Kur’an şöyle der: “Dünya hayatında da ahirette de müjde vardır onlara. Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte budur o büyük kurtuluş.” (Yunus 10:64)

Müfessirlerin (Kur’an tefsircileri) birçoğu dünya hayatındaki müjdenin rüyalar ve görümler olduğunu söylemiştir. Örneğin, İbn Kesir, tefsirinde, “Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. ‘İyi görüm inanlı tarafından rüyada görülür veya ona verilir,’ dedi,” der. (İbn Kesir Tefsiri)

Rüya tabirleri kitabında İbn Kuteybe şöyle der: “İnsanların uğraştığı farklı bilimler arasında rüyalardan daha muğlak, kırılgan, daha yüce, daha soylu, daha zor ve sorunlu bir şey daha yoktur çünkü rüyalar bir nevi peygamberlik, bir nevi vahiydir.”

Enes Bin Malik ise Allah’ın elçisinin şöyle dediğini aktarır: “Salih (temiz kalpli, dürüst) kişinin (gerçekleşen) güzel rüyası, peygamberliğin kırk altıda biridir.” (Sahih-i Buhari)

Üç çeşit rüya vardır: Ebu Hureyre’yi yorumlayan Muhammed İbn Sirin’den aktaran İmam Tirmizi’ye göre Peygamber, “Üç çeşit rüya vardır: 1) Gerçek rüyalar 2) Kişinin kendi kendisiyle konuşmakta olduğu rüyalar (yani, gündüz vakti ne düşünüyorduysan gece rüyanda onu görürsün) 3) Seni üzmek isteyen Şeytan’dan hasıl olan rüyalar,” demiştir.

Allah tarafından gösterilen rüyalarda iki kategori vardır. İbn Battal, “Rüyalar iki çeşittir: kişinin rüyasında kendini başka birisine hurma verirken gördüğü ve gün içinde birisine hurma verdiğinde olduğu gibi çok belirgin bir rüya. Böyle bir rüyanın yoruma ihtiyacı yoktur. İkincisi, semboller halinde verilen ve rüya yorumlama konusunda bilgili ve tecrübe sahibi biri tarafından yorumlanmadıkça anlamını çıkaramayacağınız bir rüyadır çünkü semboller bazen çok hassas ve karmaşıktır,” demiştir.

Ebu Said El Hudri, Hadis-i Şerif’te olumlu rüyaların başkalarıyla paylaşılmasıyla ilgili açık bir yönlendirme görülse de, kötü rüyaların paylaşılmaması gerektiğini belirtir: Peygamber, “Eğer biriniz hoşuna giden bir rüya görürse, bu Allah’tan geliyor demektir ve Allah’a bunun için şükredilmeli ve başkalarıyla paylaşılmalıdır. Ama şayet hoşlanmadığı kötü bir rüya görürse bu Şeytan’dan geliyor demektir ve Allah’a sığınıp bu beladan onun lütfuyla kurtulmayı dilemeli ve kendisine zarar vermemesi için bu rüyayı hiç kimseyle paylaşmamalıdır,” demiştir. (Sahih-i Müslim)

Gerçek rüyalar zamanın sonlarına doğru artacaktır.İbn Sirin, “Ebu Hureyre’nin şöyle dediğini duydum: ‘Peygamber diyor ki, “Zaman yaklaşınca, imanlının rüyası daha çok gerçeklik kazanacaktır,” demiştir. (Sahih-i Buhari)

İbn Ebi Cemre, “İmanlının gerçek rüyalar görmesinin sebebi, Hadis’te belirtildiği üzere ahir zamanda imanlı kişinin dünyaya yabancılaşacağıdır; çünkü ‘İslam yabancı bir olay gibi başlamıştır ve son zamanda da yine yabancılaşarak başladığı yöne dönecektir’, bu nedenle yabancılara olumlu müjdeler, iyi haberler verin,” der.

Abdullah İbn Ömer’in bildirdiğine göre Ramazan’ın son yedi günü, Kadir Gecesi’nde (Laylat Al-Qadr) bazı insanlara rüyalar gösterilmiştir. Bunun üzerine Peygamber, “Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının son yedi günü içinde olduğu konusunda rüyalarınızın tevafuk ettiğini görüyorum. Bu geceyi bekleyenler onu son yedi gün içinde arasınlar,” demiştir. (Sahih-i Buhari)

Bundan dolayı, ahir zamanda yaşadığımız ve bütün insanlık zor günlerden geçtiği için Allah bizlerle rüyalar aracılığıyla iletişim kurmaktadır.

Tevrat ve İncil’e göre de rüyalar ve görümler Allah’ın insanlarla dolaysız iletişim kurma yoluydu. Tevrat ve İncil, Allah’ın ahir zamanda kullarıyla rüyalar ve görümler aracılığıyla iletişim kuracağından bahseder.

Tevrat’ta şu sözleri okuruz: “Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruh’umu dökeceğim. Oğullarınız kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek.” (Yoel 2:28)

İncil şöyle der: “Son günlerde, diyor Tanrı, bütün insanların üzerine Ruh’umu dökeceğim. Oğullarınız kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine Ruh’umu dökeceğim, onlar da peygamberlik edecekler.” (İncil, Elçilerin İşleri 2:17-18)

Bu nedenle, eğer Tanrı’dan gelen bir rüya gördüyseniz, bunu bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Allah bugün bizlerle rüyalar ve görümler aracılığıyla konuşuyor. Bunları doğru şekilde yorumlayabildiğimizde, O’nun amacını anlamış ve bu doğrultuda yaşamaya başlamış oluruz. Şu anda sizinle konuşuyor olabilir. Buna karşı sizin tepkiniz ne oluyor? Rüyalarımızın doğasını ve amacını anlamaya çalışmak son derece önemlidir. Bizler Tanrı vergisi rüyalarınızı anlamanıza yardımcı olmak için buradayız.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Assalam Alaikum,

  Tuve un sueño recientemente, donde soñaba que mi madre daba a luz a un bebé.
  Y subahana Allah, nadie de nosotros esperaba un bebé más en la familia porque Alhamdulillah somos 5 hermanos y el componente más pequeño de la familia tiene 10 años.
  Nos sorprendió mucho la llegada de este bebé y era una sensación de felicidad pero a la vez asombro entre todos nosotros. No sé si tiene algún tefsir.
  También mi madre en el mismo día ha soñado que estábamos todos reunidos en la casa de mis abuelos y ésta estaba llena de muchísima gente y estábamos comiendo pinchitos y mi madre discutía con uno de mis tíos. Y que en un momento dado mi madre quiso chillar pero no pudo durante el sueño y al despertar dice que le dolía la garganta (por no haber chillado). También cabe destacar que mi abuelo está enfermo y que la casa estaba llena porque todos iban a verle. ¿Tienen estos sueños algún tipo de tafsir? Muchas gracias de antemano.

  1. Wa alaikum assalam Lamia. Gracias por compartir tu sueño y confiar en nosotros para interpretarlo.
   Tu sueño:
   Soñar que tu madre da a luz a un bebé simboliza nuevos comienzos, oportunidades o desarrollos en tu vida familiar o personal. La llegada de un bebé a menudo significa alegría, crecimiento y nuevas responsabilidades. La naturaleza inesperada del bebé indica que tu familia podría experimentar una bendición inesperada o un cambio positivo que traiga felicidad y asombro. La presencia de todos los miembros de la familia sorprendidos y felices también sugiere un fuerte vínculo y unidad entre los miembros de tu familia.
   El sueño de tu madre:
   Soñar que están en la casa de tus abuelos y la discusión refleja la dinámica actual y las tensiones subyacentes dentro de la familia, especialmente con todos reunidos debido a la enfermedad de tu abuelo. La incapacidad de tu madre para gritar simboliza sentirse no escuchada o incapaz de expresar completamente sus emociones o preocupaciones en el contexto familiar. La reunión en la casa de tus abuelos y el enfoque en tu abuelo enfermo sugieren que hay fuertes emociones y preocupaciones en torno a su salud y la respuesta de la familia a ello. Comer pinchitos juntos representa momentos compartidos y la necesidad de sanación y resolución de conflictos dentro de la familia.
   Considera el contexto de tu vida familiar y cualquier evento reciente o preocupaciones que puedan estar influyendo en estos sueños. Ambos sueños parecen reflejar emociones profundas relacionadas con la familia, el cuidado y la comunicación. Pueden estar animándote a prestar atención a estos aspectos en tu vida diaria. No dudes en escribirnos si tienes alguna pregunta, nos gustaría estudiar el Injil contigo. Que Allah te conceda claridad y entendimiento.

 2. Assalam Alaikum,

  I had seen a dream where i was praying and suddenly ascended into the clouds and see a man covered in brilliant white light and white hair and white beard smiling at me. When I saw him I felt all my worries and problems disappear and was extremely happy and proud in my dream. Could you please explain this.

  1. Aleykum al-salam Ehsun Farooq. Thank you for sharing your dream on our website. This illuminated human figure you saw in your dream is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). He is the Mercy of Allah (Maryam 19:21) and can hear your prayers. The Qur’an also states that he is a sign for mankind, the Word of Allah, as does the Injil. He has power and authority and was raised to Heaven after fulfilling his mission and conquering death, so he was glorified and you saw him shrouded in light (Injil, Revelation 1:16). His white robes are a sign of purity and righteousness and in his presence there is peace and rest: “Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.” – Injil, John 14:27. He said: “Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” – Injil, Matthew 11:28. Overall, seeing him is a sign of the sincerity of your faith and a spiritual awakening of grace, forgiveness and peace. I encourage you to learn more about him. May Allah bless you always.

 3. Asalam Alaikom, I have been seeing a lot of dreams lately. In one of my dreams I saw a man wearing white sitting on a white robe, has a long hair and beard. He looked at me and smiled, then an angel asked me to follow the straight path that is found in the Injeel. The Injeel, I was surprised and shocked, but the angel said, this is the word of Allah. I woke up puzzled, I couldn’t believe what I saw. The problem I saw the dream several times and a friend of mine so the same dream. Please, can you help me understand the meaning?

  1. Aleykum al-salam Ayman. We thank you for entrusting us with your dream. I understand your confusion. This Man in white has appeared to many and seeing him is a sign of grace, mercy, peace, forgiveness and blessings. He is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). The Qur’an and the Injil state that he is the Word of Allah who has come into the world ((Al-Imran 3:45; Injil, John 1:1-4). The book that reveals his entire history, teachings and signs of his return to judge nations and destroy evil is the Injil. The Injil is not corrupt, as you might think, but contains divine principles and teachings and the Qur’an itself has come to confirm the Injil: “He revealed the book to you in truth, confirming what is in his possession, and he revealed the Tawrat and the Injil beforehand as guidance, and he revealed the criterion… Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah” – Al-Imran 3:3-5. And also: “There is no exchanging Allah’s words” “there is none that can alter the words (and decrees) of Allah” – Al-Anaam 6:34. Seeing the Injil means good news and blessings. Isa is actually inviting you to know him better and follow him: “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I encourage you to trust him and accept his invitation. May Allah bless you with wisdom and discernment. Please feel free to explore our articles for more clarification and send your questions.

 4. Salams, I have beed seeing a lot of dreams since the beginning of Ramadan, in my dreams I see a man wearing white asking me to follow him, light was covering him and his voice is full of authority.

  1. Aleykum al-salam, Suzan. Thank you for writing to us and talking about the dreams you had. This Man in White that you have seen inviting you to follow him is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). Seeing him is a sign of good news, hope, mercy and peace. These are his words: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 8:12. “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. Isa wants to bring light to your life and guide you to eternal life and success. I advise you to study more about him and hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 5. I see all different types of dreams and I do remember them when I get up from sleep. Few days back I saw that I came out from some hous and there was a white horse with wings and other was a giant lizard . But the horse was standing quietly but lizard came and told me to free him…

  1. Hello, brother. Yes, Allah can send us messages through dreams. Please tell us your dream so we can help you to understand.

 6. Asslam Alykom, I saw a dream last night in it I saw a man wearing white sitting on throne and he was surrounded by many Angels worshiping him and singing you are worthy of all the glory and majesty. Then the man asked me to come closer to him then asked me, do you believe in me? I am the beginning and the end, I am the living word of Allah, I am the straight path, then he stretched his arm and blessed me, then touched blessed with his hand, and I saw scars on his hands. Then I woke up. What is the meaning of my dream, thank you.

  1. Yasir, thanks for writing to us. The one you saw is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). He is in Paradise now and will soon come to Judgment Day as the Just Judge. His words are recorded in the Injil: “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. “- Injil, John 14: 6.“ Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End. ” – Injil, Revelation 22: 12-13. Your dream is to bring you blessings and it is also an invitation to get to know Isa better and get ready for the day of his return. May Allah bless you always.

 7. رأيت في الحلم ثعبان طويل جدا ولونه اسود يطاردنى وانا أجرى منه ف الأول تمكن من الدخول لملابسى من عند القدم وانا ابعدته وجريت وهو ظل يطاردنى ومن خوفى وفقد املى أن يبتعد وقفت فوقف ثم تمكن من الدخول إلا ملابسى مرة أخرى ولدغني وكنت بموت في الحلم ف جى رجل بثوب ابيض كله نور ولمسني وشفاني استيقظت من النوم مفزوعه ارجو تفسير الحلم

  1. نشكرك لمشاركة حلمك معنا. من ظهر باللباس الأبيض في حلمك هو سيدنا عيسى المسيح (سلامه علينا) وهو شفاك من أمراضك لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يشفيك من كل مرض جسدي كان أم روحي. يمكنك قراءة الانجيل لتتمكني من التعرف على معجزاته وتعاليمه أكثر. بارك الله بك.

 8. حلمت إني مسافره مع شخص الي مدينه الرياض وبعدها حجزلي لأكمل سفر لوحدي الي مكة وفي الحلم كان هتستقبلني إمرأة علشان تساعدني ولكن امي كانت قلقانه علي ولكنها قالت إن شاء الله ربنا معاها ولما وصلت مكة صار علي هجومات من الجن وكانوا يعذبوني ولكن جاء رجل بملابس بيضاء تلمع كالنور ووجهه يشع كالشمس عندها خاف الجن وتركني وبعدين الرجل قالي تعالي واتبعيني لماذا أنت هنا. ما تفسير الحلم علما اني اعاني هذه الفتره من القلق والهموم الكثيره وهجومات علي

  1. شكراً لمشاركة حلمك معنا يا هاجر. الرجل بالثوب الأبيض الذي ظهر لك في حلمك هو عيسى المسيح (سلامه علينا) وهو يطلب منك أن تتبعيه من خلال قراءة الانجيل لأنك ستجدين حياته وتعاليمه ومعجزاته. ونحن على استعداد لنساعدك في الإجابة على أي سؤال تحتاجين الإجابة عليه. ليبارك الله بك

 9. في المنام رايت رجل يلبس ابيض في ابيض وجه يلمع ومحاور بالنور ويسالني عن الصوم، فقلت هو فريضة من الله قالي الصوم مش بس انت تصوم عن الطعام الصوم هو انك تفتقد الفقير والمسكين والمحتاج هذا هو الصوم اللي انا بقبله.

  1. نشكرك على مشاركة حلمك معنا. الرجل الذي رأيته باللباس الأبيض هو عيسى المسيح (سلامه علينا) لقد ذُكر في الانجيل “لأَنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي” (متى 25: 35) ويطلب منك أن تفعلي ما هو مذكور في الآية فهو يعلم ما في قلوبنا. إذا كنت تريدين معرفة أمور أكثر عنه يمكنك قراءة الانجيل ونحن على استعداد للمساعدة .بارك الله بك

 10. I had a dream in which I see myself fighting a very ugly beast and couldn’t win, I was so tired and betting badly and no one could stop the beast, I start calling on Allah to help me. Immediately I saw a man wearing white robe in front of me, he said I heard your call. Then the beast, why did you come, it’s not my time yet, then the man ordered him to leave and the beast obey. The man touched me with his hand and I was healed. He smiled and said just follow me because I am the straight path.

  1. Daoud, thanks for writing to us. This beast that attacked you in the dream represents Shaytan and what he tries to do with all human beings. He wants to destroy and induce evil and deceit, but there is someone who has authority and power and that he cannot resist. That someone is Isa Al-Masih (may His peace be upon us) and he was the one who drove out the beast and set you free. It is written that Isa will do justice on Judgment Day: “And the devil, who deceived them, was thrown into the lake of burning sulfur” – Injil, Revelation 20:10. Your dream is an alert and an invitation to meet the one who can free you from evil. I advise you to seek to know more about Isa and what he can do for you. May Allah always bless you.

 11. السلام عليكم حلمت اني بغرفه في مكة اقراء قران لا اتذكر اي ايات قرأت وبعدها ظهري انحنى الى الوراء خفت وصرت اصرخ بعدها فوتت على غرفه ثانيه وكان فيها جن وانا كنت اعرف انه لابسني وصار الجن يهز بجسمي وانا صرت ادعي يا رب ساعدني يا الله ساعدني عندها جاءني رجل يلبس ثوب ابيض ناصع البياض لم ارى مثله من قبل وكان وجهه يشع نور فلمسني بيده وبعدها طلع مني الجن وطلعنا من الغرفه وبعدين قالي أنا هو الطريق والحق والحياة وبعدين اختفى شو تفسير الحلم جزاكم الله خير

  1. عليكم السلام يا ناصر. من ظهر لك بالثوب الأبيض هو عيسى المسيح (سلامه علينا) لقد أراد منك أن تتبعه كونه طريق الخلاص الوحيد وذُكر ذلك بالانجيل “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6). عليك أن تقرأ في الانجيل لكي تتعرف على تعاليمه أكثر. نحن مستعدين للمساعدة على أي استفسار. يباركك الله دائماً.

 12. In my dream I heard voices saying that sun is disappeared, I got badly terrified that Allah will not forgive me for my sins then I came out to see a man in white garment so bright surrounded with bright rainbow and angels meanwhile I was asking forgiveness with hope he will hear my prayer, the man said I heard you and you’re forgiven, then I woke up.

  1. Shihatah, thank you for telling us your dream. You saw Isa Al-Masih (may His peace be upon us) and he appeared as a result of your prayer. Your dream is to let you know that he has the authority to help you get rid of guilt and forgive you. He wants to have a relationship with you so that you know him and he can guide you to eternal life. He said: “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. “-Injil, John 14: 6. I encourage you to seek out more about Isa and his teachings. May Allah bless your life.

 13. AsalamuAlaikum
  Last night I saw a dream in which I’m in my house surrounded by black darknesses I was terrified then I am reciting dua and it made me feel calm but the darkness was still there I made more dua then a man wearing white came to me and the darkness disappeared and he told me I am the light of the world follow me and you will never be in darkness.

  1. Waalaykum al-salam, Ziad.
   In your dream you saw Isa Al-Masih (may His peace be upon us), and he said: “Again Jesus spoke to them, saying, ‘I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. ” – Injil, John 8:12 In his presence, darkness cannot exist and he wants to illuminate your path and your life, you just need to know him more and follow him. I advise you to research in the Injil, where all of his history was written. May Allah bless you.

 14. رأيت في منامي نبي الله عيسى يوبخ الشيطان في بيتي و قد كان الشيطان متجسد في صورة رجل دين إسلامي معروف. ثم قال لي يجب أن تتبعيني فأنا هو الصراط المستقيم لا غيري. ثم إستيقظت، ما معنى هذا الحلم؟

  1. نشكرك على مشاركة حلمك معنا.
   عيسى المسيح (سلامه علينا) يطلب منك أن تتبعه لأنه طريق الحق كما ذُكر ذلك في الانجيل “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6).
   نحن مستعدين للمساعدة في حال كان لديك أي أسئلة.بارك الله بك.

 15. In my dream I was looking at the sky and then I saw many angeles surrounding a man in white garment sitting on a throne, he told me be ready I am coming soon, I am the judge, who will judge evry living being. Then I woke up.

  1. Thank you for telling us your dream, Jubran. You had a glimpse of the return of Isa Al-Masih (His peace be upon us) on Judgment Day. See what the Injil says about it: “Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. ” – Injil, Mateus 24: 30-31 and also: “Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. ” – Injil, Revelation 22: 12-13. These Injil texts reveal more clearly what you saw. Isa Al-Masih (His peace be upon us) is the righteous judge and he is coming soon. Your dream is an invitation to learn more about him and help others. May Allah always bless your life.

 16. I have dreamt that I was with people I do not know; it was place of safety. Then someone led us to a field, we joined in a huge circle with people. In the center of the circle was a man in white standing full of light and people worshiping him. It was so peaceful. Then I woke up. What does this mean?

 17. I was standing in an open space in darkness, someone asked me if I want some light I said yes, as he lifted his arms and light shined out from both of his arms. The man told me I am the light of the world. Then gave a light and said go and share the light I gave you. Then I woke up. Can you help me to understand my dream? Thank you.

 18. Assalamu alaikom, I dreamt that I was fishing in a boat and I couldn’t catch any fishes, I was trying for long time. Then, a man in white surrounded by light appeared asking me to fish on the other side of the boat, then the water directly became very clean, beneath the water there were big fishes and I start catching the fish, then I woke up. What is the meaning of this please?

 19. I dreamed just this morning that a man in white was searching for me. He told me you’re lost, I came to save you and gave you a new life, follow me. Can someone please tell me what these dreams mean?

 20. In my dream while I was praying, a man in white clothes stretched out his hand. He had a deep scar mark. Then he took hold of my hand. With a smile on his face, he said, “Do not be afraid, I love you, I have saved you, I know you by your name, you are mine.” Then I woke up. I remember these words very well, I cannot forget them, they are so precious. What does this mean? Can you help me?

  1. Tina, thank you for sharing this beautiful dream.
   The Man in white is Isa Al-Masih (His peace be upon us). He spoke to you words directly from the Bible. Isaiah 43:1, 2 says, “Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.” The deep scar on His hand is evidence of His deep love for you, and how He saved you.
   We encourage you to read more about Isa Al-Masih (His peace be upon us). Please don’t hesitate to write to us again. We are eager to help you.

 21. I want to share my dream or vision with you hoping you can help me. I saw a big tree in a huge garden. It had many branches, leaves and different fruits. It was so beautiful. Then I saw a man standing to the right of the tree wearing white shining clothes. He told me, “Do you want to eat from it? This is the tree of life. You need to keep my commandments.” His voice was so peaceful and full of authority. Then I woke up. Any help!

  1. Sayd, we are happy to help you discover more about the meaning of your dream. “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.”
   “Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city.” This is from the Injil, Revelation 22:12-14. We encourage you to read more from the Injil, and please write to us if you have any new questions.

 22. I saw a man wearing a white robe in the sky. He had a crown, and I couldn’t see his face, it was shining like the sun. I heard his voice say, “I am coming soon!” The voice sounded like a thunder so loud. I could see that he has the authority over everything. He looked at me and said, “Be ready.” Then I woke up.

  1. Adel, thank you for sharing your remarkable dream. The Qur’an tells us that Isa Al-Masih (His peace be upon us) is coming (Az-Zukhruf 43:61): “And indeed, Isa Al-Masih will be [a sign for] knowledge of the Hour, so be not in doubt of it, and follow Me. This is a straight path.” And the Hadith says that He is coming as the Just Judge. This goes hand in hand with what the Injil says in Revelation 22:12, 13 “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.”
   We encourage you to read more, and we are happy to help you with any questions.

 23. I dreamed I heard something or someone outside my bedroom window & I went to look out. I saw 3 men walking down our driveway toward the house. I kept watching them as they get closer, I saw that they were wearing robes. The man in the middle was different, he had light around him, and had authority. He looked at me and smiled & I woke up… After I woke up, I ran to the window to look out but there was no one there.

 24. I lost my mom few months ago; sadness filled my heart. I was angry with God, why should he take the person I love the most. I believe I had a God-given dream, in the dream I was outside the cemetery weeping over my mom’s tomb, the a man in white came walking toward me, he was surrounded with light, as he approached me, he opened his arms wide hugged me tight, “he said I care about you, I came to wipe your tears, very soon there will be no death or pain, just believe in me”. Then I woke up. I can’t describe my joy; I have never felt this peace my life. I really want to believe in him as he told me, I believe that God appeared to in the dream.

 25. I dreamed that I was walking with a man wearing white, we walked for a distanced and the man was telling stories about the judgment, while ascending to the sky he told me be ready I am coming soon. what is the meaning for this dream.

 26. A man in white appeared to me in dream also told me that He is coming soon and the people are not ready.

 27. When my dream started I saw heaven open and lights coming from the sky then I saw a man had brown hair with a white robe on surrounded with light

 28. I had a dream about a man in white, I was at my grandparents house and looked outside and seen him coming from the sky he was surrounded with light, he looked at me holding his hands out and said come with me my daughter. I was speechless all I start walking to him, I was staring at him all the time, it felt so real. I was so happy and filled with joy and peace. What is the meaning of my dream.

 29. In my Dream i was walking with my parents in a place a lot of trees are there with a little fog, suddenly the fog was more and i lost my parents .Then i walked alone searching for them and cant find them, at the end of my dream i find out a man wearing white pointing to cross and he calls my name. Then i awake from my dream. This happened in morning. Can you explain it

 30. I dreamed of seeing a man wearing white sitting on a throne, on top of a cloud with a thick cloud round him like an arc, he was wearing a golden crown, holding a scepter in His right hand and looking down at me with a smile, I started shouting, there were a lot of light and the image disappeared and in its place stood a big cross with a white linen round it. I am a Muslim from Nigeria, why should I see a cross, did I see Isa, what my dream mean.

 31. Last night I dream about a man in white was standing in the cloud, and shining like the sun. His arms was stretch out. People was running to him but he was just looking at them. I couldn’t see his face for there were light all around him, but I felt so peaceful. What does this dream mean.

 32. I have a dream, a man wearing white give me many leaves in my hand and he told me i used this to heal, he said it is for the healing of the nations, also a dua to use, but i can’t remember the words when i wake up. What is the meaning of this? thank you.

 33. I was in a room with my sister. My sister and I were looking out of the window. The sky had gotten very bright. When I look behind me through the window it was night time. The clouds in front of us started getting brighter and brighter and as light burst through the room, I looked over and saw a man in white sitting on a throne with angels around him. I couldn’t see His face, there were light all over, but he told me be ready I am coming soon, then I woke up. Is this dream from Allah? What does it mean?

  1. Shiein, thank you for writing and sharing your dream with us.
   What you have seen in your dream is the description of the Day of judgment. The Man in White you saw sitting on His throne is Isa Al-Masih (His peace be upon us) and he is helping you to be ready for His 2nd coming (N, “I was watching in the night visions, and behold, One like the Son of Man, coming with the clouds of heaven! He came to the Ancient of Days, and they brought Him near before Him.Then to Him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve Him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and His kingdom the one” (Tawrat, Daniel 7: 13-14).
   Yes this dream is from Allah. If you want to know how to be ready for the 2nd coming of Isa Al-Masih (His peace be upon us) we are happy to help you.
   Please don’t hesitate to write if you have any more questions.

 34. In my dreamed I saw a big group of Christians and Satan himself with his demons was on earth. Satan tried to attack them but they were praying, Satan and his demons could not come near them, but when one of them got tired and stopped praying then Satan dragged the person to his side, this happen tell small group left. Then I decided to join them, I was struggling, so start running and I came to a hill I couldn’t run anymore, I was tried. then a man in white came to rescue me, he helped me to get to the top of the hill, I couldn’t look in his face because the light was all over but I could see his hands with wounds, then I woke up.
  I couldn’t understand why should I pray with Christian, I am a Muslim, and how this man in white help me, who is he? Is that Prophet Isa? What are the wounds in his hands, was he crucified? Please, can you help interpreting the dream.

  1. Shahir, thank you for writing and sharing your dream.
   yes the man in white working to you is Isa Al-Masih (His peace be upon us) and He is calling you to follow Him and join the believers who believe and pray in His name. He is telling you nothing can save you from sin and Satan, He is the only One who can do that. As you have seen in your dream, He has wounds in His hands that is a proof that He was crucified, Ibn Khathir in his Tafsir says that He was crucified, died 3 days, resurrected, and was taken to heaven.
   I advise you to know more about Isa Al-Masih (His peace be upon us), you can know more through reading the Bible. If you have any questions please don’t hesitate to write us.

 35. I was tired, so I went to sleep and started to have this dream, in the dream, I saw a man sitting on his throne, and his gown was pure white, he had light around him so bright. Then I saw an angels up there around him. He looked at me and called me near his throne. I felt so at peace, I was so happy. I wake up and I couldn’t forget that beautiful seen. What does this dream mean?

  1. Dear Nada, thank you for sharing your dream with.
   The Qur’an says that Isa Al-Masih (His peace be upon us) will come back again, for He is the Sign of the Hour “He (Isa) is knowledge of the hour, so do not doubt it, and follow me. This is a straight path” in another translation “And his ˹second˺ coming is truly a sign for the Hour. So have no doubt about it, and follow me. This is the Straight Path” (Surat Al-Zukhruf 43:61). The Hadith also, stresses that Isa (hpbus) will come as a Just Judge.
   The Bible give us the same description that you have seen in your dream, “I was watching in the night visions, And behold, One like the Son of Man, coming with the clouds of heaven! He came to the Ancient of Days, and they brought Him near before Him. Then to Him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve Him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and His kingdom the one which shall not be destroyed” (Daniel 7:13-14), “Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them” (Injil, Revelation 20:11).
   The Qur’an describe the same thing, “Are they waiting for Allah ˹Himself˺ to come to them in the shade of clouds, along with the angels? ˹If He did˺, then the matter would be settled ˹at once˺. And to Allah ˹all˺ matters will be returned ˹for judgment˺” (Al-Baqara 2:210).
   If you have any questions, please don’t hesitate to write and ask.

  1. You are welcome. We are here to help you.

Daha Fazla İçerik
Mustafa’nın Hikâyesi
Türkçe