Rüyada İsa’yı görmek (esenliği üzerimize olsun) gerçeği görmek demektir. İbn Sirin’e göre, İsa’yı rüyasında gören kişi insanlar arasında doğrudan yana olandır ve bereketlendirilmiştir. İyi işler yapmak ve başkalarına faydalı olmak için bolca seyahat eder ve hareketli bir yaşama sahiptir. İsa’yı rüyada görmek bir genç kız için iyi bir insan olacağı ve diğerlerinin hayrına işler yapacağı anlamına gelir. Hamile bir kadın için erkek çocuk doğuracağı, bu çocuğun bilge olacağı ve iyilikten yana kuvvetli ve otorite sahibi olacağı anlamı taşır. Evli ve diğer bekâr kadınlarda bu rüya üreme dönemindekiler için gebelik ve doğurganlık belirtisi olabilir, diğerleri için ise mutluluk ve hoşnutluk anlamına gelmektedir.

Diğer yorumculara göre ise kadın veya erkek olsun rüyada İsa’yı görmek Tanrı’dan gelen bir lütuftur veya kişi zor durumdaysa onun Tanrı tarafından gözetildiğinin göstergesidir. İsa’nın belli bir yere inmesi, o yere adalet geleceğini, bereket yağacağını, imansızların kaybedeceğini ve inanlıların zafer kazanacağını işaret eder.

İsa rüyalarının bunların çok daha ötesinde bir anlamı olduğunu söylemek de mümkündür: O birçok insanı kurtarmak amacıyla gelmiştir. Rüyada O’nu görmek insanlığın genelinde ruhen huzur getirir. Tanrı’ya uzak düşmüş bir ruha iç rahatlığı verir. O’nun görümleri korkuyu uzaklaştırır. O’nu görmek kurtuluşun göstergesidir.

Kur’an’a göre başka hiç kimsenin gerçekleştiremediği büyük mucizeleri İsa mümkün kılmıştır. Ölüyü bir emriyle hayata döndürebilir. Kör kişiye görme yetisini geri verebilir. Cüzamlıyı tek bir dokunuşuyla pırıl pırıl, tertemiz yapabilir. Topraktan bir kuş yapıp ona nefesini üflediğinde kuş canlanır. Görünmeyeni bilir. Havarileri için Cennet’ten sofralar istemiş ve isteği yerine gelmiştir. Yeniden dirilerek ölümü yenmiş ve Cennet’e yükseltilmiştir.

Kur’an ayrıca O’nun nerede olursa olsun kutsanmış, âlemlere rahmet, bütün günahlardan ve kusurlardan arınmış “Zaki” (saf ve temiz), Tanrı’nın Sözü ve O’ndan Gelen Ruh olduğunu ve (Vecih) bu dünyada peygamberlik ve iyi yerle ve ahirette de arabuluculuk ve yüksek mevkiler ve Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’ya yakınlıkla yüceltildiğini söyler.

Kur’an’da verilen tüm bu referanslar, Kutsal Kitap’ta yer alan İsa gerçekleriyle örtüşür; O, eşi benzeri olmayan bir şahsiyettir: “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak” (Matta 1.21), “Adı Immanuel olacak (Tanrı bizimle anlamına gelir)” (Matta 1:23), “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek” (Luka 1:35) ve “Bugün size, Davut’un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.” (Luka 2:11)

İncil, O’nun görevini ifşa eder: “Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meşhetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.” (Luka 4:18-19)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Salam, I saw a dream last night and I want to share it with you. I saw in my dream prophet Issa pbuh wearing white robe, and looking at me from heaven, then said: why don’t you believe in me, I am the way, the truth and the life, no salvation without me, follow me and you will have eternal life. I was so happy and felt that I am filled with peace. I woke up puzzled. What is the meaning of the dream?

  1. Aleykum al-salam Saad. We thank you for writing to us and sharing your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign that Allah’s mercy is with you. He is shrouded in glorious light and has power and authority (Injil, Revelation 1:16). He came to the world to bring grace and he ascended to heaven after he conquered death. He knows the sincerity of your heart and invites you to follow him because he is the Straight Path and wants to lead you to eternal life: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. he wants to give you peace like no other: “Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.” – Injil, John 14:27. I advise you to study about him and I hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 2. Asalamualaikum, I saw angels around a white throne, then prophet Issa pbuh came and sat on the throne, his face was shining like he sun. Then he opened books and start judging people according what were written in them. Then prophet Issa pbuh looked at me and said, are you ready I am coming soon to judge the world, just follow me. I woke up puzzled but so happy to see the dream. What is the meaning of the dream!?

  1. Aleykum al-salam Jamal. We thank you for entrusting us with your dream. You had this dream because Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is appointed as the Righteous Judge who comes for the Day of Judgment and to destroy evil. He wants you to know about it and prepare to meet him. It is written about him: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats.” – Injil, Matthew 25:31-32. “Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life.” – Injil, Revelation 20:11-12. Isa appears dressed in white because this is a symbol of his righteousness and purity, and he is surrounded by great light of glory. You don’t have to be afraid, but on his presence you will feel always peace and happiness. He wants you to trust him and follow him, because he will protect you and lead you to eternal life. May Allah bless you abundantly.

 3. Asslamoalaikom, I saw Sayidna Essa alaihiasalam in my dream last night wearing white robe and sitting on white throne and surrounded by many angels worshiping and praising him singing: you are worthy of all the glory and majesty. Then I woke up. Please, can you help me know what is the meaning of the dream?

  1. Aleykum al-salam Amjad. We thank you for entrusting us with your dream. What you saw is described in the Injil like this: “After this I looked, and behold, a door standing open in heaven! And the first voice, which I had heard speaking to me like a trumpet, said, “Come up here, and I will show you what must take place after this.” At once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne. And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald.[…] And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the twenty-four elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, “Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created .” – Injil, Revelation chapter 4. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is the Mercy and the Word of Allah that came into the world: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind.” – Injil, John 1-1-4. And the Qur’an confirms: “The Angels said, “O Mary, God gives you good news of a Word from Him . His name is the Messiah, Jesus” -Qur’an, Ali ‘Imran 3:45. He receives honors from the angels because he has conquered death and sin and his character is pure and just. Your dream is an invitation to know Him better and prepare for His arrival as the Just Judge for the Day of Judgment. May Allah bless you with wisdom always.

 4. Salams, prophet Esa pbuh appeared to me wearing white and surrounded by bright light, he said: I am coming soon to judge the world, are you ready? The time is running and you need to leave everything and follow me and my teachings. I was amazed by his presence and authority. Why should I follow him? What does that mean? Can you help me? Thanks!

  1. Aleykum al-salam Daoud. We thank you for entrusting us with your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign that Allah’s Mercy is with you. He brings blessings and peace. He is pointed out as the Righteous Judge who comes to destroy evil and judge nations: “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.” – Injil, Revelation 22:12. He will come with angels and great glory: “When the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats.” – Injil, Matthew 25:31-32. He invites you to follow him, because he wants to protect you and he will lead you to eternal life: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I encourage you to learn about him and study this subject and I hope you accept his invitation. May Allah cover you with blessings.

 5. Asalamalaikom, last night I saw that I was lost in a very dark place and I didn’t know where to go or what to do, then prophet Issa alaihiasalam appeared and the light coming from his face lightened everything, darkness disappeared, he asked me to follow him because he is the light of the world, and I will continue to live in darkness without him. Please, what’s the meaning of my dream?

  1. Aleykum al-salam Faroq. We thank you for writing to us and sharing your dream. The dark place is where sin and evil imprison and in the absence of light we feel afraid, insecure and unable to see our character flaws. However, Isa Al-Masih (may His peace be upon us) has come to rescue you because He has power and authority and in His presence, darkness cannot resist. He invites you to follow him because he wants to lead you to eternal life: “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. I encourage you to learn more about him and follow him. May Allah bless you abundantly.

 6. AsSalam allaykom, I saw prophet Issa pbuh standing in the middle of the sky and opening his arms and asking people to follow him because he is the light of the heavens and earth, then he looks at me, and asks me why you’re not following me and my light? Then I woke up. Please, what’s the meaning?

  1. Aleykum al-salam Mossa. We thank you for entrusting us with your dream so that we can help you interpret it. The vision of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of blessing, hope, peace, good news and that Allah’s mercy is with you. He came to bring light to guide people to eternal life and success, and he invites you to follow him too: “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. I encourage you to study about him and how to follow him and I hope you will accept the invitation. May Allah bless you abundantly.

 7. Asalamualaikum, I saw prophet Esa pbuh wearing white robe in my dream, he was going from one city to another, his hawaryon was following him, he was preaching about the kingdom of Allah and healing people, and calling them to follow him, at the end he looked at me and asked if I am going to follow him, then I woke up. Please, what’s the interpretation of the dream? Jazakom Allah khair.

  1. Aleykum al-salam Ahmad. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of mercy, good news, peace and hope. When he was on Earth, he had many followers, but there was a smaller group who were constantly by his side and whom he chose to go along with him and spread the good news of the Kingdom: “Soon afterward he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. And the twelve were with him” – Injil, Luke 8:1. Your dream is an invitation to follow him because he wants to help you and lead you to eternal life, so you can help others too. He said: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I hope that you accept the invitation. May Allah bless you always.

 8. AssalamuAlaikum, in my dream I saw that I was walking on a road that will lead me and and family to destruction, then prophet Issa pbuh appeared to me wearing white robe and asked me to follow him and he will guide me to the straight path, he blessed me and I saw marks on his hands, but I felt power coming out of him. Please, help me understand the dream? Thanks.

  1. Aleykum al-salam Imad. We thank you for entrusting us with your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is very special and reveals the sincerity of your heart and also indicates blessings, peace and mercy in your life. He has come to show you the direction because He is the Straight Path: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. The scars in his hands are signs of mercy, grace and forgiveness. He is always talking and inviting people to follow him, but not everyone wants to listen to him because it means taking a different direction than most people and simply trust him.: “Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it.” – Injil, Matthew 7:13-14. I encourage you to learn more about Him and how to follow Him and I pray that Allah blesses you abundantly with wisdom and discernment. Please write to us if you have any other questions, it will be a pleasure to help you.

 9. Last night I saw in my dream Sayidna Essa a.s. wearing white garment and his face was full of light shining like the sun, he called to follow me because he is the way and the truth and the life and the only way to salvation. What does this dream mean?

  1. Aleykum al-salam Qusay. Thank you for writing to us and sharing your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign that Allah’s mercy is with you. He is shrouded in glorious light and has power and authority (injil, Revelation 1:16). He invites you to follow him because he is the Straight Path and wants to lead you to eternal life: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I advise you to meditate on the subject and I hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 10. AsSalam Alaikum, in the dream last night I saw Sayidna Essa alaihi asalam wearing white garment came to visit our home with many angles, they were standing outside our home, then I ran and opened the door and they entered and we spend time talking and he was teaching us about the signs of the day of judgement and that he is coming soon to judge the world, and encourage us be ready. Can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Zaher. We are happy to help you understand your beautiful dream. A visit from Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign that Allah’s mercy is with you and when you let him enter your house, means that the Mercy of Allah has settled there. His presence is full of peace and blessings and His white clothes are a symbol of justice and purity. He has taught you about the Kingdom because he wants this to be the priority of your life and he wants to lead you there: “Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid; and for joy over it he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it.” – Injil, Matthew 13:44-46. He used many illustrations to explain about the Kingdom and said that the important thing is to seek the Kingdom of Allah first: “But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.” – Injil, Matthew 6:33. All these things are written in the Injil and Isa invites you to study these words and know the signs of his return, because he is the Righteous Judge who will come to destroy evil and establish the Eternal Kingdom: “And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled; for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places.[…] Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken.Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” – Injil, Matthew 24:6-7 and 29-31. I encourage you to study this subject to prepare and help others too and if you have any doubts, don’t hesitate to write to us again. May Allah bless you always.

 11. Asalamualaikum, I saw black and red dragon with a snake tail running toward me, it circled around me and started attacking me, I was going to die then I shouted prophet Esa please help me, immediately he appeared in white garment and saved me and healed me, then I woke up. Can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Tharwat. We thank you for sharing your dream. This dragon trying to attack you, represents Shaytan: “The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.” – Injil, Revelation 12:9. He wants to enter your life to deceive and destroy, but Isa Al-Masih (may His peace be upon us) heard your calling and has come to protect you. He has authority and power and wants to give you abundant life: “The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full.” – Injil, John 10:10. In His presence, no evil can resist. His white clothes are a symbol of his justice and purity. He wants to protect you, bless you and guide you to eternal life: “Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I advise you to study about Him because he will lead you to eternal life. May Allah bless you always.

 12. Salams, I saw in my dream a white cloud coming from heaven, it was small until it became bigger, then I saw a man wearing white sitting on a white throne, on his head was a crown made of gold and his face was so bright. He was surrounded by many angels, then I heard a voice saying this is the Word of Allah Issa the just judge, coming to judge the nations. It was marvelous seen. Please an you help understand this dream? Thanks 🙏.

  1. Aleykum al-salam Rida. Thank you for sharing your beautiful dream with us. The Man in white sitting on the throne coming with the clouds is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). The Injil and the Qur’an say that he is the Word of Allah (John 1:1; Ali-Imran 3:45), and he is also referred to as the Righteous Judge who comes to destroy the evil of the earth, judge the nations and bring to eternal life those who are waiting for him. He will come in the clouds: “Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen.” – Injil, Revelation 1:7. Many angels will be with him: “Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” – Injil, Matthew 24:30-31. And he will be in the throne: “When the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats.” – Injil, Matthew 25:31-32. There are other texts that describe more about your vision. Your dream is an invitation to prepare for this moment, to follow Isa and trust him, because he wants to protect you and take you to eternal life. May Allah bless you abundantly with wisdom and discernment. Write to us again if you have any more questions.

 13. Asalamo alaikom, I saw prophet Issa pbuh in the dream asking me to follow him because he is the way and the truth and the life, his voice was full of authority and power. He was wearing white robe and have a crown on his head, his face was so beautiful and had a beard and long hear. I also could smell beautiful smells and the seen was full of bright light, I didn’t want the dream to finish. Please, can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Rabab. We thank you for sharing your beautiful dream with us. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is very special and signifies the call to a new life full of mercy and peace. He brings light, blessings, peace and good news with His presence. He is in Paradise now and His white clothes are a symbol of His purity and righteousness. He invites you to follow him because he is the Straight Path and he wants to protect you and lead you to eternal life: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I encourage you to study more about Him and how to follow Him and Allah will give you all the answers. Write to us again if you have any more questions.

 14. Asalamalaikom, last night prophet Essa alaihisalam visited me in the dream and asked me to be strong because he is with me and he will give me power, I was shocked, because I was really struggling. His words and presence gave me strength and empowered me, I woke up filled with peace.

  1. Aleykum al-salam Jihad. We’re happy to help you understand your dream. Receiving a visit from Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is very special and signals the sincerity of your faith, as well as bringing blessings, good news and peace. He is the Mercy of Allah and His Spirit who came into the world, so he has the power and authority to strengthen you: “But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you…” – Injil, Acts 1:8. He wants you to trust him, because he will give you incomparable peace: “Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.” – Injil, John 14:27. I advise you to learn more about him and trust in what he can do for you. May Allah bless you today and always.

 15. Salam, what does it mean to see prophet Issa pbuh wearing white and asking me to follow him because he is the way and the truth and the life? He was surrounded by light and the light covers me?

  1. Aleykum al-salam Mossa. We thank you for telling us about your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign that Allah’s mercy is with you. He brings blessings, good news and peace. His presence is full of light and glory: “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. He wears white clothes which are a symbol of purity and justice. He has invited you to follow him because he wants to lead you to eternal life and success: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I advise you to learn more about him and accept the invitation. May Allah bless you always.

 16. AsalamuAlaikum, Prophet of Allah Issa Almaseeh pbuh appeared to me in the dream wearing white robe and riding a white horse, his face was shining with bright light and had a sword in his hand, he was very serious and I could see he is going to war. He told me to leave everything and follow him, because he is coming soon to judge, and the only way to be saved is to believe in him. Please, what does this mean?

  1. Aleykum al-salam Kanan. We thank you for writing to us and entrusting us with your dream. The vision of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a vision of the Truth. He brings blessings, peace, good news and being in his presence is a sign of mercy. The scene that you saw is written in the Injil:” Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. And He who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness He judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on His head were many crowns. He had a name written that no one knew except Himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed Him on white horses. Now out of His mouth goes a sharp sword, that with it He should strike the nations. And He Himself will rule them with a rod of iron. He Himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And He has on His robe and on His thigh a name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS.” – Injil, Revelation 19:11-16. Isa is pointed by the Injil and Hadith as the Righteous Judge who will come to judge the nations and destroy evil forever. He has power and authority and will come with great glory and many angels. He invites you to prepare to meet Him and follow Him because he will protect you and lead you to eternal life: “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I encourage you to study about him and if you have questions, we will be glad to help you. May Allah bless you with wisdom always.

 17. Asalamualaikum, I saw prophet Issa pbuh in my dreams several times, wearing white robe and his face shines with bright light, and many angels surrounding him and worshiping him. Please, can you help me understand this dream?

  1. Aleykum al-salam Yaser. We thank you for entrusting us with your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of the sincerity of your faith and his presence brings blessings, peace, light and mercy. He wears white clothes as a symbol of His pure and righteous character and is shrouded in light. The Injil describes him like this: “…and in the midst of the seven lampstands One like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet and girded about the chest with a golden band. His head and hair were white like wool, as white as snow, and His eyes like a flame of fire; His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and His voice as the sound of many waters; He had in His right hand seven stars, out of His mouth went a sharp two-edged sword, and His countenance was like the sun shining in its strength.” – Injil, Revelation 1:13-16. He is the Word of Allah and His Mercy, who came into the world. He has power and authority and has conquered death and is now in Paradise and receives honors from the angels: “Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders; and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands, saying with a loud voice: “Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom, and strength and honor and glory and blessing!” – Injil, Revelation 5:11-12. I believe that Isa is inviting you to get to know him better and to understand his mercy, because he wants to lead you to eternal life and success. I advise you to study this subject and you can also read the articles on our website to find out more. Don’t hesitate to send us your questions, we’ll be happy to answer. May Allah bless you always.

 18. Asallam allaycom, I saw I my dream prophet Issa pbuh walking in my country that was destroyed by war, healing people and bringing peace, then I heard a voice saying: this is the prince of peace follow him. Please, what’s the interpretation of the dream?

  1. Aleykum al-salam Aynan. We thank you for sharing your dream. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is the Word of Allah that came into the world and seeing him is a sign of mercy, blessings, healing and many good things. He is also called the Prince of Peace because he came to bring real peace and good news. He wants to give you hope, grace and that you trust him. He said: “Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.” – Injil, John 14:27. You are invited to follow him because he wants to lead you to eternal life: “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 19. Asalamualaikum, I have seen a dream last night, in my dream I saw Syidna Essa alaihiasalam wearing white robe and sitting on a white throne and surrounded by bright light and was judging people. Can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Essam. We thank you for entrusting us with your dream. The vision you had is of something that will happen soon, because Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is appointed as the Righteous Judge who comes for the Day of Judgment and to destroy evil. It is written about him: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats.” – Injil, Matthew 25:31-32. “Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life.” – Injil, Revelation 20:11-12. Isa appears dressed in white because this is a symbol of his righteousness and purity. He wants you to trust him and follow him, because he will protect you and lead you to eternal life. May Allah bless you abundantly.

 20. Salams, last night I saw prophet Issa pbuh wearing white robe and standing in the sky and light was coming from his face shining in front of me and guiding me in the dark, he told me if you follow my light, you will never be in darkness. Then I woke up. Can you please help me understand this dream?

  1. Aleykum al-salam Sami. We thank you for sharing your dream with us. The presence of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) in your dream indicates that Allah’s mercy is upon you and he brings blessings, good news and peace. He wants to lead you with his Light, to turn you away from sin and lead you to eternal life and success: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 8:12. I hope you accept his invitation. May Allah bless you abundantly with wisdom and discernment.

 21. Assalamo alaikom, in my dream I saw that I was attacked by a hug black dragon with a snake tail, it wanted to eat me, but at the last minute prophet Essa pbuh appeared and saved me then he killed the dragon. He was wearing white and had a sword of light in his hand. Can you help me understand this dream? Thank you.

  1. Aleykum al-salam Bassam. We thank you for writing to us and sharing your dream. This dragon you saw represents Shaytan: “The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.” – Injil, Revelation 12:9. He wants to enter your life to deceive and destroy, but the Isa Al-Masih (may His peace be upon us) has come to give you abundant life: “The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full.” – Injil, John 10:10. In His presence, no evil can resist. He has authority and power. His white clothes are a symbol of his justice and purity. He wants to protect you, bless you and guide you to eternal life: “Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I advise you to study about Him because he will lead you to eternal life. May Allah bless you always.

 22. Asalamalaikom, I have been struggling for a while from a sickness and I couldn’t find a medication, I started crying and asking Allah to heal me, I slept and prophet Issa pbuh appeared to me wearing white robe and light was coming out of him, he told me I heard your prayy and he touched my head and I felt electricity going through my body, he told me I healed you, I am the healer. I was healed immediately and I woke up puzzled. I am healed and the doctors could not believe what happened to me. Can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Adnan. We thank you for writing and sharing your dream. Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us) came to heal you, for the Quran (Al-Imran 3:49, Al-Maida 5:110) and the Injil say that He has the power to heal: “He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering.” – Injil, Mark 5: 34. “Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd” – Injil, Matthew 9:35-36. He can see you and hear your prayers and he has shown that he cares about you and wants to give an abundant life: “…I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.” – Injil, John 10:10. I hope you trust him and learn more about him. May Allah bless you always.

 23. AsSalam Alaikum, can you help me understand a dream I had, in the dream Sayidna Essa alaihiasalam appeared to me standing in the sky and opening his arms and calling people to follow him because he can comfort all who has problems and worried, his face was shining and he was smiling. He told me all your problems are solved just believe.

  1. Aleykum al-salam Akram. Thank you for sharing your dream here. Seeing Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of blessings and good news. He is the Mercy of Allah and knows the trials and difficulties you face, so he is inviting you to trust in him, because he will fill you with peace: “Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” – Injil, Matthew 11:28. He wants to give you a full and abundant life and lead you to eternal life: “Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.” – Injil, John 14:27. “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. I hope you believe and trust him. May Allah give you wisdom always.

 24. Asalamalaikom, I saw prophet Issa alaihiasalam in my dream asking me to follow him because he is the way and the truth and the life, and there is no salvation without him. Please, what is the interpretation of the dream? Thanks.

  1. Aleykum al-salam Moath. We thank you for telling us about your dream. The vision of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is always a sign of blessings, good news, peace and that Allah’s Mercy is with you. He sees you and has shown that he cares about you and wants to lead you to eternal life and success, so he invites you to follow him, because he is the Straight Path: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I hope you know Him better and accept his invitation. May Allah bless you abundantly.

 25. Assalam Alaykom, last week I saw the same dream several times, in the dream I saw prophet Issa pbuh teaching at our mosque. His voice was full of authority and was teaching us about the kingdom of Allah and how to be prepared. He was wearing white and his face shining like the sun. He then spoke to me and said: be ready I am coming soon to judge the world, I am the just judge and I will establish my kingdom. Please, can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Marwan. Thank you for sharing your dream with us. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) in your dream is a sign of sincerity of heart, genuine faith and represents blessings, good news and peace. His white clothes symbolize his pure and righteous character and he is shrouded in glorious light, as you saw (Injil, Revelation 1:16). He taught about the divine Kingdom because He wants it to be the priority of your life: to seek Allah’s will and live according to His principles. Isa is pointed out as the Righteous Judge who is coming soon to destroy evil, judge nations and establish an Eternal Kingdom of harmony: “When the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then the King will say to those on His right hand, ‘Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.” – Injil, Matthew 25:31-34. “Then the seventh angel sounded: And there were loud voices in heaven, saying, “The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!” – Injil, Revelation 11:15. He wants you to learn more, prepare yourself and help others too, because he will protect you and lead you to eternal life. May Allah bless you always.

 26. Assallamo Allaykom, last night I saw prophet Issa A.S sitting on a white throne and wearing white surrounded by many angels, he asked 3 of them to go and share special messages with the people on earth, the angels took the messages and fly quickly to earth. Please, can you help me understand my dream?

  1. Aleykum al-salam Saad. We thank you for sharing your dream with us. We can understand your dream with this text: “Then I saw another angel flying directly overhead, with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on earth, to every nation and tribe and language and people. And he said with a loud voice, “Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water.” Another angel, a second, followed, saying, “Fallen, fallen is Babylon the great, she who made all nations drink the wine of the passion of her sexual immorality.” And another angel, a third, followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and its image and receives a mark on his forehead or on his hand, he will also drink the wine of God’s wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.” Here is the patience of the saints; here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. – Injil, Revelation 14:6-12. These messages from the angels are warning messages for the world to adore the Creator and leave their sinful ways, because the Day of Judgment will come soon. Also, Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is pointed as the Just Judge and he will come with power and glory: “Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will See the Son of Man Coming into the Clouds of Heaven with Power and Great Glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” – Injil, Matthew 24:29-31. I advise you to ask for wisdom from Allah and study more about these texts which will lead you to eternal life and success. We are available to help you. May Allah protect you and bless you always.

 27. Asalam alaykom, I saw prophet Issa pbuh wearing white garment and teaching me in the mosque a new dua, I woke up repeating it. The dua says: create a new heart in me Allah (SWT) and grant me your guidance every day. I was very happy with him and felt overwhelmed with peace and happiness.

  1. Aleykum al-salam Mohamad. We thank you for telling us about your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of peace, blessings and that Allah’s mercy is upon you. He taught you to pray like this: “Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from Your presence, and do not take Your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Your salvation, and uphold me by Your generous Spirit.” – Zabour, Psalm 51:10-12. His presence brings peace incomparable and he wants you to learn this dua to ask guidance. I advise you to always recite these words and meditate on them. May Allah bless you always.

 28. Asalam Alikom, last night prophet of Allah Issa pbuh visited me in the dream wearing white robe and had a long hair and beard, He had a book in his hand I saw it was written on it Injeel in Arabic. He gave it to me and asked me to recite it everyday so I will guided to the straight path, then I noticed scars on his hands. Please, can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Majed. Thank you for writing to us and telling us about your dream. Having a vision of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a privilege and a blessing and signals peace, mercy and good news. The Injil also represents good news and contains principles and teachings about the Kingdom of Allah and how to live a purer life: “All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.” – Injil, 2 Timothy 3:16-17. The Qur’an came to confirm the Injil and furthermore, the Injil tells the whole story of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) Allah’s sacrifice to restore humanity and the signs of the coming Day of Judgment. The scars on Isa’s hands are signs of mercy and forgiveness and he wants you to get to know him better, because he will lead you to eternal life and success: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I hope you accept this invitation and gift. May Allah bless you with wisdom always.

 29. السلام عليكم في المنام رأيت سيدنا عيسى عليه السلام لابس ثياب بيضاء وجالس على العرش والملائكة حوله يتعبدون له كنت متعجب من الأمر ولكن ملاك طلب مني أن أنظم إليهم وفعلت ما تفسير المنام جزاكم الله خير

  1. وعليك السلام يا رائد. نشكرك لمشاركة حلمك معنا. إن ما رأيته في حلمك هو ما تم ذكره في الانجيل “وَكُلَّمَا قَدَّمَتْ هَذِهِ الْكَائِنَاتُ التَّمْجِيدَ وَالإِجْلالَ وَالْحَمْدَ لِلْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ، الْحَيِّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ وَيُلْقُونَ أَكَالِيلَهُمْ أَمَامَ عَرْشِهِ وَهُمْ يَهْتِفُونَ مُسْتَحِقٌّ أَنْتَ يَا رَبَّنَا وَإِلَهَنَا الْمَجْدَ وَالإِجْلالَ وَالْقُدْرَةَ” (رؤيا 4 : 9- 11). وحلمك هو دعوة لك لكي تستعد وتبدأ بقراءة الانجيل حيث ستجد قصة ولادة وموت وتضحية وقيامة عيسى المسيح (سلامه علينا). . لذا نحن على استعداد لنساعدك على الإجابة حول أي استفسار لديك. من فضلك لا تتردد بالتواصل معنا. بارك الله بك.

 30. Asalamo alaikom, in my dream I saw Sayidna Issa pbuh wearing white, I was laying on my bed and he has light around him and he approached to me and he touched me with his hand and I felt light went through my body and something happened in me, I can’t explain it but changed me to another person. Please, can you help me understand my dream?

  1. Aleykum al-salam Ahmad. We thank you for writing to us and sharing your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) in your room means that Allah’s mercy has settled there. His blessing brings peace and has the power to transform. He is shrouded in light and wants to cleanse you of sin: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 8:12. Your dream is also an invitation to trust him and follow him, because he wants to guide you to eternal life and success. May Allah bless you always.

 31. Asalam alaikum, I saw a strange dream, I saw prophet Issa pbuh wearing white and sitting on a white throne and angels and peoples worshiping him and singing, then one of the angels asked me to join them. I woke up puzzled, I should worship only Allah? Please, what is the meaning of the dream?

  1. Aleykum al-salam Imad. Thank you for writing to us and sharing your dream. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is the Word of Allah who came to the world to bring light and mercy. Allah made a sacrifice to redeem the world from sin, through His Lamb, who is Isa and he is in Paradise and receives honors for who he is and what he did. What you have seen is written in the Injil and emphasizes the idea of the redemptive sacrifice: “Now when He had taken the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying: “You are worthy to take the scroll, and to open its seals; for You were slain, and have redeemed us to God by Your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God; and we shall reign on the earth.” Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders; and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands, saying with a loud voice: “Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom, and strength and honor and glory and blessing!” And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying: “Blessing and honor and glory and power be to Him who sits on the throne, and to the Lamb, forever and ever!” – Injil, Revelation 5:8-13. Your dream aligns with this idea of gratitude and recognition of Allah’s sacrifice in bringing people to Himself and he is inviting you to know more about this sacrifice and trust him. I encourage you to study this subject. May Allah bless you always.

 32. Salam I saw prophet Issa A.S. In the dream wearing white robe and his face was full of light shining like the sun, he asked me to follow him because he is the straight path and he is the only way to salvation. What does my dream mean?

  1. Aleykum al-salam Salim. Thank you for telling us about your dream. The vision of Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a privilege and brings blessings, peace and mercy. He is shrouded in a strong light like that of the sun (Injil, Revelation 1:16) and his white clothes are a symbol of the purity and righteousness of his character. He invites you to follow him because he sees the sincerity in your heart and wants to lead you to eternal life and success: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 33. السلام عليكم في المنام زارني سيدنا عيسى المسيح عليه السلام وقال لي لا تستمر بالعيش بهذه الطريقة تعال واتبعني للهداية لملكوت الله ولحفظ نفسك من العذاب ثم باركني ورأيت علامات جروح على يديه، ما تفسير المنام جزاكم الله خير

  1. وعليك السلام عمر. نشكرك لمشاركة حلمك معنا. إن رؤية سيدنا عيسى المسيح (سلامه علينا) في الحلم من أجمل الأمور التي يمكن أن تحدث لإنسان. لأن رؤيته تدل على السلام والفرح والرحمة والمحبة. ولقد ظهر لك ليخبرك أنه عليك أن تبدأ بتغيير أسلوب حياتك كونه يرغب بمساعدتك إن كنت تريد ذلك فعليك أن تتبعه وتؤمن به لأنه قد قال في الانجيل “أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَا يَأْتِي أَحَدٌ إِلَى الآبِ إِلّا بِي” (يوحنا 14: 6). أما الثقوب والجروح التي كانت على يديه فهذه علامات تضحيته بنفسه من أجلنا. إن كنت ترغب بالتعرف على قصة تضحيته وموته وقيامته يمكننا أن نساعدك على ذلك . يمكنك التواصل معنا ونحن نسعد بمساعدتك. بارك الله بك.

 34. Asalamualaikum, I saw in my dream that I was lost in a desert and I was so thirsty, then prophet Issa pbuh appeared gave me water and guided me to a green place.

  1. Aleykum al-salam Mosa. We thank you for entrusting us with your dream so that we can help you understand it. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is the Mercy of Allah. He wants to bless you abundantly and fill your life with peace. He wants you to trust him to get you through the deserts of life, because he said: “…whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life.” – Injil, John 4:14. I encourage you to get to know him better and follow him because he will lead you to eternal life and success. May Allah bless you always.

 35. Asalam alikom, last night I saw myself dying and prophet Issa pbuh appeared and raised me, he has power and authority. What does this dream mean?

  1. Aleykum al-salam Akram. We thank you for telling us your dream. Indeed, Isa Al-Masih (may His peace be upon us) has power and authority. He performs miracles and raises the dead. He said: “Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live.” – Injil, John 11:25. He wants to give you abundant life and lead you to eternal life: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. I encourage you to study about him and follow him. May Allah always bless you with wisdom and protection.

 36. Salams, what does it mean to see prophet Issa pbuh in the dream wearing white robe and asking me to leave everything behind me and follow him, because I will loose everything if I don’t do that?

  1. Aleykum al-salam Ahmad. We thank you for entrusting us with your dream. I imagine this can be confusing, but seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of blessings, good news and peace. He is the Mercy of Allah and he invites you to follow him because he sees the sincerity in your heart and wants to lead you to eternal life: “Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” – Injil, John 14:6. He is the Straight Path and he wants you to know and trust him. May Allah bless you with discernment and wisdom.

 37. AsalamuAlaikum, in my dream I saw a door in heaven open and lights coming from the sky then I saw prophet Issa pbuh wearing a white robe on surrounded with light and sitting on a white throne and a crown of his head. He was looking at me with a smile and I felt I should follow him. Please, what is the meaning?

  1. Aleykum al-salam Iman. We thank you for sharing your dream with us. This vision you had, is written in the Injil: “After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, “Come up here, and I will show you what must take place after this.” At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. And the one who sat there had the appearance of jasper and ruby. A rainbow that shone like an emerald encircled the throne. Surrounding the throne were twenty-four other thrones, and seated on them were twenty-four elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads.[…] Whenever the living creatures give glory, honor and thanks to him who sits on the throne and who lives for ever and ever, the twenty-four elders fall down before him who sits on the throne and worships him who lives for ever and ever. They lay their crowns before the throne and say: “You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being.” – Injil, Revelation chapter 4. Seeing Isa is a sign of blessings and good news. He is in Paradise now and receives honors. He wants you to know him more and follow him because he will protect you and lead you to eternal life. I advise you to study this chapter of the Injil. May Allah give you discernment and wisdom always.

 38. AsalamuAlaikum, I saw a dream I was surrounded by thick darknesses, I was terrified then I am reciting dua and it made me feel calm but the darkness was still there I made more dua then prophet Esa alaihiasalam wearing white Appeared and the darkness disappeared and he told me I am the light of the world follow me and you will never be in darkness. Can you help me understand the dream?

  1. Aleykum al-salam Mujahid. We thank you for writing to us and sharing your dream. Sin and evil cover us in darkness and in the absence of light we feel afraid, insecure and unable to see our character flaws. However, Isa Al-Masih (may His peace be upon us) has come to rescue you because He has power and authority and in His presence, darkness cannot resist. He invites you to follow him: “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. I encourage you to learn more about him and follow him, because he wants to protect you and lead you to eternal life. May Allah bless you abundantly.

 39. Asalamualaikum, prophet Essa alaihiasalam visited me in the dream last night, he was teaching me about the signs of the day of judgement and how to prepare for his nozol to judge the world, I was surprised that he was teaching me from the Injil.

  1. Aleykum al-salam Moien. We thank you for sharing your dream here with us. A visit from Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign of blessings, good news, peace and that the Mercy of Allah is with you. He is pointed as the Righteous Judge who will come for the Day of Judgment and he told about the signs of his return, so people could prepare and wait with hope for him. All these signs are written in the Injil: “And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled; for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places.[…] Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken.Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” – Injil, Matthew 24:6-7 and 29-31. There is precious information about the Descent of Isa and he wants you to study this subject to prepare and help others too. I encourage you to spend time reading the Injil to learn more and if you have any doubts, don’t hesitate to write to us again. May Allah bless you always.

 40. Assalamoalaikom, last night prophet Issa pbuh visited me in the dream, he was wearing white and light was coming out of his face, he was asking me about the signs of the time, then he gave me a book to read that will tell me about all the signs.

  1. Aleykum al-salam Mansor. We thank you for telling us about your dream. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is the Mercy of Allah and seeing him is a sign of blessings and good news. He wants you to understand the signs of the arrival of the Day of Judgment, because he is pointed as the Righteous Judge who will come to destroy evil and bring people to eternal life. About this signs, he said: “And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled; for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places.[…] Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken.Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” – Injil, Matthew 24:6-7 and 29-31. These signs are written in the Injil, and I believe he offered you the Injil so you can study and prepare for when he comes. He wants you to trust and follow Him, because he wants to protect you and lead you to eternal life. I encourage you to spend time reading the Injil to learn more and help others. May Allah bless you always.

 41. Assalamo alaikom, I want to share a dream with you, in my dream I was drowning in a black sea and I couldn’t swim, then I saw a hand stretched and pulled me out. When I was out I was surprised Prophet Issa pbuh was the one who saved me, he smiled and then I woke up. Please, can you interpret the dream?

  1. Aleykum al-salam Khalil. Thank you for telling us about your dream. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is the Mercy of Allah and seeing him is a sign of blessings, good news and peace. He has come to your rescue because he sees you and wants you to know that he is always close to you: “…I am with you always, even to the end of the age.” – Injil, Matthew 28:20. He has come to give you abundant life: “… I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.” – Injil, John 10:10. And he wants you to trust in him and in the power and authority he has to deliver you from difficult situations, from temptations and attacks of sin. I advise you to learn more about him. May Allah bless you always.

 42. Assalam wa alrahma, I saw in my dream that I was blind and living in pain, then a man appeared to me and healed me, he was wearing white clothes and full of light, then I knew he was prophet Issa pbuh, he told me he is the Word of Allah the maker of miracles. Please, what’s the meaning of this dream?

  1. Aleykum al-salam Adam. We thank you for entrusting us with your dream. Seeing Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is a sign that Allah’s Mercy is with you. He has the power and authority to perform miracles and cure physical and spiritual illnesses. In the past, he cured many people: “And that very hour He cured many of infirmities, afflictions, and evil spirits; and to many blind He gave sight.” – Injil, Luke 7:21. Both the Injil and the Qur’an state that he is the Word of Allah, and both also say that he performed miracles. He wants to bless you and cure you of the spiritual blindness of sin, because he is Light and can remove all the darkness in your life: “Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” – Injil, John 8:12. Your dream is an invitation to get to know him better and follow him because he will bless you and lead you to eternal life. May Allah bless you always.

Daha Fazla İçerik
Peygamber Yusuf'un Rüyası
Türkçe