خیال (چشم انداز) عیسی (سلام الله علیها) در خواب، تعبیری از حقیقت است. ابن سیرین به ما میگوید: کسی که عیسی (سلام الله علیها) را در میان مردان به طور کلی دید، فرد نیک و خوبی است، و در جهت نیکی کردن به دیگران برکت داده شده و به نقاط مختلف سفر میکند. دیدن عیسی (س.ع.) برای دختران مجرد در خواب و رویا به این معناست که دختری پاکدامن و نیک است و برای نیکی به دیگران اقدام خواهد کرد و مسیر درست را دنبال می کند. خواب عیسی (س. ع) برای زنی که باردار است نشانگر این است که پسری دانا و قدرتمند و صاحب نیکی خواهد زایید. و برای زنی متاهل و دیگر زنان، ممکن است نشانگر بارداری برای افراد در سن حاملگی باشد و همچنین نشانگر خوشبختی و رضایت خانمهای دیگر باشد.

مفسران دیگر معتقدند که دیدن عیسی (س.ع) در خواب و رویا برای یک مرد یا یک زن، برکت از جانب خداست و یا مراقبت او (خدا) از کسی که بسیار پریشان است. نزول او (عیسی) (س.ع) در خواب در مکانی خاص، نشانگر ظهور عدالت، بارش برکت و کم شدن بی ایمانی و پیروزی ایمانداران در آن مکان است.

می توان گفت که دیدن عیسی (س.ع) در خواب و رویا بیشتر از اینهاست؛ او آمده است تا بسیاری را نجات دهد. به طور کلی دیدن او به وجود بشریت آرامش عطا می کند. رویای او به شخصی که از خدا دور است اطمینان می دهد و ترس را از ما دور می کند. دیدن عیسی اعلان نجات است.

قرآن می فرماید او معجزات عظیمی که تا بحال هیچ کس نتوانسته است انجام دهد، انجام داده است. به مردگان فرمان داد و دوباره زنده شدند. به فرد نابینا بینایی بخشید. تن جذامی را لمس کرد و شفا یافت. از گل کبوتر خلق کرد و به کبوتر نفس داد و کبوتر جان گرفت. غیب را می دید. از بهشت برای رسولان سفره‌ی غذا درخواست کرد. با رستاخیز بر مردگان بر مرگ پیروز شد و به آسمان بلند شد.

همچنین قرآن می فرماید او به هر کجا که می رفت با خود برکت می برد، رحمتی برای جهانیان است، خالص و پاک از تمام گناهان و تقصیر ها ، کلام و روح خدا است، و با نبوت ها و جایگاه خوب در این دنیا و سپس با شفاعت و منزلت‌های والاتر جلال داده می شود، نزدیک به خدای متعال است.

تمام این منابع در قرآن با حقایق مربوط به عیسی در کتاب مقدس برابری می کند، که عیسی (س.ع) شخص فوق العاده ای است، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. (متی ۱: ۲۱)، عمانوئیل (خدا با ماست) (متی ١ : ٢٣ )، از این رو، آن مولودْ مقدّس و پسر خدا خوانده خواهد شد. (لوقا ۱: ۳۵)، و نجات‌دهنده‌ای برای شما به دنیا آمد. او خداوندْ مسیح است. ( لوقا ٢ : ١١)

انجیل خدمت او را اعلام می کند، «روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.» (لوقا ۴: ۱۸-۱۹).

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. Alaykum al-salam, Amir. We thank you for telling us your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is very special and indicates blessings, good news and peace. He wants to bring light and blessings to your life and guide you to eternal life and Paradise: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 8:12. Your dream is an invitation to follow Him. I hope you accept. May Allah bless you always.

 1. I want to share a dream with you, my dream about prophet Essa (as), he appeared to me in the dream shining like the sun, standing in the sky and asking me to leave everything and follow him, because he is coming soon to judge the world.

  1. Alaykum al-salam, Mosa. We thank you for sharing your dream. The presence of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) brings blessings, peace and light, because this is what he is: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 88:12. He invited you to follow him because he wants to lead you to eternal life. He is pointed out as the Just Judge who will come to the Day of Judgment and wants you to be ready: “Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” – Injil, Matthew 24:30-31. He said: “Behold, I am coming soon, bringing my reward with me, to repay each one for what he has done.” – Injil, Revelation 22:12. I hope you accept his invitation. May Allah bless you always.

 2. In my dream I saw Sayidna Issa (as) wearing white and his eyes like full of fire and having a crown on his head, he was sitting on a white throne surrounded by angels and people were brought to him so he will judge them.

  1. Alaykum al-salam, Massood. We thank you for entrusting us with your dream. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is full of power and authority and the Injil and Hadith point to him as the Righteous Judge who will come on the Day of Judgment. And all the nations will come before him: “Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” – Injil, Matthew 24:30-31. “Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books.” – Injil, Revelation 20:11-12. Your dream is an invitation to learn more about him and be ready when he comes, because he wants to protect you and guide you to eternal life. May Allah bless you always.

  1. Alaykum al-salam, Naiem. Thank you for sending us your question. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is always a sign of blessings and good news. He came to bring peace and eternal life. He is inviting people to follow him because he is the Straight Path: “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. He wants you to know him and trust him. I advise you to find out more about him and if you have any other questions, write to us again. May Allah bless you always.

  1. Alaykum al-salam, Mazin. Thank you for your message and your question. What you saw is explained with these texts: “He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is The Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty .” – Injil, Revelation 19:13-15. “For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account.” – Injil, Hebrews 4:12-13. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is the Word of Allah who came into the world and with that Word he will come again as the Righteous Judge for the Day of Judgment. He knows the intentions of your heart and wants you to trust him, because he wants to guide you to eternal life. I advise you to learn more about him and if you have any other questions, please write to us again. May Allah cover you with wisdom and protection.

 3. AsSalam Alaikum, I saw a door open in heaven, then I saw a white throne surrounded by bright light, I couldn’t see will because of the light, but and angel came and helped my eyes, and I saw a man wearing white sitting on the throne, his face was full of light and crown on his head, the angel told me, this the the Word of Allah, who deserves all of our praise, be ready he is coming soon to judge the world. Did I see prophet Essa (as)? What does the dream mean? Please help me.

  1. Alaykum al-salam, Mustafa. We thank you for telling us about your dream. This vision of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is also described in the Injil: After this I looked, and behold, a door standing open in heaven! And the first voice, which I had heard speaking to me like a trumpet, said, “Come up here, and I will show you what must take place after this.” 2At once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne. 3And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. […] And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the twenty-four elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, “Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created.” – Injil, Revelation 4. Isa is the Word of Allah who became human and came into the world: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men.” – Injil, John 1:1-4. “The Angels said, “O Mary, God gives you good news of a Word from Him. His name is the Messiah, Jesus “-Qur’an, Ali ‘Imran 3:45. Your dream is an invitation to know more about Isa and follow him, because he will come again as the Just Judge for the Day of Judgment and wants to guide you to eternal life. May Allah bless you always.

 4. Salam, I saw the story of the birth of prophet Essa (as) in my dream, then prophet Essa (as) appeared to me and said, why are you not believing? I am the straight path, the Holy One you are searching for, I woke up puzzled, can you help understand my dream?

  1. Alaykum al-salam, Hashim. We thank you for writing to us and entrusting us with your dream. The birth of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is also written in the Injil and the angels honored and sang to announce his arrival: “And the angel said to them, “Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you: you will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger.” And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased!” – Injil, Luke 2:10-14. He is the Promised One of whom the prophets spoke and the Injil points him out as the Holy and Righteous One (see Acts 3:14). He is the Straight Path: “Jesus said to him, “ I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. He wants you to stop doubting and follow him and he will guide you to eternal life. May Allah bless you abundantly.

 5. In my dream I was fighting a black figure in my room, it came close to bite me and cause my death, but before that prophet Essa A.S. appeared wearing white and kicked the black figure out, and he touched my wounds and healed me, he didn’t need anything, just his touch healed me, I was so happy.

  1. Alaykum al-salam, Faisal. We thank you for trusting us with your dream so that we can help you. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) has power and authority to destroy evil and darkness, and also to heal physical and spiritual illnesses: “And he healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons.” – Injil, Mark 1:34. He is Light and wants to protect you and guide you to eternal life: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 8:12. He wants you to trust him and he will always protect you. May Allah bless you always.

 6. I saw prophet Essa pbuh riding a white horse, he was very serious, then he looked at me and said be ready I am coming soon to judge the world, follow me and help others to be prepared.

  1. Alaykum al-salam, Sajed. We thank you for writing to us. What you saw is related in the Injil: “Then I saw heaven opened, and behold, a white horse! The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems, and he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is The Word of God.” – Injil, Revelation 19:11-13. Isa is the Righteous Judge who will come soon for the Day of Judgment and to destroy evil forever. He is inviting you to follow him because he wants to guide you to eternal life: “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. He wants you to trust him and help others too. I hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 7. I saw in my dream prophet of Allah Essa pbuh teaching me about his birth from the Injil, and shared with me the song the angels sang when he was born, glory to Allah, and peace in earth, and joy to people.

  1. Alaykum al-salam, Saad. We thank you for sharing your dream with us. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of grace, mercy, good news and peace. He told you about his story, as it is written: “And the angel said to them, “Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For together you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you: you will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger.” And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased!” – Injil, Luke 2:10-14. Isa wants you to know his full story, which is written in the Injil, because he is the Prince of Peace who came to bring good news and abundant life to the world. He said: “… I came that they may have life and have it abundantly.” -Injil, John 10:10. I hope you read the full story. May Allah bless you always.

 8. Assalamualaikum, in the dream prophet Essa el Masseeh alaihisalam appeared to me teaching me about the signs of the day of judgement, and he stressed on that the good news will be shared with the world before the day of judgement. I asked him, what is the good news that will be shared? He said, the good news in the Injil, then I woke up puzzled, what does this dream mean? Thank you.

  1. Alaykum al-salam, Maher. We thank you for telling us about your dream. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) wants you to learn about the signs of his return, for he is the Righteous Judge who will come on the Day of Judgment. He said: “And Jesus answered them, “See that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains.” – Injil, Matthew 24:4-8. And people need to know the good news, that Isa will return, that he is the Mercy of Allah who came to the world to bring peace and reconciliation: “But in every nation whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. The word which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ […] And He commanded us to preach to the people, and to testify that it is He who was ordained by God to be Judge of the living and the dead.” – Injil, Acts 10:35,36 and 42. “Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.” – Injil, Romans 5:1. Isa wants you to know this good news and also be a messenger for others, because he wants to give you abundant peace and lead you to eternal life. He said: “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. I invite you to spend time studying the Injil to learn more. May Allah bless you abundantly.

 9. I saw a dream 3 times now, in the dream I see prophet Essa pbuh giving 3 angels letters to share with the people on earth, so they took the messages and start flying quickly in the sky to share the letters, then I heard a voice saying, these are important look for them. What does that mean?

  1. Alaykum al-salam, Sufian. We thank you for telling us about your dreams. A dream seen several times usually contains an important message. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is pointed out by the Injil and Hadith as the Righteous Judge who will come on the Day of Judgment. The messages you saw with the angels are these: “Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth—to every nation, tribe, tongue, and people— saying with a loud voice, “Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come; and worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water.” And another angel followed, saying, “Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.” Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image of him, and whoever receives the mark of his name of him.” – Injil, Revelation 14: 6-11. These messages are warnings to believers to prepare for the Day of Judgment and not be deceived by the traps of human beings. Your dream is a clear invitation to study these messages and help others to understand them too. We are available to study with you, if you want. May Allah cover you with wisdom and protection.

 10. Assalamualaikum, I saw Sayidna Issa (as) sitting on a white throne and surrounded by many angels, there were a lot of light and a rainbow above the throne, then I saw there angels and men worship and praising him, then I was invited to join them. Can you help me know what this means?

  1. Alaykum al-salam. We thank you for your message and for entrusting us with your dream. What you saw is also described in the Injil: “Immediately I was in the Spirit; and behold, a throne set in heaven, and One sat on the throne. And He who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance ; and there was a rainbow around the throne, in appearance like an emerald.” – Injil, Revelation 4:2-3. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) receives honor and praise from the angels for who he is and what he has done, for he is the Word of Allah who came into the world and conquered death and was taken up to Heaven and will soon come as the Just Judge for the Day of Judgment. He wants you to trust him, because he wants to lead you to Paradise and eternal life. He said: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I hope you learn more about him. May Allah bless you with wisdom always.

 11. سیدنا عیسی (علیه السلام) را دیدم که سفید پوشیده به سوی من می آید، خوشحال شدم، انگشتری به من داد و گفت: تو مال من هستی، از من پیروی کن. و زندگی جاودانی خواهی داشت. چهره او بسیار زیبا بود و صدای او آنقدر آرامش بخش بود، من از اینکه با او بودم خوشحال بودم، کاش هنوز در رویایم باشم.

  1. علیکم السلام، نوره. از اینکه برای ما نوشتید و رویای زیبایتان را به ما سپردید سپاسگزاریم. دیدن عیسی مسیح (علیه السلام) نشانه رحمت و سلامتی و سرور و بشارت است. انگشتری که او در انگشت شما قرار داد نشانه تعهد به شما، حفاظت، عزت و افتخار است (رجوع کنید به انجیل، لوقا 15: 22). او می خواهد که بدانید چقدر به شما اهمیت می دهد و به او اعتماد کنید، زیرا او شما را به زندگی ابدی راهنمایی می کند. او گفت: «عيسی در یکی از تعاليم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر كه مرا پيروی كند، در تاریکی نخواهد ماند، زيرا نور حيات‌بخش راهش را روشن می‌كند.» – (انجیل، یوحنا 8: 12.)و همچنین: «عيسی به او فرمود:«راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.» - (انجیل، یوحنا 14: 6.) امیدوارم این دعوت را بپذیرید. خدا شما را همیشه برکت دهد.

 12. سلام، حضرت عیسی (ع) را در خواب دیدم که در مورد ملکوت خدا و اهمیت آمادگی برای استقبال از آن تدریس می کرد. سپس کتابی به من داد که به من کمک می کند تا آماده شوم.

  1. علیکم السلام، عواد. ما از شما سپاسگزاریم که رویای خود را به ما گفتید. دیدن عیسی مسیح (علیه السلام) در خواب، امتیاز و به معنای بشارت است. او نشان داده است که در قلب شما صداقت می بیند و به شما اهمیت می دهد، بنابراین می خواهد به شما آموزش دهد و شما را راهنمایی کند که برای زندگی جاودانه آماده باشید. او در مورد ملکوت چیزهای متعددی بیان کرده است:«او فرمود: «زمان موعود فرا رسيده است. بزودی خداوندْ ملكوت خود را برقرار خواهد ساخت. پس، از گناهان خود دست بکشید و به اين خبر خوش ايمان بياوريد.» – (انجیل، مرقس 1: 15.)«اگر شما قبل از هر چيز، به ملكوت و عدالت خدا دل ببندید، او همهٔ اين نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.» -( انجیل، متی 6: 33.) «ملكوت آسمان مانند گنجی است كه مردی در يک مزرعه پيدا كرد و دوباره آن را زير خاک پنهان نمود و از ذوق آن، رفت و هر چه داشت فروخت تا پول کافی به دست آوَرَد و آن مزرعه را بخرد و صاحب آن گنج شود.» – (انجیل، متی 13: 44. )تعالیم و توضیحات بسیار دیگری در مورد ملکوت الله وجود دارد که در انجیل نوشته شده است. در واقع انجیل به معنای مژده است و عیسی آن را به شما داده است، زیرا می خواهد آن را مطالعه کنید تا آماده شوید، زیرا او شما را به زندگی جاودان و موفقیت هدایت می کند. خدا شما را همیشه برکت دهد.

 13. اینکه ببینیم حضرت عیسی (ع) جامه سفید پوشیده و بر تخت سفیدی نشسته و به فرشتگان دستور می دهد که در شیپور بزنند، چه معنایی دارد؟

  1. علیکم السلام، اشرف. از پیام شما سپاسگزاریم. انجیل و حدیث از عیسی مسیح (علیه السلام) به عنوان قاضی عادل یاد می کنند که در روز قیامت خواهد آمد. او در ابرها با فرشتگان و قدرت و جلال خواهد آمد: «و سرانجام نشانهٔ آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنيا مرا خواهند ديد كه در ميان ابرهای آسمان، با قدرت و شكوهی خيره كننده می‌آيم.و من فرشتگان خود را با صدای بلند شيپور خواهم فرستاد تا برگزيدگان مرا از گوشه و كنار زمين و آسمان گرد آورند.» - (انجیل، متی 24: 30-31.) و رویای شما دعوتی است برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد او و چگونگی منتظربودن بازگشت او، زیرا او می خواهد شما را به زندگی ابدی هدایت کند. خداوند همیشه به شما حکمت و محافظت عنایت فرماید.

 14. به عنوان سلام علیکم، خودم را در کلیسایی از سنگ سفید دیدم. حضرت عیسی (ع) جامه سفید پوشیده و صورت او پر از نور بود. از من خواست که از او پیروی کنم زیرا او راه و حقیقت و زندگی است.

  1. علیکم السلام، عمار. ما از شما برای پیام شما و برای به اشتراک گذاشتن رویای خود تشکر می کنیم. تا بتوانیم به شما کمک کنیم. عیسی مسیح (علیه السلام) رحمت خداوند است که به دنیا آمد و دیدن او نشانه مژده و سلامتی و امید است و هر کجا که باشد به معنای آن است که برکت خداوند در آنجا مستقر شده است. او گفت:«عيسی در یکی از تعاليم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر كه مرا پيروی كند، در تاریکی نخواهد ماند، زيرا نور حيات‌بخش راهش را روشن می‌كند.» – (انجیل، یوحنا 8: 12.) او از شما دعوت می‌کند که از او پیروی کنید، زیرا او راه مستقیم است و می‌خواهد شما را به زندگی جاودانی برساند: «عيسی به او فرمود:«راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.» - (انجیل، یوحنا 14: 6.) امیدوارم بیشتر با او آشنا شوید و دعوت او را بپذیرید. خدا شما را همیشه برکت دهد.

 15. دیروز خواب زیبایی دیدم، در خواب سیدنا عیسی (ع)به خواب من آمد و مرا ملاقات کرد، سفید پوشیده بود و صورت او می‌درخشید، به من گفت من نور دنیا هستم، مرا پیروی کن تا هرگز در تاریکی نخواهی بود… من فورا موافقت کردم….

  1. علیکم السلام، احمد. از شنیدن رویای زیبای شما خوشحالیم. دیدن عیسی مسیح (علیه السلام) به معنای برکت و بشارت و سلامتی است.ملاقات او نیز به این معناست که رحمت خدا با شماست. او به شما اهمیت می دهد و می خواهد شما را به زندگی ابدی هدایت کند، بنابراین او آمد تا شما را دعوت کند که به او اعتماد کنید و از او پیروی کنید. او گفت: «عيسی در یکی از تعاليم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر كه مرا پيروی كند، در تاریکی نخواهد ماند، زيرا نور حيات‌بخش راهش را روشن می‌كند.» – (انجیل، یوحنا 8: 12.) امیدوارم دعوت او را بپذیرید. خداوند به شما برکت فراوان بدهد.

 16. می‌خواهم خوابی را با شما در میان بگذارم که در آن حضرت عیسی (ع) در خانه ما درباره ملکوت خدا تعلیم می‌داد و مردم برای شنیدن او می‌آیند، ما کسی را دعوت نکردیم، اما می‌گویند نور خاصی از حال خانه ما بیرون آمدن است.

  1. علیکم السلام، عنان. ممنون که نوشتی و از رویای قشنگت برای ما گفتی. حضور عیسی مسیح (علیه السلام) در خانه شما به این معناست که رحمت خدا در آنجا مستقر شده است. او نشان داده است که به شما و خانواده تان اهمیت می دهد و می خواهد به شما برکت دهد تا شما نیز بتوانید به دیگران کمک کنید. نوری که مردم را به خود جذب می‌کند از او می‌آید: «عيسی در یکی از تعاليم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر كه مرا پيروی كند، در تاریکی نخواهد ماند، زيرا نور حيات‌بخش راهش را روشن می‌كند.» – (انجیل، یوحنا 8: 12.) او می خواهد در مورد ملکوت بیشتر به شما بیاموزد و شما را به زندگی ابدی و موفقیت هدایت کند. به شما توصیه می کنم درباره او بیشتر بدانید، زیرا او می خواهد زندگی شما را پر از برکت و آرامش کند. خداوند به شما برکت فراوان دهد.

 17. سلام، در خواب، حضرت عیسی (ع) با لباس سفیدی در اتاق من در حالی که خواب بودم بر من ظاهر شد، مرا از خواب بیدار کرد و از من خواست تماشا کنم و دعا کنم، زیرا به زودی برای قضاوت جهان می آید، صدای او قانع کننده و سرشار از اقتدار بود.

  1. علیکم السلام، آدم. ما از شما سپاسگزاریم که رویای زیبای خود را به ما گفتید. وجود حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) موجب برکت و آرامش و نور است. دیدن او در اتاق خود به این معنی است که رحمت خدا در آنجا مستقر شده است. او فرمود: بيدار بمانيد و دعا كنيد تا وسوسه بر شما غلبه نكند. روح انسان می‌خواهد آنچه درست است انجام دهد، اما طبع بشری او ضعيف است.» - (انجیل، متی 26: 41.) او از شما می خواهد که در دعا استقامت کنید تا بصیرت و حکمت دریافت کنید و به گناه نیفتید. از او به عنوان قاضی عادل یاد می شود که به زودی در روز قیامت خواهد آمد و می خواهد که شما آماده باشید زیرا می خواهد شما را به زندگی جاودان و بهشت برساند. به شما توصیه می کنم که درباره او بیشتر بدانید و بیشتر وقت خود را در دعا بگذرانید. خداوند به شما حکمت عطا کند و همیشه از شما محافظت کند.

 18. السلام علیکم
  تعبیر دیدن حضرت عیسی علیه السلام در حالی که جامه سفید پوشیده و سوار بر اسبی سفید با شمشیری نورانی در دست، گویا به جنگ می رود چیست؟

  1. علیک سلام فواز. ممنون که رویای خود را با ما در میان گذاشتید. آنچه در خواب دیدید همان چیزی است که در انجیل ذکر شده است.«سپس ديدم كه آسمان گشوده شد. در آنجا اسبی سفيد بود كه سوارش «امين و حق» نام داشت، زيرا به حق و عدل مبارزه و مجازات می‌كند. چشمان او مانند شعله‌های آتش بود و بر سرش تاجهای فراوانی قرار داشت. بر پيشانی‌اش نيز نامی نوشته شده بود كه فقط خودش معنی آن را می‌دانست. او جامهٔ خون‌آلودی در برداشت و لقبش «كلمهٔ خدا» بود. لشكر های آسمانی كه لباسهای كتان سفيد و پاک بر تن داشتند، سوار بر اسبهای سفيد، به دنبال او می‌آمدند. از دهان او شمشير تيزی بيرون می‌آمد تا با آن قومهای بی‌ايمان را سركوب كند. او با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهد نمود و با پايهای خود، شراب خشم خدای توانا را در چرخشت خواهد فشرد. بر لباس و ران او نيز اين لقب نوشته شده بود: «شاه شاهان و سرور سروران.» سپس، فرشته‌ای را ديدم كه در آفتاب ایستاده بود و با صدای بلند به پرندگان می‌گفت: «بياييد و بر سر سفره‌ای كه خدا برای شما تدارک ديده است، جمع شويد. بياييد و بخوريد از گوشت پادشاهان و فرماندهان و زورمندان؛ از گوشت اسبان و سواران آنها، و از گوشت تمام انسانها، بزرگ و كوچک، برده و آزاد.» آنگاه ديدم كه آن جاندار خبيث، حكومتهای جهان و لشكريان آنها را گرد آورد تا با آن اسب سوار و لشكر او بجنگند.اما جاندار خبيث با پيامبر دروغينش گرفتار آمدند و هر دو زنده‌زنده به درياچهٔ آتش كه با گوگرد می‌سوزد انداخته شدند؛. (مکاشفه 19: 11-20)پس باید مطالعه انجیل را آغاز کنید تا با عیسی مسیح (علیه السلام) بیشتر آشنا شوید و بدانید که او در این رویا از شما چه می خواهد. ما آماده ایم به شما در پاسخ به هر سوالی که ممکن است داشته باشید کمک کنیم. خدا شما را همیشه برکت دهد.

More Stories
تحریف
فارسی