معنی مسیح

اصطلاح مسیح یازده بار برای اشاره به عیسی در قرآن استفاده شده است. بسیاری از مردم این اصطلاح را به معنای «اصطلاح مسح شده» می دانند. از ریشه‌ی عربی «مسح» می آید. در زبان عربی کلمه‌ی دیگری برای مسح شده وجود دارد که «ممسوح» گفته می شود. کلمات عربی از الگوی خاصی پیروی می کنند. با افزودن مصوت به ریشه کلمه، ساختار دستوری و معنی آن تغییر خواهد کرد. وقتی ساختار دستوری «مسیح» را بررسی می کنیم، بدیهی است که معنای آن «مسح ترین» یا «مسح والاترین درجه، تا حدی که این مسح خصوصیتی ذاتی و دائمی است». شباهت‌ زیادی بین زبان‌های عربی و عبری وجود دارد، کلمه «المسیح»، پسوند «ال» در هر دو زبان تفاوت خاصی ایجاد می کند، این به مسیح «خاصی» اشاره دارد، «ال» به کسی گفته می شود که قبلا شناخته شده، قبلا به آن رجوع شده یا در کلاسی از طبقه‌ی خودش قرار دارد.

معنای «المسیح» هنگامی قابل توجه است که تشخیص دهیم «عیسی المسیح» تنها کسی است که در کتاب مقدس یا قران به عنوان «المسیح» نامیده شده است. هیچ یک از پیامبران دیگر با این عنوان ذکر نمی شوند. اشاره به آن مسح شده (الممسوح) دارد.

خداوند متعال به پادشاه داوود و وعده داد که یکی از فرزندان او با سایر پادشاهان متفاوت خواهد بود: «آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود رحلت کنی، کسی را که از نسل تو و یکی از پسران خودت باشد پس از تو بر خواهم افراشت، و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. اوست که برای من خانه‌ای بنا خواهد کرد، و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. محبت خود را از او دور نخواهم کرد، چنانکه آن را از کسی که قبل از تو بود دور کردم. او را تا به ابد بر خانه و بر پادشاهی خود پایدار خواهم ساخت، و تخت سلطنتش جاودانه استوار خواهد ماند.“» (تورات اول تواریخ ۱۷: ۱۱-۱۴).

چه نوع مسحی است؟ عیسی المسیح با چی مسح شد؟
در آیات بعدی خواهیم دید که قرآن در مورد هویت عیسی چه می گوید.

در النساء ۴: ۱۷۱، البقره ۲: ۸۷ و المائده ۵: ۱۱۰ قرآن به «روح» در مورد عیسی المسیح اشاره دارد.

النساء ۴: ۱۷۱؛ «اى اهل كتاب در دين خود غلو مكنيد و درباره خدا جز درست مگوييد مسيح عيسى بن مريم فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مريم افكنده و روحى از جانب اوست پس به خدا و پیامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد سه‏ گانه است باز ايستيد كه براى شما بهتر است‏ خدا فقط معبودى يگانه است منزه از آن است كه براى او فرزندى باشد آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست و خداوند بس كارساز است»

البقره ۲: ۸۷؛ و همانا به موسى كتاب را داديم و پس از او پيامبرانى را پشت‏ سر هم فرستاديم و عيسى پسر مريم را معجزه ‏هاى آشكار بخشيديم و او را با روح القدس تاييد كرديم پس چرا هر گاه پيامبرى چيزى را كه خوشايند شما نبود برايتان آورد كبر ورزیدید گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را كشتيد.

المائده ۵: ۱۱۰؛ هنگامى را كه خدا فرمود اى عيسى پسر مريم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به ياد آور آنگاه كه تو را به روح‏القدس تاييد كردم كه در گهواره و در ميانسالى با مردم سخن گفتى و آنگاه كه تو را كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم و آنگاه كه به اذن من از گل به شكل پرنده مى‏ ساختى پس در آن مى‏ دميدى و به اذن من پرنده‏ اى مى ‏شد و كور مادرزاد و پيس را به اذن من شفا مى‏ دادى و آنگاه كه مردگان را به اذن من بيرون مى ‏آوردى و آنگاه كه بنى‏ اسرائيل را هنگامى كه براى آنان حجتهاى آشكار آورده بودى از تو باز داشتم پس كسانى از آنان كه كافر شده بودند گفتند اين جز افسونى آشكار نيست.

برای درک معنای روح، لازم است به کتاب هایی که در ابتدا آمده‌اند نگاه کنیم، برای توصیه های قرآن: «و اگر از آنچه به سوى تو نازل كرده‏ ايم در ترديدى از كسانى كه پيش از تو كتاب [آسمانى] مى‏ خواندند بپرس قطعا حق از جانب پروردگارت به سوى تو آمده است پس زنهار از تردید کنندگان مباش» (یونس ۱۰: ۹۴)

کتاب مقدس انجیل چگونگی صحبت کردن جبرئیل فرشته با مریم را توصیف می کند، «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن مولودْ مقدّس و پسر خدا خوانده خواهد شد.» (لوقا ۱: ۳۵)

این آیات قرآنی به وضوح بیان می کنند که عیسی بیش از یک پیامبر بود، اگر ما با دقت به آن نگاه کنیم،مسح او با روح واقعا مساوی است با روح حمایت و قدرت یافته است. برطرف کردن برخی از سوء تفاهم ها اهمیت دارد، چراکه برخی از مسلمانان ادعا می کنند که «روح» به معنای نفس زندگی است که هر شخص دارد (قرآن ۱۵: ۲۹ و ۳۲: ۹ و ۳۸: ۷۳)، و همچنین به جبرئیل اشاره نمی کند (قرآن ۱۶: ۱۰۲).

بیایید نگاهی نزدیکتر به آنچه قرآن در مائده ۵: ۱۱۰ در مورد تقویت یا حمایت از روح القدس می گوید بیاندازیم، این مسح از روح القدس باعث شده که المسیح معجزات زیادی انجام دهد؛ « با مردم سخن گفتى و آنگاه كه تو را كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم و آنگاه كه به اذن من از گل به شكل پرنده مى‏ ساختى پس در آن مى‏ دميدى و به اذن من پرنده‏ اى مى ‏شد و كور مادرزاد و پيس را به اذن من شفا مى‏ دادى و آنگاه كه مردگان را به اذن من بيرون مى ‏آوردى»

کتاب مقدس چگونگی مسح شدن او توسط روح‌القدس را به هنگام تعمید توصیف می کند؛ «شما می‌دانید که این امر چگونه پس از تعمیدی که یحیی بدان موعظه می‌کرد، در جلیل آغاز شد ... و چگونه خدا عیسای ناصری را با روح‌القدس و قدرت مسح کرد، به گونه‌ای که همه جا می‌گشت و کارهای نیکو می‌کرد و همۀ آنان را که زیر ستم ابلیس بودند، شفا می‌داد، از آن رو که خدا با او بود.» (اعمال ۱۰: ۳۷-۳۸)

مسیح آغاز خدمت خود را اعلام کرد، «روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.» (لوقا ۴: ۱۸-۱۹)

عیسی مسیح مانند هیچ کس دیگری با روح خدا مسح شد. اگر «روح خدا» همانطور که برخی از مسلمانان تعلیم می دهند به معنای نفس جسمی زندگی باشد، بنابراین هر مرد عادی باید قادر به انجام معجزه باشد.

انجیل مقدس اعلام می کند که خدا روح است (یوحنا ۴: ۲۴) و عیسی کلمه بود ، کلمه خود خدا بود. (یوحنا ۱: ۱)، کلام جاوید الله (عیسی)، دارای روح الهی و ذات خداوند. این کلمه ابدی که از ابدیت با خدا وجود داشت، جسم پوشید (انجیل یوحنا ۱: ۱۴).

اعتقاد به پیامبر بودن عیسی مسیح کافی نیست؟ به نظر شما عیسی مسیح چه کسی است؟

More Stories
چرا عیسی مسیح را دنبال کنید؟
فارسی