Kur’an’da İsa Mesih’e Atfedilen Sıfatlar

Kur’an’da, hiçbir çağda Hazreti İsa (esenliği üzerimize olsun) dışında hiçbir kişiye ya da peygambere mal edilmemiş on yedi nitelik vardır. Bu nitelikler şunlardır:

1 - İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun), istisnasız bütün insanlardan ve bütün peygamberlerden farklı olarak bir bakireden doğmuştur. Meryem, meleğe şöyle der: “Dedi: ‘Benim nasıl oğlum olur; bana herhangi bir insan dokunmadı. Ben bir kahpe değilim.’” (Meryem Suresi 19:20)

2 - Mesih unvanı yalnız İsa Mesih’e (esenliği üzerimize olsun) verilmiştir: “Meryem’in oğlu İsa Mesih…” (Nisa Suresi 4:171)

3 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun), Gerçek Tanrı’nın doğru ifadesi anlamına gelen Tanrı’nın Sözü olarak adlandırılmıştır, Tanrı’nın Sözü sonsuzdur: “…Meryem’in oğlu İsa Mesih, Allah’ın resulü ve kelimesidir.” (Nisa Suresi 4:171 ve Âli İmran Suresi 3:45)

4 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun), doğuş anlamında Tanrı’nın Ruhu olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle diğer insanlar gibi cinsel ilişki yoluyla doğması gerekmedi: “…Meryem’in oğlu İsa Mesih, Allah’ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem’e atmıştır.” (Nisa Suresi 4:171)

5 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun) beşikteyken konuşmuştur: “De ki: ‘Göğüslerinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerdekileri, yerdekileri de bilir. Allah her şeye Kadîr’dir.’ Gün gelecek, her benlik, hayırdan işlediğini önünde bulacaktır. Kötülükten işlediğini de. İsteyecektir ki, önüne getirilenle kendisi arasında uzun bir mesafe olsun. Allah sizi, kendisinden sakınmaya çağırır. Allah, kullarına karşı Raûf’tur, çok şefkatlidir.” (Âli İmran Suresi 3:29-30) Kur’an bize Mesih’in, kimsenin O’na herhangi bir şeyi, konuşmayı bile öğretmesine ihtiyaç duymadığını söyler: “Ona kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.” (Âli İmran Suresi 3:48)

6 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun), günahsız olmasıyla bütün peygamberlerden ayrılır. Kur’an’da bütün peygamberlerin günahlarından bahsedilir, Mesih hariç. “Bir de, melekler şöyle demişti: ‘Ey Meryem! Allah seni, kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı, Meryem’in oğlu İsa Mesih’tir. Dünya ve âhirette yüz akıdır. Allah’a yaklaştırılanlardandır.” (Âli İmran Suresi 3:45)

7 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun), nerede olursa olsun kutsanmış olandır: “Beni, bulunduğum her yerde kutsal ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı/duayı, zekâtı önerdi.” (Meryem Suresi 19:31)

8 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun) bütün âlemden ayrı olandır: “Onu Ben İsrail’e şöyle konuşan bir resul yapacak: ‘Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuş görünümünde bir şey yapar, ona üflerim de Allah’ın izniyle kuş oluverir.’” (Âli İmran Suresi 3:49)

9 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun) diğerlerinin yapamayacağı mucizeler gerçekleştirmeye muktedirdi: “Ben körü ve abraşı iyileştiririm…” (Âli İmran 3:49)

10 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun) ölüyü diriltebilirdi: “… ölüleri Allah’ın izniyle diriltirim.” (Âli İmran Suresi 3:49 ve Mâide Suresi 5:110)

11 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun) göze görünmeyenin sırrını bilir: “Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririrm. Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır.” (Âli İmran Suresi 3:49)

12 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun), Tanrı’yla yetki sorumluluğu değişiminde bulunmuştur: “…İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şey üzerinde bir tanıksın.” (Mâide Suresi 5:117)

13 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun), insanlara bir İşaret ve Tanrı’nın Merhameti olmuştur: “Dedi: ‘İşte böyle! Rabbin buyurdu ki: “O benim için çok kolaydır. Böyle olması onu, insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet yapmamız içindir. Hükme bağlanmış bir iştir bu.’” (Meryem Suresi 19:21)

14 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun) ölümünü ve ölümden sonra dirilişini önceden bildirdi: “Selam bana doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün.” (Meryem Suresi 19:33)

15 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun) peşinden gidenlere yüksek bir konum sağlayabilir ve Diriliş Günü’nün onayını verebilir: “Allah şunu da demişti: ‘Ey İsa, senin canını alacağım, seni kendime yükselteceğim; seni, inkâr edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanları, inkâr edenlerin, kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz; tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim.’” (Âli İmran Suresi 3:55)

16 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun), kıyamet saatinin işaretidir: “Hiç kuşkusuz o, kıyamet saati için bir bilgidir. O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana uyun. Dosdoğru yol budur.” (Zühruf Suresi 43:61) Yaşayanı ve ölüyü yargılamaya dünyaya gelecek olan Yargıç, yalnız İsa Mesih olacaktır. Hakikat, Hadis tarafından teyit edilmiştir. “Meryem’in Oğlu, Adil Yargıç olarak gökten ininceye kadar kıyamet saati gelmeyecek.”

17 - Bir tek İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun), Kutsal Ruh tarafından desteklenmiştir: “Ey Meryem’in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhulkudüs’le desteklemiştim…” (Mâide Suresi 5:110)

Daha Fazla İçerik
Kur’an’da Kutsal Kitap Tanıklığı
Türkçe