هیچ تغییری در کلامش نیست

کلام خدا می تواند تغییر کند یا تحریف شود؟ بیاید ببینیم که قرآن چه می فرماید:

و آنچه را كه از كتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان کلام او را تغييردهنده‏ اى نيست و جز او هرگز پناهى نخواهي يافت (الکهف ۱۸: ۲۷). کلمه‌ی کتاب به قرآن اشاره دارد، اما کلام به کتب آسمانی اشاره دارد و شامل کتاب مقدس می شود زیرا کلام خداوند است. و مطابق این آیه هیچ جایگزینی برای کلام او وجود ندارد. البیضاوی در تفسیر خود می گوید: هیچ تغییری در کلامش نیست، غیر از خود او هیچکس نمیتواند آن را تغییر دهد.

در زندگى دنيا و در آخرت مژده براى آنان است وعده ‏هاى خدا را تبديلى نيست اين همان كاميابى بزرگ است (یونس ۱۰: ۶۴). البیضاوی گفت: هیچ تغییری در کلام او نیست و هیچ فرقی در وعده های او ایجاد نشده.

و پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند ولى بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدند شكيبايى كردند تا يارى ما به آنان رسيد و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده‏ اى نيست و مسلما اخبار پيامبران به تو رسيده است (الانعام ۶: ۳۴) و در آیه ۱۱۵ ادامه می دهد؛ و سخن پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است و هيچ تغيير دهنده‏ اى براى كلمات او نيست و او شنواى داناست. در تفسیر البیضاوی از آیه آخر، ذکر شده که کتاب مقدس تحریف شده است، اما به معنای تحریفی که عموم مسلمانان می گویند نیست که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

هر کسی ادعا کند که متن کتاب مقدس امروزه تحریف شده است از آنجا که در زمان محمد حقیقت نداشت، به اشتباه تهمت می زند و برخلاف آیات صریح قرآن که گواهی بر این دارد که برای باطل کردن قبل خود نیامده است مخالفت می کنند، زیرا یکی از مهمترین اهداف برای آمدن قرآن حفظ و تایید کردن کتاب مقدس است. چطور قرآن می تواند بر درست بودن کتاب مقدس شهادت دهد و ادعا کند که الهام گرفته شده از خدا برای هدایت مردم است و سپس برگردد و ادعا کند که تحریف شده است و اعتبار خود را از دست داده است، زیرا اگر این حقیقت داشته باشد پس قرآن با خود نیز تناقض دارد.

در مشکات المصابیح آمده که عمر می گوید: «خدا محمد را با راستی فرستاد و کتاب را بر او نازل کرد، بنابراین خدا آیه سنگسار را نازل کرد. رسول خدا سنگسار را شروع کرد و ما پس از او شروع کردیم. سنگسار در کتاب الله کسی را که مرتکب زنا شده است چه مرد و چه زن را رسوا می کند. اگر شواهد، بارداری یا اعتراف باشد.» در بالای فصل اول کتاب مرزها موافقت شد، اما زمانی که زیاد ابن ثبیت قرآن را جمع آوری کرد این آیه را از قرآن حذف کرد تا نگویند که عمر به قرآن (آیه‌ای) اضافه کرده است. کلمات خطرناکی هستند، اگر که عمر، همانطور که در قرآن سوره‌ي المائده ۵: ۴۵، گفته هایش را که در جایگاهش تعریف کرده است را تایید کرده است پس این حقیقتی در مورد قرآن است نه کتاب مقدس؟

حقیقت داده شده برای ایمان داشتن به قرآن و ادعای درست بودن کتاب مقدس و جایگزینی برای کلام خدا نیست، امکان ندارد؟

More Stories
آیا خداوند آدم را به صورت خود آفرید؟
فارسی