“Egemen Rab, İsrail’in Kutsalı şöyle diyor: ‘Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.’” (Yeşaya 30:15)

İsa Bize Ayartıyla Başa Çıkmayı Nasıl Öğretti?
Biz irademizi onun eline teslim etmedikçe, yani Tanrı’ya iman etmeyi bırakmadıkça İblis’in bize kötülük yaptırtamayacağını, zihinlerimizi kontrol edemeyeceğini bilmek önemlidir. Fakat beslediğimiz her günahkâr arzu, ona dayanak olur. İlahi ölçütleri karşılamakta başarısızlığa uğradığımız her nokta, onun bizi baştan çıkarmak ve yok etmek için girebileceği bir kapı aralar. Ve bizim cephemizdeki her başarısızlık ve yenilgi onun İsa Mesih’i suçlamasına fırsat verir. (Sevgi Öğretmeni, bölüm 13)


Markos 14:38’de İsa bize, “Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız” diye buyurdu. Başaramadığımızda Tanrı’da huzur bulabiliriz çünkü O’nun Ruhu (Kutsal Ruh) bize yol göstermektedir ve İsa’yı iblis aklını çelsin diye çöle yönlendiren de aynı ruhtur. Tanrı karşımıza bir sınav çıkardığında bizim iyiliğimiz için gerçekleştirmek istediği bir amacı var demektir.

İsa Huzuru O’nda Bulmakla Neyi Kastetti?
İsa Mesih’in Matta 6’daki mükemmel sözleri bize huzuru O’nda bulmamızı söyler. Fakat bu tam olarak ne anlama gelir? İsa Mesih’e yaklaştıkça, O’nun karakterini taklit etmeye çalıştıkça yüklerimiz hafifleyecektir çünkü Tanrı için hiçbir şey çok ağır değildir; karşımıza çıkan hiçbir şey, dünyada olduğu süre boyunca İsa Mesih’in yaşadıklarından daha büyük değildir. O zaman İsa şöyle demişti:“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.”(Matta 11: 28-30)

Burada İsa Mesih hepimize seslenir. Hepimiz O’nun bize kaldırabileceğini söylediği yüklerin altında eziliyoruz. Taşıdığımız en ağır yük, günah yüküdür. İsa Mesih olmasaydı günahımızın ve onun ağırlığının altında ezilirdik. Eski Ahit’te Yeşaya 53:6’da şöyle der: “Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.”
İsa bizi dertlerimizi ona vermeye davet eder çünkü bizi yüreğinin üzerinde taşıyan O’dur. İsa zayıflıklarımızı, isteklerimizin ne olduğunu ve aklımızı çelen şeylerin gücünün nerede yattığını bilir çünkü O da bizim başımıza geldiği gibi her yönden ayartılmıştır ama yine de günahsızdır. İsa’nın bizi yapmaya davet ettiği şey özünde bizi O’nun ölçülemeyecek boyutlardaki ve bu âlemdeki diğer bütün varlıklardan üstün olan iradesiyle sınırlamaktır. İstencimizin O’nunki gibi yüksek, soylu ve yüce olmasını arzu eder.

Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen Sevgi Öğretmeni 34. bölümü okuyun..

Neden Tövbeye İhtiyaç Duyarız?
“Adımla çağrılan halkım alçakgönüllüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.” (2. Tarihler 7:14)
Bu ayete göre YARDIMA ihtiyacımız var. Dört şey gereksinim vardır:

Alçakgönüllülük

Kararlılıkla Tanrı’yı Aramak

Kötü Yoldan Dönmek – Tövbe

Dua Etmek

“This is what the Sovereign Lord, the Holy One of Israel, says: “In repentance and rest is your salvation, in quietness and trust is your strength, but you would have none of it.” (Isaiah 30: 15)

Tövbe Nedir?
Kutsal Kitap’ta tövbe kelimesi akla sonradan gelen fikir,, düşünce değişikliği,, pişmanlık anlamına gelir..

Kutsal Kitap’ta bunu tarif etmek için kullanılan bazı kelimelere bakalım:
a. Döndü – Elçilerin İşleri 9:35
b. Tövbe edin – Elçilerin İşleri 2:38, 3:19, 8:22
c. Dönmeye – 1. Samuel 7:3
d. Döndüğünü – Elçilerin İşleri 15:3
Yani tövbe bir değişim, bir dönüş, bir geri dönme ve günahla bağlantılı olarak zihinde ve yaşamda bir dönüşümdür.

Tövbenin kanıtlarından bazıları nelerdir?
1. Tanrı’nın isteğiyle çekilen acı – 2. Korintliler 7:9-10
2. Yaşantıyı düzeltme – Luka 3:7-14
3. Sahibine geri verme – Luka 19:1-10

Tövbenin gerekçeleri:
1. Tanrı’nın iyiliği – Romalılar 2:4
2. Tanrı’nın sabrı – 2. Petrus 3:9
3. Günahın bağışlanması – Elçilerin İşleri 2:37-38

Daha Fazla İçerik
Rüya Çeşitleri
Türkçe