Nazıl Hazırlanmalı?

İsa Mesih’in Dönüşüne Nasıl Hazırlanmalıyız?
“Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım.” (1. Selanikliler 5:6)

 • Dua edin.  Tanrı’ya, hazırlanmak için ne yapmanızı istediğini sorun. Kaosun ortasında bile sizi güvenli ve huzurlu bir yere yönlendirecek ve size rehberlik edecektir. Size karanlığa karşı durmak için ihtiyacınız olan korumayı ve dayanıklılığı verecektir. O’ndan isteyecek kadar alçakgönüllüyseniz sizi görkemli ışığına getirecektir.
 • Dinleyin.  Tanrı bize dünyayı İsa’nın ikinci gelişine hazırlamaya yardım etmek için harika bir fırsat verdi. Bu da Tanrı’nın iradesini yerine getirebilmemiz için O’nun sesini dinlememizi gerektirir. O bizi bulunmamız ve bu iyi haberleri paylaşmamız gereken yerlere yönlendirecektir.
 • İzleyin. Kutsal İncil bizi izlemeye ve hazır olmaya teşvik eder. Ancak korkuyla değil, sevinçle ve hoşnutlukla izleriz. İsa’nın dönüşü O’nun insanları için görkemli bir zaman olmalı ve o günü dört gözle beklemeliyiz.
İsa Mesih’in Dönüşüne Hazırlık
Uyanıklık
“Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu! Size doğrusunu söyleyeyim, efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin, uyanık bulacağı kölelere ne mutlu! Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın hangi saatte geleceğini bilse, evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.” (İncil, Luka 12:35-40)
İsa Mesih aynı noktayı vurgulamak amacıyla dört anlatımdan yararlanır:

 1. “Kuşaklarınız belinizde bağlı olsun” aslında “beliniz sarılı olsun” anlamına gelir. O dönemde herkes uzun elbiseler giyerdi. Çabuk veya rahat hareket etmek gerektiğinde bu giysiler ayak bağı olurdu. Bir kimse koşmayı ya da çalışmayı düşünüyorsa hareketini engellemesin diye elbisesini beline doladığı bir kuşağın içine sıkıştırırdı.
 2. “…kandilleriniz yanar durumda hazır olun”, elektrik yoktu. Ziyaretçi bekliyorsanız geldiğini görmek ve içeri almak için hazırda bir kandil bulundurmanız gerekirdi. Burada fikir yine Efendi’nin gelişine hazır olmakla ilgilidir.
 3. “Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu!” Bu şölenler günlerce, genellikle bir hafta sürerdi. Efendilerinin geldiğini duyduklarında kapıyı açmak ve ona hizmet etmek için kölelerin hazırlıklı olması gerekirdi. Efendi, onu en beklemediğiniz zamanda, gecenin ortasında gelebilirdi, bu yüzden hazır olmalısınız.
 4. “Ev sahibi, hırsızın hangi saatte geleceğini bilse, evinin soyulmasına fırsat vermez.” Hırsızın ne zaman geleceğini bilseydiniz evinize girilmesine izin vermezdiniz. Hazır olurdunuz ve beklerdiniz.

Bu dört söylemle varılan nokta şudur: “Siz de hazır olun. Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.” (İncil, Luka 12:40)

 • İsa Mesih’in gelişine hazır olmak için O’nun sizin Efendiniz olması gerekir.
 • İsa Mesih’in gelişine hazır olmak için sizin O’nun kulu olmanız gerekir.
 • İsa Mesih’in gelişine hazır olmak için sizin O’nun döneceği beklentisi içinde yaşamanız gerekir.
İsa Mesih’in Dönüşüne Hazırlanın
 • Tanrı’yla beraber durarak doğru tarafta olun.  “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.” (Romalılar 10:9)
 • Bağışlayın ve bağışlanın. “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.” (Matta 6:14-15)
 • Tanrı’nın Sözü’nü çalışın. “Kendini Tanrı’ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.” (2. Timoteos 2:15)
 • İmanlı bir hayat yaşayın. “Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi, aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer. Kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.” (Yakup 1:22-25)
 • Tövbe edin. Tam anlamıyla ve içtenlikle değişmek için Tanrı’dan yardım isteyin. İsa’nın dediği gibi: “Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaştı.” (Matta 4:17)
 • Tanrı’yı ve O’nun Krallığını ve amacını arayın. İsa Mesih şöyle der: “Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin…” (Matta 6:33) Esinlenilmiş Tanrı Sözü der ki: “Mesih’le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı’nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.” (Koloseliler 3:1-2)
 • Kutsal Kitap’ın tam hakikatini araştırın ve onu paylaşın çünkü İsa Mesih gerçek takipçilerini görevlendirmiştir. “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:19-20)
Daha Fazla İçerik
Kur’an’da Allah
Türkçe