Allah’ı Rüyada Görmek

Her Şeye Gücü Yeten Allah’ın rüyalardaki görüntüsü gerçek midir?

Kutsi hadislerden birinde, “İbn Abbas, Peygamber’in şöyle dediğini anlatır: ‘Yüce Rabbim, bu gece bana en muhteşem şekliyle göründü…” diye okuruz. (İmam Ahmed, 16026 ve Tirmizi’den alıntı, 3159)

El Hafız’a göre âlimler, Her Şeye Gücü Yeten Allah’ı rüyada görmenin mümkün olduğunu fakat O’nun görümünün daima yorumlanması gerektiğini belirtmiştir.

İmam Gazali’ye göre ise Allah’ı rüyasında görenler vardır ancak O’nun bir formu ve biçimi yoktur. Bununla birlikte kullarına belli bir biçimde görünmektedir, bu bir ışık veya benzeri soyut bir şekil olabilir. Bunun sonucunda rüyayı gören, ‘Ben Tanrı’yı rüyamda gördüm,’ diyecektir, ancak bu onun başka nesnelerle ilgili durumlarda söyleyebileceği gibi Tanrı’nın varlığını görmüş olduğu anlamına gelmez.

İmam Nevevi, Sahih-i Müslim’i açıklayarak Kadı İyad’ın da Allah’ı rüyada görmenin mümkün olduğunu konusunda âlimlerin hemfikir olduğunu söylediğini ve bunun doğru olduğunu söyler.

El Begavi, Şerhu’s Sünne adlı eserinde, Tanrı’yı rüyada görmenin mümkün olduğunu, eğer biri rüyasında Allah’ı görürse ve Allah ona cenneti, ateşten kurtulmayı veya affedilmeyi vaat ederse, O’nun sözlerinin ve vaatlerinin gerçek olduğunu söyler. Allah’ı kendisine bakarken görmesi, Allah’ın ona merhamet göstereceği anlamına gelir. Ancak rüyada Allah’ın başka tarafa bakması günahları işaret eden bir uyarıdır.

Şimdi Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın rüyada görülmesiyle ilgili birtakım yorumları paylaşmak istiyorum:

 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın rüyada görülmesi iyiye alamet olup gerçek dindarlığın kanıtıdır.
 • Eğer kişi Tanrı’yı bir ışık beden olarak görürse, bu Tanrı’nın izniyle iyi ve hayırlı işlere delalet eder.
 • Tanrı’nın rüyada kişiye bakarak konuşması, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın ona merhamet ve inayet bahşedeceği anlamına gelir.
 • Kişinin kendisini Allah’la konuşurken ve O’na yakın dururken görmesi, Allah’ın bu kişiden hoşnut olduğunun göstergesidir.
 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın rüyada insan formunda görülmesi, rüyayı gören kişinin adil ve haktan yana bir insan olduğunu gösterir.
 • Rüyada Tanrı’nın sesini duymak önemli bir mevkie ve büyük bir adıma işaret eder.
 • Bir kimsenin rüyasında Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yı adını zikrederken veya cennette kendisinden bahsederken duyması, onun Allah’ın sevgili kulu olduğunu gösterir.
 • Kişinin Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yı rüyada onaylama, müjde, coşku ve sevinç hali içinde görmesi, kıyamet gününde Tanrı’yla karşılaşacağı anlamına gelebilir.
 • Kişinin rüyada Tanrı’yı görmesi ve O’na bakabilmesi, bu dünyada Tanrı’nın iyi bir kulu olacağı ve öbür dünyada cennete gideceği anlamına gelebilir.
 • Kişinin Tanrı’yı rüyasında kendisini bazı konularla ilgili uyarılarda bulunurken görmesi, itaatsizlik içinde yaşadığı ve hemen tövbe etmesi gerektiği anlamına gelebilir.
 • Kişinin kendisini bildiği bir bölgede Tanrı’nın ellerinde görmesi, o yerin lütuf ve iyilikle kaplanacağı anlamına gelebilir. Mazlumlar üstün gelecek ve zalimleri ortadan kaldıracak demektir.
 • Bir perde veya örtü arkasından Tanrı’yla konuşmak, rüyayı görenin iyi bir insan olduğuna ve kalbinin temizliğine işaret eder.
 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yı perde arkasından görmek hastanın iyileşeceğini, korkuya karşı güvenceyi ve iyi yürekli insanların kalplerindeki arzuların gerçekleşeceğini, müjde alacaklarını gösterir.

Tüm bunlardan da anlaşıldığı gibi Tanrı’yı rüyada görmek olası bir durumdur. Tanrı’nın onaylamasının, iyiliğinin, merhametinin ve lütfunun, affediciliğinin ve dindarlığımızı kabulünün iyi habercisidir. Dahası, hastalığın şifa bulması ve korkulardan kurtulmak anlamına da gelir.

Allah bugün bizlerle rüyalar ve görümler aracılığıyla konuşuyor. Bunları doğru şekilde yorumlayabildiğimizde, O’nun amacını anlamış ve bu doğrultuda yaşamaya başlamış oluruz. Şu anda sizinle konuşuyor olabilir. Buna karşı sizin tepkiniz ne oluyor? Rüyalarımızın doğasını ve amacını anlamaya çalışmak son derece önemlidir. Bizler Tanrı vergisi rüyalarınızı anlamanıza yardımcı olmak için buradayız.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. In this the most adequate the most truthful indisputable knowledgeable messages is the degrees of thrillions of universities and the degrees of thrillions of PHDS We are all surrounded by the creator of everything to truly honestly sincerely create true justice on earth and do not deceive and mislead eachothers in different names. Science tell us and The creator of everything one omnipotent creator one omnipotent GOD one ALLAH the omnipotent says true champions and legends are those who control their anger and forgive the ignorants for their misunderstandings and misjudgments and mistakes and errors and fight for the rights of the disable as one day all jinns’s(aliens, ufo,uap,ghosts or spirits how they call to the jinns and angles) and all humans’s too short worldly test body becomes disable becomes weak and shrink and die or expire like never existed before on earth as thrillions and uncountable of jinns’s and humans’s too short worldly test body died or expired in their very young temporarily worldly test body gap age numbers and millions of jinns’s humans’s too short worldly test body die or expire daily, weekly, monthly, yearly which temporarily worldly test time pass on earth so true champions and legends are those who control their anger and forgive the ignorants for their misunderstandings and misjudgments and mistakes and errors and fight for the rights of the disable the orphans the children the widows the elderly and needy people on earth and correct them not the one knocking down and bloodshedding eachothers and damaging and destroying eachothers and putting eachothers in coma and giving eachothers false titles of champions to encourage and persuade all temporarily worldly test body authorities and eachothers to be created a true public fund system all over the world which is the basic and fundamental rights of all the disable all the orphans all the children all the widows all the needy and all humans on earth and to to encourage and persuade temporarily worldly test body authorities to destroy or eradicate the factories of cigarettes which billions of children men and women are addicted by it then they started other harmful drugs such marijuana, cannabis,opium, heroine and became alcoholic and junkies and homeless and stealers and liars and robbers and burglars and rapists and racists and killers as only in USA hundreds of people kill eachothers daily and commit suicide because of these harmful drugs because of selling guns because of these misuse and abuse because of these evils in the name of science and education in the name of democracy in different names, and also all must truly honestly sincerely love and correct eachothers to save or rescue and truly honestly sincerely support eachothers and re educate eachothers and save or rescue and support and re educate over 2000 millions of women on earth who are put into pornographies(modern sex slavery) into prostitutions(modern sex slavery) into women sex escorts(modern sex slavery) and using the back hole of eachothers and others for sex which is too dirty and unhealthy and unhygienic and only created to expel stool from it not for sex scientifically proven science tell us all these facts you see how we humans oppose the science and deceive and mislead eachothers in the name of science and education in the name of democracy in different names and those who are deceived and misleaded by the false call and whisperings of the satan(shaitaan) the chief deceiver the devil after their temporarily worldly test body death or expiration they regret and say send us back to earth our lord our creator with our previous too short worldly test body in order we might have truly honestly comprehended repented and corrected and reformed ourselves and at the day of judgment they say to the satan(shaitaan) the chief deceiver to the devil you deceived and misleaded us the satan(shaitaan) the chief deceiver the devil tell them i had no control over you and i was only calling you to a false call that there is no afterlife you are champion you are legend believe in yourself you made it till your too short worldly test body died or expired or bécame weak and shrank and you got dementia you forgot your own soul and your too short worldly test died or expired like never existed before on earth then you started keep saying seve is back earth our lord or creator we only deceived and misleaded and tortured and punished our own soul which regret causing you more pain and sufferings that’s how this too short worldly test body transit choice test lifetime is created and regarding it the creator of everything says i have created the death or expiration of your too short worldly test body transit choice test lifetime and i have created the life of your too short worldly test body transit choice test lifetime in order to test all of you all jinns(aliens, ufo, uap, ghost or spirit how they call to jinns and angels) and to test all humans who does the best job for their eternal afterlife for ever life for final judgment by me the creator of everything to admit them to their eternal afterlife for ever indestructible success for ever indestructible beauty for ever indestructible strength for ever indestructible palaces and for ever indestructible enjoyment and happiness life of your eternal afterlife for ever paradise(jannah) for all these true the most adequate and the most indisputable knowledgeable message millions and billions of jinns and humans can be corrected and guided if they accept true corrections and reformations and true guidance and of course the creator of everything loves that all receive true corrections and reformations and true guidance but most people reject it and do not want it and promote evils and misuse and abuse on earth in different names and also the markets in china and indonesia and vitnam and Tailand and taiwan and africa and elsewhere who sell and eat rats, bats, pangolins, frying alive dogs, donkeys, worms, monkeys, snakes, scorpions, pigs and all kind of dirty and harmful animals must stopped which coronavirus spreaded from it on earth and over 15 millions of people’s temporarily worldly test body died or expired before their natural death and their for ever soul joined their eternal afterlife for ever life for final judgment by the creator of everything you see humans keep deceiving and misleading themselves and eachothers and their innocent children and other people and their innocent children in the name of leaders, judges, lawyers, solicitors, advocates, barristers, doctors, psychiatrists, scientists, engineers , atheists, agonstics, molla, mofti , priests, pandits, artists, mahdi, jesus(ESA) anti christ(dajal) yajooj and majooj(gog and magog) Dabatul aradh(animal speaking to humans) etc etc…… in different names and also thrillions of dollars and pounds wasted in nuclear weapons and in all kind of weapons from the public fund from the money of people of earth and its people are beging in the streets and sleep with hunger and sell their land or property or borrow money to migrate and they are burned and tortured and imprisoned and killed in iran and pakistan and Turkey and greece etc…. during these migrations and they are bitten and tortured and killed by the border police dogs and by border police during these migrations and they are drowned and killed in the ocean to migrate or immigrate to a few western public fund system countries for a better life and also billions of dollars and pounds are wasted in spaceships going to moon and other very close planets to earth where there is no oxygen no food no life and risking the life of its crews and a lot of its crews’s temporarily worldly test body died before their natural death in these too risky and nonsense journey and achieved nothing except wasting billions or thrillions of dollars and pounds from time to time and risking the life of temporarily worldly test body transit choice test lifetime of humans that’s why and that’s how science tell us do not misuse and abuse and the creator of everything tell us what i told you is for your own safety for your own true peace and tranquility and security prosperity and happiness place of this too short worldly test body transit choice test lifetime and for your own benefits in your eternal afterlife for ever life for final judgment by me to admit you into your eternal afterlife for ever indestructible success for ever indestructible beauty for ever indestructible strength for ever indestructible palaces and for ever indestructible enjoyment and happiness life of your eternal afterlife for ever paradise where there is no more temporarily worldly test body death or expiration no more test and trials no more discrimination no more labour no more diseases and viruses no more defections and deficiencies no more political and religious misunderstandings and misjudgments no more using poor soldiers kill and handicapping and amputating eachothers and no more innocent children men and women are killed and handicapped and amputated no more political and religious radicalisation and fanaticism no more political and religious misuse and abuse for too short worldly test body power and no more any kind of evils or harm. hopefully by now all those who call themselves true pure sincere honest kind good generous leaders, judges, lawyers, solicitors, advocates, barristers, doctors, psychiatrists, scientists, engineers etc etc….must have truly honestly sincerely comprehended and sensed and realised and understood to be saved or rescued from present future(eternal afterlife) crisis, disasters and self inflicted or self creating punishments and to transform the earth into an absolutely peaceful, tranquility, security, prosperity and happiness place with abundance of foods and fruits and vegetations and accommodations for all that’s why most people after their too short worldly test body death or expiration they scream and say our lord our creator send us back to earth with our previous too short worldly test body as we only deceived and misleaded and tortured and punished our own soul which regret causing them more pain and sufferings.( sharing this the most adequate and the undeniable the most precise the most truthful knowledgeable message for all’s temporarily worldly test body human brain and for their eternal for ever soul as a charity if only one person receives true guidance and receive true knowledge by this the most indisputable knowledgeable message the creator of everything never forgets your true pure sincere honest kind good intentions and your true pure sincere honest kind good generous deeds and actions.).

 2. I dreamed about I died and I enter jannah with my brother and I saw Only the legs of Allah SWA and my brother and I was nailing down in front of Allah SWA, and then Allah SWA give me a royal crown like a king with a beautiful dress and He give my brother a kings stick after that we were with all the Prophets, we were eating together, what does my Dream of seeing Allah SWA mean

  1. Aleykum al-salam Ali Abu. We thank you for telling us your beautiful dream. The Injil tells us some details about Paradise and how the celebration of the saved will be. We will wear white robes and praise Allah and His Lamb who brought deliverance from sin: “After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, saying, “Salvation belongs to our God who sits on the throne, and to the Lamb!” All the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures, and fell on their faces before the throne and worshiped God, saying: Amen! Blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might, be to our God forever and ever. Amen.” Then one of the elders answered, saying to me, “Who are these arrayed in white robes, and where did they come from?” And I said to him, “Sir, you know.” So he said to me, “These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore they are before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger anymore nor thirst anymore; the sun shall not strike them, nor any heat; for the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of waters.And God will wipe away every tear from their eyes.” – Injil, Revelation 7:9-17 I believe your dream is a call to a spiritual awakening and to prepare yourself to be closer to Allah and do His will. I encourage you to study this text. May Allah bless you always .

  2. Assalamu Aleikum,

   A bit of context: Right know I am struggling greatly with my mental and physical health. I’ve been very desperate in my prayers to Allah, asking for healing, guidance and forgiveness. I’ve been struggling the last 7 years with waswas, high anxiety and followed by deep depression after some time.

   Rüya:

   I just woke up from a dream which startet as my more frequent ones (not good dreams), but after I dont know what happend but I found myself asking a small girl to see the visions of angels she was having. Fast forward she told me to come closer and after i knelt on one knee and put my cheeks to hers something so strange happened. It was as I entered a different realm, I was beautiful full of light, glitter and above me were clouds that look soft and white. After I asked the girl where the angels were and she told me to turn around, then she pointed to a beautiful big floating yellowish flower and said: “ there is one”. She showed me some more that had different incoherent shapes, and then I understood that that was not their real form. But i knew them to be what she told me because even though their form were strange I felt their light. As I was continuing to take in this dream world I saw a big floating page from the Holy Qur’an, I don’t read or write arabic but somehow it knew it was “Surat-al fatiha”. I had a strong desire to please Allah because I knew he was above me in the clouds so I immediately started to recite it. For every word I recited the same word from the floating Qur’an got highlighted in gold so that I knew it was the right surat. After that I saw to had reach down from the heavens, they where so beautiful like sky blue with light and shimmer outside of anything in this world. I knew that that was Allah, and I also knew as like the angels this was not his real form. I was so happy to be in his presence and have his attention. After there came floating a evil being (it’s form i don’t remember) it wanted to kill me, and without I shouted “Allah help me”. Not a second after the same hands appeared and killed the being with the same light. After that I knew for certain he was Allah, and that he cared for me and that he was watching over me. Then rushed forward from where I was standing with the little girl and wanted to immediately kneel and tell Allah something similar to“ I know you are my real Lord, I’ve been looking for you and waiting for the change of being in your presence, and finally i’m in your presence”. I remember looking up where the hands last appeared, kneeling, hands reaching in the air, happy and emotional. Then I woke up.

   What does

   1. Aleykum al-salam Hinda. Thank you for telling us about your dream. I believe that this vision is a call for a spiritual awakening, to be closer to Allah and to understand His will. We can learn precious lessons by observing Creation and how the Creator cares for each of his creatures. Although we cannot see Allah’s face, he knows the sincerity of your heart and your desire to please Him. He sees you and your suffering, he hears your prayers,so He reveals Himself through His Mercy and His Spirit in the form of man, who is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). He possesses this light which is capable of destroying evil and darkness: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 8:12. I encourage you to continue seeking understanding because Allah wants to reveal His goodness and love to you and guide you to eternal life through Isa. May Allah bless you always.

 3. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. I can’t remember many details from my dream but in the dream wich looked very gloomy at first and nothing was out of the ordinary and this vision comes to me and I see a body of light (as I said I can’t remember fully how it was but when I explain it I say I saw God in a body of light,not human form) and in this dream I felt this powerful presence and I hear the words “my servant” and then the vision goes away but it’s like I was almost facing God or looking directly at the body of light wich called me wich must have been God. What do you think?

  1. Aleykum al-salam Clyde. We thank you for telling us about your dream. This divine light of Allah’s presence means mercy, grace and direction. He wants you to know more of His will, and He will illuminate your steps and your understanding. He wants you to walk in the light and be a messenger of good news to others. Isa Al-Masih (His peace be upon us) was the Light that came into the world: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 8:12. It is also written about Him: “He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things were created through him and for him.” – Injil, Colossians 1:15-16. I advise you to study more about Him and how to be a messenger of the Light. May Allah bless you always.

 4. Assalam aleykum, i dreamt of words written on my babies face telling me to fear Allah for His is the creator.. what does that means.. and i was sleeping my head facing up

  1. Aleykum al-salam Sadia. We thank you for telling us your dream. Allah wants to reveal to you the messages he gave to prepare people before the Day of Judgment: “Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth—to every nation, tribe, tongue, and people— saying with a loud voice, “Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come; and worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water.” And another angel followed, saying, “Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.” Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image of him, and whoever receives the mark of his name of him.” Here is the patience of the saints; here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus.” – Injil, Revelation 14:6-12. These are warning messages and they call people to worship only the Creator God, to abandon idolatry and observe the Law of Allah which is his mark and not doctrines invented by men. I hope you study the subject and if you have any doubts, write us again. May Allah bless you with wisdom always.

 5. As Salaam u Alaykum,

  After I prayed Isha, Tahajud, recited Surah Mulk and read a bit more of the Quran, and recited the evening adhkaar before I went to bed. That night I had a dream where i was in my bedroom, I was looking outside my window when all of a sudden, I saw yellow/white light then my room was exposed to the sky, the light was coming closer and closer and I had a feeling it was Allah SWT who kept calling me. Out of fear I ran away into another room and sought forgiveness from Allah SWT and the light got bigger and came closer. Thinking about it now gives me goosebumps and I keep staring at my window. Not sure if this is a good/bad dream but in my dream I was certain it was Allah SWT. Allahu Aalam.

  1. Aleykum al-salam, thank you for writing to us and telling us about your dream. Allah wants to bring you light and guide you to lead you to eternal life. The Holy Injil reveals that he has sent His Mercy to bring Light to the world, in the person of Isa Al-Masih (may His peace be upon us). He said: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 8:12. I encourage you to learn about him and may Allah bless you with wisdom and discernment.

 6. Asallamu Alleykum,
  I had a dream about Jannah. We were divided into two groups and I was part of the group that Allah calling us to Jannah; the doors of paradise opened for us. We entered the paradise, I’ve felt safe and happiness; I also heard Allah’s voice from the heavens as he was speaking to us. I don’t remember directly but this is the only thing I remember. Please explain to me.
  Thanks.

  1. Aleykum al-salam Amran Abdi. We thank you for telling us your beautiful dream. About what you saw, it is written: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left.” – Injil, Matthew 25:31-33. Isa Al-Masih (may His peace be upon us) is the Mercy of Allah and will come with power and glory to the Day of Judgment. Your dream is an invitation to follow him and seek to know more and more the will of Allah to enter Paradise with him. May Allah bless you always.

  1. Thank you Jamal! May Allah always guide and bless you too. Do not hesitate to send us your questions and suggestions.

 7. Assalamu Aliakum … I had a dream last night that Qiyamah is approaching because we saw that the sun rose from the west … in my dream we were all preparing to meet Allah and I saw my junior brother with his AirPods on and I told him Qiyamah is here so he shouldn’t listen to music is haram, he took his AirPods out and broke them into pieces and started crying and I told him not to cry now that he has destroyed it Allah won’t be angry at him… the day came and we all assembled waiting for Allah but he came in a human form wearing a suit and I was part of the people in the first line waiting to be judged but he didn’t start from where I was standing … he was really happy and talking and I woke up … I don’t know why I had the dream but it felt like he was trying to show me something

  1. Aleykum al-salam, Nasara Abuba. We thank you for sharing your dream with us. Everyone needs to prepare for the Day of Judgment by following Allah’s will and obeying His commandments. An obedient and pious life is the result of a persevering relationship with Allah: “But he who endures to the end shall be saved.” – Injil, Matthew 24:13. Therefore, you must seek him with all your heart, with humility and sincerity: “Jesus said to him, “’You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.” – Injil, Matthew 22:37. The Day of Judgment will be terrible only for those who refuse God’s salvation, but it will be joyful, as you felt in the dream, for those who love and serve Him: “And God will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.” – Injil, Revelation 21:4. Furthermore, the Injil and Hadith point to Isa Al-Masih (may His peace be upon us) as the Righteous Judge who will come to judge the nations, this is why you saw a form of a man. He will come on a throne: “Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books.” – Injil, Revelation 20:11-12. I advise you to study more about this subject and Allah will give you more wisdom and discernment to understand. May Allah bless you always.

 8. Assalamu alaikum. My name is Almustapha Abubakar Bello, I am a Nigerian,in my life I dreamed of Allah S..W.T many times (about 11 or 12 times i think), and I can remember Allah S.W.T talked to me about 3 times in my dreams. But there’s something Allah S.W.T once told me in a dream about 3 years ago that surprised me, and pls I want to know it’s meaning. Allah spoke to me in a language that I understand the most that he wants to rise my status/ honour like the prophets. I got confused and someone (a voice) told me to prostrate then I prostrate and then I woke up. Since then I started seeing light in my room at night sometimes when I woke up from sleep. The light will appear at my left hand side and then disappear after one or two secs. Pls I also want to know the meaning of the light too. Thanks.

  1. Aleykum al-salam, Almustapha. We thank you for the message and for telling us about your dreams. Dreams from Allah are special and bring blessings, good news, peace and joy. Allah wants you to be a messenger of good news to others; that you spread light to others: “But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.” – Injil, 1 Peter 2:9. He wants to bring light and peace into your life and teach you more about His will. He wants you to have a true and sincere relationship with Him and He will bless you to help others too. May Allah bless you always.

 9. Al salam 3lakum
  I once had a dream about seeing Allah SWT, where I was at my old house in Germany, I was standing at the window looking out, I saw something, I saw a face that looked like Jesus, but I was talking to Allah. But he was telling me, that my family was safe and that I should go down to them and that he would take care of me, he told me that everything would be okay, I then somehow faded down to a garden where my family were, and I felt safe again.
  What does this mean? It was years ago since this dream. So I don’t remember everything so clear. 🙏🏽

  1. Alaykum al-salam, Joline. We thank you for telling us about your dream. Seeing the face of Isa Al-Masih, Jesus (may His peace be upon us) is a sign of blessings and good news. He is the Mercy and the Word of Allah that came into the world: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him. ; and without him was not any thing made that was made. In him was life; and the life was the light of men.” – Injil, John 1:1-4. “He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together.” – Injil, Colossians 1:15-17. Your dream is an invitation to understand more about him and trust him, as he takes care of you and your family and wants to protect you and guide you to eternal life. May Allah bless you always.

 10. Salam to everyone,
  I had a dream a few months ago. It was on the day of judgment. I was in a group of a lot of people waiting for Allah to judge us . And I saw Allah in a form that can not describe with light and he told me that he forgave all my sins and I should go to paradise. I woke up happy and I’m still contemplating on it . But I feel like to do more hibadats to Allah and I am feeling secured everywhere I go since then . That’s that means exactly what I dreamed ?
  May Allah forgive us All .

  1. Aleykum al-salam, Halid Idrissou. We thank you for telling us about your dream. Allah wants you to feel loved and forgiven, but not because of your own works, but because He is Almighty and Merciful. He wants you to know His will and obey His word. I hope He blesses you with wisdom and discernment always.

 11. At the age of 13 I had a dream that I’m still confused about, it was supposed to be the last day of the world and (I promise this isn’t a nightmare) there where zombie like creatures (I think they were Yajuj wa majuj) anyway they where doing what yajuj and majuj do. and the thing is they never harmed me, and I never saw them hurting anyone but I knew they where. I made it home and I went to my old bedroom, and then I don’t know how but then it was over, no more yajuj or majuj, nothing. and I was sitting on the floor of my bedroom in the dark and then I was doing istgfar and I saw a light shining above me, and I looked up and I felt Allah next to me and I felt so happy,and hopeful. it was the best feeling in the world, and it felt like Allah was smiling down on me and I was smiling at him. but I only saw his light. I’m desperate for an explanation and I want to know if this means Allah is happy with me. and if I might be going on the right path. I have made mistakes and I find it hard that he may forgive me, but your response, I hope may give me more confidence. I hope you respond asap, thank you, and may god bless you all, and help you take the right path.

  1. Aleykum al-salam, Yasmine. We thank you for the trust and for sharing your dream with us. I believe your dream is an invitation to always keep your trust in Allah. The world is full of evil and there is spiritual warfare going on, however as long as you seek the presence of Allah and trust in Him and follow the Words of Allah with all your heart, you will always be under His protection and care. As it is written: “I call upon you, for you will answer me, O God; tilt your ear to me; hear my words. Wondrously show your steady love, The Savior of those who seek refuge from their adversaries at your right hand. Keep me as the apple of your eye; hide me in the shadow of your wings, from the wicked who do me violence, my deadly enemies who surround me.” – Zabour, Psalm 17:6-9. Keep seeking and Allah will show you the Straight Path.

 12. I saw Allah in my dream when I was around 10 years old and he came to me and said “I will give everything what you want just don’t tell it to nobody that I came to your dream” But, I said to everybody about that dream. Now, my life is full of evil😔😔😔

  1. Aleykum al-salam, Daniyar. We thank you for writing to us and telling us about the dream you had. You see, Allah is Almighty and Merciful and it is not in His perfect and loving character to punish you and send evil to torment you. In the same way, he does want to bless you, but maybe not necessarily giving you everything you want because it might not be good for you and your spiritual growth. As written by the prophet Jeremiah: “It is of the Lord’s mercies that we are not consumed, for his compassions fail not; they are new every morning. Great is thy faithfulness.” – Lamentations 3:22-23. I hope you trust that Allah can deliver you from all evil and you can always recite these words: “I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.” – Zabour, Psalm 34:4 May Allah bless you always.

 13. Aoa i want to ask my 4 year old consecutively have dream from 2 days Allah come in my home and everything become white… she told the dream when she woke up and she was so happy Allah is my mama

  1. Aleykum al-salam, Maria. We thank you for your message. The presence of Allah is full of light and power. In His presence there is no evil, no darkness and where He is there is peace and blessings. He wants to leave His blessing always in your house and wants you to seek Him with all your heart and have a closer and truer relationship with Him. May Allah always give you wisdom and discernment. Do not hesitate to write to us again to tell us about your dreams.

 14. Hi last night i seen myself in a room with white walls in a corner crying and directly looking up to a light shinning at me i am telling Allah that i am so hurt because the people (family members ) i have had an argument are taking your kasam and are lying and i cant take it they take your kasam they are liars and always lie and are always gaslighting me…suddenly the light then starts to shine on my face and my alarm went off.. i could feel the actual presence of ALLAH SWT it felt so real.. what does this mean?

  1. Aleykum al-salam, Zaineb. We thank you for telling us about your dream. Allah wants you to know that you are loved and that he cares about you and every detail of your life. Even if people from your own family hurt you, He is faithful and will never abandon you. As it is written: “Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands.” – Tawrat, Isaiah 49:15-16. May Allah bless you abundantly.

 15. Assalamualaikum….my i saw Allah in my dream when i was young like 10 or 11 years old…and i didn’t told anyone…but now i cam to know that i should interpret it…so i seek your guild lines…so dream was like i was in my backyard and saw about 6 or 7 white dressed people or figures in sujoodh and i saw a light coming from the sky and Allah came front of them Allah was in a white figure i didn’t see the face and the people were still in sujood

  1. Aleykum al-salam, Shamna. Thank you for sharing your dream with us. I believe your dream is a sign that Allah wants to enlighten your life so that you will know Him more fully and have a true relationship with Him. He wants you to join the group that worships him in spirit and in truth. For that, you must look up, that is, ask Him for the discernment and wisdom necessary to follow His Word. I advise you to pray for wisdom and invite you to explore the contents of our site. Do not hesitate to send your questions. May Allah bless you always.

   1. I actually felt that I Allah touched my Right hand in my dream and I got scared that it is Allah and I just woke up what does it indicate?

    1. This means Allah’s blessing upon you. He wants to bless your life and may your works be of peace and love towards others around you.

 16. Aoa, I had a dream that Allah had came to my house, but I saw no physical figure of Allah Almighty. The dream was that I was given some verses of Quran and I was told by Allah that if I read these I would be able to go to Jannah but I do read it trying it, it takes me a while because I’m nervous.

  1. Aleykum al-salam, Aman. Allah wants you to learn about him and His Word. More than just reading a few verses, He wants you to approach Him in faith and learn for yourself His will and follow His laws. Ask Him with a sincere heart and ready to obey and Allah will guide you to the Paradise He has prepared: “No longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. And night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever.” – Injil, Revelation 22:3-5. May Allah bless you abundantly.

 17. Signful Slave of My beloved Allah dedi ki:

  Asalmualikum warahmatullahi wabarakatahu,

  First of all as i am anonymous to you all i can talk freely.

  All praises for my lord who is the lord of all the worlds.My beloved Allah my love Allah 😭.
  I can’t wallahi stop tears .I always talk with allah before sleeping like i tell him oh Allah today i have done that mistake forgive me i am your weak slave Then i say oh Allah how good are you i can’t explain but i love you very very much love me too….

  One night few days before i saw a dream


  I saw a person in our orchard whome i think in dream that he was Musa alihesalam revelation was being revealed on him and he was looking towards sky i also started then after few mins voice came from sky “whome i reveal revelation if he turned away from that then i will punish him more than disbelievers”
  Then i returned back to my room and i saw a human shaped light whome i think he was Allah then he hugged many people including me and said ” i love my slaves” then i was in front of him he told me to go through that way it will lead you to jannah i looked their and said is this way he said yes then i went from that way .

  1. Aleykum al-salam, my brother. Allah wants you to have a close relationship with him and for you to open your heart in humility and sincerity to talk about your difficulties and struggles. This enlightened man that you saw showing you the way to jannah is Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us), he is the Mercy of Allah sent to the world and wants to guide you to eternal life. He said, “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. May Allah bless you always.

 18. My dream/vision is as follows: (Mashallah & I would appreciate your response to my true dream/vision). On January 2, 2022 I had a dream/vision in truth and in hearing. I was standing up and I was thinking about the Almighty Allah, like I do at times in my life, when all of a sudden I heard Him walking. As He came closer to me from the right side of my body I became afraid. As I knew that He was coming closer to me, I immediately bowed down to the ground praising His “Holy Name”. While I was bowing down Allah passed right in front of me and I saw His white rob & sash. When He stopped to look at me worshipping Him, His Shinning Bright White Light from His Face blinded me and then He was gone. I have never ever seen any human being walk the way Allah Almighty did as He passed by me. Please provide me with your explanation to my Blessed dream. Thank you and Assalamualaikum.

  1. Aleykum al-salam. Thank you for your message and for entrusting us with your dream. The sight of Allah with light and glory is a sign of blessings and also the fact that He draws near to you signifies His satisfaction for your devotion and sincerity of heart. He certainly wants you to continue studying His Word to be enlightened in your spiritual walk. Your dream is also a sign that you are a good and faithful servant of Allah and that He will make you a light to others if you obey His words. Keep following us and don’t stop sending your doubts and suggestions. May Allah protect and bless you always.

 19. Hello, I had just woken up from a dream of Allah the almighty. And that is the reason why I’m here.I sadly cannot find the explanation to my personal dream and I’d appreciate if someone could help. All I can actually remember is that I kneeled in front of him with shaky legs, just like we kneel during prayer. And I started making duaa, begging for his forgiveness. I could feel him looking down at me, and touching my left shoulder. And after feeling that touch, it started shaking. And now it seriously hurts. I found this dream very odd and I’d like it if someone had the explanation.

  1. Mei, thanks for sharing your dream. Maybe this meeting with Allah was a little strange and His touch left you with this pain, because there are practices in your life that you need to repent and change. Allah wants you to worship him in truth and with all your heart. He wants you to learn more about His will and His Word. I invite you to explore the articles on our website to understand more and if you have any doubts, write us again. May Allah protect and bless you.

 20. السلام عليكم مقال رائع شكرا جزيلا لقد تعلمت الكثسر منه فقد حلمت أحلام كثيرة ولكنني لم أكن أعرف بأنني أرى الله وأسمع صوته يحثني على أن أتبع الصراط المستقيم.

  1. وعليك السلام يا رجب. نحن سعداء لأن صفحتنا ومقالاتنا قد نالت إعجابك. نعم إن ما رأيته قد يكون عيسى المسيح (سلامه علينا) لأنه هو وحده من يقودنا لطريق الحق بحسب ما ذُكر في الانجيل ” أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي” (يوحنا 14: 6). يمكنك أيضاً قراءة الانجيل لتتعرف عليه أكثر وعن تعاليمه ومعجزاته التي قام بها. بارك الله بك.

 21. Assalamoalaikom, I enjoyed this wonderful study, I didn’t know that Allah appears in dreams in order to guide, teach and help the believers in the ways of Allah. I have seen many dreams of a man in white and now I believe that I saw him and asked me to follow him.

  1. Aleykum al-salam, Muhammad. Thank you for your comment and for sharing your dream with us. We are happy that this article has helped you. The Man in White wants to guide you to eternal life and success, so he invited you to follow him: “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. May Allah bless you always.

 22. Asslamo Alaykom, I Saw Noor & I felt Allah subhanaho watalla was present there to. I Didnt see him. I dno’t Know how to explain, but there was something written with the Noor the name of prophet Issa (as).

  1. Rahmah, thank you for writing us. The name of Isa Al-Masih (His peace be upon us) is related to light. As he himself stated: “Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” – Injil, John 8:12 Your dream is an invitation to follow the light and therefore know more about Isa and his words. If you have any questions or doubts, don’t hesitate to write to us again. May Allah bless you always.

 23. My question is i dream of ALLAH telling me to go to heaven what could be the meaning of the dream…

  1. Thanks for writing to us, Twariq. Allah simply wants you to prepare for eternal life. He wants you to live with Him in Heaven one day, and for that you need to study His Word and understand His will. You need to allow Him to enlighten you and show you the way, then He will always be with you and will clarify all your doubts. He said, “Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.” – Injil, Revelation 3:20. May Allah bless you always.

 24. Assalmo Alaykom, I saw Allah (subhanaho wa taalla) in my dream in human form sitting on the throne, the first thing I did was to prostrated before him, then he touch my head, I saw some scars on his hands, then he told me to look for the straight path. What does this dream mean?

  1. Shawal, thank you for writing us and sharing your dream. This Man in White sitting on the throne with scars on his hands is Isa Al-Masih (may His peace be upon us). He has power and authority to cure all diseases. By his name any evil can be extinguished. The scars in his hands are signs of grace, love, forgiveness and hope. He declared, “Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. Isa wants you to know him and follow him, because he will guide you to eternal life and success. I hope you accept the invitation. May Allah bless you always.

 25. Aslamo alaicum I had a dream that I was going to the sea and in middle of the sea there is one old person keep looking at me and when I ask him who’s this and he’s respons that I m Allah and don’t think that’s how I look like and and my voice and I came in a human body to tell u that I have my eyes on everywhere u go even when u drive but u don’t notice that after I had dream like others Day again I had dreams about angels I see so many angles with full of sky when I loook at sky and then suddenly one beautiful hoor came to me and said Allah send me for u subhanallah I fall in love with my Allah ❤️❤️❤️❤️

  1. Aleykum al-salam, Humayun. Allah can see all things and there is nothing hidden from Him. His words for you are: “My eyes will be on the faithful in the land, that they may dwell with me; the one whose walk is blameless will minister to me.” – The Zabour, Psalm 101:6.
   May Allah keep giving you dreams and revealing you more about the Straight Path.

   1. Why are you replying with injil examples, they all are Muslims and talking about Allah (s.w.t) what are you doing ?

    1. Wa Alaykum Alsalam Chiia, thank you for writing.
     The Quran says in Surat Yunus “So if you are in doubt, [O Muḥammad], about that which We have revealed to you, then ask those who have been reading the Scripture before you. The truth has certainly come to you from your Lord, so never be among the doubters.” (10:94). According to this verse we need to look at the Scriptures that was given before (Tawrat, Zabour and Injil). That’s why we are replying with Injil examples.

 26. Assalam walekum brother past 6 years ago I fall down in tank & it was full of water I was going downwards & I felt I’ll die & at time I saw a light & I was really amazed & I heard my inner voice stop doing sins Allah wants to forgive you & give you a chance & eventually with the grace of Allah I saw a bore pipe & with the help of that pipe I came up & I realised at lastly Allah has saved my life I felt like it was my second birth.

  1. Aleykum al-salam, Madhuri Shukla. Thanks for writing us. This was truly a beautiful experience. Allah is Merciful and His grace reaches all those who call for His name with a sincere heart. May He continue to bless you. Write us and tell us your dreams. Allah can speak to you through them.

Daha Fazla İçerik
Peygamber Yakub'un Rüyaları
Türkçe