تحریف

آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟

خدا شما را بخاطر کفر می بخشد. استغفر الله

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد اگر فاسقي برايتان خبري آورد نيك وارسى كنيد مبادا به ناداني گروهى را آسيب برسانيد و [بعد] از آنچه كرده‏ ايد پشيمان شويد (الحجرات ۴۹: ۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات ۴۹: ۶)

کسی که می گوید که قرآن با خود تناقض دارد… زیرا قرآن می گوید:

براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده‏ اى نيست (الانعام ۶: ۳۴) جایگزینی برای کلام خداوند نیست. " ولا مبدل لكلمات الله "

و سخن پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است و هيچ تغيير دهنده‏ اى براى كلمات او نيست و او شنواى داناست (الانعام ۶: ۱۱۵) وَتمََّتْ كَلِمَتُ رَ بكَِ صِدْقاً وَعَدْلً لًَّ مُب دَِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلَيمُ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وعده ‏هاى خدا را تبديلى نيست (یونس ۱۰: ۶۴) "لًَ تبَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الَّلِّ"

با این وجود، برخی اعتقاد دارند که مواردی به کتاب مقدس، کلام خدا، اضافه یا کاسته شده است.

الحجر ۱۵: ۹ بى‏ ترديد ما اين قرآن، کلام خدا را، را به تدريج نازل كرده‏ ايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود

الحجر ۱۵: ۹ إنِاَّ نحَْنُ نزََّلْناَ الذِ كْرَ وَإنِاَّ لَه ُ لَحَافظُِونَ

1- تورات.

قرآن ۱۸ بار كلمه تورات را ذكر كرده و تأیید می كند كه كلام خدا است. تفسیر اولیه قرآن طبری از تورات یهودیان به عنوان "توراتی که امروز آنها دارند" یاد کرده است.

بقره ۲ :۵۳ "ما به موسی کتاب و ملاک دادیم تا هدایت شوی"

وَإذِْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْفرُْقاَنَ لَعلََّكُمْ تهْتدَُونَ

احقاف ۴۶: ۱۲ "پیش از این کتاب موسی {رهبر} و یک رحمت بود. این کتاب تأیید کننده به زبان عربی است ، برای هشدار بدکاران و مژده دادن به کسانی که کارهای خوب انجام می دهند. "

وَْمِن قَْبِلِهِ كِتَبُ مُوسَىٰ وَمَا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كَتَبٌ مُّصَ دَقٌ ِِنً عَرَيِبِا لِنُذَرَ الذَِّينَ ََََََُِِْْ

٢- مزمور (زبور)

قرآن ۳ بار کلمه زبور (مزامیر) را ذکر کرده است. (النسا ۴: ۱۶۳ ؛ الاسرا ’۱۷: ۵۵ ؛ الانبیا ۲۱: ۱۰۵).

النسا ۴: ۱۶۳ «ما همچنان كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى كرديم به تو [محمد] وحى كرديم... و به داوود زبور بخشيديم ". در اینجا قرآن تأکید می کند که زبور از خداوند الهام گرفته شده است.

الانبیا ۲۱: ۱۰۵ "و در حقيقت در زبور پس از تورات [الذکر] نوشتيم كه زمين را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد".

یک نقل قول مستقیم از مزمور ۳۷ :۱۱ است: "اما حلیمان وارث زمین خواهند شد، و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد."

۳- انجیل

قرآن ۱۲ بار کلمه انجیل را ذكر كرده است.

آل عمران ۳: ۳-۵ "اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه پيش از خود مى‏ باشد به حق بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را... در حقيقت هيچ چيز در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمى‏ ماند"

إنَِّ الَّلَّ لًَ يخَْفىَٰ …نزََّلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَ قِ مُصَ دِقًا لِ مَا بيَْنَ يدََيْهِ وَأنَزَلَ التوَّْرَاةَ وَالِْْنجِيلَ مِن قبَْلُ هُدًى لِلناَّسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقَانَ عَليَْهِ شَيْءٌ فِي الْْرَْضِ وَلًَ فِي السَّمَاءِ

المائده ۵: ۴۶-۴۷ و عيسى پسر مريم را به دنبال آنان [=پيامبران ديگر] درآورديم در حالى كه تورات را كه پيش از او بود تصديق داشت و به او انجيل را عطا كرديم كه در آن هدايت و نورى است و تصديق‏ كننده تورات قبل از آن است و براي پرهيزگاران رهنمود و اندرزى است. و اهل انجيل بايد به آنچه خدا در آن نازل كرده داورى كنند و كسانى كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند آنان خود نافرمانند.

المائده ۵: ۶۸-۶۹ بگو اى اهل كتاب تا [هنگامى كه] به تورات و انجيل و آنچه از پروردگارتان به سوى شما نازل شده است … كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه يهودى و صابئى و مسيحى‏ اند هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان آورد و كار نيكو كند پس نه بيمى بر ايشان است و نه اندوهگين خواهند شد.

بعد از تمام آنچه قرآن در مورد کتاب مقدس می گوید ... چه کسی کتاب مقدس را تغییر داده است؟ چه زمان؟ چرا؟ چگونه؟ و کجا؟

برخی فراموش می کنند که تورات و مزامیر همان کتابهایی هستند که امروزه یهودیان و مسیحیان از آنها استفاده می کنند ، بنابراین یهودیان و مسیحیان باید با تحریف کتاب موافق باشند، اما چنین چیزی غیرممکن است. برخی از مسیحیان جان خود را در راه اعتقادات خود داده اند آیا شما فکر می کنید آنها به خاطر چیزی که تحریف شده حاضر به مرگ خود هستند؟ غیر ممکن است…

خدا قویتر است یا انسان؟ زیرا قرآن می گوید که تورات ، مزامیر و انجیل از طرف خداوند است و کلمات الله قابل تغییر ، مبادله یا جایگزینی نیستند؟

اگر خداوند اجازه داد که تورات ، مزامیر و انجیل تغییر کنند و نتوانسته از آنها محافظت کند ، پس چگونه او از قرآن محافظت می کند؟

More Stories
فقط یک خدا وجود دارد
فارسی