and study the Injil to learn more. May Allah bless you always.

 22. Assalam alaikom, in the dream last night I saw that I recite the Injil and I heard a voice from heaven saying: this is my eternal word keep reciting it everyday.

  1. Aleykum al-salam, Marawan. Seeing the Injil in a dream is a sign of good news, hope, grace and peace. Allah wants you to understand that the Injil has never been corrupted, but it is the Word of Allah and needs to be studied as it will help you understand His will and build your life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. I recommend that you read the articles in the “The Holy Injil” section of our website for further clarification and if you still have doubts, write us again. May Allah give you wisdom always.

 23. Asalam alaikom I saw in my dream an angel giving me the Injil in the dream and it was full of light and I heard a voice from heaven saying this is my eternal word recite it everyday.

  1. Aleykum al-salam, Osman. The vision of the Injil in a dream indicates good news, hope, grace and peace. Just as you heard in the dream, it is the Word of Allah, which is Eternal and Unchangeable. It has never been corrupted, as you might think, but it contains important guidelines on how to live a purer life and prepare for eternal life: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. I advise you to study the Injil to learn more and if you have any doubts, it will be a pleasure to help you. May Allah bless you always.

 24. Assalam Alaikom, in my dream I saw a book coming down from heaven and when I opened it, it was the Injil and I heard a voice saying recite it daily, my guidance is found there.

  1. Aleykum al-salam, Ahmad. We thank you for sharing your dream. The Injil is the Word of Allah and has never been corrupted. Seeing him is a sign of blessings and good news. Allah wants you to study it and learn more about His will that will guide you to eternal life and success. I advise you to study the article above and all the articles in the “The Holy Injil” section of our website. If you have any other questions, don’t hesitate to write to us. May Allah bless you always.

 25. Asslamalaykom, in my dream Sayidna Issa (a.s) came to me the dream wearing white robe and gave me the Injil and asked me to recite it everyday, because it will lead to the straight path. I was filled with peace and happiness I have never felt before, please what’s the interpretation?

  1. Aleykum al-salam, Adam. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us), as well as seeing the Injil, is a sign of good news, hope and blessings. Isa wants you to study the Injil because it is the Word of Allah and has never been corrupted or changed, on the contrary, the Qur’an came to confirm the Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrah and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. Furthermore, in the Injil is written the entire history of Isa and his teachings and he wants you to know him better because he is the straight Way: “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I hope you accept the invitation. If you have any doubts, do not hesitate to write to us. May Allah bless you always.

 26. AsSalam alaikum, in my dream I was given the Injil by a hand coming from the sky, and it was full of light and I heard a voice saying this is my book recit it everyday. I woke up very happy and I have never been happy like this.

  1. Aleykum al-salam, Ahmad. We thank you for entrusting us with your dream. As we wrote in this article, the Injil is the Word of Allah and has never been corrupted. It is written: “And behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book.” – Injil, Revelation 22:7. The Quran actually came to confirm Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrah and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. As you can see, the Qur’an itself does not says that the Injil was corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. Allah gave the Injil to mankind and it contains teachings that lead to eternal life. Allah wants you to read and recite His Word. May Allah bless you with wisdom and discernment. If you have any other questions or doubts, don’t hesitate to write to us.

 27. Asslamalaykom, during the month of Ramadan I saw many dreams of a man wearing white giving me the Injil, and when I take it something happen inside of me, and when I open it light comes out and brighten everything around me, please what’s the meaning?

  1. Aleykum al-salam, Daoud. Thank you for writing to us and talking about your dreams. This Man in White that you saw is Sayidna Isa Al-Masih (peace be upon us). seeing him is a sign of blessing, mercy, hope and peace. He gave you the Injil, because it is the Word of Allah, and as you can see in this article, it has not been corrupted. In fact, the Injil was given by Allah to instruct and enlighten our steps. It is written: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. I advise you to spend some time studying the Injil to find out more and if you have any questions don’t hesitate to write us again. May Allah bless you always.

 28. Asslamalaykom, in my dream I saw a man wearing white robe sitting on a big throne, came down from heaven and Gave the Injil and said hide it in your heart and live by it’s teachings, then I woke up. Please, what’s the meaning?

  1. Aleykum al-salam, Firas. Thanks for telling us about your dream. This Man in White on the Throne is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). He gave you the Injil because it is the Word of Allah and it has important messages about the Kingdom of Allah and the Day of Judgment. Furthermore, it is the Word of Allah and has never been corrupted. In reality the Qur’an came to confirm the Injil: “He sent upon you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming what existed before this. And He revealed the Torah and the Gospel” (Al-Imran 3:3, see also Al-Maida 5:46-47). Also, the Words of Allah cannot be changed: “There is no change in His words” (Al-Kahf 18:27). I advise you to read the articles in the section ” The Holy Injil” from our website for more information. May Allah bless you always.

 29. السلام عليكم ما تفسير رؤية الإنجيل في المنام محاط بالنور وعندما فتحته خرج منه نور ودخل قلبي واحسست بسلام وراحة لا يمكن أن أصفها

  1. عليكِ السلام يا خولة. نشكرك لمشاركة حلمكِ معنا. إن رؤية الانجيل في المنام تعني التقرب من كلمة الله ومعرفة الحق. وقد أظهر الله لكِ هذا الحلم ليخبركِ أنه عليكِ أن تقرأي الانجيل وتتعرفي على قصة سيدنا عيسى المسيح (سلامه علينا) ونحن على استعداد لنساعدك في الاجابة على أي استفسار لديكِ. من فضلكِ لا تترددي بالتواصل معنا. بارك الله بكِ.

 30. Assalamo alaikom, I saw in my dream the Injil, I have never seen it before. When I open it light came out of it and enter to my heart, I felt peace, joy, hope and love fill it, I felt that I am a new person. Please, what is the meaning of the dream? Thank you.

  1. Aleykum al-salam, Ahmed. Seeing Injil is a sign of good news, peace and light. Seeing him is a sign that Allah wants to bless you and speak to your heart. In fact, you saw the Injil because it is the Word of Allah and it has never been corrupted, as you might think. Indeed, the Quran came to confirm the Injil: “He sent upon you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming what existed before this. And He revealed the Torah and the Gospel” (Al-Imran 3:3 , see also Al-Maida 5:46-47.) Besides, the Words of Allah cannot be changed: “There is no change in His words” (Al-Kahf 18:27). Note that not even the Qur’an says that the Injil was corrupted, and furthermore it confirms that the words of Allah cannot be changed. Allah is not a weak God who cannot protect His words. He wants you to know more about His will through the Injil. May Allah bless you with wisdom and discernment.

 31. Salams, what’s the meaning of seeing the Injil in my dream and an angel teaching me the truth about the straight path? Thanks

  1. Aleykum al-salam, Shawl. Thanks for telling us about your dream. Seeing the Injil is a sign of good news and light. The angel was sent to explain to you about Injil because it is the Word of Allah and has never been corrupted. In fact, the Quran came to confirm the Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrah and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Al-Imran 3:3-5. “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Al-Anaam 6:34. In the Injil there are important truths that Allah wants you to know and to be guided in the Straight Path. I advise you to study more and if you have questions, do not hesitate to write to us. May Allah bless you always.

 32. Assalamo alaikom, in my dream I saw a man wearing white robe came to me and gave me a gift, he said this the my word and you will find the truth in it, that will guide you to the straight path. When I opened the gift it was the Injil, please, what’s the meaning of the dream? I am puzzled, I need help. Thank you.

  1. Aleykum al-salam, Saed. Thanks for telling us about your dream. You saw Isa Al-Masih (may His peace be upon us) in the dream and he manifested himself to you because he wants you to know him and learn more about him. He gave you the Injil as a gift because the Word of Allah has not been corrupted, as you might think and in the Qur’an it is written: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. As you can see, the Qur’an itself does not says that the Injil was corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. Isa wants you to read the Injil to also learn about him and his full story. His words are: “Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. He is the Straight Path and wants to guide you to eternal life. May Allah bless you with wisdom and discernment always.

 33. Assalamo alaikom, in my dream I saw the Injil when I opened it, light came out and a cross from that light, and I heard a voice saying this is my word, you need to recite it everyday. I woke up puzzled, please what’s the meaning of the dream?

  1. Aleykum al-salam, Azoz. Thank you for telling us about your dream. Seeing the Injil is a sign of good news, hope and peace. In fact that voice told you to read the Injil every day because it is the Word of Allah and contains light to illuminate your life and guide you on the Straight Path. In fact, the Qur’an came to confirm the Injil and it says: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion … Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. As you can see, the Qur’an itself does not says that the Injil was corrupted and states that the Words of Allah cannot be corrupted by humans. The cross means sacrifice that brings deliverance. It is the sacrifice of sinful passions for a fresh start of grace and forgiveness. Allah wants to reveal to you the Straight Path and wants to guide you to eternal life. May Allah bless you with wisdom and discernment always.

 34. Asalamalikom, I saw in my dream prophet Issa el Massih (as), came and gave me an Injil and said: you will find the straight path here that you have been looking for years, just trust me and come and follow me and my path. He then blessed me. Please, can you help me understand my dream? Thank you

  1. Aleykum al-salam, Ziad. Thank you for writing to us and sharing your dream. Seeing the Injil is a sign of good news and hope, just as seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of blessings, peace and mercy. It is also a sign of the sincerity of your heart. He knows you have doubts and wants you to trust him. These are his words: “Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. In fact, Isa gave you the Injil because it is the Word of Allah and it has never been corrupted as you might think. In addition, it is the book that talks about all his history and teachings. He wants you to follow him because he is the Straight Path and will lead you to eternal life. I hope you accept the invitation. Do not hesitate to write to us if you have any further questions. May Allah bless you abundantly.

 35. Salams, I saw a man wearing white robe visiting me last night and came to give me a gift. He gave me a book and when I opened it, light was coming out of it, and then I saw it was the Injil, he told me it will guide me to the straight path. What does this dream mean? Thanks.

  1. Aleykum al-salam, Ajwad. Thank you for writing to us and sharing your dream. Seeing the Injil is a sign of good news and blessings. The Man in white gave you the Injil because it is the Word of Allah, and the Qur’an came to confirm the Injil, “He sent upon you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming what existed before this. And He revealed the Torah and the Gospel” (Al-Imran 3:3, see also Al-Maida 5:46-47). Furthermore, the Words of Allah cannot be changed: “There is no change in His words” (Al-Kahf 18:27). Actually, the Man in White you saw is Isa Al-Masih (may His peace be upon us), and He invited you to study the Injil because that is where his whole story is, because He is the Straight Path. I pray that you accept the invitation. May Allah bless you always.

 36. Salams, I saw in my dream that I was in a big building and in the middle there was a book opened and light from the sky shining on it, when I came closer I saw that it was the Injil, and then I heard a voice saying this my word recit it everyday. I woke up puzzled, what’s the meaning of the dream? Thanks.

  1. Aleykum al-salam, Foad. Thank you for your message and for entrusting us with your dream. Seeing the Injil in a dream is a sign of good news and hope. In fact, your dream was an invitation to study the Injil because it is the Word of Allah and has never been corrupted as you might think. In reality, the Qur’an came to confirm the Injil: “He sent upon you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming what existed before this. And He revealed the Torah and the Gospel” (Al-Imran 3:3, see also Al-Maida 5:46-47). Furthermore, the Words of Allah cannot be changed: “There is no change in His words” (Al-Kahf 18:27). I hope you will accept the invitation and spend time reading and knowing more about the Injil. May Allah bless you always.

 37. You have made some decent points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

  1. Thanks for your comment, Florence. Keep following us and don’t hesitate to send us your questions. May Allah bless you always.

 38. Assalam alaikum, I saw a book open in my dream and light was coming out of it and I went to see it, when I reached I heard a voice telling me: this is my eternal word, the Injil take it and follow it. I woke up puzzled, why should I see the Injil in my dream, can you help me understand my dream? Zajakum Allah khair

  1. Aleykum al-salam, Omar. Thanks for telling us about your dream. Seeing the Injil in a dream is a sign of blessings and good news. Furthermore, it is the Word of Allah and has never been corrupted or changed. In fact, the Qur’an came to confirm the Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrah and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Qur’an, Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Qur’an, Al-Anaam 6:34. Allah gave the Injil to mankind and it contains teachings that lead to eternal life. That’s why the voice you heard told you to read and follow it. I advise you to spend some time reading the Injil and if you have any doubts, write us again. It will be a pleasure to help you. May Allah bless you.

 39. AssalamuAlaikum, I saw the Injil in my dream yesterday, bright light was shining from it and I heard a voice saying this is the eternal word of Allah take it and follow its guidance.

  1. Aleykum al-salam, Hamdan. Seeing Injil in a dream is a sign of good news and peace. Furthermore, it is the Word of Allah and has never been corrupted. Indeed, the Quran came to confirm the Injil: “He sent upon you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming what existed before this. And He revealed the Torah and the Gospel” (Al-Imran 3:3 , see also Al-Maida 5:46-47) And the Words of Allah cannot be changed: “There is no change in His words” (Al-Kahf 18:27) Your dream is an invitation to study the Injil and follow its teachings that will guide you to eternal life. I pray that Allah gives you wisdom and discernment. Do not hesitate to write to us if you have any doubts.

 40. Assalam alaikom, I saw a man in white giving me the Injil in my dream and teaching me reciting from the Injil, his voice and what he was reciting makes me relax and fill the heart with peace, what is the interpretation of the dream? Thank you.

  1. Karrar, thank you so much for sharing your dream with us. The Man in White was teaching you to recite the Injil because it is the Word of Allah, and the Qur’an came to confirm the Injil, “He has sent upon you, [O Muhammad], the Book actually confirming what existed before this. And He revealed the Torah and the Gospel” (Al-Imran 3:3, see also Al-Maida 5:46-47). Furthermore, Allah’s Words cannot be changed: “There is no change in His words” ( Al-Kahf 18:27). In fact, the Man in White you saw is Isa Al-Masih (His peace be upon us), his presence brings peace and blessings, because he is the Mercy of Allah sent to the men and he desires to be near you and guide you to eternal life. I encourage you to spend time reading the Injil to know more about him and about Allah’s will for your life. May Allah bless you. Write us again if you have more questions.

 41. السلام عليكم في الحلم رأيت رجل يلبس ثوب أبيض وجهه مثل الشمس وكان يجلس على عرش كبير، طلب مني أن أقترب منه، ثم اعطاني صليب وكتاب الانجيل وطلب مني أن أقرأه وأتبعه، ثم استيقظت. ماذا يعني الحلم؟ جزاكم الله خير

  1. وعليك السلام يا حازم. نشكرك لمشاركة حلمك معنا. من ظهر لك هو سيدنا عيسى المسيح (سلامه علينا) وكان بحسب ما ذُكر في الانجيل “وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِيعُ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ مَعَهُ، فَحِينَئِذٍ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ” (متى 25: 31) وقد أعطاك الصليب الذي هو دلالة ورمز للتضحية التي قام بها من أجلنا وإن كنت تريد التعرف عليه يمكنك قراءة الكتاب الذي أعطاك “الانجيل” . يمكنك أيضاً أن تتبعه من خلال قراءة الانجيل ونحن على استعداد لنساعدك بالاجابة على أي سؤال لديك. بارك الله بك.

 42. I dreamt man of God gave me 2 books and the first one he told me its injil and opened it and knelt down to glory God but people around me started to ask for it that I should lend them to read

  1. Jalia, thank you for telling us your dream. Seeing the Injil in a dream is a sign of good news and hope. The Injil is the Word of Allah and many have rejected it, but those who accept it must share the good news with others who do not yet know it, and it will lead you to the Straight Path and to worship of Allah. As written: “Your word is a lamp to my feet and a light to my path.” – The Zabour, 119:105. “Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.” – Injil, Matthew 24:35. Your dream is a clear invitation to study the Word of Allah and share it with others, as there are many who are thirsty to learn. May Allah bless you always.

Daha Fazla İçerik
İsa Mesih’i Nasıl İzlemeliyiz?
Türkçe