Rüyanın Allah’tan Geldiğini Nasıl Anlarız?

Sözlüklerde rüyanın açıklaması şöyledir: “Uyku sırasında gerçekleşen düşünceler, görüntüler ve duygular silsilesi.” (Webster’s International Dictionary sayfa 688)

Bilge bir kişi rüyaların önemiyle ilgili şöyle bir açıklama yapmıştır: “Rüyalar Tanrı’nın sesini işitmenin en mükemmel yoludur. Rüya görürken sessizlik içindesinizdir ve Tanrı’nın sesini duymamak imkânsızdır. Ayrıca dikkatinizi dağıtacak bir unsur da yoktur.” Rüyalar Tanrı’nın kendi iradesini ve amacını bizlere göstermek için seçtiği yoldur.

Eğer her gece rüya görüyorsak, hangilerinin Tanrı’dan geldiğini nasıl anlayabiliriz? Her rüya veya görüm Rab’den değildir. Kutsal Kitap bizleri düşmanın bir “ışıktan melek kılığına girdiği” konusunda uyarır (2. Korintliler 11:14). Şeytan rüyaları veya görümleri şüphe yaratmak, cesaret kırmak ve kötü yola sevk etmek amacıyla kullanır. Şayet bir rüya veya görüm Tanrı Sözü ile çelişiyorsa, bu kesinlikle Rab’den gelmiyor demektir.

 • Eyüp Peygamber şöyle der: “Çünkü insan anlamasa da, Tanrı şu ya da bu yolla konuşur. Rüyada, geceleyin görümde, insanları ağır uyku basınca, yatakta yatarlarken, kulaklarına konuşur, uyarısıyla onları korkutur; onları yaptıkları kötülükten döndürmek, gururdan uzak tutmak, canlarını çukurdan, hayatlarını ölümden kurtarmak için.” (Tevrat, Eyüp 33:14-18) Bu ayetler bizlere açık bir şekilde Tanrı’nın günahlarımız veya kibrimiz nedeniyle mahvolmamamız için uyarılarda bulunduğunu anlatmaktadır. Tanrı ayrıca yaşamımızdaki zayıf noktalarımızı da düzeltebilelim diye rüyaları kullanır.
 • “Çünkü sizin düşünceleriniz benim düşüncelerim değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil’ diyor RAB. ‘Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.” (Yeşaya 55:8-11) Burada Tanrı, O’nun düşüncelerinin bizimkilerden farklı olduğunu ve bu nedenle rüyalarımız aracılığıyla düşüncelerimizi değişime uğratacağını, davranışlarımızda bizi O’nun kutsal sözü doğrultusunda yönlendireceğini belirtmektedir. Tanrı sözünün hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini, O’nun arzusunu yerine getireceğini ve O’nun amacına ulaşacağını vaat eder.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. I have been seeing weird dreams lately of a man in white dress asking me to worship him, he says I am the word of Allah, I created everything, you should believe in me and follow me. I know that we should worship only Allah, what does my dreams mean?

  1. Muhammad, thank you for writing to us. That man in white is Isa Al-Masih (may his peace be upon us) and he is pointed out by the holy books as the Word of Allah, as he told you. In Injil it is written about him: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. ” – Injil, John 1: 1-3. And yet: “He is the image of the invisible God (…) For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities — all things were created through him and for him. ” – Injil, Colossians 1: 15-16. I know it sounds confusing, but these are true and powerful words that can lead you to understand about the straight path. Do not be afraid to ask questions and to research for yourself the importance of these words. The Injil has not been corrupted, as you might think. Allah is all-powerful to protect his holy revelations and will never leave a faithful son unanswered. Ask for wisdom from above and you will understand. I pray Allah may bless you always.

 2. I have been having a lot of dreams lately, I didn’t know if they were from God or not. Thank you for this website and the answers you provide.

  1. Thank you for writing and sharing with us your feedback. We are happy here to help you in any way. May God bless you.

 3. I dreamed that a person in a white garment handed me a little glass torch, and he asked me to share the light with others. He told me, “There is no time, I am coming soon.” Then I woke up. Any help? Thank you.

  1. Thank you Samah for writing and sharing your dream with us. This man handed you a light, and He said that He is coming soon. He asked you to go and share this news with others. In the Qur’an we find that God is the light of the world. (Al-Noor 24:35) In Sura 43:61 the Qur’an tells us that Isa Al-Masih is coming as the sign of the hour. So the man that you have seen in your dream is Isa Al-Masih. In the Injil John 8:12 says, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.” So He is asking you to share this news with others, because time is very short.
   If you have more questions, please write, and we are happy to help.

 4. I have had many dreams lately. I don’t know if they were from God or not. I want to thank you for this website. It has helped me a lot. Thank you.

  1. Thank you Nino for visiting our site and writing to us. We are so happy that you are beginning to find answers to your questions. We encourage you to keep your heart open to Allah’s guidance. We are praying for you on your journey.

 5. In my dream I saw a man pointing me to the other direction. I looked up and I saw a cloud of angels and above them a throne and a lot of light. Then a voice said, “Fear the Lord who made the heavens and earth, the judgment hour is near.” then I woke up. I believe that I saw God Almighty. can you help me understand this dream? Thank you.

  1. Chris, we are happy that you shared this dream with us. Does this describe your dream? “Then I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth—to every nation, tribe, language and people. He said in a loud voice, “Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea and the springs of water.” This is from Injil Revelation 14:6, 7. We encourage you to read more about this. If you have any more questions, please, we are happy to help you.

 6. I dreamt man with white clothe shine come to the world on cloud and everybody worshipping

Daha Fazla İçerik
Başkalarını Yargılamak
Türkçe