«هنگامی که دعا می‌کنی، همچون ریاکاران مباش که دوست می‌دارند در کنیسه‌ها و سَرِ کوچه‌ها ایستاده، دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین، به شما می‌گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته‌اند. امّا تو، هنگامی که دعا می‌کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. «همچنین، هنگام دعا، عباراتی توخالی تکرار مکنید، آن‌گونه که اقوام بت‌پرست می‌کنند، زیرا می‌پندارند به سبب زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می‌شود. پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می‌داند.» (متی ۶: ۵-۸)

عیسی چگونه به شاگردانش دعا کردن را تعلیم داد؟
در متی ۶: ۹-۱۳؛ عیسی به ما تعلیم می دهد که چگونه به الله دعا کنیم. این دعا نه به معنای جایگزینی وقت دعای شخصی ما با خداست و نه نسخه‌ای برای تلاوت، بلکه دعایی است برای خدا که خواستار اراده و راهنمایی او در زندگی ما است. ارزش این دعا از کلماتی که در آن استفاده شده خیلی بیشتر است.
«هنگامی که دعا می‌کنید، مانند ریاکاران نباشید که دوست دارند در کنیسه‌ها و سَرِ کوچه‌ها ایستاده، دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین، به شما می‌گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته‌اند. امّا هنگامی که دعا می‌کنید به اتاق خود بروید، در را ببندید و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کنید. آنگاه پدرِ نهان‌بینِ شما، به شما پاداش خواهد داد.»
هنگامی که دعا می کنید مانند غیر یهودی سخن های بیهوده را تکرار نکنید. آنها فکر می کنند با تکرار دعا های تکراری، درخواست هایشان مستجاب می شود. مثل آنها نباشید، چرا که پدر شما از درخواست های شما آگاه است، حتی اگر آنها را به زبان هم نیاورید! اینگونه دعا کنید::
«ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد.
پادشاهی تو بیاید.
ارادۀ تو،
چنانکه در آسمان انجام می‌شود،
بر زمین نیز به انجام رسد.
نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما.
و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهاییمان ده.»
آیا واقعا اگر با تمام قلب عیسی را صدا بزنیم او به ما گوش خواهد داد؟
از زمان کودکی همه‌ی ما همیشه دوستی صمیمی می خواستیم که به هنگام نیازمان به آنها با ما باشند، به ما گوش بدهند، به ما مشاوره بدهند و ما را دوست داشته باشند. عیسی مسیح دوستی واقعی است که ما همیشه آرزو داشته ایم. از همه مهمتر، رابطه او با ما همیشه وجود داشته است، این عدم شناخت ما از او یا قطع ارتباط ما با اوست که ما را از او دور کرده و او را به عنوان دوست صمیمی نمی بینیم. اما خود او گفته است که هرگز کسانی که به او می روند را رد نخواهد کرد.
«هرآنچه پدر به من بخشد، نزد من آید؛ و آن که نزد من آید، او را هرگز از خود نخواهم راند.» (یوحنا ۶: ۳۷)
اینها سخنان خود عیسی هستند. تمام آنچه که باید انجام دهیم ایمان داشتن ما است و بقیه را خود الله انجام می دهد.
چگونه می توانیم خداوند را در سطح شخصی بشناسیم
برای اینکه با خالقمان رابطه شخصی داشته باشیم، باید بفهمیم که عیسی کیست. عیسی هم در قرآن و هم در کتاب مقدس وجود دارد، در دو روایت متفاوت و در عین حال متشابه، اما هر دو او را به عنوان الهامی از خدا توصیف می کنند، بنابراین، خواندن کتاب مقدس به ما در درک عیسی کمک می کند و تصویر روشن تری از خدا به ما نشان می دهد.

بهترین راه برای شناخت شخصی الله خواندن زندگی عیسی مسیح و شناسایی تمام روش هایی است که عیسی هم به عنوان انسان و هم به عنوان کسی که با خدا است.

برای درک بهتر زندگی عیسی مسیح لطفا به کتاب آرزوی اعصار در بخش منابع، مراجعه کنید.

دعا کردن چه مقدار اهمیت دارد؟
برای برقراری ارتباط با الله، دعا کردن ضروری است. ما غالبا فراموش می کنیم که برقراری ارتباط با خدا نیاز به همان مقدار تلاشی دارد که برای رابطه با افراد خانواده و دوستان می کنیم. علاوه براین، مهمترین رابطه است که باید از آن محافظت کنیم. منظور این نیست که باید دعای خاصی را از حفظ بخوانیم، بلکه یک دعای شخصی است که در آن ما خود را کاملا وقف خدا می کنیم.

دعا تنها زمانی برای درخواست آنچه لازم داریم نیست و تنها زمانی که نیازی داریم نباید وقت دعا باشد. عیسی مسیح به ما گفت: «بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد.» (متی ۶: ۳۳).

اغلب اوقات، برای چیزهایی در زندگیمان دعا می کنیم، می تواند شغلی جدید، همسر، شفا، کمک مالی و یا حتی برای یک توله سگ جدید باشد. دلیل هر چه که باشد، جستجوی الله به هنگام نیازمند بودن تنها دلیلی برای رفتن به نزد خدا نیست. ما ابتدا به حضور او می رویم، به سادگی حضور او و هدایتش را می طلبیم و همه چیز به ما داده خواهد شد.

الله از قلب ما آگاه است، او شریط ما را می داند، از اشتباهات ما آگاه است حتی اگر توبه نیز نکنیم. اما از طریق ایجاد رابطه با اوست که همه چیزهایی که ما می خواهیم اعمال می شوند، گاهی اوقات نه بر اساس دیدگاه ما بلکه آنطور که او صلاح می بیند.

نظری برای تامل: اگر که دوستان و اعضای خانواده شما تنها زمانی که نیازی دارند به شما مراجعه کنند و تنها آن زمان با تو صحبت کنند و از وقتشان با تو بگذرانند؟ چه احساسی به شما دست می داد؟ حال، تصور کنید که الله درخواست های زیادی را دریافت می کند، اما تعداد اندکی از آنها در تلاش برای ارتباط با او هستند. 

More Stories
رویای حضرت ابراهیم و ابیملک
فارسی