صفات عیسی مسیح در قرآن

هفده صفت در قرآن وجود دارد که به هیچ یک از پیامبران بجز عیسی مسیح (سلام الله علیها) داده نشده. صفت ها عبارتند از:

۱. عیسی مسیح متفاوت با تمام انسان ها و پیامبران دیگر به صورت استثنا از یک باکره متولد شد. مریم به فرشته گفت: «چگونه مرا پسرى باشد با آنكه دست بشرى به من نرسيده و بدكار نبوده‏ ام» (مریم ۱۹: ۲۰)

۲. عنوان مسیح موعود تنها به عیسی مسیح داده شد: «مسيح عيسى بن مريم» (النساء ۴: ۱۷۱)

۳. عیسی المسیح (ص.ع) تنها کسی است که کلام خدا نامیده میشود، که به معنای بیان درست خدای واقعی است، کلمه خدا ازلی است: «مسيح عيسى بن مريم فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مريم افكنده » (النساء ۴: ۱۷۱ و آل عمران ۳: ۴۵).

۴. تنها عیسی مسیح (س.ع) است که در جهت بدنیا آمدن، روح خدا نامیده می شود، بنابراین او مانند بقیه برای متولد شدن احتیاجی به رابطه جنسی نداشت: «..مسيح عيسى بن مريم فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مريم افكنده و روحى از جانب اوست...» (النساء ۴: ۱۷۱)

۵. تنها عیسی مسیح در گهواره صحبت کرد، «[مريم] به سوى [عيسى] اشاره كرد گفتند چگونه با كسى كه در گهواره [و] كودك است‏ سخن بگوييم، [كودك] گفت منم بنده خدا به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است» (مریم ۱۹: ۲۹-۳۰). قرآن به ما می آموزد که عیسی به کسی نیاز نداشت که چیزی به او بیاموزد حتی صحبت کردن را، «و به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل مى ‏آموزد» (آل عمران ۳: ۴۸)

۶. عیسی المسیح با بی گناه بودنش با بقیه پیامبران تفاوت دارد. در قرآن به گناهان تمام پیامبران بجز مسیح اشاره شده است. « هنگامى كه فرشتگان گفتند اى مريم خداوند تو را به كلمه‏ اى از جانب خود كه نامش مسيح عيسى‏ بن ‏مريم است مژده مى‏ دهد در حالى كه در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان است» (آل عمران ۳: ۴۵)

۷. عیسی مسیح تنها کسی است که به هر کجا که می رفت با خود برکت می برد. «و هر جا كه باشم مرا با بركت‏ ساخته و تا زنده‏ ام به نماز و زکات سفارش کرده است» (مریم ۱۹: ۳۱)

۸. عیسی المسیح (سلام الله علیها) به تنهایی از تمام آفرینش متمایز است: «و پيامبرى به سوى بنى اسرائيل در حقيقت من از جانب پروردگارتان برايتان معجزه ‏اى آورده‏ ام من از گل براى شما به شكل پرنده مى‏ سازم آنگاه در آن مى‏ دمم پس به اذن خدا پرنده‏ اى مى شود » (آل عمران ۳: ۴۹)

۹. عیسی مسیح معجزاتی را که دیگران نمی توانند انجام دهند انجام داد: « نابيناى مادرزاد و پيس را بهبود مى ‏بخشم..» (آل عمران ۳: ۴۹)

۱۰. عیسی مسیح (س.ع) مرده را زنده کرد: «مردگان را زنده مى‏ گردانم» (آل عمران ۳: ۴۹ و المائده ۵: ۱۱۰)

۱۱. عیسی مسیح نهان بین است: «و شما را از آنچه مى ‏خوريد و در خانه هايتان ذخيره مى ‏كنيد خبر مى‏ دهم مسلما در اين [معجزات] براى شما اگر مؤمن باشيد عبرت است» (آل عمران ۳: ۴۹)

۱۲. عیسی مسیح (س.ع) مسئولیت قدرت را با خدا مبادله میکند: «جز آنچه مرا بدان فرمان دادى [چيزى] به آنان نگفتم [گفته‏ ام] كه خدا پروردگار من و پروردگار خود را عبادت كنيد و تا وقتى در ميانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتى تو خود بر آنان نگهبان بودى و تو بر هر چيز گواهى» (المائده ۵: ۱۱۷)

۱۳. عیسی مسیح (سلام الله علیها) به تنهایی علامتی برای مردم و فیض خدا شد: «گفت چنين است پروردگار تو گفته كه آن بر من آسان است و تا او را نشانه‏ اى براى مردم و رحمتى از جانب خويش قرار دهيم و دستورى قطعى بود» (مریم ۱۹: ۲۱)

۱۴. عیسی مسیح (سلام الله علیها) مرگ و رستاخیزش را پیش بینی کرد: «و درود بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه مى‏ ميرم و روزى كه زنده برانگيخته مى ‏شوم» (مریم ۱۹: ۳۳)

۱۵. تنها عیسی المسیح (صلی الله علیه و آله و سلم) می تواند پیروان خود را از مقام و تأیید روز قیامت برخوردار سازد: «خدا گفت اى عيسى من تو را برگرفته و به سوى خويش بالا مى برم و تو را از [آلايش] كسانى كه كفر ورزيده‏ اند پاك مى‏ گردانم و تا روز رستاخيز كسانى را كه از تو پيروى كرده‏ اند فوق كسانى كه كافر شده‏ اند قرار خواهم داد آنگاه فرجام شما به سوى من است پس در آنچه بر سر آن اختلاف میکرديد ميان شما داورى خواهم كرد» (آل عمران ۳: ۵۵)

۱۶. تنها عیسی مسیح (صلی الله علیه و آله و سلم) نشانه‌ی روز قیامت است: «و همانا آن نشانه‏ اى براى رستاخيز است پس زنهار در آن ترديد مكن و از من پيروى كنيد اين است راه راست» (زخرف ۴۳: ۶۱). تنها عیسی مسیح (صلی الله علیه و آله و سلم) برای داوری زندگان و مردگان بعنوان داور و قاضی به دنیا خواهد آمد؛ واقعیت توسط حدیث تایید شده است: «تا زمانی که عیسی بن مریم به عنوان داور نیاید ساعت (داوری) نخواهد آمد.

۱۷. تنها عیسی مسیح (صلی الله علیه و آله و سلم) توسط روح القدس پشتیبانی شده است. «هنگامى را كه خدا فرمود اى عيسى پسر مريم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به ياد آور آنگاه كه تو را به روح‏القدس تاييد كردم» (المائده ۵: ۱۱۰)

More Stories
ازدواج
فارسی