İsa Mesih’i Nasıl İzlemeliyiz?

İsa Mesih’i Nasıl İzlemeliyiz?
1. İsa Mesih’in (Hazreti İsa) kim olduğuna karar verin: “İsa, ‘Yol, gerçek ve yaşam Ben’im’ dedi. ‘Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.’” (Yuhanna 14:6) 2. Tanrı’yı bütün aklınızla ve yüreğinizle sevin: “İsa ona şu karşılığı verdi: ‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’” (Matta 22:37) 3. Günahın ve dünyeviliğin üstesinden gelin: “Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum.” (Galatyalılar 2:20) 4. Her şeyi O’na teslim edin: “RAB diyor ki, ‘Gelin, şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi ak pak olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak.’” (Yeşaya 1:18) 5. Kendinizi tamamen adayın: “Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.” (Romalılar 12:1) 6. Her gün O’nunla birlikte yürüyün: “Bu nedenle Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O’nda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak O’nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.” (Koloseliler 2:6-7)
Tanrı’nın İsteğini Nasıl Bileceğiz
  • Dua edin. Yaşamınızda alacağınız her kararda Tanrı’dan, O’nun ne istediğini anlamanız için size yardım etmesini isteyin.
  • Bekleyin. Nasıl bekleyeceğimizi öğrenme ihtiyacı duyarız. Cevabı hemen bilmek isteriz. En iyi yol, beklerken dua etmektir.
  • Kutsal Yazı. Kutsal Kitap yol gösterir ve akıl verir.
  • İşaretler. Bir işaret isteyin. Bir işaret istediğiniz takdirde Tanrı isteğinize cevap verecektir.
  • Danışın.Tanrı insanlarına danışın, Tanrı onlar aracılığıyla konuşur.
  • İnsan özgürlüğü. Tanrı bize seçme özgürlüğü verir.
Daha Fazla İçerik
Dosdoğru Yol (Sırat-ı Müstakim)
Türkçe