آيات قرآني حقيقت داشتن تورات را در زمان عيسي المسيح نشان میدهند.

1. مریم ۱۹ :۱۲ ، مکه میانه در -۷ هجری.
خدا می گوید ، "اى يحيى كتاب را به جد و جهد بگير و از كودكى به او نبوت داديم "
2. آل عمران ۳ :۴۸ ، ۲-۳ هجری.
فرشته جبرئیل قبل از تولد عیسی در مورد عیسی با مریم صحبت می کند و می گوید: "و به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل مى ‏آموزد"
3. تحریم ۶۶ :۱۲ ، ۷ هجری.
"و مريم دخت عمران ... سخنان پروردگار خود و كتابهاى او را تصديق كرد"
4. آل عمران ۳: ۴۹-۵۰ ، ۲-۳ هجری.
عیسی می گوید ، "و آمده‏ ام تا تورات را كه پيش از من است تصديق كننده باشم و تا پاره‏ اى از آنچه را كه بر شما حرام گرديده براى شما حلال كنم"
5. الصاف ۶۱: ۶ ، از ۳ هجری.
"و هنگامی را كه عيسى پسر مريم گفت اى فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا به سوى شما هستم تورات را كه پيش از من بوده تصديق مى ‏كنم .... "
6. المائده ۵ :۴۶ ، ۱۰ هجری.
"و عيسى پسر مريم را به دنبال آنان [موسی و یهودیان] درآورديم در حالى كه تورات را كه پيش از او بود تصديق داشت و به او انجيل را عطا كرديم كه در آن هدايت و نورى است و تصديق‏ كننده تورات قبل از آن است و براى پرهيزگاران رهنمود و اندرزى است "
7. المائده ۵: ۱۱۰.
"هنگامى را كه خدا فرمود اى عيسى پسر مريم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به ياد آور آنگاه كه تو را به روح‏القدس تاييد كردم كه در گهواره و در ميانسالى با مردم سخن گفتى و آنگاه كه تو را كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم"

More Stories
داوری
فارسی