داستان حسین

من حسین هستم در خاورمیانه و پناهنده هستم و به خاطر جنگ کشورم را ترک کردم. همچنین بسیاری از اعضای خانواده و دوستهای خود را در جنگ از دست داده ام, من نمی توانم به کشور خود بازگردم زیرا ممکن است توسط رژیم و یا گروههای متعصب کشورم کشته شوم. 

یک روز در اینترنت دنبال معنای خوابم جستجو می کردم (معنای خوابی را که دیده بودم جستجو میکردم ) برای اینکه چرا این همه درگیری و تعارض و سردرگمی وجود داشت. من در جدل بودم که چرا باید عذاب عزیزان از دست رفته خود را بکشم؟ چرا خواب مرد سفیدپوشی را میبینم؟ کیست؟ او از من چه می خواهد؟ در حین جستجوچیزی مرا متوقف کرد و من را راهنمایی کرد که به یک وب سایت خاص بروم, "خواب عیسی" من این وب سایت را قبلا هیچ وقت ندیده بودم. ( با خود گفتم !) چه چیزی پیدا خواهم کرد؟ آیا آنها به سوالات من پاسخ خواهند داد؟ ( آیا آنها قادر به پاسخ دادن سوالهای من خواهند بود؟) من دیگر نمیتوانستم تحمل بیاورم وارد وب سایت شدم. و سپاسگذار هستم از اینکه این وب سایت را پیدا کردم که به چند زبان مختلف و همچنین زبان عربی ترجمه شده بود. و من نمیتوانستم از تحقیق و جستجو و مطالعه دست بردارم. هرگز چنین احساسی را نداشته بودم. خیلی جالب و اشتیاق آور بود.

من یک شماره تلفن دیدم ویک پیام به آن شماره فرستادم. ودر کمال تعجب بعد از چند دقیقه جواب دریافت کردم, آن شخص خیلی صمیمی بود. او از من خواست اگر سوالی داشته باشم میتوانم با آنها تماس بگیرم. و آن گفتگو در را برای من گشود تا بتوانم پاسخهای سوالات خود و همچنین چیزهایی که درباره آنها شک داشتم را جستجو کنم. 

اول من درباره تعبیر خواب خود پرسیدم. آن شخص محترم خیلی خوب به همه سوالهای من پاسخ داد. و پاسخهای او کامل بودو من نمیتوانستم رد کنم یا با او بحث کنم.

بعد از این من سوالهای مختلف دیگری پرسیدم. او بسیار فهمیده وبا صبور بود (او بسیار با حکمت و صبور بود) و با محبت پاسخ می داد .اگر آن سوالها را من از رهبرهای مذهبی خود می پرسیدم من مورد سرزنش قرار می گرفتم. و حتی یک کافر خوانده میشدم (یک کافر به شمار می آمدم) که باید توبه کند ( که نیاز به توبه کردن دارد). من او را به چالش کشیدم اما او بسیار با آرامش بود و از اعتقادات خود کاملا مطمئن بود. ما مطالعه کتاب مقدس و قران را شروع کردیم و ایشان هر دو کتابها رو به خوبی می دانستند. او دوباره همه چیز گفتگو کرد. آیا کتاب مقدس دست خورده است؟ (آیا کتاب مقدس منسوخ گردیده است؟ ) عیسی کیست؟ در مورد تثليث و مرگ عیسی در احاديث و غیره. ایشان به من مشورت دادند تا چیزها را با دیدگاه متفاوت ببینم. بعد از چند ماه از مطالعه و در ارتباط بودن با او من قبول کردم که کتاب مقدس کلام خدا است. و دست نخورده است اما هنوز نمی توانستم قبول کنم که عیسی خداست.من هنوز عیسی را گونه ایی که قرآن تشریح کرده بودمی دیدم " از مقربان خدا" سوره ال عمران 3: 45

حتی به یاد می آورم که زمانی بعد از گفتگوی بلند مدتی من به او گفتم ببخشید. "نمی توانم به چیزهایی که شما با من گفتگو کرده اید را بپذیرم و ایمان داشته باشم" سپس او کاری کرد که به نظر من بسیار عجیب بود .ایشان از خدا خواستند تا حقیقت کامل را به من ظاهر سازد. از اینکه او کیست. ایشان گفتند خدا همیشه حقیقت خود را برای کسانی که در جستجو هستند آشکار خواهد ساخت.

سپیده دم روز بعد من خوابی دیدم. در این خواب یک مرد سفید پوش با من گفتگو می کرد و از من پرسید! چرا به من شک میکنی؟

من پرسیدم " تو که هستی"

او به من جواب داد " من راه حقیقت و زندگی هستم" من صراط مستقیم هستم. به دوست خود گوش بده .او به تو حقیقت را گفته است.

آن روز صبح من با آرامش, شادی, خوشی بیدار شدم. که نمیتوانم آم را توصیف کنم. و من با دوست خود تماس گرفتم و به او گفتم, " من عیسی را در خواب خود دیدم! من ایمان دارم که او خدا و نجات دهنده من است.! دوست من بی اندازه برای من خوشحال بود, و ایشان تلفنی برای من دعا کردند و سپاسگذاری کرد از عیسی که من را هدایت کردو حقیقت کامل را بر من آشکار ساخت ,ایشان من را تشویق کردند که زندگی خود را کاملا به عیسی بسپارم .در زمان دعا با همدیگر من برای اولین بار در نام عیسی دعا کردم.

اکنون میتوانم ببینم که چگونه خدا من را به وب سایت هدایت کرد. و به من کمک کردتا به تعبیر خواب خود پی ببرم و به جواب سوال های خود برسم. من هدایت او را در طول دوران مطالعه می بینم که چیزهای زیادی یاد گرفتم. و حقیقت و رویای مرد سفیدپوش رادر قلب خود مهرو موم کرده ام. من هنوزدر شناخت نجات دهنده و خداوند خود در رشد و نمو هستم. من را در دعاهای خود به یاد داشته باشید.

More Stories
آيات قرآني حقيقت داشتن تورات را در زمان عيسي المسيح نشان میدهند.
فارسی