چه زمان یک رویا می تواند از طرف خداوند باشد?

همانطور که رویا ها توسط فرهنگ وبستر تعین شده؛ یک رویا مجموعه دنباله داری از افکار، تصاویر و احساسات است که در طی خواب رخ می دهد. (صفحه فرهنگ لغت بین المللی وبستر ۶۸۸)

فردی دانا یک بار اهمیت آرزوها را توضیح داد و گفت: رویاها راه کاملی برای شنیدن از جانب خداست. وقتی خواب می بینید، شما آرام و بیصدا هستید، بنابراین نمی توانید او (خدا) را نادیده بگیرید و یا رد کنید. بعلاوه، شما به راحتی پریشان نمی شوید. رویا ها روشی انتخاب شده توسط خداوند است که از آن برای نشان دادن اراده و هدف خود استفاده می کند.

اگر که ما هرشب خواب می بینیم، پس چگونه می توانیم بگوییم که رویاها از جانب خداوند است؟ هر رویا و خیالی از جانب پروردگار نیست. کتاب مقدس به ما هشدار می دهد که شیطان خود را به عنوان فرشته‌ای از نور مبدل می کند (دوم قرنتیان ۱۱: ۱۴). او (شیطان) از رویا و خیال برای گسترش شک و دلسردی و جهالت ناعادلانه استفاده خواهد کرد. اگر رویا و یا خیالی سعی کند شما را از چیزی خلاف کلام خدا متقاعد کند؛ مطلقاً از جانب خداوند نیست.

 • حضرت ایوب به ما می گوید؛ "زیرا خدا به یک شیوه یا به شیوه‌ای دیگر سخن می‌گوید، هرچند آدمی آن را تشخیص نمی‌دهد. در خواب، در رویای شب، زمانی که خواب سنگین بر انسان مستولی می‌شود، هنگامی که آدمی بر بستر خویش خفته است، آنگاه گوشهای انسان را می‌گشاید، و به هشدارها او را به وحشت می‌افکند، تا انسان را از اعمالش بازگرداند، و او را از تکبر بازدارد؛ جان او را از گودال حفظ می‌کند، و حیاتش را از هلاکتِ شمشیر." (تورات، ایوب ۳۳: ۱۴-۱۸) این آیات به روشنی به ما می گویند که خدا با ما سخن می گوید تا آدمی را از نابودی توسط کبر و گناه خود آدم، دور نگه دارد. خدا از رویا ها استفاده می کند تا ضعف هایی که باید با آنها در زندگی مواجه شویم برای ما آشکار کند.
 • که افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نی. زیرا چنانکه آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریق های من از طریق های شما و افکارمن از افکار شما بلندتر میباشد. و چنانکه باران و برف از آسمان میبارد و به آنجا برنمی گردد بلکه زمین را سیراب کرده، آن را بارور و نیرومند می سازد و برزگر را تخم و خورنده رانان می بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهدآورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهدگردید. (اشعیا ۵۵: ۸-۱۱). در اینجا خدا می فرماید افکار او با ما متفاوت است، بنابراین خداوند از طریق رویا ها می تواند در افکار و اعمال ما تغییرات ایجاد کند تا ما را به هماهنگی با کلام خود راهنمایی کند. خدا قول می دهد که کلام او هرگز تهی نخواهد بود، اما آنچه را که می خواهد انجام می دهد و به هدف خود می رسد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. I have been seeing weird dreams lately of a man in white dress asking me to worship him, he says I am the word of Allah, I created everything, you should believe in me and follow me. I know that we should worship only Allah, what does my dreams mean?

  1. Muhammad, thank you for writing to us. That man in white is Isa Al-Masih (may his peace be upon us) and he is pointed out by the holy books as the Word of Allah, as he told you. In Injil it is written about him: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. ” – Injil, John 1: 1-3. And yet: “He is the image of the invisible God (…) For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities — all things were created through him and for him. ” – Injil, Colossians 1: 15-16. I know it sounds confusing, but these are true and powerful words that can lead you to understand about the straight path. Do not be afraid to ask questions and to research for yourself the importance of these words. The Injil has not been corrupted, as you might think. Allah is all-powerful to protect his holy revelations and will never leave a faithful son unanswered. Ask for wisdom from above and you will understand. I pray Allah may bless you always.

 2. I dreamed that a person in a white garment handed me a little glass torch, and he asked me to share the light with others. He told me, “There is no time, I am coming soon.” Then I woke up. Any help? Thank you.

  1. Thank you Samah for writing and sharing your dream with us. This man handed you a light, and He said that He is coming soon. He asked you to go and share this news with others. In the Qur’an we find that God is the light of the world. (Al-Noor 24:35) In Sura 43:61 the Qur’an tells us that Isa Al-Masih is coming as the sign of the hour. So the man that you have seen in your dream is Isa Al-Masih. In the Injil John 8:12 says, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.” So He is asking you to share this news with others, because time is very short.
   If you have more questions, please write, and we are happy to help.

  1. Thank you Nino for visiting our site and writing to us. We are so happy that you are beginning to find answers to your questions. We encourage you to keep your heart open to Allah’s guidance. We are praying for you on your journey.

 3. In my dream I saw a man pointing me to the other direction. I looked up and I saw a cloud of angels and above them a throne and a lot of light. Then a voice said, “Fear the Lord who made the heavens and earth, the judgment hour is near.” then I woke up. I believe that I saw God Almighty. can you help me understand this dream? Thank you.

  1. Chris, we are happy that you shared this dream with us. Does this describe your dream? “Then I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth—to every nation, tribe, language and people. He said in a loud voice, “Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea and the springs of water.” This is from Injil Revelation 14:6, 7. We encourage you to read more about this. If you have any more questions, please, we are happy to help you.

More Stories
داستان سحر
فارسی