İsa Mesih Zamanında Tevrat’ın Doğru Olduğunu Gösteren Kur’an Ayetleri

1. Meryem Suresi 19:12, orta dönem Mekke Hicri 7.
Tanrı der ki: “‘Ey Yahya! (Vaftizci Yahya) Kitabı kuvvetle tut.’ Biz ona daha sabi iken hikmet verdik.”
2. Âli İmran Suresi 3:48, Hicri 2-3.
Melek Cebrail, Meryem’e doğumundan önce İsa’dan bahseder ve şöyle der: “(Tanrı) Ona kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.”
3. Tahrîm Suresi 66:12, Hicri 7.
“…Ve o (İsa’nın annesi Meryem), Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan oldu.”
4. Âli İmran Suresi 3:50, Hicri 2-3.
İsa der ki: “Tevrat’tan önümde bulunanı doğrulayıcıyım. Size haram kılınmış olanın bir kısmını size helal yapacağım.”
5. Saff Suresi 61:6, Hicri 3.
“Meryem oğlu İsa’nın da şöyle dediğini hatırla: ‘Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı…”
6. Mâide Suresi 5:46, Hicri 10.
“Ardından, o peygamberlerin (Musa ve Yahudiler) izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Tevrat’tan yanında bulunanı doğruluyordu. Ona İncil’i verdik. Hidayet ve ışık vardı onda. Tevrat’tan yanında olanı tasdikleyici idi. Doğruya ve güzele kılavuzdu...”
7. Mâide Suresi 5:110.
“Hani, Allah şöyle demişti: ‘Ey Meryem’in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhulkudüs’le desteklemiştim, beşikte iken ve ergenlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i öğretmiştim.’”

Daha Fazla İçerik
The Concept of Intercession in the Qur’an
Türkçe