Allah’ı Rüyada Görmek

Her Şeye Gücü Yeten Allah’ın rüyalardaki görüntüsü gerçek midir?

Kutsi hadislerden birinde, “İbn Abbas, Peygamber’in şöyle dediğini anlatır: ‘Yüce Rabbim, bu gece bana en muhteşem şekliyle göründü…” diye okuruz. (İmam Ahmed, 16026 ve Tirmizi’den alıntı, 3159)

El Hafız’a göre âlimler, Her Şeye Gücü Yeten Allah’ı rüyada görmenin mümkün olduğunu fakat O’nun görümünün daima yorumlanması gerektiğini belirtmiştir.

İmam Gazali’ye göre ise Allah’ı rüyasında görenler vardır ancak O’nun bir formu ve biçimi yoktur. Bununla birlikte kullarına belli bir biçimde görünmektedir, bu bir ışık veya benzeri soyut bir şekil olabilir. Bunun sonucunda rüyayı gören, ‘Ben Tanrı’yı rüyamda gördüm,’ diyecektir, ancak bu onun başka nesnelerle ilgili durumlarda söyleyebileceği gibi Tanrı’nın varlığını görmüş olduğu anlamına gelmez.

İmam Nevevi, Sahih-i Müslim’i açıklayarak Kadı İyad’ın da Allah’ı rüyada görmenin mümkün olduğunu konusunda âlimlerin hemfikir olduğunu söylediğini ve bunun doğru olduğunu söyler.

El Begavi, Şerhu’s Sünne adlı eserinde, Tanrı’yı rüyada görmenin mümkün olduğunu, eğer biri rüyasında Allah’ı görürse ve Allah ona cenneti, ateşten kurtulmayı veya affedilmeyi vaat ederse, O’nun sözlerinin ve vaatlerinin gerçek olduğunu söyler. Allah’ı kendisine bakarken görmesi, Allah’ın ona merhamet göstereceği anlamına gelir. Ancak rüyada Allah’ın başka tarafa bakması günahları işaret eden bir uyarıdır.

Şimdi Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın rüyada görülmesiyle ilgili birtakım yorumları paylaşmak istiyorum:

 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın rüyada görülmesi iyiye alamet olup gerçek dindarlığın kanıtıdır.
 • Eğer kişi Tanrı’yı bir ışık beden olarak görürse, bu Tanrı’nın izniyle iyi ve hayırlı işlere delalet eder.
 • Tanrı’nın rüyada kişiye bakarak konuşması, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın ona merhamet ve inayet bahşedeceği anlamına gelir.
 • Kişinin kendisini Allah’la konuşurken ve O’na yakın dururken görmesi, Allah’ın bu kişiden hoşnut olduğunun göstergesidir.
 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın rüyada insan formunda görülmesi, rüyayı gören kişinin adil ve haktan yana bir insan olduğunu gösterir.
 • Rüyada Tanrı’nın sesini duymak önemli bir mevkie ve büyük bir adıma işaret eder.
 • Bir kimsenin rüyasında Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yı adını zikrederken veya cennette kendisinden bahsederken duyması, onun Allah’ın sevgili kulu olduğunu gösterir.
 • Kişinin Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yı rüyada onaylama, müjde, coşku ve sevinç hali içinde görmesi, kıyamet gününde Tanrı’yla karşılaşacağı anlamına gelebilir.
 • Kişinin rüyada Tanrı’yı görmesi ve O’na bakabilmesi, bu dünyada Tanrı’nın iyi bir kulu olacağı ve öbür dünyada cennete gideceği anlamına gelebilir.
 • Kişinin Tanrı’yı rüyasında kendisini bazı konularla ilgili uyarılarda bulunurken görmesi, itaatsizlik içinde yaşadığı ve hemen tövbe etmesi gerektiği anlamına gelebilir.
 • Kişinin kendisini bildiği bir bölgede Tanrı’nın ellerinde görmesi, o yerin lütuf ve iyilikle kaplanacağı anlamına gelebilir. Mazlumlar üstün gelecek ve zalimleri ortadan kaldıracak demektir.
 • Bir perde veya örtü arkasından Tanrı’yla konuşmak, rüyayı görenin iyi bir insan olduğuna ve kalbinin temizliğine işaret eder.
 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yı perde arkasından görmek hastanın iyileşeceğini, korkuya karşı güvenceyi ve iyi yürekli insanların kalplerindeki arzuların gerçekleşeceğini, müjde alacaklarını gösterir.

Tüm bunlardan da anlaşıldığı gibi Tanrı’yı rüyada görmek olası bir durumdur. Tanrı’nın onaylamasının, iyiliğinin, merhametinin ve lütfunun, affediciliğinin ve dindarlığımızı kabulünün iyi habercisidir. Dahası, hastalığın şifa bulması ve korkulardan kurtulmak anlamına da gelir.

Allah bugün bizlerle rüyalar ve görümler aracılığıyla konuşuyor. Bunları doğru şekilde yorumlayabildiğimizde, O’nun amacını anlamış ve bu doğrultuda yaşamaya başlamış oluruz. Şu anda sizinle konuşuyor olabilir. Buna karşı sizin tepkiniz ne oluyor? Rüyalarımızın doğasını ve amacını anlamaya çalışmak son derece önemlidir. Bizler Tanrı vergisi rüyalarınızı anlamanıza yardımcı olmak için buradayız.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Dear Rashid, thank you for sharing your dream with us.
   Can you please describe the Almighty as you have seen Him in your dream?
   My understanding that He is blessing you by touching your head. If you are passing through some difficult times He wants to let you know He cares about you, and in fact He wants you to focus on a new knowledge and to know Him personally in a new way. Looking forward to hear from you.

   1. Let me share my dream.
    I saw myself in hell, I was tortured and punished with unheard and with unimaginable tortures. I was in a room (window camera) alone but I could clearly see other many rooms where others were being punished…
    Then I found myself in different place and a light or something in human shape came and started conversation with me… He said I am your Allah and do you know why you have been tortured and punished? I said yes I know. He said here’s your book of deeds where everything you have done been recorded and if you have doubts I can read and remind you of them? I said no, no, no, please don’t do that I know and I admit all you say. I didn’t want my book of deeds to be read so others could hear it…
    He said: If you don’t want this to happen you must pray and be stable on your prayers. Not praying has brought you here. Don’t worry about other obligations but be very careful on your prayers because praying is key to other obligations and deeds. You can do whatever you feel like doing but be very serious about your prayers…
    Then I woke up. I was shocked. Is it possible to see such dream? What does it mean?

    1. Thank you for writing and sharing with us your dream.

     I have one question for you my friend, what is prayer? I believe prayer is an act as many of us believe, prayer is a relationship with God the Al-Mighty. So, when God is asking you to keep praying, He is asking you to keep your relationship with Him the first and the last in your life. Your relationship to God determines all other obligations and deeds.

     1. Asalaam alaikum, So this this has happened in the near past with me and I wanted to share it with someone and I was not sure of telling this to my family members. So about the dream before I went to sleep I asked Allah to guide me as I was going through some confusion about an Islamic problem . Then I went to sleep and I woke up at 3 o clock in the morning. I wasn’t able to recollect the dream quickly but after some time I remembered that Allah came to me in the form of a man but I could not see his face it was covered and standing in his presence I froze and could not utter a word. After some time I was only able to speak infront of Allah one thing I was only able to say Asalaam alaikum. And then the almighty replied walaikum mussalam and then I woke up. What are your thoughts about it. Waiting for your answer brother

     1. Salat (prayer) is not the act, but as I told you the relationship with God. We have been focusing all the way on the act of prayer, we need to go back to the true meaning of Salat building a close relationship with God. So, God is calling you back to that relationship with Him. (Qaaf 50: 16)

     1. Dear Nina, thank you for writing. Yes it is a good sign, seeing Allah the Al-Mighty in a dream is always a good sign, it means that really Allah cares about you brother and he will have a bright future. Please, don’t hesitate to write us for any questions. May Allah bless you always.

     1. Thank you for sharing your dream, Vilson! I believe that this is an invitation from Allah for you to read the Injil and find out more about Him, because in Injil it is written: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness , that the man of God may be complete, equipped for every good work. ” (Injil, 2 Timothy 3: 16-17). So you can read the Injil and find out more. Write us if you have more questions. May Allah bless you.

  1. Wa Alaykum Al-Salam, thank you for writing. I am very happy to help you. God is the Light of the world, without Him there is no life. So, in fact you need His light in your life. Whenever you’re at the presence of light, it shows us the dark places we didn’t know. As you said, even though that you have seen Him as the sun surrounded with noor, it didn’t burn you, God is Holy and we cannot come to His presence, but He showed you how much He loves you. Know that I am praying for you.

  1. Thank you for writing, I don’t see that it means anything. Dreams are from 3 sources: Allah, Satan and a person speaking to himself (is your name Zayed?). Your dream is from the 3rd source, speaking to yourself. Still, I believe you’re thinking of how to please God, so walk in His ways and follow the Path of Isa Al-Masih.

 1. A very close friend of mine who is not a Muslim but believes in a higher power he has done many major sins in his life He told me he had a dream that he had died and was raised to the gate of heaven there was a man standing there staring at him the man then asked him are you sure you are meant to be here he replied yes yes I’m meant to be here let me in so the man opened the gates there he saw a beautiful city like nothing he has every seen on this earth there he saw children playing and people walking none of them noticed or acknowledged him everyone had there own house he made his way to his house which he said he knew where it was and didnt need to be guided he then entered his house which he said all the houses were white once he entered he house he saw the most beautiful women he had ever seen so many he couldn’t count they greeted him and told him to come he sat on a chair that resembled a throne he said they were feeding him grapes then he heard a knock at the his door he opened the door and there were 2 angles they said to him he does not belong here he is supposed to go to hell and that God wants to speak with him the two angels then took him to see God when he got there all he could see was a massive light dominating everything around it but he said the light was not blinding and he said he could see a enormous presence behind the light god began to read out loud all his sins one after another he said he went through his whole life then he said he showed him scales with his good and bad deeds on it and that bad outweighed the good by alot god then said to him if you had done just one good thing before you died you would have been given all of that you saw in heaven he began to plead with God saying give me another chance to do that good thing god said ok but you must go to hell and kill a demon there instantly he appeared in hell he said everything was black and all he could see was darkness but he could hear screams and cries all around him he also said he could hear breathing like an inhale and exhale like hell was alive after a while he was able to see a little still now everything he said he could see these creatures he said they looked so scary and like monsters he then asked one of them where can he find this demon that he needs to kill he then went through a door and standing there was a massive black demon with massive horns that twist at the top and massive claws he began to fight the demon and he is losing the demon strikes his chest and he begins to bleed alot of blood he then slays the demon and lies down on a table/some sort of hard bed then wakes up. Can some please help interpret this dream for me.

  1. Dear Manny,
   Your friend needs to repent of his sins. God has given him a glimpse of his life, the devil he fights is the sins in his life. Yes, God is Light and he needs to walk in God’s light, Isa Al-Masih said “I AM the Light of the World”, who doe’s follow Him will live in darkness. Also, you can see in the Injil that God has prepared for us homes (John 14:1-3) and Isa promised that He will come to take us home, but there will not be women to serve us, I believe women here are as the Injil tells us wise woman who kept their Lights shinning and was filled with the Holy Spirit. So, help your friend to walk with God daily, God is giving him the chance to repent and do one thing following the path of Isa Al-Masih.

 2. Assalamu alaykum wa rahmatullah,

  I dreamed about this when I was 8 years old. I dreamed about my father told me and my bro to buy toys, and then we can’t decide which toy we’re going to buy so we ascended to heaven, in that heaven I saw clouds everywhere and my bro and I are standing on a cloud, I saw a red throne, in front of that throne is a man. That man wears a white dress or long clothe, and he is barefoot. I can’t remember the appearance of that man all I remember is that my niyyat in that dream is that the man I saw is Allah. And then I asked him a question, I forgot the question I asked to Allah( the man that I am talking about). And then we descended to earth and went to a store, and then we ascended to heaven again and again. By the way the white dress that the man wears is a below knee length dress. That man is neither fat(or chubby) nor very thin(or too much slim). What does it mean? When I told about this to my I mother, she told me that the man I saw in my dream is Prophet Muhammad SAW, she told me that if you can describe Allah in a dream it is not Allah. But my niyyat that dream is that the man is Allah.

  1. Wa Alaykum Al-Salam,

   Dear Raya, that you so much for sharing your dream with us. Let me just share with you a picture in a written form if it can describe the Man in White that you saw: “and among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet and with a golden sash around his chest. The hair on his head was white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters.”
   I believe you have seen Allah in your dream, and I know He has chosen you. I hope that was showing you that He is interested in your salvation, sometime we focus on our earthly toys and games, how can we please God and get His favor, but our salvation doesn’t depend on what we do! I hope that you continue writing.
   Please, send me an email: dreamsofisa@gmail.com or you can write on the WhatsApp Number: +1 269 338 6794, if you like.

 3. Salam Wa’alekum,

  It’s the morning before Eid Ul Adha and I had a dream where I fell asleep and at the beginning of my sleep I sensed that I was talking to Allah who was above planet Earth and I was on Earth and I commented to Him something like “Subhanallah You are Encompassing and Magnificent” and after saying something like that I felt that Allah acknowledged what I said in a positive manner and I woke up straightaway and felt confused as I have never dreamed of such things. I have dreamt of other dreams i.e. feasting with men in a palace including King Abdullah (May Allah have mercy on his soul) but the dream in question I haven’t found answer to it. Can you help me with this dream? I didn’t feel any fear or anything I was happy when saying what I said. You input is much appreciated.

  JazakullahuKeyran.

  Eid Mubarak.

  1. Wa Alykum Al-Salam, Eid Adha Mubarak.
   Thank you for writing and sharing your dream with us. The timing of your dream is important, as you celebrate the remembrance of the Great Sacrifice, as the Qur’an says “We have ransomed him with a Great Sacrifice” (Al-Saffat 37: 107). This speaks about the ram that was sacrificed instead of Nabi Ibrahim, how Allah saved his son’s life by what the Qur’an call a Great Sacrifice. The Question is how can a ram a Sacrifice be Greater than Nabi Ibrahim and His son, unless it represent Something Greater than Nabi Ibrahim and his son? In your dream you see Allah above the planet earth. which is an indication that Allah cares about the planet earth and you specifically, and it seems that you’re praising Allah for His care and Sacrifice. You need to look carefully to what this Sacrifice represent… May Allah bless and protect you.

 4. Asalaamualiokum Warahamatullahi Wabarakatuh. I once had a dream the same night after I had a car wreck that the car was crushed very bad and Allah protected me from being badly injured but I did hit my head and pass out two times. I had a dream I was in the middle of a desert in a sandstone colored building with no roof on it and I was looking down at myself from above the building maybe around the where the roof would be. I saw myself sitting in a chair I couldn’t see my face. A man (Prophet) came to me in the chair the right side of me, then the left side of me. Immediately after I was looking down a big pipe which I knew was the same pipe/tunnel that was to the left of me in this building I was in. I saw something very scary so scary it only looked like sole kind of skeleton head with gray hair but it scared me so much. Then immediately after it was as if it was my soul because I couldn’t see a body but as if I could just see and I was slowly rising up to this most beautiful blue light as if it were the place of the sun and all around me were the most beautiful sky with clouds. Then when I woke up I felt like I wasn’t completely in my body as if it would be what people call an out of body experience. I would blink my eyes and still have a flash of the light I saw (like when you look at a light then look away and blink and it’s still imprinted under your eyelids). Afterwards I knew I saw Allah and that the man was Prophet but over the years I thought how could it be possible I saw Allah or Prophet I didn’t know Allah would ever show Himself to us so I thought maybe the light was an angel Allah sent to me. This was 16 years ago and I just now feel I understand my dream better .. and jf you can tell me anything more of my dream that I don’t know yet I’d love to hear your interpretation!!

  1. Sister Aisha, thank you for writing and sharing you dream with us. Yes, Allah appears in dreams, to lead our thinking beyond this life, He want’s us to think about our eternal life. Nothing you can do to gain eternal life, we can obtain it through the mercy and the grace of Allah. No one can help you, there is only one way to believe in the way that God has prepared for us. Please, keep writing and sharing. May Allah bless you and your family always.

 5. Assalamualaikum brother..i also want to share my dream with u…please let me know what the dream means i got 2 dreams..the 1st one is i was 8 or 9 years old i saw ALLAH SWT In my dream he is talking to me Allah appears to me in white shining like light form i cannot see Allah face but he got white beard long white beard..and he is talking to me i don’t know the conversation..and then my elder brother who got died at the time of birth comes near to my bed..this is what i know about my 1st dream…
  And the 2nd dream was seen by me when i was 18 years old in the dream a man in white…I was with him in a war with 10 or 12 man and there was a dragon type creature.
  the man in white defeated the dragon and enemies and I was sitting along with the man in white and he is talking to me..what does the dream means please tell me…Now I am 20 years old

  1. Greetings, and thank you for writing. How did you know that the man you saw was prophet Muhammad? Did he tell you or this is your thoughts?
   Look at these verses, does it describe what you have seen, “And war broke out in heaven: Michael and his angels fought with the dragon; and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the Devil and Satan, who deceives the whole world; he was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ have come, for the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death.”
   The Dragon is Shaytan the devil, and you will have salvation and victory over him by the power of Allah. Looking forward to hear from you.

 6. Aslam Alaikum
  I saw myself in mosque and talking with an old man, but i don’t remember what he said to me, though he was very gentle. Then he went behind veil and a bright light came out of it, when I tried to lift veil a voice came from behind the veil, don’t lift I am your lord, you can’t see me. Later in same mosque, perhaps in another room, I met another person and I asked him for some favor but he said he should take this place now left by some saint, I was not able to understand why he offered me that seat. Later on I performed wudhu in same mosque and don’t remember whether I performed Salah or not. Please guide me what could be possible interpretation of my dream?

  1. Dear Ishfaq, thank you for writing and sharing your dream with us. Concerning your dream, God has appeared to you to teach you that you need to depend on him for your salvation not on anyone else, there is no saint or a good man or a prophet that can help you, even you don’t remember your salah, but you remember your wudhu, in fact the real wudhu is not the external one, but the wudhu (washing) of the heart and mind. You need to let God’s light and guidance lead your life, let God’s Spirit wash your heart and mind. Please, keep in touch. May God bless you always.

 7. I saw a dream today that i got a chance to meet Allah and i was excited to see him but suddenly i guess i saw a sparkle light for a few seconds and then i turned my face towards left side then there was someone I couldn’t see his face but he had a small kind of statue in his hand and he said this is Allah( may Allah forbid) but then i said said No Allah cannot be this u are wrong! And u stepped backwards ! Thats it
  I am scared why did i dreamt such a dream plz help me!🥺

  1. Sister Sakina, thank you for writing and sharing your dream with us. Don’t worry your dream is a good one, you have seen God in your dream, but Satan is trying to distract you from worshiping God, God has lead you to know the truth. God is calling you to go and study, sometimes we create our own statues in our minds and believe when we depend on our works or any human teachings. May God bless you and protect you from all evil.

 8. I had this dream during Ramadan. I was performing the morning prayer, then I slept. I saw myself talking to a man wearing a white gown who was surrounded with light. While talking, I realized there were people behind him also wearing the same white robes, but they were different. You can see he had all the authority. Then I woke up.

  1. Salama, we thank you for writing to us about your dream. As you know, a dream during Ramadan is always true and comes from Allah directly. Al-Baqara 2:210 says, “Do they await but that Allah should come to them in covers of clouds and the angels [as well] and the matter is [then] decided? And to Allah [all] matters are returned.” What you have seen in your dream is Allah and His angels. We see the same picture in the Bible. Daniel 7:13, 14 says, “In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory and sovereign power; all nations and peoples of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed.”
   Usually whenever we see a man in white mentioned, that refers to Isa Al-Masih (His peace be upon us). Al-Zukhruf 43:61 says, “And indeed, Isa Al-Masih will be [a sign for] knowledge of the Hour, so be not in doubt of it, and follow Me. This is a straight path.”
   We pray for Allah’s blessing on you as you learn more. Please, if you have any more questions, we are happy to help.

 9. Assalamu alaykum, I had a dream of beautiful grey clouds. These grey clouds were beautiful horses with angels on them. These clouds made a perfect circle in the sky. Then I looked in the center there were a man in white sitting on a throne with bright light around him. Then I fell to my knees praying. I felt overwhelmed with joy and peace. Then I woke up. Any suggestions?

  1. Thank you Ahmad for writing and sharing your dream with us.
   Your dream describes the Second Coming if Isa Al-Masih (His peace be upon us). In the Qur’an and in the Injil (Al-Zukhruf 43:61) This sura describes Isa Al-Masih as the sign of the hour coming as a just judge according to the Hadith. In Al-Baqarah 2:210 it says “Do they wait only for Allah and the angels to come to them in a shadow of clouds though the matter has been predestined?” The Bible also speaks about this in Daniel chapter 7:13-14. In your dream you fell on your knees praying and worshiping the Man on the throne. This is a call to worship Allah and accept Him. If you have any more questions, please contact us. We are so happy to help you.

 10. I have been questioning my faith, I reached to a point saying there is no God. It was after midnight I sat on my bed, half asleep and suddenly I saw a white dove coming to my room and pouring water on me, I felt that this water cleansed my soul, and I then saw a hand gently touching my head and I heard a voice saying I love you, you’re mine, I have saved you. Then I woke up shocked. I knew that God has spoken to me. I really want to know what this means. Thank you.

 11. Salams,

  I had a dream of light and I standing close to the light. But my body was turned sideways as if I was shy to face the light and I was just listening to Allah.

  I am currently in a good place in my deen more than I have ever been in my life. A complete shift in lifestyle Allhamdiallah. Where I am praying, reading Quran, praying night prayers, fasting voluntary etc

  I would love to know what it means inshallah

  1. Salam, thank you for sharing your dream with us. Whenever we see light, we are seeing Allah’s glory, because He is the light of the heavens and the earth–both the Qur’an and the Injil say this. The most important thing is to share the light with others, not to keep it for ourselves. When light comes, it shows the dark places in our lives that we need to change. A true Muslim is one who submits himself to Allah and does not harm people with his hand or tongue. The transformation in your life will be both in the mind and in the actions. As you pray to Allah, we encourage you to continue your search for light and to follow the light in your life. We look forward to hearing from you. Please don’t hesitate to write back.

 12. Assalamu alaikum.
  Let me tell my dream.I saw in my dream that I am in heaven in my house and I am seeing allah from the window and . I just saw white light but I knew that I am seeing allah. I saw I am in heaven and the day of judgement is over and Peaple are in hell and heaven now according to their deeds.
  So,I was in my house and suddenly I saw a girl and a boy dancing is some stage or something. They were dancing with each other in a song. Then the girl was injured or something happened with her and then I asked allah about her that what happened to her? Allah answered me and I asked about a couple of more questions and allah answered me too. But the problem is I am unable to remember my dream. I was very confused after seeing this dream. But I was in a very happy that I saw allah but at the same time very confusing dream.
  CAN YOU PLEASE TELL ME WHAT DOES THIS DREAM MEANT?

  1. Thank you Waheeda for writing and sharing your dream.
   Allah is asking you to be prepared for the Day of Judgement, being happy is that the Day of Judgement is not something you need to be afraid of. Now, the people you saw in your dream are people around you who you need to share with them that they need to be ready, you don’t want them to go to hell fire, but to join you in heaven.
   Allah will answer all you questions if you spent time reading His Words and know Him more, this is what Allah is asking you to do. As you have seen, Allah is so close to you and even hear your questions and answers them, don’t listen to people who says don’t ask questions. Allah wants you to ask and search for answers.
   May Allah bless you always. Please, don’t hesitate to write if you have any questions, we will be happy to help you.

  1. Sabrina, wa alaykum alsalam, thank you for writing and sharing your dream with us.
   I believe you have thinking about this person or an incident related to him, that’s why you have seen him in your dream.
   Know concerning the name of Allah Taala name, we need not only to say it and spelled it out loud, but to live according to His will for us. I pray that you’ll be glorifying Allah’s name in every action, thought or word you say or do. Please, don’t hesitate to write if you have any question, we are happy to help.
   May Allah bless you.

 13. I saw a dream n saw I’m standing somewhere n big huge shadow was close to me n I’m looking at it but can’t see hw it looks like , then he asked me what u have n I look at my hands and show him I have nothing, then he grab hand full of money n give it to me and I woke up then when I woke up I felt like I was infront of Allah , plz answer wt it means

 14. Brothers once I read and understood the blessings from Allah to a Shaheed I dreamed me sitting on a bench with my brother a man shot me 5 times and when I was dying I uttered the testimony of faith and died while I saw light .second time I dreamt me in a battle and died while getting stabbed in the stomach .third time I saw myself in battle I was wounded I think this man next to me was dying while he was repeating the testimony of faith of death and died I was really angry I wanted to join him because I knew where he was and was with his lord with no misery and ever lasting bliss .after these dreams I made a strong connection with Allah and always thank him (I’m 15 my typing is bad )

  1. Thank you Elissa for writing and sharing your dream.
   Seeing Allah’s Almighty name in a dream is a sign of good tidings and an evidence of the healing of the patient, security from fear, and good tidings to human beings in general to grant the desires of their hearts.
   I advice you not to focus in the writing in itself, but what that name reflects, the attributes of Allah.
   Don’t hesitate to write if you have any questions. May Allah bless you always.

 15. Salam alaikum, brother.
  I have remembered of a dream I dreamt many years ago (i believe around 13 or 14, although just around that time). The way I can describe this dream is that, there is this empty office I was sitting in and I was playing with this little game that was left for children to tinker with while they wait for their turn for an appointment. Then I remember getting up and ending up in a seperate room where I saw a bright light at the end of that room and immediately identified it as Allah subhannuhu wa ta’ala. And stood in front of him were what I assumed to be I think either two or four angels guarding on either side of Allah. I can’t remember what was said, but I remember waking up and feeling guilty and ashamed for not being consistent with my prayers as I should have. Whenever I think of this dream, I think that Allah is trying to warn me and that I should remain consistent with my salah.

  1. Waalaykum Al-Salam, sister.

   We agree certainly with your feelings about the dream. He certainly sent this dream to you, because He wants to let you know about His care for you, and He wants you to study and learn more about Him. Yes, He wants you to pray to Him more, and He also doesn’t just want you to perform prayers, but to pray to Him to build a relationship with Him and accept Him. The Tawrat, Injil, and Qur’an describe God coming on the clouds with angels surrounding Him. He is inviting you to prepare for that day, so that you will not feel guilty in the Day of Judgement.
   Please don’t hesitate to ask us any more questions you may have.

  1. Welcome Amgad, and thanks for sharing your dream.
   Allah has blessed you, speaking to you directly in this dream. His message that He is coming soon, and his question “are you ready?” should motivate you to earnestly study to learn about Him and get ready. The Tawrad, Injil, and Qur’an all affirm that the Judgement Day is coming, and this dream shows that God wants you to be ready, because He cares about you.
   Please feel free to ask us any more questions you may have as you study more.

 16. Salam alaykum brother.

  I had forgotten about this because it was a few months back and I thoght that i was just imagining things but i decided to do some research after thinking about it today for some reason, i dreamt that i was at my friends house playing videogames or something and then as I was going home I realized I had forgotten somthing back There so I Went back to get it and a man was in the hallway delivering mail and I remember talking With this man and he seemed very friendly and then he told me in a very firm and deep voice “I am your God” but in arabic which is “ana rabbuk” and I remember feeling so belittled and weak in his gaze. Although I cant seem to remember exactly what we talked about I can still see his face and hear the voice in my head.
  I do understand that its not what he would accually look like. Any thoughts on this?

  1. Waalaykum Al-Salam, brother.

   Thank you for sharing your dream. It certainly is from God. God is taking a form in this dream to speak a message to you, because He cares about you personally. He says, “I am your God.” He is calling you to draw near to Him, to learn more about Him, and to know that He cares for you. This feeling of rebuke is a natural feeling when we encounter God Almighty. But this can motivate us to live our lives better under His approval.
   Please know that God cares for you and is inviting you to learn more about Him. Read through the articles posted on this site to gain more insights in how to take your next step. And please do not hesitate to write again and ask us any questions.

 17. Assalaamu alaikum a few nights ago I had a dream where Allah was talking to me from the heavens but I didn’t see Him, just heard His voice. And the amazing thing is that I was going through some confusion in life and every day I used to think about this, what I’m doing wrong and that I need to change and in that dream Allah literally gave me a reminder and an answer to my thoughts and since then everything seems to have changed positively and I feel so much lighter now. I was just wondering that did I not dram that because of me thinking about too much, day and night so it just appeared in my dreams again? Although I know I can’t just see Allah SWT in my dream by myself, everything is known to Him and comes from Him. Was this really a sign from Allah for me to repent and come back to Him?

 18. I WOULD LIKE TO KNOW WHAT MY DREAMS IS ALL ABOUT AND WHAT SHOULD I DO.
  IT ALL STARTS FROM THE JUDGEMENT DAY AND I SEE PEOPLE HAPPY AND SOME BEING CARRIED AWAY AND I LOOK AT THEM AND SAY OH MY ALMIGHTY I TOLD THEM NOT TO COMMIT SINS. OH THEY DIDN’T HEAR ME THAT TIME. EVEN I WAS FEARED OF MY SINS AND I STARTED REMEMBERING MY SINS BUT NO ONE LOOKED AT ME NEITHER ASKED ME ANYTHING (AS EVERYONE WAS BEING QUESTIONING)
  THEN I SUDDENLY ENTER HEAVEN BUT I DIDN’T SAW MYSELF ENTERING HEAVEN. I SAW A BUNCH OF PEOPLE LOOKING AT SOMETHING AND TALKING ABOUT IT I WENT THERE BUT I SAW GRAPES TREES FROM WHICH WINE WAS BEING MADE AND I SAID TO MYSLEF WHAT ARE THEY TALKING ABOUT IT IS NONSENSE AND STARTED FEARING ALLAH AND SEEKING FORGIVENESS AS I THOUGHT IT STILL IS A SIN. BUT SUDDENLY SOMEONE BEHIND SAID WHAT ARE YOU LOOKING AT LEAVE IT LOOK YOUR BEHIND WHO IS HE.
  I TURNED AND WATCHED (IT LOOKED LIKE A DOME OF A MOSQUE JUST LIKE MASJID-E-AQSA BUT IT LOOKED LIKE I AM INSIDE THE DOME). ON IT WAS WRITTEN THE NAMES OF ALLAH.
  I ONLY REMEMBERED THESE 2 NAMES
  AL-HAQ AND AL-SOOR (ال-حق ال-سور)
  THESE WERE WRITTEN IN ARABIC AND OF GOLD

  1. Thank you Ahmad for sharing your dream with us.
   Yes, we all will be questioned at the Day of Judgment. As you have seen you were afraid to be questioned, but you find yourself inside heaven. In fact, we are saved by Allah’s Mercy only, yes we need to keep doing good, but all our works will never qualify us to enter heaven.
   Concerning Allah’s names, Allah is Al-Haq, but Al-Soor, I have never heard of this name before.
   Allah has sent us His Truth (Al-Haq), “This is Isa the son of Mariam, the saying of Truth “قول الحق”, about whom they are doubting” (Mariam 19: 34), the Injil also declare that, “Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father (Allah) except through me.” (John 14: 6).
   The dome you were under is like a metaphor, that you are protected under Allah’s Mercy.
   Please, don’t hesitate to write and ask if you have any inquiry. Also, spend time reading the other articles in the website that will help you know and learn more. May Allah’s blessing and protection be upon you.

 19. Salam hope u are well I have a few dreams in the past few years my 1st dream was I’m in some place that is all white like noor I’m on my own and I come across this table like and it has a pot think it was gold or sliver and it has very jewel in that and it was all for me. And I wake up thinking I might win the lottery but that didn’t happen then in my second dream its judgement day and I’m standing in front of ALLAH and I’m so scared and I know ALLAH is there but I can’t see him it’s like he’s invisible and there is a waterfall behind ALLAH and on the side of the waterfall it’s green like grass I see someone on the floor he had army clothes and there is blood and I wake up.. I did my ummrah and ask ALLAH to forgive me and this dream I had after a few week or months dream was I’m in a very big place like it’s judgement day and ALAAH saying you go to a certain place with other people and they all in white and ALLAH saying I have forgiven u may go I think we wear going to heaven and I look back to the sky’s and saying yaa ALLAH u are so merciful u forgiven me .. in all my dream I don’t see Allah with my eyes my heart sees him and talks and listen to him and my last dream was the Kaaba was near my street and people were doing twaaf and the Kaaba had no gold writing just a black clothe was only on it was like dark clouds like it’s going to rain so much and I’m saying yaa ALLAH u sent me the Kaaba to do twaff and I wake up and Allah didn’t reply in this dream but I no ALLAH sent me the kaaba for me

  1. Wa Alaykum Assalam Nusrat,
   I believe Allah Al-Mighty is sending you some clear messages that He wants you to be close to Him, follow His guidance and be prepared for the day of judgement. He has shown you that He has forgiven you and led you to green pastures, all you need is to trust in Him and follow the Straight Path. We are ready to help you finding the way. Don’t hesitate to write us and we’ll be happy to help you. May Allah bless you.

  1. Thank you for writing to us, Muhamd. The one you saw is Isa Al-Masih (may His peace be upon us) and the sacred writings confirm that he is the Word of Allah that has became flesh. In the Injil we found this text about him: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him it was life, and that life was the light of all mankind. ” – Injil, John 1: 1-4. He spoke to you so that you can get to know him and follow his teachings. I encourage you to research about him and ask for divine wisdom to understand your discoveries. May Allah bless your life.

 20. Well, I’m kadiatu Kamara, female and 15yrs old. I really don’t know who I saw in my dream but this person showed me three different colors in the sky,red, white and blue. But he said that the red signifies hell, the blue signifies half hell and half heaven, and the white signifies heaven. I repeated what he said and finally decided to choose the white although I had the feeling of choosing the blue.And this person finally replied with ok. I have been very scared since this dream and something told me that it means that I should approach righteous islamic deeds. Most of the times I dream of me reading koursy while trying to drive away jinss sitting around me but they too would start reading the same. And sometimes I even used to see shaytan but have in a while stop. These things makes me soooooo afraid and when I try telling some friends, I was denied. I really need to know why. Please. May Allah bless you. Ameen

  1. Kadiatu Kamara, thank you for sharing your dream, fear and struggle.
   The Person who appeared to you wants to lead you to heaven. You choose the right color.
   Look, the Man that appeared to you in your dream can protect you from the evil spirit and drive away jinn and Shaytan.
   What you’re seeing is true, Shaytan attacks people. My advice is to throw all kinds of works that give Satan a door to enter your life.
   Shaytan and jinn are afraid of the name of Sayidna Isa Al-Masih (His peace be upon us), just rebuke them by His name.
   May Allah bless you and protect you from all evil.

Daha Fazla İçerik
Dua
Türkçe