“Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.” (Matta 6:16-18)

Oruç
Oruç konusunda İsa şöyle der. “Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.”(Matta 6:16)İsa ayrıca şunu söyler: “Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar.”(Matta 9:15)).

Here we see that fasting should be be God-centered, God-intended, and God-ordained as an expression of grief, distress, or repentance; as preparation for God’s guidance and renewal (Exodus 24 and Daniel 9); to reveal things that hinder our intimacy with God; to remind us that we are sustained by “every word that comes from the mouth of God” (Matthew 4:4), and to help keep our lives in balance.

Normal fasting: going without food for up to 40 days (Exodus 34:28Daniel 6:18Luke 2:37Mark 2:18Matthew 4:2Acts 13:2314-23, and others).

Partial fasting: abstaining from certain foods (Daniel 10:3).
Absolute fasting: going without food or water for up to three days (Esther 4:16).
Voluntary group fasting: for a specific reason by a specific group of people (Ezra 8:21231 Sam. 7:62 Chron. 20:3Jonah 3:5; and others).

Oruç tutmanın büyük bir nedeni kişisel canlanmadır ama kendi ihtiyaçlarımız için dua etmek ve başkaları için aracılık etmek de aşağıdakilerle birlikte oruç tutmanın ve dua etmenin önemli nedenleridir:

 • Kibrimizi kırar ve bize kendi yetersizliklerimizi ve Tanrı’ya bağımlılığımızı hatırlatır.
 • Bizi kontrol eden şeyleri açığa çıkarır… kibir, öfke, hoşnutsuzluk, kıskançlık, açgözlülük ve korku oruç sırasında yüzeye çıkacaktır.
 • Odağımızı kendimizden Tanrı’ya çevirir.
 • Tanrı’yla ilişkimizi derinleştirir.
 • Yaşamlarımızda dengeyi ve bakış açısını korumamıza yardım eder… gerçekten önemli olan budur.
 • Tanrı’yı aramak konusunda ciddi olduğumuzu gösteren manevi feragat prensibini sonuna kadar yaşamamıza yardım eder.
 • “Bedenim sana ait ve iştahım ve arzularım tümüyle sana adanmıştır Tanrım” demiş oluruz.
Oruç Öncesi Hazırlık
Oruca nasıl başladığınız ve nasıl yürüttüğünüz büyük ölçüde başarınızı belirleyecektir. Oruçtan önce şu beş temel hazırlık adımını uygularsanız Tanrı’yla vaktinizi daha anlamlı ve ruhen doyurucu hale getirirsiniz.

1. ADIM: Hedeflerinizi/Amacınızı Belirleyin
Neden oruç tutuyorsunuz? Manevi yenilenme için mi, rehberlik için mi, şifalanmak için mi, problemlerin çözümü için mi, zor bir durumun üstesinden gelmeye yönelik özel bir lütuf için mi? Kutsal Ruh’tan rehberliğine ve oruç ibadetinizin hedeflerine açıklık kazandırmasını isteyin. Bu sayede daha bilerek ve elverişli şekilde dua edebilirsiniz. Oruç ve dua yoluyla Tanrı’nın önünde alçakgönüllülüğümüzü takındığımızda 2. Tarihler 7:14’e göre Kutsal Ruh ruhumuzu canlandıracak, kilisemizi uyandıracak ve ülkemizi sağlığına kavuşturacaktır. Orucunuzda önceliğiniz bu olsun.

2. ADIM: Tıbben Emin Olun
Orucun faydalarına ve gerekliliğine rağmen bazı kişilerin profesyonel tıbbi gözetim olmadan asla oruç tutmaması gerekir. Örneğin:

 • Fiziksel olarak çok zayıf veya bir deri bir kemik kişiler.
  • Anoreksiya, blumia gibi yeme bozukluklarına yatkın ya da başka davranış bozuklukları olan kişiler. Zafiyet geçirenler ya da anemisi olanlar.
  • Tümörü, kanayan bir ülseri, bir kan hastalığı ya da kalp rahatsızlığı olan veya kanser hastası kişiler.
  • Böbrek, karaciğer, akciğer, kalp veya diğer hayati organlarla bağlantılı kronik sorunları olan kişiler.
  • Diyabet nedeniyle insülin kullanan ya da hiperglisemi ve hipoglisemi gibi diğer kan şekeri sorunları yaşayan kişiler.
  • Hamile ya da emziren kadınlar.

  3. ADIM: Taahhütte Bulunun ve Orucunuzu Programlayın
  Ne tip bir oruç tutmanız gerektiği konusunda dua edin. İsa, bütün takipçilerinin oruç tutması gerektiğini açıkça belirtmiştir (Matta 6:16-18, 9:14-15). O’nun açısından mesele inanlıların oruç tutup tutmayacağı değil, ne zaman oruç tutacağıydı. Oruca başlamadan önce aşağıdakileri peşinen kararlaştırın:

  •  Ne kadar süre oruç tutacaksınız – bir öğün, bir gün, bir hafta, birkaç hafta, kırk gün (acemiler yavaş başlamalı, giderek daha uzun oruçlara geçmeli)
  • Tanrı’nın tutmanızı istediği oruç çeşidi (örneğin sadece su ya da su ve meyve/sebze suları; ne çeşit meyve suyu içeceksiniz ve hangi sıklıkta)
  • Hangi fiziksel veya sosyal faaliyetleri kısıtlayacaksınız
  • Her gün ne kadar zamanınızı duaya ve Tanrı’nın Sözü’ne adayacaksınız

  Bu kararları önceden almak, fiziksel ayartılar ve hayatın baskıları sizi orucu yarıda bırakmaya kışkırttığında onu sürdürmenize yardım edecektir.

  4. ADIM: Kendinizi Ruhsal Yönden Hazırlayın
  Oruç ve duanın en temeli tövbedir. İtiraf edilmemiş her günah dualarınıza köstek olmaktan başka bir işe yaramaz. Bu nedenle kalbinizi hazırlamak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

  •   Tanrı’dan bütün günahlarınızı hatırlamanıza ve kabul etmenize yardım etmesini isteyin.
  • Kutsal Ruh’un farkına varmanıza yardım ettiği her günahı itiraf edin ve Tanrı’nın bağışlamasını kabul edin (1. Yuhanna 1:9).
  • Gücendirdiğiniz herkesten sizi bağışlamasını isteyin ve sizi incitmiş olan herkesi affedin (Markos 11:25; Luka 11:4, 17:3-4).
  • Kutsal Ruh’un yönlendirdiği şekilde zararı telafi edin.
  • Efesliler 5:18’deki buyruğu ve 1. Yuhanna 5:14-15’teki vaadi doğrultusunda Tanrı’dan sizi Kutsal Ruhu’yla doldurmasını isteyin.
  • Yaşamınızı tamamıyla Rabbiniz ve Efendiniz olarak İsa Mesih’e teslim edin, bedeninize ya da başka her türlü dünyevi etkiye boyun eğmeyi reddedin (Romalılar 12:1-2).
  • Tanrı’nın özelliklerini tefekkür edin (Mezmur 48:9-10; 103:1-8, 11-13). O’nun sevgisi, yüceliği, gücü, bilgeliği, sadakati, lütfu, merhameti ve diğerlerini.
  • Oruç ve dua vaktinize umutlu bir yürekle başlayın (İbraniler 11:6).
  • Manevi rekabeti hafife almayın. Şeytan bazen bedenle ruh arasındaki doğal savaşı şiddetlendirir. (Galatyalılar 5:16-17).

  5. ADIM: Kendinizi Fiziksel Olarak Hazırlayın
  Oruç akılcı önlemler gerektirir. Önce doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin, özellikle de reçete edilmiş ilaçlar kullanıyorsanız ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa. Fiziksel hazırlık beslenme düzeninizde köklü bir değişimi gerektirir. Uygun hazırlık yeme rutininizdeki bu köklü değişimi biraz daha kolaylaştırır, bu sayede ibadet sırasında tüm dikkatinizi Tanrı’ya yöneltebilirsiniz.

  • Orucunuza aceleyle başlamayın.
  • Bedeninizi hazırlayın. Bir oruca başlamadan önce daha küçük öğünler yiyin. Yağ oranı yüksek ve şekerli gıdalardan kaçının.
  • Bir oruca başlamadan önce iki gün çiğ meyve ve sebze yiyin.
  • Oruç sırasında kişisel hijyeninizi ve bakımınızı ihmal etmeyin (Matta 6:16-18).
Oruç Anlayışları
İki Çeşit Oruç Vardır
Kısmi oruç Daniel kitabında tarif edilir. Peygamberin âdeti su orucuymuş gibi görünse de sadece “lezzetli yiyecekler”, et ve şaraptan uzak durduğu üç haftalık bir dönem vardı (Daniel 10:3).
Kutsal Kitap’ta bahsedilen başlıca iki oruç tipi “mutlak” ve “doğaüstü mutlak” oruçlardır. Bunlar ne yiyecek (katı ya da sıvı) ne suyun olduğu tam oruçlardır. Şam yolunda İsa’yla karşılaşmasının ardından Saul, üç gün süren bir mutlak oruç tuttu (Elçilerin İşleri 9:9). Musa ve İlyas kırk gün boyunca doğaüstü olarak nitelendirilmesi gereken bir mutlak oruç tuttular (Yasa’nın Tekrarı 9:9, 1. Krallar 19:8).

Ruhsal Hazırlık
Tanrı’yla geçireceğiniz özel zaman sırasında yüreğinizi kontrol etmek ve açığa vurulmamış herhangi bir günahı ortaya çıkarmak için vakti dua ve tefekkürle doldurmalısınız. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın daima insanlarının dualarını duymadan önce günahlarından dolayı tövbe etmelerini beklediğini yazar. Kral Davut şöyle der: “Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı’dan korkanlar, benim için neler yaptığını size anlatayım. Ağzımla O’na yakardım, övgüsü dilimden düşmedi. Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi. Oysa Tanrı dinledi beni, kulak verdi duamın sesine. Övgüler olsun Tanrı’ya, çünkü duamı geri çevirmedi, sevgisini benden esirgemedi.” (Mezmur 66:16-20)

Dualarınızda sadece açık günahları değil, gizli olanları da itiraf edin. İhmal suçları kadar bile bile günah işlediğimiz olayları da. Bunlar Tanrı’mıza duyduğunuz ilk sevgiden vazgeçtiğiniz olaylar olabilir: dünyaperestlik, ben merkezlilik, ruhsal kayıtsızlık ve Mesih’e imanınızı başkalarıyla paylaşmaktaki isteksizliğiniz, Tanrı’nın Sözü’yle ve duayla yeterince zaman geçirmemek; eşinizle, çocuklarınızla, pastörünüzle veya kilisenizin diğer üyeleriyle zayıf bir ilişki.

Fiziksel Hazırlık
Oruç öncelikle ruhsal bir disiplin olmakla birlikte başlangıcı fiziksel alandadır. Belli fiziksel hazırlıklar olmadan oruç tutmamalısınız. Birkaç gün oruç tutmak gibi bir planınız varsa tam bir çekilmeden önce daha küçük öğünler yiyerek başlamanın işe yaradığını göreceksiniz. Oruçtan önce “son bir büyük ziyafet” dürtüsüne direnin. Oruca başlamadan önceki birkaç gün öğünleri kısmak zihninize, midenize ve iştahınıza daha az yiyeceğin kabul edilebilir olduğu sinyallerinin gitmesini sağlayacaktır.

Bazı sağlık uzmanları oruca başlamadan önceki iki gün sadece çiğ gıdalar yemeyi önerir. Ancak orucun ilk safhalarında açlığın ve aşermelerin neden olduğu ilk huzursuzluğu gidermek için her türlü kafeinli ve şekerli ürünü kesmek de son derece faydalı olabilir ve önemle tavsiye edilir.

Pratik Öneriler
Oruca başlarken

 • Oruç sırasında bol sıvı tüketmeniz tavsiye edilir. Ancak açıkçası eğer Tanrı sizi bir mutlak oruca girmeye yönlendirmişse itaat etmelisiniz. Eğer böyleyse, emin olun, şüphe etmeyin, Tanrı size yol gösteriyordur.
 • Aşırı detoksifikasyon, yaşamsal vücut dokularında bozulma ve elektrolit kaybı tehlikesi nedeniyle birkaç günden uzun süren mutlak oruçların tam bir dinlenme hali içinde ve tıbbi gözetim altında tutulması gerekir.
 • İş sizin için ne tip bir orucun doğru olduğu konusunda nihai kararınızı vermeye geldiğinde en iyi tavsiye oruca başlamadan önce kendini hazırlamak ve Kutsal Ruh’un gösterdiği yolu takip etmektir. Unutmayın, oruçta en önemli husus sizin gerekçenizdir. Neden oruç tutuyorsunuz? Kişisel olarak Tanrı’nın elinden bir şey istemek için mi, yoksa tapınma, övme ve şükretme halinde O’nun yüzünü aramak için mi?

Oruç programı

 • Özel tapınma ve övgü için sabah bir zaman belirleyin.
 • Öğle vakti birkaç dakikayı Tanrı’nın Sözü’yle ve duayla geçirin. Dua ederken kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz.
 • Akşam Tanrı’nın yüzünü aramaya ayırdığınız rahat bir zamanda yalnız kalın ya da eşiniz, aileniz veya bir arkadaşınızla fazladan bir süreyi duayla geçirin.
 • Televizyondan veya dikkatinizi dağıtan başka şeylerden kaçının.
 • Eğer meyve/sebze suyu tüketiyorsanız bunları her zamanki yemek vakitlerinde için.
 • Dinlenmeye normalde olduğundan fazla zaman ayırın.

Orucunuzu kademeli olarak sonlandırın
Eğer uzatılmış bir oruç programını sürdürmeye karar verdiyseniz orucun hem öncesinde hem de sonrasında ciddi şekilde gözden geçirmeniz gereken bazı konular şunlardır:

 • Hiçbir orucun hazırlık ya da kutlama aşamasında ağır bir yemek yemeyin.
 • Orucunuzu aşamalı olarak meyve ve çiğ sebzelerle açın.
 • Uzatılmış bir oruç sürecindeyseniz meyve/sebze suyu içerken aşağıdakileri ilave edin:
  • Birinci Gün: Çiğden bir salata ekleyin
  • İkinci Gün: Fırınlanmış/haşlanmış patates ekleyin, yağ ya da sos kullanmayın
  • Üçüncü Gün: Buharda pişmiş sebze ekleyin
  • Dördüncü Gün: Normal beslenmenize dönmeye başlayabilirsiniz
Hıristiyanlar Oruç Tutar mı?

Müslümanlar her sene Ramazan ayında belirli bir program dahilinde oruç tutar. Gelenekler bu ay sırasında Tanrı’nın Müslümanlara cennete girme şansını artıracak mükâfatlarını ikiye katlama fırsatı verdiğini öğretir. Müslümanlar Tanrı’dan geçmiş günahlarını bağışlamasını diler ve başka övgüye değer faaliyetlerde bulunurlar. Her tür iyilik, dua, bağış, oruç faaliyeti ve bir Müslüman’ın Tanrı’yı memnun etmek için yapabileceği başka her şey beklenir. Bu gibi durumlarda Müslümanlar, Hıristiyan komşularına onların oruç tutma yöntemini sorar. İslami öğretiye göre bütün Tanrı insanları; İbrahim, Musa, Davut ve İsa oruç tutmuştur. Hıristiyanlar oruç tutar mı? Kutsal Kitap’ın oruca bakışı nasıldır? Kur’an şöyle der: “Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır.” (Bakara Suresi 2:183)

Birçok Hıristiyan oruç tutar ama Müslümanların tuttuğu biçimde değil, ayrıca bunu belli de etmezler. Bazıları her sene, İsa’nın tebliğ faaliyetinin başlaması olayını anmak ve O’nun ıstırabının ve ölümden dirilişinin kutlamasına hazırlanmak amacıyla 40 kırk gün oruç tutar. Bununla birlikte bu adet Tanrı tarafından verilmiş bir yasa değildir, ayrıca bunu sadece bir kez yapmış olmasının dışında İsa’nın kendisinin de her sene 40 kırk gün oruç tuttuğuna dair hiçbir kayıt bulunmamaktadır. İsa’nın takipçilerine böyle bir oruç tavsiye ettiğini belirten hiçbir kayıt yoktur.

Kutsal Kitap’ta oruç yeni girişimler için hazırlığın, tövbenin ve aracılığın ve Tanrı’nın yardımını arayan duanın ifadesidir (1. Samuel 31:13, 1. Krallar 21:27, 2. Samuel 12:16 ve devam eden ayetler). Geçmişte oruç kişisel nedenlerle (Mezmur 25:13), felaket karşısında ulusal bir hareket (Yoel 2:15) ya da düzenli ayin töreni olarak (Zekeriya 8:19) tutulurdu.

Oruç normalde Tanrı’ya bağımlılığı göstermek için yiyecekten uzak durmayı ve O’nun iradesine teslim olmayı gerektirir. Eski Ahit zamanlarında büyük oruç Kefaret Günü’ne özgüydü (Levililer 16:29-34), bütün ay tutulan oruç âdeti hükme bağlanmadan önce Medine’de eskiden Müslümanlar da bu oruca uyardı.

God gave a very thought provoking message through the Prophet Isaiah concerning fasting.    “For day after day they seek me out; they seem eager to know my ways, as if they were a nation that does what is right and has not forsaken the commands of its God. They ask me for just decisions and seem eager for God to come near them. ‘Why have we fasted,’ they say, ‘and you have not seen it? Why have we humbled ourselves, and you have not noticed?’ Yet on the day of your fasting, you do as you please and exploit all your workers. Your fasting ends in quarrelling and strife, and in striking each other with wicked fists. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Is this the kind of fast I have chosen, only a day for a man to humble himself? Is it only for bowing one’s head like a reed and for lying on sackcloth and ashes? Is that what you call a fast, a day acceptable to the Lord? Is not this the kind of fasting I have chosen: to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter – when you see the naked, to clothe him, and not to turn away from your own flesh and blood? Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear; then your righteousness will go before you, and the glory of the LORD will be your rear guard. Then you will call, and the LORD will answer; you will cry for help, and he will say: Here I am.If you do away with the yoke of oppression, with the pointing finger and malicious talk, and if you spend yourselves on behalf of the hungry and satisfy the need of the oppressed, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. The LORD will guide you always; he will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail.” (Isaiah 58 :2 – 11)

Yeni Ahit’te duayla ve ekmek bölerek oruç düzenli olarak yerine getirilmiştir. Kilise liderleri misyonerleri ve ihtiyarları seçerken oruç tutarlardı (Elçilerin İşleri 9:9, 13:2-3, 14:23).

Bu sözlerle aynı doğrultuda İsa da orucu doğal bir disiplin olarak kabul etmiştir. Müjde, O’nun tebliğ faaliyetine başlamadan önce Musa ve İlyas’ın yaptığına benzer şekilde oruç tuttuğundan bahseder (Matta 4:2, Mısır’dan Çıkış 24:18, 1. Krallar 19:8). İsa’nın hizmeti sırasında Vaftizci Yahya’nın ve Ferisilerin öğrencilerinin tersine O’nun yoldaşlarının veya müritlerinin çoğunlukla oruç tutmadığı anlaşılıyor (Markos 2:18-19). Bunun nedeni onların kutlama halinde olmalarıydı çünkü Mesih güvey olarak hâlâ aralarındaydı. Bununla birlikte İsa kendisi aralarından ayrıldıktan sonra ve tekrar dönünceye kadar oruç tutacaklarını söyledi (Matta 9:14-17, Markos 2:18-22, Luka 5:33-39).

İsa insanların nasıl oruç tuttuğunu görünce şöyle tavsiyede bulundu: “Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.” (Matta 6:16-18)

Daha Fazla İçerik
Peygamber Yakub'un Rüyaları
Türkçe