چگونه آماده شویم

چگونه برای نزول عیسی آماده شویم؟
«پس همانند دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم.» (اول تسالونیکیان ۵: ۶)

 • دعا کردن.  از خدا بخواهید که به شما نشان دهد که برای آماده شدن چه کاری را باید انجام دهید. او شما را حتی در وسط هرج و مرج به سمت مکانی امن و صلح آمیز راهنمایی و هدایت خواهد کرد. از شما محافظت می کند و قدرت لازم برای مقاومت با تاریکی را به شما خواهد داد. اگر که برای درخواست از او متواضع باشید او شما را در روشنایی جلاج خود قرار خواهد داد.
 • گوش دادن.  الله به ما فرصت بی نظیری را در جهت آماده کردن جهان برای بازگشت ثانویه عیسی داده است. این موضوع مستلزم به گوش دادن به صدای خداوند است تا بتوانیم اراده‌ی او را انجام دهیم. او ما را به مکان هایی هدایت می کند که نیاز به بودن در آنجا و به اشتراک گذاشتن مژده و خبر خوش هستیم.
 • نگاه کنید. - انجیل مقدس ما را تشویق می کند تا نگاه کنیم و آماده باشیم. نه با ترس بلکه با شادی و خوشحالی نگاه کنیم. بازگشت عیسی باید برای مردمانش بسیار با شکوه باشد و باید منتظر آن روز باشند.
آمادگی و هوشیاری برای بازگشت عیسی مسیح
هوشیاری
«کمر به خدمت ببندید و چراغ خویش را فروزان نگاه دارید. همچون کسانی باشید که منتظرند سرورشان از جشن عروسی بازگردد، تا چون از راه رسد و در را کوبد، بی‌درنگ بر او بگشایند. خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان بازگردد، آنان را بیدار و هوشیار یابد. آمین، به شما می‌گویم، خود کمر به خدمتشان خواهد بست؛ آری، آنان را بر سفره خواهد نشانید و پیش آمده، از ایشان پذیرایی خواهد کرد. خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان از راه رسد، چه در پاس دوّم شب، چه در پاس سوّم، ایشان را بیدار و هوشیار یابد. بدانید که اگر صاحب خانه می‌دانست دزد در چه ساعتی خواهد آمد، نمی‌گذاشت به خانه‌اش دستبرد زنند. پس شما نیز آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظار ندارید.» (لوقا ۱۲: ۳۵-۴۰)
عیسی مسیح از چهار بیانیه برای اهمیت دادن به همان موضوع استفاده کرد:

 1. ۱. «کمر به خدمت ببندید» به معنای واقعی کلمه «کمربند هایتان را آماده کنید». در آن روز ها همه رداء های بلندی را می پوشیدند که مانع سریع حرکت کردن می شد. اگر شخصی می خواست کار کند یا بدود ردای خود را بالا زده و در دور کمر خود فرو می کرد تا در حرکت او اختلال ایجاد نکند.
 2. ۲. «چراغ خویش را فروزان نگاه دارید» در آن زمان برقی وجود نداشت و اگر که منتظر مهمانی می ماندید باید چراغ روغنی را روشن نگه می داشتید تا او را ببینید و به داخل دعوت کنید. هدف این آیه منتظر ماندن برای آمدن سرور است.
 3. ۳. «همچون کسانی باشید که منتظرند سرورشان از جشن عروسی بازگردد، تا چون از راه رسد و در را کوبد، بی‌درنگ بر او بگشایند. خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان بازگردد، آنان را بیدار و هوشیار یابد». این اعیاد روزها و اغلب به مدت یک هفته طول می کشید. خادمان باید با شنیدن خبر ورود استاد خود برای باز کردن در و خدمت به او آماده باشند. سرور می تواند نیمه شب در زمانی که انتظار کمتری داشته باشید بیاید، پس باید آماده باشید.
 4. ۴. « بدانید که اگر صاحب خانه می‌دانست دزد در چه ساعتی خواهد آمد، نمی‌گذاشت به خانه‌اش دستبرد زنند.» اگر می دانستید چه موقع دزد خواهد آمد، اجازه نمی دادید که به خانه‌ی شما دستبرد زند. چرا که آماده و منتظر خواهید بود.

کاربرد این چهار بیانیه این است: «پس شما نیز آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظار ندارید.» (لوقا ۱۲: ۴۰)

 • آماده شدن برای آمدن عیسی مسیح: او باید سرور شما باشد.
 • آماده شدن برای آمدن عیسی مسیح: باید خادم او باشید.
 • آماده شدن برای آمدن عیسی مسیح: باید در انتظار آمدن او زندگی کنید.
آماده شدن برای نزول عیسی مسیح
 • در جایگاه صحیح با خدا بایستید.  «اگر به زبان خود اعتراف کنی «عیسی خداوند است» و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.» (رومیان ۱۰: ۹)
 • ببخشید تا بخشیده شوید. «زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانیِ شما نیز شما را خواهد بخشید. امّا اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.» (متی ۶ : ۱۴-۱۵)
 • کلام خدا را مطالعه کنید. «سخت بکوش که مقبول خدا باشی، همچون خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نیست و کلام حقیقت را به‌درستی به کار می‌بندد.» (دوم تیموتائوس ۲: ۱۵)
 • زندگی با ایمان داشته باشید. «به‌جای‌آورندۀ کلام باشید، نه فقط شنوندۀ آن؛ خود را فریب ندهید! زیرا هر کس که کلام را می‌شنود امّا به آن عمل نمی‌کند، به کسی مانَد که در آینه به چهرۀ خود می‌نگرد و خود را در آن می‌بیند، امّا تا از برابر آن دور می‌شود، از یاد می‌برد که چگونه سیمایی داشته است. امّا آن که به شریعتِ کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته، آن را از نظر دور نمی‌دارد، و شنوندۀ فراموشکار نیست بلکه به‌جای‌آورنده است، او در عمل خویش خجسته خواهد بود.» (یعقوب ۱: ۲۲-۲۵)
 • توبه کنید! همانطور که عیسی گفت: «از آن زمان عیسی به موعظۀ این پیام آغاز کرد که: «توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است!» (متی ۴: ۱۷) از خدا بخواهید که به شما کمک کند تا واقعا و صادقانه تغییر کنید.
 • به دنبال الله و پادشاهی و اراده‌ی او باشید. عیسی گفت؛ «نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید» (متی ۶: ۳۳). کلام الهام شده از خدا می فرماید: «پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است.» (کولسیان ۳: ۱-۲)
 • حقیقت کامل کتاب را جستجو کنید و آن را به اشتراک بگذارید، زیرا عیسی مسیح شاگردان حقیقی خود را مامور کرد: «پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما ه
More Stories
کتاب مقدس در قرآن
فارسی