چگونه یک رویا را اداره کنیم

۱. رویا را بسنجید. چه کسی (با من) صحبت می کند؟ پیام چیست؟

  • آیا رویا کلام خدا را تقویت می کند؟
  • آیا رویا ایمان شما را به خدا تقویت می کند؟
  • چگونه ایمان شما را به خداوند تقویت می سازد؟

2- دعا . به نزد خدا دعا کنید، که منبع رویا و آنچه را که می خواهد به شما از طریق رویا تعلیم دهد را نشان خواهد داد.
3- به خدا گوش. لحظه‌ای را برای شنیدن صدای روح‌القدس مقرر کنید.
۴. به مشاوره الهی بپردازید : به اشتراک گذاشتن خواب و رویا طبیعی است، اما با حکمت باشید و بدانید که با چه کسی رویایتان را به اشتراک می گذارید.
۵. بگذار اتفاق بیفتد : هدایت خدا در زندگی‌ات را دنبال کن. خدا از طریق رویا صحبت می کند تا:

  • تهیه کردن پاسخ (حزقیال ۱:۱)
  • آموزش در امور خدا (دانیال ۲: ۲۴-۲۵)
  • جلال دادن خدا (دانیال ٢: ٤٧ )
  • هشدار درباره‌ی خطر پنهان (متی ۲ :۱۲-۱۳)
  • فروتن نگه داشتن مردم (ایوب ۳۳: ۱۴)
  • نجات جان ها (متی ۲: ۳)
  • جلوگیری از اشتباهات مردم (پیدایش ۲۰: ۳-۸)
More Stories
داستان احمد
فارسی