نشانه های فرود ( نزول ) عیسی مسیح

نشانه‌های نزول عیسی مسیح
هنگامی که عیسی برای دومین بار می‌آید، تمام جهان توسط دو طبقه، عادل و نا عادل، صالح و ناصالح نشان داده خواهد شد. مقدم بر نشانه عظیم آمدن پسر انسان، نشانه‌ها و شگفتی هایی در آسمان خواهند بود…

ما در زمان های آخر زندگی می کنیم. نشانه ‌های تحقق یافته روزگار نشان دهنده‌ی نزدیک بودن آمدن مسیح است. روزهایی که در آن زندگی می کنیم روزهای جدی و مهمی هستند. روح خدا رفته اما مطمئنا از زمین خارج شده است. بلا ها و داوری ها بر تحقیر کنندگان فیض خداوند در حال اجراست. مصیبت های زمینی و دریا ، وضعیت نابسامان جامعه ، زنگ خطر جنگ ، نشانه‌های بدی هستند که عظیم ترین حادثه را پیش بینی می کنند.

وضعیت اوضاع جهانی نشان می دهد که دوره‌ی مشکلات دقیقا بر دوش ماست. روزنامه‌های روزانه پر از علامت های کشمکش وحشتناک در آینده‌ی نزدیک است. به طور مکرر سرقت های خشن و بی احتیاط اتفاق می افتند. اعتصابات متداول شده‌اند. سرقت ها و قتل ها در هر طرف از دنیا اتفاق می افتند. مردم شریر جان مردان، زنان و بچه ‌های کوچک را می گیرند. مردم شیفته‌ی فساد و هرگونه شرارت شده‌اند.

شواهد تاریخی
دانیال ۲: ۳۱- ۴۵؛ «پادشاها، چون می‌نگریستی، به ناگاه در برابرت تمثالی عظیم بر پا شد...سرِ آن تمثال از طلای ناب، سینه و بازوهایش از نقره، شکم و رانهایش برنجین، ساقهایش آهنین و پا‌هایش بخشی از آهن و بخشی از گِل بود. چون می‌نگریستی، سنگی بَرکَنده شد، اما نه به دست بشر، و به پا‌های آهنین و گِلین برخورده، آنها را خُرد کرد... آن سَرِ طلا تویی. پس از تو، سلطنتی دیگر ظهور خواهد کرد پست‌تر از سلطنت تو. سپس سلطنتی سوّم، از برنج، بر همۀ جهان حکمفرما خواهد شد. آنگاه سلطنتی چهارم، نیرومند همچون آهن خواهد بود، زیرا آهن همه چیز را لِه می‌کند و در هم می‌شِکنَد. آری، به همان سان که آهن همه چیز را خُرد می‌کند، سلطنت چهارم نیز همۀ اینها را خُرد خواهد کرد و لِه خواهد نمود. همان‌گونه که پا‌ها و انگشتان را دیدی که بخشی از گِلِ کوزه‌گر و بخشی از آهن بود، این سلطنت نیز سلطنتی مُنقَسِم خواهد بود… درست همان‌گونه که دیدی سنگی از کوه بَرکَنده شد، اما نه به دست بشر، و آهن و برنج و گِل و نقره و طلا را خرد کرد. خدای بزرگ آنچه را که باید در آینده رخ دهد، به پادشاه نمایانده است. این خواب درست است و تعبیرش مطمئن.».’

بیش از اینکه "نشانه" ای از زمان باشد ، این یک واقعیت تاریخی است که به ما نشان می دهد در کدام دوره‌‌ی تاریخ زمین قرار گرفته‌ایم. بیش از اینکه "نشانه" ای از زمان باشد ، این یک واقعیت تاریخی است که به ما نشان می دهد در کدام دوره‌‌ی تاریخ زمین قرار گرفته‌ایم. همانطور که در آیات کتاب مقدس در بالا نشان داده شده است رویایی که خداوند به نبوکدنصر پادشاه و متعاقباً تعبیری که به دانیال نبی داد ، تصویری از مردی که تمام پادشاهی های "عصر‌ها" و حاکمان حکومت ها را از زمان بابل تا زمان ظهور دوم عیسی مسیح (صخره نابود کننده ، که پادشاهی ابدی خدا است) به تصویر می کشید، بود. کاملاً حکومت‌های آینده این جهان را تا آخر زمان پیشگویی کرده‌است. و تاریخ آن را دقیق تأیید می کند.

همانطور که در رویا مشاهده می کنید، قسمت های مختلف مرد (تمثال) نشانگر دوره و حاکمیت های مختلف جهان است. آخرین دوره‌ی زمانی کدام است؟ پاهای تمثال است. چه زمان آخرین دوره شده می شود؟ از سال ۴۷۶ میلادی، زمانی که روم سقوط کرد و به ده پادشاهی اروپا تقسیم شد، شروع شد. این بدان معناست که بیش از ۱۵۰۰ سال است که جهان وارد دوره‌ زمانی آخر شده است! بنابراین آن را به نشانه های شگفت انگیز روزهای آخر که در سراسر این سایت مشاهده خواهید کرد، اضافه کنید و بدون شک باور خواهید داشت که ما درست در انتهای انگشتان تمثال و درست در پایان زمان زندگی می کنیم ، به زودی شاهد آمدن ثانویه مسیح عیسی باشید.

افزایش دانش
دانیال ۱۲: ۴ « این کلام را پنهان دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن. بسیاری به این سو و آن سو خواهند رفت، و دانش افزایش خواهد یافت.»
این نشانه خیلی واضح به دوره زمانی ما اشاره دارد. در طول تاریخ، ما شاهد افزایش دانش بوده‌ایم، اما در طی ۱۵۰ سال گذشته با انفجار علم و دانش مواجه بوده‌ایم، فن‌آوری با سرعت بالایی توسعه یافته است که منجر به پیشرفت های زیادی در قدرت رایانه، اکتشافات علمی و حرف‌ پزشکی شده است. تنها با چیزی مانند ‌DNA ببینید چقدر در مورد بدن انسان یاد گرفته‌ایم. دقیقا به روزهایی با هواپیما، قطار، اتومبیل و مشغله زندگی مدرن که ما در آن زندگی می کنیم اشاره دارد.

«به این سو و آن سو خواهند رفت، و دانش افزایش خواهد یافت» همچنین شامل افزایش دانش در مورد حقیقت کتاب مقدس می شود. «و ایشان از دریا تا دریا و از شمال تا مشرق سرگشته خواهند شد؛ و به هر سو خواهند شتافت تا کلام خداوند را بجویند، اما آن را نخواهند یافت.» (عاموس ۸: ۱۲)

خشونت و بی عفتی جنسی
متی ۲۴: ۳۷ ؛ «زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود.»

لوقا ۱۷ : ۲۸-۳۰ «در زمان لوط نیز چنین بود. مردم سرگرم خوردن و نوشیدن و خرید و فروش و زراعت و عمارت بودند. امّا روزی که لوط از سُدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک کرد. روز ظهور پسر انسان نیز به همین‌گونه خواهد بود.»
روزگار نوح و لوط چگونه بود؟ برای جواب این سوال باید به دو آیه دیگر از کتاب مقدس مراجعه کنیم. پیدایش ۶: ۱۳ به ما نشان می دهد که در روزگار نوح؛ «زمین آکنده از خشونت شده بود». و در یهودا ۱: ۷ می گوید: «سُدوم و عَمورَه بی‌عفتی کردند و در پی شهوات غیرطبیعی رفتند». بنابراین خشونت در روزگار نوح و در روزگار لوط فساد جنسی (از جمله همجنسگرایی) شایع شده بود. و این نشانه‌ای برای زمان آخر قبل ار بازگشت عیسی مسیح است.

روحگرایی
اول تیموتائوس ۴: ۱ ...«امّا روح، آشکارا می‌گوید که در زمانهای آخر، برخی از ایمان رویگردان شده، از ارواح گمراه‌کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد.»
در مورد افزایش احضار روح و عالم غیب در جهان چطور؟ آیا چنین چیزی را دیده‌اید؟ خب، تنها تلویزیون و فیلم ها را مشاهده کنید. “Twilight”, “Harry Potter”, “Lord of the Rings” و تمام فیلم ها و سریال ها به ارواح گرایی و عالم غیب اشاره دارند. بیشتر از هر دوره زمانی قبل از ما به زندگی ما هجوم برده است. باعث این وضعیت چیست؟ تعلیم نادرست در مورد جاودانگی روح است..
همچنین روح گرایی، تجربیات نزدیک به مرگ، مسبب اینهاست که شیطان با این ترفند مردم بیشتر و بیشتری را فریب می دهد.
بیشتر مردم تصور نمی کنند که روح گرایی با تعلیم نادرست جاودانگی روح وارد کلیسا ها در سراسر جهان شده است. با این حال که کتاب مقدس آشکارا تعلیم می دهد که: «مردگان هیچ نمی‌دانند» (جامعه ۹: ۵)، و اینکه زمانی که ما میمیریم به خاک زمینی که از آن آمده‌ایم برمی گردیم (پیدایش ۳: ۱۹). اما کلیسا ها از این تعلیم دروغین استقبال کرده اند که نشانه‌ی دیگری از دوره‌ی زمانی است که در آن زندگی می کنیم.
بلایای طبیعی
لوقا ۲۱: ۲۵-۲۶ …«بر زمین، قومها از جوش و خروش دریا پریشان و مشوش خواهند شد. مردم از تصور آنچه باید بر دنیا حادث شود، از فرط وحشت بی‌هوش خواهند شد، زیرا نیروهای آسمان به لرزه در خواهد آمد.»
پس این نشانه‌ی کتاب مقدس چطور؟ آیا بلایای طبیعی در عصر ما بیشتر از روزگار‌ قبل ما اتفاق نیفتاده است؟ بیشتر از همیشه به تحقق پیوسته. تنها به بلایای طبیعی که ما هر ساله با آن روبرو می شویم توجه کنید. آیا دریا ها و امواج خروشان می شوند؟ البته. ده ها و حتی صدها و هزاران نفر به دلیل سونامی ها و سیل ها می میرند و به خاطر اتفاقاتی که در جهان می افتد دلهاشان ترسان است. در آمریکا در سال ۲۰۱۰ رکورد تعداد اعلامیه های مصیبت و فاجعه فدرال در طی یک سال، با تعداد ۸۱ زده شد. در سال ۲۰۱۱ این رکورد با تعداد ۹۹ مصیبت شکسته شد و خسارات بالای ۳۲ بیلیون دلاری به بار آورد. و سال ۲۰۱۲ رکورد شکسته شد. دکتر رابرت هارتویگ اظهار داشت که؛ تعداد اعلامیه مصیبت در ایالات متحده به ویژه در ۱۵ سال گذشته به شدت رو به افزایش بوده است...امروزه شاهد اتفاقاتی هستیم که با تحقق یافتن پیشگویی های کتاب مقدس در ارتباط هستند.
زمین لرزه‌ها

متی ۲۴: ۷ … «زلزله‌ها در جایهای گوناگون خواهد آمد.»
تمسخرگران دوست دارند این مورد را به هم بزنند، اما با توجه به شواهد موجود، مشخص است که نه تنها در تکرار افزایش یافته بلکه در مکان های مختلف بیشتری ظاهر می شوند، و کتاب مقدس این موضوع را پیشگویی کرده است.
به یاد داشته باشید که این علائم در روز‌های پایانی شدت میگیرند و این دقیقا همان چیزی است که در مورد زلزله ها اتفاق می افتد.
به اطلاعات زیر نگاهی بیندازید و کلاه خود را قاضی کنید.
نیوزلند در سال ۲۰۱۶ احساس تعداد ۳۲،۰۰۰ زلزله را ثبت کرد.
در طی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تنها در مدت ۲ سال زمین لرزه‌ های «هزاره‌ای» داشتیم.
زمین لرزه‌های عظیم در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با هر سال از ۱۹۷۹ دو برابر شدند.
جریانی سریع و غیرعادی جهانی در زلزله های عظیم در میان ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ رخ داده است.
"نمودارهای فعلی به وضوح نشانگر روند نگران کننده جهانی در افزایش قدرت و تکرار زلزله است. این نتایج با صفحه آمار USGS مطابقت دارد ، که افزایش تکرار زمین لرزه های شدیدتر را نشان می دهد."
در سال ۲۰۱۲، مجموعه زمین لرزه های هنگفت در طی دو روز باعث شد کارشناسی اعلام کند که زمین در حال شکاف است.
در ماه آوریل ۲۰۱۷، هر ماه حدود ۳،۴۹۸ زمین لرزه اتفاق افتاد.
خداوند از طریق این حوادث به فراوانی به ما هشدار می دهد، و اگر روز بازگشت عیسی فرا رسد و اگر مسیح مانند دزد در شب بر ما بیاید و ما را غافلگیر کند، هیچ عذر و بهانه‌ای نخواهیم داشت. باید به نشانه ها توجه کنیم و آماده شویم!
به زمین لرزه‌های اطراف نگاه کنید. مسیح گفت: زمین لرزه ‌ها در مکان های مختلف رخ خواهد داد، و این وقایع نشانه تحقق یافتن آن پیشگویی است.
مسیح های دروغین

متی ۲۴: ۴-۵، ۱۱ … «بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت، ”من مسیح هستم،...پیامبران دروغینِ زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد.»
جهان در پی صلح

اول تسالونیکیان ۵: ۳... آن زمان که مردم می‌گویند: «صلح و امنیت حکمفرماست»، ناگهان هلاکت بر ایشان نازل خواهد شد، بدان‌سان که زن آبستن به دردِ زایمان دچار شود، و از آن گریزی نخواهد بود.
آیا این پیشگویی امروزه تحقق یافته است؟ البته، امروز فراخوانی وجود دارد که در پیشگویی ها گفته شده که در آخرالزمان کشور ها در پی ایجاد صلح و اتحاد هستند. اما این صلح صلحی جعلی است (عاموس ۳: ۳، دوم قرنتیان ۶: ۱۷، مکاشفه ۱۸: ۴). هنگامی اعلام صلح و اتحاد می کنند آنگاه ویرانی بر آن ها وارد خواهد شد (اول تسالونکیان ۵: ۳).
جنگ

متی ۲۴: ۶-۷ … «همچنین دربارۀ جنگها خواهید شنید .... نیز قومی بر قوم دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر بر خواهند خاست.»
بسیاری از مردم میگویند این نمی تواند نشانه‌ای برای آخرالزمان باشد، زیرا از آغاز جنگ‌ها وجود داشتند. بله از همان ابتدا جنگ ها وجود داشتند، اما وقتی به فراوانی و شدت جنگ ها نگاه می کنید، واضح است که این نشانه‌ای برای زمان ماست که در آن زندگی می کنیم. تنها در طی قرن ۲۰، در مجموع افراد بیشتری کشته شده‌اند در نتیجه جنگ بیشتر از کل قرون گذشته بوده است. این جنگ ها منجر به کشته شدن صد‌ها میلیون نفر در جنگ هایی مانند جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ داخلی روسیه، جنگ کنگو، جنگ کره ، جنگ ویتنام ، عراق و غیره شده است. امروزه جنگ و درگیری ها در سراسر جهان وجود دارد. پس آیا جنگ می تواند نشانه‌ای برای امروز باشد؟ البته که همینطور است.
اما به یاد داشته باشید که ما قرار نیست که هیچ یک از این نشانه ها را به خودی خود بپنداریم. عیسی گفت: «به همین‌سان، هر گاه این چیزها را ببینید، درمی‌یابید که او نزدیک، بلکه بر در است.» (متی ۲۴: ۳۳). تنها فکر کردن به نشانه‌ای مثل این برای ثابت کردن اینکه در روز های پایانی قرار داریم کافی نیست، بلکه باید تمام نشانه‌های پیشگویی شده اتفاق بیفتد.
قحطی
متی ۲۴: ۷ … « و قحطیها ... در جایهای گوناگون خواهد آمد.»
به قحطی که در طی ۳۰ سال اخیر جهان را درگیر خود کرده است توجه کنید. هر روزه هزاران نفر از گرسنگی می میرند. قحطی در جهان در حال افزایش و مسبب گرسنه ماندن ۱ میلیارد نفر در سراسر جهان است. همچنین با نابودی محصولات کشاورزی به دلیل تغییر آب و هوا، از بین رفتن تعداد زیادی از زنبور های عسل و کمبودی غذا در سراسر جهان مواجه هستیم. میلیارد ها انسان با کمتر از ۲ دلار در روز زنده می مانند!
نکته ناراحت کننده در مورد این نشانه‌ این است که مقدار غذای هدر رفته در کشور های پیشرفته می تواند گرسنگان را سیر کند! بنابراین دفعه‌ی دیگر به هنگام پر کردن سبد خریدتان با غذاهایی که هدر می روند به فکر کسانی که محتاج هستند باشید. کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که با دادن نان و لباس به فقرا و نیازمندان به جای دور ریختن آنچه که نیاز نداریم یا نمی خواهیم، به آنها کمک کنیم.
کشته شدن مسیحیان
متی ۲۴: ۹-۱۰ ...«در آن زمان شما را تسلیم خواهند کرد تا آزار بسیار بینید، و شما را خواهند کشت. همۀ قومها به‌خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت. در آن روزها بسیاری از ایمان خود بازگشته، به یکدیگر خیانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد.»
مسیحیان به دلیل ایمان خود در قرن اول و همچنین در دوران تاریکی که کلیسای کاتولیک روم بر جهان حکومت می کرد و دهها میلیون نفر از مردم خدا را کشت ، کشته شدند. این امر امروزه در مکان هایی مانند خاورمیانه، چین، کره شمالی، پاکستان، هند، نیجریه ، مصر، جاهایی که بسیاری از مسیحیان به دلیل ایمان به مسیح عیسی هر روز کشته می شوند تکرار می شود. و هنگامی که نشانه‌ی وحش به زودی اعمال شود، آنگاه آزار و اذیت به سمت دنیای غرب گسترش پیدا خواهد کرد.

افزایش گناه
متی ۲۴: ۱۲… در نتیجۀ افزونی شرارت، محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید.
بت پرستی ، زنا ، خشونت ، هوس ، آزمندی ، بی احترامی ، همجنسگرایی ، سرقت ، دروغ ، پرخاشگری ، خودخواهی. آیا این نشانه‌های کتاب مقدسی امروزه به انجام رسیده‌اند؟ قطعا! تنها ۵۰ سال به عقب برگردید، نیمی از گناه و شرارتی که امروز در مردم می بینیم را نمی بینیم. به آنچه که بر صفحه تلویزیون ها و در فیلم ها و بازی های ویدیویی به تصویر کشیده شده نگاه کنید! پر از خشونت، هوس، و هر نوع شر است. این یکی از اصلی ترین نشانه‌های پایان زمان است. دنیای امروزه ما زیر درد بار گناه است و مطمئنم که خداوند اجازه نخواهد داد که بیشتر از این طول بکشد.
آیا امروز بدترین چیز در مورد گناه را می دانید؟ امروزه از طریق فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، رادیو، مجلات، کمدی ها و هر چه که اسمش را بگذارید، گناه تبدیل به «سرگرمی» شده است! اکثر مردم دنیا امروزه با خوشحالی با همین چیز ها سرگرم می شوند.
لطفا توجه داشته باشید، من تنها در مورد گناه بی ایمانان صحبت نمی کنم. یک نشانه‌ی مطمئن دیگر در مورد این که ما در آخرالزمان زندگی می کنیم این حقیقت است که و دنیا پر از انسان های گناه دوست و گناهکار شده است. بسیار اعتقاد دارند که نیازی به عمل کردن به ۱۰ فرمان ندارند و تا زمانی که به خدا ایمان داشته باشند و هفته‌ای یکبار به عبادت او بروند می توانند به زندگی در گناه خود ادامه دهند. بله درست است، بی عدالتی بسیار زیاد شده است!

موعظه انجیل برای جهان
متی ۲۴: ۱۴ … «و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همۀ قومها باشد. آنگاه پایان فرا خواهد رسید.»
توجه کنید که عیسی گفت این بشارت (مژده) ؟ مژده های زیادی موعظه می شوند، اما این بشارت و مژده‌ی واقعی است که باید قبل از پایان جهان به جهانیان داده شود. آیا این نشانه به عنوانی یکی از نشانه های آخرالزمان اتفاق افتاده است؟ البته، چرا که مردمان خدا مژده‌ی واقعی (انجیل) را به نحوی که در گذشته هرگز موعظه و تبلیغ نشده از طریق اینترنت، تلویزیون، ماهواره، رادیو، چاپ در سراسر جهان تبلیغ و موعظه می کنند. در گذشته هرگز مانند حال چنین منابعی را برای دسترسی به تمام جهان نداشتیم.
خادمین راستین خداوند چه پیامی را در مورد آخرالزمان به دنیا می رسانند؟ مژده ابدی مکاشفه ۱۴ را انتشار می دهند.
به این نقل قول جالب از سال ۱۹۸۰ نگاهی بیندازید… «قبل از پایان نهایی، جهان پیام آمدن خداوند را می شنود. اگر چاره‌ی سریعتری در ارتباطات و انتقال نسبت به آنچه که در قرن پیش وجود داشت نبود، انتقال چنین پیامی به یک نسل غیر ممکن بود. اما چنین پیامی باید به دست نسل آخر می رسید… سپس آخرین نسل در همه جا باید پیام را بشنود، و این امر خواستار انتقال سریع و قاصد های صاعقه ای است تا بشارت به مناطق مختلف زمین بدهند.
و اکنون چه راهی برای انتقال سریع پیام انجیل در سراسر جهان داریم؟ اینترنت و ماهواره! ما در دوره زمانی زندگی می کنیم که با هیچ یک از دوره ها شباهت ندارد و پیام انجیل به زودی گوشه های دور دنیا خواهد رسید و سپس مراحل نهایی تاریخ این زمین اتفاق می افتد.

دوست داشتن هوس بیشتر از خدا

این نشانه از علامت های آخرالزمان به تنهایی خود بسیار قدرتمند است! آیا در دنیایی که مردمش به دنبال شهوت هستند زندگی نمی کنیم؟ مطمئنا. باز هم برای تمام کردن این نشانه آخرالزمان باید نگاهی به مدعیان کلیسا های مسیحی کنیم. اکثر کسانی که ادعا می کنند مسیحی هستند شهوترانی را بیشتر از خدا دوست دارند. وقت زندگیشان را با تلویزیون و مهمانی، معاشرت، خواندن رمان، بازی کردن، هدر دادن زمان در صفحات اجتماعی مانند فیس‌بوک پر می کنند و وقت کمی را به خدا می دهند.

فیلم ها، برنامه های تلویزیونی و موسیقی هایی که امروزه مدعیان مسیحیت از شنیدن آنها خوشحال میشوند بسیار تکان دهنده است! امروزه هیچ فرقی بین یک مسیحی متوسط و یک فرد دنیوی ندارد! آیا مسیحیان باید به موسیقی های دنیوی گوش دهند و هر زباله‌ای را تماشا کنند؟ خیر، اصلا.

برنامه ها و فیلم هایی که امروزه توسط مسیحی نمایان تماشا می کنند نجاست و کراهتی نسبت به خداوند است.

حال به ۵۰ سال یا بیشتر به عقب برگردیم مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم وجود نداشت، چرا که در آن زمان ها زندگی بدون سرگرمی های دنیایی ساده تر بود. چه تعداد از خانواده های مسیحی روزانه پرستش خانوادگی با هم دارند؟ میتونم حدس بزنم که تعداد زیادی نیستند، چون آنها بخاطر مشغول بودن به تماشا‌ی برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه‌ خود یا خواندن رمان مورد علاقه‌ خود و یا بازیهای مورد علاقه‌ی خود هستند. قطعا ما در جهانی هوس باز زندگی می کنیم. نشانه‌ های آخرالزمان در نسل ما برآورده شده است.

انسان ها هنوز طوری زندگی می کنند که انگار قرار نیست اتفاقی بیفتد. هوس بازان هنوز در بارها، تئاتر ها، سالن های قمار بازی و ورزشی جمع می شوند. بیشترین هیجان غالب است، و زمان داده شده بسیار سریع می گذرد، و تصمیم گیری ابدی برای تمام پرونده ها در حال است. شیطان متوجه شده است که وقت او کوتاه است، هر لحظه در تلاش است تا انسان ها را فریب دهد، اغفال و مشغول و از خود بی خود کند، تا وقتی که زمان داده شده به اتمام برسد، و در های فیض و رحمت برای همیشه بسته شوند.

ظاهر خداپرستی
انجیل مقدس می گوید که یکی از نشانه ها؛ «و هرچند صورتِ ظاهرِ دینداری را دارند، منکر قدرت آن خواهند بود.» (دوم تیموتائوس ۳: ۵)
دنیا پر از آدمایی هست که فقط به ظاهر خدا پرستند. چند نفر از آنها واقعا مطابق ایمانی که ادعا می کنند زندگی می کنند؟ چند نفر مطابع راهی که کتاب مقدس نشان می دهد زندگی می کنند؟ تعداد زیادی نیستند و به همین دلیل عیسی گفت:... « آیا ایمان بر زمین خواهم یافت؟» (لوقا ۱۸: ۸). و به همین دلیل گفت که تنها تعداد اندکی راه باریک را پیدا می کنند، زیرا که اکثریت راه نابودی را پیش می گیرند. چرا؟ زیرا آنها دنیا را بیشتر از خدا دوست داشتند!

بله، ممکن است امروز در سراسر جهان احیای در حال انجام باشد. اما بسیاری تنها دارای ظاهر خدا پرستی هستند و از روح خداوند پر نیستند. تنها کاری که نیاز داریم انجام بدهیم دوری از گناه و مقدس زندگی کردن برای خدا است..

More Stories
خواب علي
فارسی