Boşanma

“ ‘Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin’ denmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.” (Matta 5:31-32)

Boşanma
“You ask, “Why?” It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Has not the one God made you? You belong to him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. So be on your guard, and do not be unfaithful to the wife of your youth. “The man who hates and divorces his wife,” says the , the God of Israel, “does violence to the one he should protect,” says the Lord Almighty. So be on your guard, and do not be unfaithful.” (Malachi 2: 14-16)

Zina tek boşanma nedenidir. Bir kadın ülke kanunlarına göre yasal olarak kocasından boşanabilir ama Tanrı nazarında ve daha üstün bir yasaya göre boşanmış sayılmaz. Karı-kocayı Tanrı nazarında evlilik yemininden muaf olabilecekleri bir konuma sokabilecek tek bir günah vardır, o da zinadır. Ülke kanunları boşanmayı onaylasa bile Tanrı’nın yasalarına göre Kutsal Kitap’ın ışığında onlar hâlâ karı-kocadır.

God hates divorce, “There are six things the LORD hates, seven that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies and a person who stirs up conflict in the community” (Proverbs 6:16-19).
Tanrı erkek ve kadının ebediyen birleşmesi gerektiğini bildirmişti, O’nun çiftler için ebedi planı buydu.

Is Divorce Right?
“Kutsal Yazılar’ı okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan ‘İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı’ ve şöyle dedi: ‘Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.’ Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.” (Matta 19:4-6)

Tanrı’nın isteği, evlilikleri koruyarak toplumları ve gelecek kuşakları korumaktır. Tanrı çiftleri evlilik ilişkisini devam ettirmeye teşvik eder çünkü O’nun yaratılıştan itibaren evlilik için planı budur. Günah dünyaya girdiğinde bu ilişki ondan etkilendi.

Ancak bugün gerçekle yüzleşelim, evlilik hayatında sürtüşme ve geçimsizlik yaşamayan çift yoktur ama boşanma çözüm değildir. Tanrı evliliği başlangıçta kadın ve erkek arasında bir bağ olarak getirdi; bu, ölene kadar ihlal edilmemesi gereken ebedi bir sözleşmedir. Kutsal Kitap karı-kocanın “tek beden” olduklarını ve “birleştiklerini” öğretir. Kutsal Kitap, “O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın” der.

Daha Fazla İçerik
Mesih’in Anlamı
Türkçe