Joinedمی 7, 2018
Articles101
Comments198
نام من عبدالله است، یک فلسطینی مقیم اردن هستم. خانواده‌ی من یکی از خانواده‌های برجسته در کمپ پناهندگان عمان است. پدرم یکی از رهبران شناخته شده در جنبش فلسطین است... ادامه مطلب
بسیاری از مردم می گویند که رویاها از جانب خداست. بعضی ها می گویند از شیطان است. و در سمت دیگر، افرادی می گویند وحی و رویا از جانب خدا و خواب و خیال از طرف شیطان است... ادامه مطلب
اسم من جمشید و اهل افغانستان هستم. من در یک خانواده‌ی بسیار مذهبی متولد و بزرگ شده‌ام؛ این همان روشی است که خانواده ها در کشور من زندگی می کنند. به دلیل فقر من قادر نبودم که تحصیلم را به اتمام برسانم.زز ادامه مطلب
فارسی