Allah’ı Rüyada Görmek

Her Şeye Gücü Yeten Allah’ın rüyalardaki görüntüsü gerçek midir?

Kutsi hadislerden birinde, “İbn Abbas, Peygamber’in şöyle dediğini anlatır: ‘Yüce Rabbim, bu gece bana en muhteşem şekliyle göründü…” diye okuruz. (İmam Ahmed, 16026 ve Tirmizi’den alıntı, 3159)

El Hafız’a göre âlimler, Her Şeye Gücü Yeten Allah’ı rüyada görmenin mümkün olduğunu fakat O’nun görümünün daima yorumlanması gerektiğini belirtmiştir.

İmam Gazali’ye göre ise Allah’ı rüyasında görenler vardır ancak O’nun bir formu ve biçimi yoktur. Bununla birlikte kullarına belli bir biçimde görünmektedir, bu bir ışık veya benzeri soyut bir şekil olabilir. Bunun sonucunda rüyayı gören, ‘Ben Tanrı’yı rüyamda gördüm,’ diyecektir, ancak bu onun başka nesnelerle ilgili durumlarda söyleyebileceği gibi Tanrı’nın varlığını görmüş olduğu anlamına gelmez.

İmam Nevevi, Sahih-i Müslim’i açıklayarak Kadı İyad’ın da Allah’ı rüyada görmenin mümkün olduğunu konusunda âlimlerin hemfikir olduğunu söylediğini ve bunun doğru olduğunu söyler.

El Begavi, Şerhu’s Sünne adlı eserinde, Tanrı’yı rüyada görmenin mümkün olduğunu, eğer biri rüyasında Allah’ı görürse ve Allah ona cenneti, ateşten kurtulmayı veya affedilmeyi vaat ederse, O’nun sözlerinin ve vaatlerinin gerçek olduğunu söyler. Allah’ı kendisine bakarken görmesi, Allah’ın ona merhamet göstereceği anlamına gelir. Ancak rüyada Allah’ın başka tarafa bakması günahları işaret eden bir uyarıdır.

Şimdi Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın rüyada görülmesiyle ilgili birtakım yorumları paylaşmak istiyorum:

 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın rüyada görülmesi iyiye alamet olup gerçek dindarlığın kanıtıdır.
 • Eğer kişi Tanrı’yı bir ışık beden olarak görürse, bu Tanrı’nın izniyle iyi ve hayırlı işlere delalet eder.
 • Tanrı’nın rüyada kişiye bakarak konuşması, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın ona merhamet ve inayet bahşedeceği anlamına gelir.
 • Kişinin kendisini Allah’la konuşurken ve O’na yakın dururken görmesi, Allah’ın bu kişiden hoşnut olduğunun göstergesidir.
 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın rüyada insan formunda görülmesi, rüyayı gören kişinin adil ve haktan yana bir insan olduğunu gösterir.
 • Rüyada Tanrı’nın sesini duymak önemli bir mevkie ve büyük bir adıma işaret eder.
 • Bir kimsenin rüyasında Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yı adını zikrederken veya cennette kendisinden bahsederken duyması, onun Allah’ın sevgili kulu olduğunu gösterir.
 • Kişinin Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yı rüyada onaylama, müjde, coşku ve sevinç hali içinde görmesi, kıyamet gününde Tanrı’yla karşılaşacağı anlamına gelebilir.
 • Kişinin rüyada Tanrı’yı görmesi ve O’na bakabilmesi, bu dünyada Tanrı’nın iyi bir kulu olacağı ve öbür dünyada cennete gideceği anlamına gelebilir.
 • Kişinin Tanrı’yı rüyasında kendisini bazı konularla ilgili uyarılarda bulunurken görmesi, itaatsizlik içinde yaşadığı ve hemen tövbe etmesi gerektiği anlamına gelebilir.
 • Kişinin kendisini bildiği bir bölgede Tanrı’nın ellerinde görmesi, o yerin lütuf ve iyilikle kaplanacağı anlamına gelebilir. Mazlumlar üstün gelecek ve zalimleri ortadan kaldıracak demektir.
 • Bir perde veya örtü arkasından Tanrı’yla konuşmak, rüyayı görenin iyi bir insan olduğuna ve kalbinin temizliğine işaret eder.
 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yı perde arkasından görmek hastanın iyileşeceğini, korkuya karşı güvenceyi ve iyi yürekli insanların kalplerindeki arzuların gerçekleşeceğini, müjde alacaklarını gösterir.

Tüm bunlardan da anlaşıldığı gibi Tanrı’yı rüyada görmek olası bir durumdur. Tanrı’nın onaylamasının, iyiliğinin, merhametinin ve lütfunun, affediciliğinin ve dindarlığımızı kabulünün iyi habercisidir. Dahası, hastalığın şifa bulması ve korkulardan kurtulmak anlamına da gelir.

Allah bugün bizlerle rüyalar ve görümler aracılığıyla konuşuyor. Bunları doğru şekilde yorumlayabildiğimizde, O’nun amacını anlamış ve bu doğrultuda yaşamaya başlamış oluruz. Şu anda sizinle konuşuyor olabilir. Buna karşı sizin tepkiniz ne oluyor? Rüyalarımızın doğasını ve amacını anlamaya çalışmak son derece önemlidir. Bizler Tanrı vergisi rüyalarınızı anlamanıza yardımcı olmak için buradayız.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. I saw a dream that I’m too close to Allah and in his ear silently I whispered that I’m afraid of the grave and hell fire or the life here after and then I with glad heart told him that my all worries ends by the time I think of you that u will save me______,🌼

  1. Sunny, Allah really wants us to have a relationship with Him and speak what is in our hearts. He can listen to us and comfort us in difficult times. “Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.” – Injil, Hebrews 4:16. He doesn’t want you to be afraid of Him, but to trust Him and His mercy to forgive and save you: “Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.”(…)Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.” – Injil, James 4:8 and 10. Keep searching and Allah will show you all the truth. May Allah bless you always.

 2. Assalam aleikum brothers and sister. Last night I had a dream about Allah Almighty. In my dreams all Toronto was under control kind of by disaster, I was running from the situation with my mother, my husband, my two kids, my nephew and my mother’s husband. Suddenly Allah speak louder on the sky and we cannot see around because it was like a fog everywhere and Allah said “Now you have to trust me I’m your God” and there was a bridge and we understood Allah wants us to cross through I told everyone “we need to cross the bridge as Allah said” many people behind me didn’t do it, but my family. After crossing it Allah started speaking and everything was shaking because his voice was just too strong MashaAllah he said something about himself that I don’t remember. When I realize myself I was from the other side of the apparently was the Niagara Falls we were all happy after that because we made it and listened to Allah. His voice was just beautiful strong I could feel it from outside to my heart. Could you help me to know the meaning of this beautiful dream? JazakhAllahhair

  1. Rayan, thank you for telling us your dream. Perhaps Allah wants you and your family to believe in Him in a way that you will have a real relationship with Him. To open your heart to Him and follow the paths He shows. This may end up forcing you to go against what most people are doing sometimes, but obeying Allah is always the best thing to do. He can take you out of chaos and lead you to peace, like in the dream. But for this you must follow Him faithfully, study His words for yourself and obey them. Allah’s voice will always be clear to those who seek refuge in Him. I invite you to study the articles on our website to learn more. If you have any other questions, please don’t hesitate to write to us. May Allah bless you always.

   1. 2 to 3 days ago, I was dreaming, my dream was dark for a while, then out of nowhere, I saw a bright light. It was coming close to me. It was so bright that it was paining my eyes. As soon as it was about to touch me, I woke up and my eyes were still paining me. I do not know what this means, please help me.

    1. Rano, it may be that in your dream you felt the presence of Allah, because in Him there is no darkness and nothing bad can exist in His presence. May Allah bless you. Keep in touch with us and tell us your dreams.

 3. AOA

  I just had a dream where I saw Allah in human form. I was standing in front of him asking for forgiveness saying “Allah mujhe mauf krde (Please Allah forgive me) and I could see clearly he is listening to me. He looked as he liked listening to this and I was very formal, I had a smile on my face while saying that. Then there was another person , he asked for forgiveness but I believe Allah said its too late for him so I started saying “Allah forgive him too” I dont remember how many times I said it then Allah in a human form (it was a form of a woman) stood up and put one of arms on my shoulders and said something like he is telling me there is such and such that can be forgiven. I don’t remember anything after that. What does this mean? Can anyone help?

  1. Hannan, thank you for writing us and telling us about your dream. Allah can reveal himself in different ways, and He loves justice and obedience, but as it is written He is full of mercy: “Yet you, O LORD, are a compassionate and merciful God, rich in patience, loyal love and justice.” – Psalm 86:15. Allah’s grace can not forgive just unrepentant people, otherwise His grace is so great that it reaches all sinners: “Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more ” – Injil, Romans 5:20. I advise you to study this subject to learn more about forgiveness and grace and how Allah wants to restore humanity’s relationship with divinity. If you have any other questions, please don’t hesitate to write me. May Allah bless you always.

 4. In my dream last night I saw myself in a walking vision with Allah and angels, Allah invited me and ask the angel to give a book that will lead to eternal life, but was not the Quran. What does this mean?

  1. Zainab, thanks for writing us. Dreaming of Allah talking and walking beside you is a sign that Allah’s grace is upon you. It is also a sign of good news and blessings. The Book that Allah has given you as a gift, I believe it to be the Injil, as it was given to men by Allah but forgotten by many, and contains important information about this life and the eternal life to come. I advise you to spend time reading the Injil to find out more about the Word of Allah. May He fill you with wisdom and blessings.

 5. I’m a Hindu woman I’m going through a very difficult time as my spouse passed away due to COVID-19 one and a half months ago. Tonight I dreamt of Allah.Actually I was praying in my dream suddenly Allah appeared right in front of me in human form and placed his both hands on my head.He let me kiss his hands and accepted my prayers. I don’t know what does it mean. Kindly somebody explain me about this dream I shall be obliged.

  1. Dear Shibani, I am so sorry for your pain of losing someone you love. Allah did not create us for death but for eternal life, but evil and sin brought terrible consequences to the world. But your suffering is known in Heaven and someone special came to comfort and bless you. The one you saw is Isa Al-Masih (May his peace be upon us). He is the Word of Allah who became human and lived on Earth. it is written about him: “He is the image of the invisible God.” – Injil, Colossians 1:15. And he will come soon to dry all tears and give eternal life to those who follow him: “He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away.” – Injil, Revelation 21:4 He listens to you and is always available when you are sad or in a difficult situation. Just call his name and he will hear you and bring you peace. I pray that you will get to know him more and trust him and in the promise he made. May Allah shower you with blessings always.

 6. I dream Allah subhanahu taala waved his hands to me while sitting on the throne. What does that mean?

  1. Sajjad, thank you for writing us. This dream means that Allah’s mercy is upon you and seeing Allah also means the evidence of good tidings. Keep seeking Allah with all your heart and understanding and He will reveal Himself more and more to you. May Allah always bless you. Feel free to always tell us his dreams.

 7. So i recently dream something actually I was travelling and thinking that how my duva becomes last duva and after that my wishes come true and while travelling I started to read durod sharif after some time I slept while reading it then I saw in dream that i am in hijab there is a person standing near mat which mean only light I can see and he say me use the name of maryam in your duva . I don’t understand it can you plz tell me

  1. Shaikh, thank you for writing us. Maryam was an important woman in history as she was the one who gave birth to Sayidna Isa Al-Masih (His peace be upon us), but she was human like you and me, so our prayers should not be directed to her, but always to Allah who is Almighty and Omniscient. I advise you to spend more time in your relationship with Allah so that your devotion does not depend only on your requests to Him but so that you understand the divine will and have an abundant life. May Allah bless you. Write us if you have any other questions.

  2. I had a dream i was sitting in front of Allah eating dates with one of my neigbours.
   We were in the company of god, and than i heard the rumbling and the god said “Beware of him” and as i turned around to see who.. they ran away but i got the feeling it was shaytaan. Nad than i woke up.
   I have not seen the face of god i only “felt” his pressence and I have heard his voice . What does this mean thank you so mich, i can nkt find the meaning anywhere…

   1. Rumi, thanks for writing us. Being in the presence of Allah means blessing, joy and peace. He warns us to be careful not to be deceived by Shaytan: “Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.” – Injil, 1 Peter 5:8. Your dream can be a wake-up call for you to walk more in the presence of Allah and invest in your relationship with Him so you will not be deceived. May Allah bless your life always. Write us if you have any more questions.

 8. I wrote the word “Allah” for several times in my yesterday’s dream. What does that mean?

  1. Unnati seth, I believe you are looking for Allah and may he manifest in your life. I advise you to pray that He continues to reveal Himself to you and I also encourage you to seek Him through reading His Word. If we can help you, don’t hesitate to write to us. May Allah bless you always.

 9. Salamalaykom, in my dream I heard an angel calling me and sharing good news with me that Allah subhanahuwataallah wants to see me. I asked: why? He said: he wants to talk to you. I was so happy for the invitation and the angles took me to heaven. A small cloud with lighting approached on it a man in white robe was sitting on it, he had crown on his head and a full beard, light was all over him and he said: do you believe in me? I said: Yes. He said: why don’t you follow my book? I said: which book? I follow the teachings of the Qur’an. He smiled and said: take this book it will guide you to the straight path, then I woke up. What does the dream mean?

  1. Gibril, thank you for telling us your dream. The man in white who came with the cloud filled with light is Isa Al-Masih (May His peace be upon us) and the Injil describes his return for Judgment Day: “Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, And Then All The Tribes Of The Earth Will Mourn, And They Will See The Son Of Man Coming On The Clouds Of Heaven With Power And Great Glory. And He Will Send Out His Angels With A Loud Trumpet Call, And They Will Gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” – Injil, Matthew 24:30-31. Isa is the Righteous Judge to come soon and Allah has given you a glimpse of this event in your dream. The book Isa spoke of is the Injil, because in it are written the accounts of his life and the signs of his return. That’s why he asked you to study this book. He said: “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” – Injil, John 14:6. I advise you to read the Injil to learn more. If we can help you with your doubts, feel free to write to us. May Allah bless you always.

 10. Assalamualaikum.I want to share about my sister’s dream.Inmany good and bad things happened in her dreams which can cause problems to her close one’s.But in the end,everything was fine and she was saying allah name then said this is my destiny.What is the meaning of this dream?

  1. Aleykum al-salam Sumayya. Thanks for writing us. In order for us to help you understand the meaning of your sister’s dream, we need to know a little more. Does she remember the good and bad events of the dream? May Allah bless you and his family as well.

 11. Salam Alaikum,I just came across your website,hope I can get a reply…so I dreamt I was standing under a shade of a big tree,so the tree shake small and I move backwards to look at it(I don’t know what type of a tree is it) so I heard a voice,I can’t remember what the voice said and I bunch of big grapes flying towards me and I take it and I immediately prostrate on the floor(Sujda) and I said glory be to you my Allah, lord of mankind and jinn and then another bunch of grapes came to me again and I prostrate again and said glory be to you my Lord,thank you so much and the voice said I have chosen you…and I wake up,,does the shaitans give such dreams??

  1. Hafsah, we are happy for you to write us and tell us your dream. Perhaps Allah wants to draw your attention to your acknowledgment that all blessings come from Him. And no matter the circumstance, He can always reach you and bless you. There is an account of a prophet who lived in difficult circumstances, because he was chosen by Allah to give important messages and Allah sent him into the desert, but look at the provision that Allah made: “And the word of the Lord came to him: “Depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. So he went and did according to the word of the Lord. He went and lived by the brook Cherith that is east of the Jordan. And the ravens brought him bread and meat in the afternoon, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook.” – Old testament, 1 Kings 17:2-6. Allah has chosen you to be a messenger of good news wherever you are, and He will bless you and under His protection you will always be safe. May Allah cover you with blessings always.

 12. In my dream I firstly saw that there is a huge ball of fire in the sky and then it converted into a giant wheel and then we sat on it. After few minutes I was in a garden and then there was a room. I opened the door and there was Allah in form of a human being. He was looking at me and smiling and he asked me very random things like my class. Whole conversation he was smiling and that moment was very happy for me. Can you tell what’s the meaning of this?

  1. Zaina, thanks for writing us. Your dream is a sign of blessings and good news. This dream is also proof that you have a sincere heart and that Allah wants to extend His mercy to you so that you may be a blessing to those around you and that you enter Heaven to live an eternity of joy. Furthermore, it means that He wants you to have a closer relationship with Him and open your heart in prayer. May Allah bless you always and do not hesitate to tell us your dreams.

 13. I was dreaming one night when the pandemic first began, with the dream beginning in an extremely large meeting room, filled with djinn, aliens, and ghosts and Allah (swt) was sitting in a big fancy office chair in front of me. I knew immediately I was dreaming and that I stood before Allah. His appearance was both clear but His face kept shifting, and only his eyes did not change, but they had no distinctive color. While the rest of the dream was photorealistic, Allah was unreal and also beautiful to look at.

  Everyone in the room except Allah seemed to have feelings of animosity and distrust towards me and that they all loved Allah for their own personal reasons, but Allah was beaming with a smile as if happy for me to finally finally meet Him myself. I was also glad to see him after all these years.

  He only asked one question: “so, who’s it gonna be?” and he said it with such a beautiful voice. The expression, body language and tone he expressed with melted my heart made me feel like he was promising the perfect soulmate I had asked for under meezab e rehmat when I did Hajj in 2010. I told him my non-muslim female best friend of 15 years’s name because the other option was already engaged in real life to my close friend. At this point, the question felt like a moral test, but to my surprise I said without thinking my non-muslim friend. “Megan, it’s gotta be Megan.” I already knew my family would disapprove either way, but Allah only smiled happily as if to joke “I already knew that” and the dream ended immediately.

  I’m very confused right now, because in real life, Megan had said a few months before the dream that she does not love me romantically, only as a friend, and that in a few years she plans to use a sperm donor to raise a baby by herself. I don’t know what to believe right now.

  1. Kareem, thanks for writing us. Your dream seems a little confused really. In the presence of Allah there is peace, harmony and all that is good, so it is strange that demons and ghosts have appeared in Allah’s room. The dreams that come from Allah bring blessings, and he always presents himself with power and a lot of love. I know it may sound disappointing, but I believe that Allah would not give you a dream to give you false loving hope. I advise you to continue praying in faith and ask for a clearer sign, He certainly has plans for your happiness. If you have any other questions, please don’t hesitate to write to us. May Allah cover your life with blessings.

 14. Asalaam alaikum, I too had a dream of Allah. I was running from a snake in a forest and i ended infront of a fascinating waterfall it was so beautiful and big and I saw a bright light from the water fall then it said to me: ‘What happens to the disbelievers shall happen to you too!’ His voice was soo beautiful I can not describe it. He didn’t tell me he was Allah, my god, my heart just told me. I do not know when He said you if he meant me or the ummah. I assume it was me. My family didn’t really believe it though. I hope I can become a better muslim and please Him. All I can say that it was a magical moment with a beautiful scenery.

  1. Thank you so much for writing us and sharing your dream. I think it was really a beautiful vision.
   I also believe that the voice you heard, spoke to the snake that was chasing you and the Injil reveals who the snake is: “And the great dragon was thrown down, that ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world—he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.” – Injil, Revelation 12:9. The Injil also reveals to us what will happen to the serpent and all the deceivers: “And the devil, who deceived them, was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night for ever and ever.” – Injil, Revelation 20:10. “But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur.” – Injil, Revelation 21:8.
   Your dream was a warning to flee from this serpent, because Allah wants you to be saved and to live fully in the beauty of His presence. He wants to connect with you and reveal His will. Study and seek to understand the whole truth and He will guide you to eternal life. If you have any other questions, please don’t hesitate to write to us. May Allah bless you always.

 15. I saw a dream yesterday. A bright white light was seen which my eyes could not bear. I was not able to look into that light. After sometime, it reached me or what happened, I didn’t understand. I was speaking to Allah, that’s what I felt. I thought I was going to die. I was happy and afraid too. I was asking whether my sins were forgiven. I was thinking that I was going to die. But, I was not feeling any pain. After sometime I woke up. This is what I remember. What is the meaning of my dream? Please answer.

  1. Kunjawa, thanks for writing to us. That very strong light that comes from the glory of God was revealed to you in a dream so that you know that He is close to you, despite your flaws and that you can repent and ask for forgiveness for your sins and then you will be able to endure this light and live in the presence of Allah all the time in Paradise. “And I heard a loud voice from the throne saying,“ Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘ He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death ‘or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. ” “Injil, Revelation 21: 3-4. This is what Allah promises to those who repent and seek to understand his words. May Allah cover you with protection and blessings. Write to us if you have any other questions.”

 16. Alsalamualaykumwarakmatuallahiwabarakatuh. I don’t remember exactly how old I was when I had this dream, but I think I was around seven years old. I was standing with a man with a white robe next to stairs, which lead up to the paradise. Since it’s been years ago, I only remember that he gave me permission to go upstairs, and that I knew in my mind that it was Allah. Then the dream ended. A short while after, I dreamt that I was in paradise, and a floating rock congratulated me for entering the paradise, my sister, who always spends most of the day worshipping God, was in hell, and I was sad about it. Then the dream ended. I’m not sure if this dream is connected to the first, but I wanted to be sure to mention everything. Jazakumallahukheiran!

  1. Assalamo alaykum. Thank you for writing to us. In this first dream, you had a meeting with Isa Al-Masih (may His peace be upon us). His presence is accompanied by peace and seeing him means good news and joy. The glimpse of Paradise is a reminder to get ready to be there. Isa is the Fair Judge who will come for Judgment Day and no one can know who will be saved or not until then, because more than the good deeds is important what is in the heart. Your sister may still have inner spiritual battles to win, but that doesn’t mean she can’t be saved. I advise you to ask for divine wisdom in prayer and to study more about Isa’s return and Judgment Day. If you have any other questions, do not hesitate to write to us. May Allah bless your life.

 17. Today I dreamed about Allah (swt) appearing with white clothes in form of human being like angel jibril promising me paradise.

  1. Thank you for telling us your dream, Buhari. In fact you saw Sayidna Isa Al-Masih (may His peace be upon us) and he is in Paradise and will come as the Righteous Judge for Judgment Day. I advise you to know more about him. You can explore the articles on our website and if you have any questions, we are happy to help you. May Allah bless you.

 18. I’m going through difficult time.I had a dream standing with another person and telling me not to worry as your ALLAH told you that almighty is with you. The person with one hand ask me to look there that ALLAH is there(its a shadow). What does it mean??

  1. Ali khan, I’m sorry that you’re experiencing this difficult time. The good news is that your dream is a comfort from Allah to your heart. Difficulties can make Allah seem distant, and it is more difficult to see that He is acting, like the shadow in your dream. However, He is always attentive to your anxieties, ready to help and clear your ways. He says: When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord your God.” – Book of prophet Isaiah 53:2. Allah can often use people to remind us of his love and mercy and that we should not be discouraged, but seek him out in faith and trust him. I pray that this difficult time will soon pass and that your faith will be strengthened in your relationship with Allah. Write to us again if we can help you, my brother.

 19. ASSALAMU ALAYCUM,,,,I SAW ALLAH NAME IN THE SCENE OF MY WORRIES TO GO OUT OF CERTAIN SITUATION,,,SO ONE PERSON IS HOLDING A CARDBOARD THE WRITTEN IS” ALLAH” WHEN I SAW THE ALLAH NAME I WAS HAPPY AND MY WORRIES REMOVED…. WHAT DOES IT MEAN….????

  1. Normia, thanks for writing to us. The name of Allah has the power to free you from fears, worries and regrets. Allah’s holy name brings peace. “Your name, O Lord, endures forever, your renown, O Lord, throughout all ages.” – Psalm 135: 13. Every time you are worried, or in a difficult situation, think of Allah and say his name, and he will hear you and fill you with peace. May He always bless you.

 20. In my dream i was searching necklace of allah in shops and i couldn’t find it in shops what does it mean

  1. Arshiya, perhaps your dream means that you need to deepen your quest to build a deep relationship with Allah. Ask for wisdom, study and pray and Allah will reveal himself more and more to you.

 21. Well, I’m kadiatu Kamara, female and 15yrs old. I really don’t know who I saw in my dream but this person showed me three different colors in the sky,red, white and blue. But he said that the red signifies hell, the blue signifies half hell and half heaven, and the white signifies heaven. I repeated what he said and finally decided to choose the white although I had the feeling of choosing the blue.And this person finally replied with ok. I have been very scared since this dream and something told me that it means that I should approach righteous islamic deeds. Most of the times I dream of me reading koursy while trying to drive away jinss sitting around me but they too would start reading the same. And sometimes I even used to see shaytan but have in a while stop. These things makes me soooooo afraid and when I try telling some friends, I was denied. I really need to know why. Please. May Allah bless you. Ameen

  1. Kadiatu Kamara, thank you for sharing your dream, fear and struggle.
   The Person who appeared to you wants to lead you to heaven. You choose the right color.
   Look, the Man that appeared to you in your dream can protect you from the evil spirit and drive away jinn and Shaytan.
   What you’re seeing is true, Shaytan attacks people. My advice is to throw all kinds of works that give Satan a door to enter your life.
   Shaytan and jinn are afraid of the name of Sayidna Isa Al-Masih (His peace be upon us), just rebuke them by His name.
   May Allah bless you and protect you from all evil.

 22. I saw Allah’s name in arabic with a red background and I was very satisfied to see that name I was like ohkk… ACTUALLY Allah you came.

 23. In my dream I saw Allah Almighty in my dream sitting on the throne and surrounded with angels, he told me I am your Lord, you need to worship me, but I saw scars on his hands when he stretched his hands to bless me. Please, can you help me understand my dream? Thank you.

  1. Thank you for writing to us, Muhamd. The one you saw is Isa Al-Masih (may His peace be upon us) and the sacred writings confirm that he is the Word of Allah that has became flesh. In the Injil we found this text about him: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him it was life, and that life was the light of all mankind. ” – Injil, John 1: 1-4. He spoke to you so that you can get to know him and follow his teachings. I encourage you to research about him and ask for divine wisdom to understand your discoveries. May Allah bless your life.

 24. Salam hope u are well I have a few dreams in the past few years my 1st dream was I’m in some place that is all white like noor I’m on my own and I come across this table like and it has a pot think it was gold or sliver and it has very jewel in that and it was all for me. And I wake up thinking I might win the lottery but that didn’t happen then in my second dream its judgement day and I’m standing in front of ALLAH and I’m so scared and I know ALLAH is there but I can’t see him it’s like he’s invisible and there is a waterfall behind ALLAH and on the side of the waterfall it’s green like grass I see someone on the floor he had army clothes and there is blood and I wake up.. I did my ummrah and ask ALLAH to forgive me and this dream I had after a few week or months dream was I’m in a very big place like it’s judgement day and ALAAH saying you go to a certain place with other people and they all in white and ALLAH saying I have forgiven u may go I think we wear going to heaven and I look back to the sky’s and saying yaa ALLAH u are so merciful u forgiven me .. in all my dream I don’t see Allah with my eyes my heart sees him and talks and listen to him and my last dream was the Kaaba was near my street and people were doing twaaf and the Kaaba had no gold writing just a black clothe was only on it was like dark clouds like it’s going to rain so much and I’m saying yaa ALLAH u sent me the Kaaba to do twaff and I wake up and Allah didn’t reply in this dream but I no ALLAH sent me the kaaba for me

  1. Wa Alaykum Assalam Nusrat,
   I believe Allah Al-Mighty is sending you some clear messages that He wants you to be close to Him, follow His guidance and be prepared for the day of judgement. He has shown you that He has forgiven you and led you to green pastures, all you need is to trust in Him and follow the Straight Path. We are ready to help you finding the way. Don’t hesitate to write us and we’ll be happy to help you. May Allah bless you.

 25. I just want to thank you for this dars, it’s so helpful. Also, the answers you give is so great and gives hope and moves the person to come closer towards Allah and worship His Almighty name. Jazak Allah.

  1. Basimah, thank you for searching and reading our website, we are pleased that it gave you hope and moved you closer to Allah. We encourage you to read more, and if you have any questions don’t hesitate to write us. May Allah bless you.

 26. I WOULD LIKE TO KNOW WHAT MY DREAMS IS ALL ABOUT AND WHAT SHOULD I DO.
  IT ALL STARTS FROM THE JUDGEMENT DAY AND I SEE PEOPLE HAPPY AND SOME BEING CARRIED AWAY AND I LOOK AT THEM AND SAY OH MY ALMIGHTY I TOLD THEM NOT TO COMMIT SINS. OH THEY DIDN’T HEAR ME THAT TIME. EVEN I WAS FEARED OF MY SINS AND I STARTED REMEMBERING MY SINS BUT NO ONE LOOKED AT ME NEITHER ASKED ME ANYTHING (AS EVERYONE WAS BEING QUESTIONING)
  THEN I SUDDENLY ENTER HEAVEN BUT I DIDN’T SAW MYSELF ENTERING HEAVEN. I SAW A BUNCH OF PEOPLE LOOKING AT SOMETHING AND TALKING ABOUT IT I WENT THERE BUT I SAW GRAPES TREES FROM WHICH WINE WAS BEING MADE AND I SAID TO MYSLEF WHAT ARE THEY TALKING ABOUT IT IS NONSENSE AND STARTED FEARING ALLAH AND SEEKING FORGIVENESS AS I THOUGHT IT STILL IS A SIN. BUT SUDDENLY SOMEONE BEHIND SAID WHAT ARE YOU LOOKING AT LEAVE IT LOOK YOUR BEHIND WHO IS HE.
  I TURNED AND WATCHED (IT LOOKED LIKE A DOME OF A MOSQUE JUST LIKE MASJID-E-AQSA BUT IT LOOKED LIKE I AM INSIDE THE DOME). ON IT WAS WRITTEN THE NAMES OF ALLAH.
  I ONLY REMEMBERED THESE 2 NAMES
  AL-HAQ AND AL-SOOR (ال-حق ال-سور)
  THESE WERE WRITTEN IN ARABIC AND OF GOLD

  1. Thank you Ahmad for sharing your dream with us.
   Yes, we all will be questioned at the Day of Judgment. As you have seen you were afraid to be questioned, but you find yourself inside heaven. In fact, we are saved by Allah’s Mercy only, yes we need to keep doing good, but all our works will never qualify us to enter heaven.
   Concerning Allah’s names, Allah is Al-Haq, but Al-Soor, I have never heard of this name before.
   Allah has sent us His Truth (Al-Haq), “This is Isa the son of Mariam, the saying of Truth “قول الحق”, about whom they are doubting” (Mariam 19: 34), the Injil also declare that, “Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father (Allah) except through me.” (John 14: 6).
   The dome you were under is like a metaphor, that you are protected under Allah’s Mercy.
   Please, don’t hesitate to write and ask if you have any inquiry. Also, spend time reading the other articles in the website that will help you know and learn more. May Allah’s blessing and protection be upon you.

 27. Assalaamu alaikum a few nights ago I had a dream where Allah was talking to me from the heavens but I didn’t see Him, just heard His voice. And the amazing thing is that I was going through some confusion in life and every day I used to think about this, what I’m doing wrong and that I need to change and in that dream Allah literally gave me a reminder and an answer to my thoughts and since then everything seems to have changed positively and I feel so much lighter now. I was just wondering that did I not dram that because of me thinking about too much, day and night so it just appeared in my dreams again? Although I know I can’t just see Allah SWT in my dream by myself, everything is known to Him and comes from Him. Was this really a sign from Allah for me to repent and come back to Him?

  1. Thank you for writing to us! We believe that Allah can communicate with us through dreams and he may be calling you to know him better. We recommend you read the articles on our website where you can find more answers. If you have any other questions, don’t hesitate to write to us. May Allah bless you.

 28. Salam alaykum brother.

  I had forgotten about this because it was a few months back and I thoght that i was just imagining things but i decided to do some research after thinking about it today for some reason, i dreamt that i was at my friends house playing videogames or something and then as I was going home I realized I had forgotten somthing back There so I Went back to get it and a man was in the hallway delivering mail and I remember talking With this man and he seemed very friendly and then he told me in a very firm and deep voice “I am your God” but in arabic which is “ana rabbuk” and I remember feeling so belittled and weak in his gaze. Although I cant seem to remember exactly what we talked about I can still see his face and hear the voice in my head.
  I do understand that its not what he would accually look like. Any thoughts on this?

  1. Waalaykum Al-Salam, brother.

   Thank you for sharing your dream. It certainly is from God. God is taking a form in this dream to speak a message to you, because He cares about you personally. He says, “I am your God.” He is calling you to draw near to Him, to learn more about Him, and to know that He cares for you. This feeling of rebuke is a natural feeling when we encounter God Almighty. But this can motivate us to live our lives better under His approval.
   Please know that God cares for you and is inviting you to learn more about Him. Read through the articles posted on this site to gain more insights in how to take your next step. And please do not hesitate to write again and ask us any questions.

 29. I had a dream yesterday, I saw Allah taala coming on the clouds to judge the world, he looked at me and said are you ready I am coming soon and every knee will bow down to worship me are you ready?

  1. Welcome Amgad, and thanks for sharing your dream.
   Allah has blessed you, speaking to you directly in this dream. His message that He is coming soon, and his question “are you ready?” should motivate you to earnestly study to learn about Him and get ready. The Tawrad, Injil, and Qur’an all affirm that the Judgement Day is coming, and this dream shows that God wants you to be ready, because He cares about you.
   Please feel free to ask us any more questions you may have as you study more.

 30. Salam alaikum, brother.
  I have remembered of a dream I dreamt many years ago (i believe around 13 or 14, although just around that time). The way I can describe this dream is that, there is this empty office I was sitting in and I was playing with this little game that was left for children to tinker with while they wait for their turn for an appointment. Then I remember getting up and ending up in a seperate room where I saw a bright light at the end of that room and immediately identified it as Allah subhannuhu wa ta’ala. And stood in front of him were what I assumed to be I think either two or four angels guarding on either side of Allah. I can’t remember what was said, but I remember waking up and feeling guilty and ashamed for not being consistent with my prayers as I should have. Whenever I think of this dream, I think that Allah is trying to warn me and that I should remain consistent with my salah.

  1. Waalaykum Al-Salam, sister.

   We agree certainly with your feelings about the dream. He certainly sent this dream to you, because He wants to let you know about His care for you, and He wants you to study and learn more about Him. Yes, He wants you to pray to Him more, and He also doesn’t just want you to perform prayers, but to pray to Him to build a relationship with Him and accept Him. The Tawrat, Injil, and Qur’an describe God coming on the clouds with angels surrounding Him. He is inviting you to prepare for that day, so that you will not feel guilty in the Day of Judgement.
   Please don’t hesitate to ask us any more questions you may have.

 31. Hello sir,

  I found your website as I saw a dream that I need to be told through. I n m dream I saw Allah’s name in Arabic what does this mean

  1. Thank you Elissa for writing and sharing your dream.
   Seeing Allah’s Almighty name in a dream is a sign of good tidings and an evidence of the healing of the patient, security from fear, and good tidings to human beings in general to grant the desires of their hearts.
   I advice you not to focus in the writing in itself, but what that name reflects, the attributes of Allah.
   Don’t hesitate to write if you have any questions. May Allah bless you always.

 32. Brothers once I read and understood the blessings from Allah to a Shaheed I dreamed me sitting on a bench with my brother a man shot me 5 times and when I was dying I uttered the testimony of faith and died while I saw light .second time I dreamt me in a battle and died while getting stabbed in the stomach .third time I saw myself in battle I was wounded I think this man next to me was dying while he was repeating the testimony of faith of death and died I was really angry I wanted to join him because I knew where he was and was with his lord with no misery and ever lasting bliss .after these dreams I made a strong connection with Allah and always thank him (I’m 15 my typing is bad )

  1. Abdiladif thank you for writing. It seems that Allah is reserving your life for a reason. He dose not want you to die, but live and make a difference in this world. May Allah bless you. We would like to hear from you.

 33. I saw a dream n saw I’m standing somewhere n big huge shadow was close to me n I’m looking at it but can’t see hw it looks like , then he asked me what u have n I look at my hands and show him I have nothing, then he grab hand full of money n give it to me and I woke up then when I woke up I felt like I was infront of Allah , plz answer wt it means

  1. Sadaf, thank you for writing. You felt like you’re in front of Allah, because you felt that Allah is the only one who is able to bless you with all this money. I pray that Allah will bless you and grant you the desires of your heart according to His good well.

 34. Assaluam walaikum, i had a dream about a deceased person who posted on facebook saying thank you for reaching out to my family and Allah (s) name was mentioned and spelled out. This person who passed away was an estranged family member and I have been feeling bad about. What does it mean?

  1. Sabrina, wa alaykum alsalam, thank you for writing and sharing your dream with us.
   I believe you have thinking about this person or an incident related to him, that’s why you have seen him in your dream.
   Know concerning the name of Allah Taala name, we need not only to say it and spelled it out loud, but to live according to His will for us. I pray that you’ll be glorifying Allah’s name in every action, thought or word you say or do. Please, don’t hesitate to write if you have any question, we are happy to help.
   May Allah bless you.

 35. Assalamu alaikum.
  Let me tell my dream.I saw in my dream that I am in heaven in my house and I am seeing allah from the window and . I just saw white light but I knew that I am seeing allah. I saw I am in heaven and the day of judgement is over and Peaple are in hell and heaven now according to their deeds.
  So,I was in my house and suddenly I saw a girl and a boy dancing is some stage or something. They were dancing with each other in a song. Then the girl was injured or something happened with her and then I asked allah about her that what happened to her? Allah answered me and I asked about a couple of more questions and allah answered me too. But the problem is I am unable to remember my dream. I was very confused after seeing this dream. But I was in a very happy that I saw allah but at the same time very confusing dream.
  CAN YOU PLEASE TELL ME WHAT DOES THIS DREAM MEANT?

  1. Thank you Waheeda for writing and sharing your dream.
   Allah is asking you to be prepared for the Day of Judgement, being happy is that the Day of Judgement is not something you need to be afraid of. Now, the people you saw in your dream are people around you who you need to share with them that they need to be ready, you don’t want them to go to hell fire, but to join you in heaven.
   Allah will answer all you questions if you spent time reading His Words and know Him more, this is what Allah is asking you to do. As you have seen, Allah is so close to you and even hear your questions and answers them, don’t listen to people who says don’t ask questions. Allah wants you to ask and search for answers.
   May Allah bless you always. Please, don’t hesitate to write if you have any questions, we will be happy to help you.

 36. Salams,

  I had a dream of light and I standing close to the light. But my body was turned sideways as if I was shy to face the light and I was just listening to Allah.

  I am currently in a good place in my deen more than I have ever been in my life. A complete shift in lifestyle Allhamdiallah. Where I am praying, reading Quran, praying night prayers, fasting voluntary etc

  I would love to know what it means inshallah

  1. Salam, thank you for sharing your dream with us. Whenever we see light, we are seeing Allah’s glory, because He is the light of the heavens and the earth–both the Qur’an and the Injil say this. The most important thing is to share the light with others, not to keep it for ourselves. When light comes, it shows the dark places in our lives that we need to change. A true Muslim is one who submits himself to Allah and does not harm people with his hand or tongue. The transformation in your life will be both in the mind and in the actions. As you pray to Allah, we encourage you to continue your search for light and to follow the light in your life. We look forward to hearing from you. Please don’t hesitate to write back.

 37. I have been questioning my faith, I reached to a point saying there is no God. It was after midnight I sat on my bed, half asleep and suddenly I saw a white dove coming to my room and pouring water on me, I felt that this water cleansed my soul, and I then saw a hand gently touching my head and I heard a voice saying I love you, you’re mine, I have saved you. Then I woke up shocked. I knew that God has spoken to me. I really want to know what this means. Thank you.

 38. Assalamu alaykum, I had a dream of beautiful grey clouds. These grey clouds were beautiful horses with angels on them. These clouds made a perfect circle in the sky. Then I looked in the center there were a man in white sitting on a throne with bright light around him. Then I fell to my knees praying. I felt overwhelmed with joy and peace. Then I woke up. Any suggestions?

  1. Thank you Ahmad for writing and sharing your dream with us.
   Your dream describes the Second Coming if Isa Al-Masih (His peace be upon us). In the Qur’an and in the Injil (Al-Zukhruf 43:61) This sura describes Isa Al-Masih as the sign of the hour coming as a just judge according to the Hadith. In Al-Baqarah 2:210 it says “Do they wait only for Allah and the angels to come to them in a shadow of clouds though the matter has been predestined?” The Bible also speaks about this in Daniel chapter 7:13-14. In your dream you fell on your knees praying and worshiping the Man on the throne. This is a call to worship Allah and accept Him. If you have any more questions, please contact us. We are so happy to help you.

 39. I had this dream during Ramadan. I was performing the morning prayer, then I slept. I saw myself talking to a man wearing a white gown who was surrounded with light. While talking, I realized there were people behind him also wearing the same white robes, but they were different. You can see he had all the authority. Then I woke up.

  1. Salama, we thank you for writing to us about your dream. As you know, a dream during Ramadan is always true and comes from Allah directly. Al-Baqara 2:210 says, “Do they await but that Allah should come to them in covers of clouds and the angels [as well] and the matter is [then] decided? And to Allah [all] matters are returned.” What you have seen in your dream is Allah and His angels. We see the same picture in the Bible. Daniel 7:13, 14 says, “In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory and sovereign power; all nations and peoples of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed.”
   Usually whenever we see a man in white mentioned, that refers to Isa Al-Masih (His peace be upon us). Al-Zukhruf 43:61 says, “And indeed, Isa Al-Masih will be [a sign for] knowledge of the Hour, so be not in doubt of it, and follow Me. This is a straight path.”
   We pray for Allah’s blessing on you as you learn more. Please, if you have any more questions, we are happy to help.

 40. I saw a dream today that i got a chance to meet Allah and i was excited to see him but suddenly i guess i saw a sparkle light for a few seconds and then i turned my face towards left side then there was someone I couldn’t see his face but he had a small kind of statue in his hand and he said this is Allah( may Allah forbid) but then i said said No Allah cannot be this u are wrong! And u stepped backwards ! Thats it
  I am scared why did i dreamt such a dream plz help me!🥺

  1. Sister Sakina, thank you for writing and sharing your dream with us. Don’t worry your dream is a good one, you have seen God in your dream, but Satan is trying to distract you from worshiping God, God has lead you to know the truth. God is calling you to go and study, sometimes we create our own statues in our minds and believe when we depend on our works or any human teachings. May God bless you and protect you from all evil.

 41. Aslam Alaikum
  I saw myself in mosque and talking with an old man, but i don’t remember what he said to me, though he was very gentle. Then he went behind veil and a bright light came out of it, when I tried to lift veil a voice came from behind the veil, don’t lift I am your lord, you can’t see me. Later in same mosque, perhaps in another room, I met another person and I asked him for some favor but he said he should take this place now left by some saint, I was not able to understand why he offered me that seat. Later on I performed wudhu in same mosque and don’t remember whether I performed Salah or not. Please guide me what could be possible interpretation of my dream?

  1. Dear Ishfaq, thank you for writing and sharing your dream with us. Concerning your dream, God has appeared to you to teach you that you need to depend on him for your salvation not on anyone else, there is no saint or a good man or a prophet that can help you, even you don’t remember your salah, but you remember your wudhu, in fact the real wudhu is not the external one, but the wudhu (washing) of the heart and mind. You need to let God’s light and guidance lead your life, let God’s Spirit wash your heart and mind. Please, keep in touch. May God bless you always.

 42. Assalamualaikum brother..i also want to share my dream with u…please let me know what the dream means i got 2 dreams..the 1st one is i was 8 or 9 years old i saw ALLAH SWT In my dream he is talking to me Allah appears to me in white shining like light form i cannot see Allah face but he got white beard long white beard..and he is talking to me i don’t know the conversation..and then my elder brother who got died at the time of birth comes near to my bed..this is what i know about my 1st dream…
  And the 2nd dream was seen by me when i was 18 years old in the dream a man in white…I was with him in a war with 10 or 12 man and there was a dragon type creature.
  the man in white defeated the dragon and enemies and I was sitting along with the man in white and he is talking to me..what does the dream means please tell me…Now I am 20 years old

  1. Greetings, and thank you for writing. How did you know that the man you saw was prophet Muhammad? Did he tell you or this is your thoughts?
   Look at these verses, does it describe what you have seen, “And war broke out in heaven: Michael and his angels fought with the dragon; and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the Devil and Satan, who deceives the whole world; he was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ have come, for the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death.”
   The Dragon is Shaytan the devil, and you will have salvation and victory over him by the power of Allah. Looking forward to hear from you.

 43. Asalaamualiokum Warahamatullahi Wabarakatuh. I once had a dream the same night after I had a car wreck that the car was crushed very bad and Allah protected me from being badly injured but I did hit my head and pass out two times. I had a dream I was in the middle of a desert in a sandstone colored building with no roof on it and I was looking down at myself from above the building maybe around the where the roof would be. I saw myself sitting in a chair I couldn’t see my face. A man (Prophet) came to me in the chair the right side of me, then the left side of me. Immediately after I was looking down a big pipe which I knew was the same pipe/tunnel that was to the left of me in this building I was in. I saw something very scary so scary it only looked like sole kind of skeleton head with gray hair but it scared me so much. Then immediately after it was as if it was my soul because I couldn’t see a body but as if I could just see and I was slowly rising up to this most beautiful blue light as if it were the place of the sun and all around me were the most beautiful sky with clouds. Then when I woke up I felt like I wasn’t completely in my body as if it would be what people call an out of body experience. I would blink my eyes and still have a flash of the light I saw (like when you look at a light then look away and blink and it’s still imprinted under your eyelids). Afterwards I knew I saw Allah and that the man was Prophet but over the years I thought how could it be possible I saw Allah or Prophet I didn’t know Allah would ever show Himself to us so I thought maybe the light was an angel Allah sent to me. This was 16 years ago and I just now feel I understand my dream better .. and jf you can tell me anything more of my dream that I don’t know yet I’d love to hear your interpretation!!

  1. Sister Aisha, thank you for writing and sharing you dream with us. Yes, Allah appears in dreams, to lead our thinking beyond this life, He want’s us to think about our eternal life. Nothing you can do to gain eternal life, we can obtain it through the mercy and the grace of Allah. No one can help you, there is only one way to believe in the way that God has prepared for us. Please, keep writing and sharing. May Allah bless you and your family always.

 44. Salam Wa’alekum,

  It’s the morning before Eid Ul Adha and I had a dream where I fell asleep and at the beginning of my sleep I sensed that I was talking to Allah who was above planet Earth and I was on Earth and I commented to Him something like “Subhanallah You are Encompassing and Magnificent” and after saying something like that I felt that Allah acknowledged what I said in a positive manner and I woke up straightaway and felt confused as I have never dreamed of such things. I have dreamt of other dreams i.e. feasting with men in a palace including King Abdullah (May Allah have mercy on his soul) but the dream in question I haven’t found answer to it. Can you help me with this dream? I didn’t feel any fear or anything I was happy when saying what I said. You input is much appreciated.

  JazakullahuKeyran.

  Eid Mubarak.

  1. Wa Alykum Al-Salam, Eid Adha Mubarak.
   Thank you for writing and sharing your dream with us. The timing of your dream is important, as you celebrate the remembrance of the Great Sacrifice, as the Qur’an says “We have ransomed him with a Great Sacrifice” (Al-Saffat 37: 107). This speaks about the ram that was sacrificed instead of Nabi Ibrahim, how Allah saved his son’s life by what the Qur’an call a Great Sacrifice. The Question is how can a ram a Sacrifice be Greater than Nabi Ibrahim and His son, unless it represent Something Greater than Nabi Ibrahim and his son? In your dream you see Allah above the planet earth. which is an indication that Allah cares about the planet earth and you specifically, and it seems that you’re praising Allah for His care and Sacrifice. You need to look carefully to what this Sacrifice represent… May Allah bless and protect you.

 45. Assalamu alaykum wa rahmatullah,

  I dreamed about this when I was 8 years old. I dreamed about my father told me and my bro to buy toys, and then we can’t decide which toy we’re going to buy so we ascended to heaven, in that heaven I saw clouds everywhere and my bro and I are standing on a cloud, I saw a red throne, in front of that throne is a man. That man wears a white dress or long clothe, and he is barefoot. I can’t remember the appearance of that man all I remember is that my niyyat in that dream is that the man I saw is Allah. And then I asked him a question, I forgot the question I asked to Allah( the man that I am talking about). And then we descended to earth and went to a store, and then we ascended to heaven again and again. By the way the white dress that the man wears is a below knee length dress. That man is neither fat(or chubby) nor very thin(or too much slim). What does it mean? When I told about this to my I mother, she told me that the man I saw in my dream is Prophet Muhammad SAW, she told me that if you can describe Allah in a dream it is not Allah. But my niyyat that dream is that the man is Allah.

  1. Wa Alaykum Al-Salam,

   Dear Raya, that you so much for sharing your dream with us. Let me just share with you a picture in a written form if it can describe the Man in White that you saw: “and among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet and with a golden sash around his chest. The hair on his head was white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters.”
   I believe you have seen Allah in your dream, and I know He has chosen you. I hope that was showing you that He is interested in your salvation, sometime we focus on our earthly toys and games, how can we please God and get His favor, but our salvation doesn’t depend on what we do! I hope that you continue writing.
   Please, send me an email: dreamsofisa@gmail.com or you can write on the WhatsApp Number: +1 269 338 6794, if you like.

 46. i saw Allah name on my hand, it glowed. i was surprised, doubtful but IT gave me a feeling of speciality. a witch in the form of cat showed me tht.

 47. A very close friend of mine who is not a Muslim but believes in a higher power he has done many major sins in his life He told me he had a dream that he had died and was raised to the gate of heaven there was a man standing there staring at him the man then asked him are you sure you are meant to be here he replied yes yes I’m meant to be here let me in so the man opened the gates there he saw a beautiful city like nothing he has every seen on this earth there he saw children playing and people walking none of them noticed or acknowledged him everyone had there own house he made his way to his house which he said he knew where it was and didnt need to be guided he then entered his house which he said all the houses were white once he entered he house he saw the most beautiful women he had ever seen so many he couldn’t count they greeted him and told him to come he sat on a chair that resembled a throne he said they were feeding him grapes then he heard a knock at the his door he opened the door and there were 2 angles they said to him he does not belong here he is supposed to go to hell and that God wants to speak with him the two angels then took him to see God when he got there all he could see was a massive light dominating everything around it but he said the light was not blinding and he said he could see a enormous presence behind the light god began to read out loud all his sins one after another he said he went through his whole life then he said he showed him scales with his good and bad deeds on it and that bad outweighed the good by alot god then said to him if you had done just one good thing before you died you would have been given all of that you saw in heaven he began to plead with God saying give me another chance to do that good thing god said ok but you must go to hell and kill a demon there instantly he appeared in hell he said everything was black and all he could see was darkness but he could hear screams and cries all around him he also said he could hear breathing like an inhale and exhale like hell was alive after a while he was able to see a little still now everything he said he could see these creatures he said they looked so scary and like monsters he then asked one of them where can he find this demon that he needs to kill he then went through a door and standing there was a massive black demon with massive horns that twist at the top and massive claws he began to fight the demon and he is losing the demon strikes his chest and he begins to bleed alot of blood he then slays the demon and lies down on a table/some sort of hard bed then wakes up. Can some please help interpret this dream for me.

  1. Dear Manny,
   Your friend needs to repent of his sins. God has given him a glimpse of his life, the devil he fights is the sins in his life. Yes, God is Light and he needs to walk in God’s light, Isa Al-Masih said “I AM the Light of the World”, who doe’s follow Him will live in darkness. Also, you can see in the Injil that God has prepared for us homes (John 14:1-3) and Isa promised that He will come to take us home, but there will not be women to serve us, I believe women here are as the Injil tells us wise woman who kept their Lights shinning and was filled with the Holy Spirit. So, help your friend to walk with God daily, God is giving him the chance to repent and do one thing following the path of Isa Al-Masih.

 48. So I had a dream and industry real twinkle of light that was dancing on the wall and will it made its way to the top of the wall it spelled out Allah. Then the twinkle of light made its way on to my arm and wrote zayed then disappeared… what does this mean

  1. Thank you for writing, I don’t see that it means anything. Dreams are from 3 sources: Allah, Satan and a person speaking to himself (is your name Zayed?). Your dream is from the 3rd source, speaking to yourself. Still, I believe you’re thinking of how to please God, so walk in His ways and follow the Path of Isa Al-Masih.

 49. Assalomu Alaykum,recently I cant remember the exact time But I saw Allah in the form of light,it was big sun and aside the sun nuur light was shining,and I saw I couldnt stop myself from crying ,even i asked him to live long

  1. Wa Alaykum Al-Salam, thank you for writing. I am very happy to help you. God is the Light of the world, without Him there is no life. So, in fact you need His light in your life. Whenever you’re at the presence of light, it shows us the dark places we didn’t know. As you said, even though that you have seen Him as the sun surrounded with noor, it didn’t burn you, God is Holy and we cannot come to His presence, but He showed you how much He loves you. Know that I am praying for you.

 50. In my dream I saw Allah in human form then I prostrated before him. He then touch my head while still prostrating then he was speaking to me although I cant remember the words. What does it mean?

  1. Dear Rashid, thank you for sharing your dream with us.
   Can you please describe the Almighty as you have seen Him in your dream?
   My understanding that He is blessing you by touching your head. If you are passing through some difficult times He wants to let you know He cares about you, and in fact He wants you to focus on a new knowledge and to know Him personally in a new way. Looking forward to hear from you.

   1. Let me share my dream.
    I saw myself in hell, I was tortured and punished with unheard and with unimaginable tortures. I was in a room (window camera) alone but I could clearly see other many rooms where others were being punished…
    Then I found myself in different place and a light or something in human shape came and started conversation with me… He said I am your Allah and do you know why you have been tortured and punished? I said yes I know. He said here’s your book of deeds where everything you have done been recorded and if you have doubts I can read and remind you of them? I said no, no, no, please don’t do that I know and I admit all you say. I didn’t want my book of deeds to be read so others could hear it…
    He said: If you don’t want this to happen you must pray and be stable on your prayers. Not praying has brought you here. Don’t worry about other obligations but be very careful on your prayers because praying is key to other obligations and deeds. You can do whatever you feel like doing but be very serious about your prayers…
    Then I woke up. I was shocked. Is it possible to see such dream? What does it mean?

    1. Thank you for writing and sharing with us your dream.

     I have one question for you my friend, what is prayer? I believe prayer is an act as many of us believe, prayer is a relationship with God the Al-Mighty. So, when God is asking you to keep praying, He is asking you to keep your relationship with Him the first and the last in your life. Your relationship to God determines all other obligations and deeds.

     1. Asalaam alaikum, So this this has happened in the near past with me and I wanted to share it with someone and I was not sure of telling this to my family members. So about the dream before I went to sleep I asked Allah to guide me as I was going through some confusion about an Islamic problem . Then I went to sleep and I woke up at 3 o clock in the morning. I wasn’t able to recollect the dream quickly but after some time I remembered that Allah came to me in the form of a man but I could not see his face it was covered and standing in his presence I froze and could not utter a word. After some time I was only able to speak infront of Allah one thing I was only able to say Asalaam alaikum. And then the almighty replied walaikum mussalam and then I woke up. What are your thoughts about it. Waiting for your answer brother

     2. Wa Alaikum Alsalam, thank you for writing and sharing your dream with us. I would like to get more information from you. Yes, God appears in dreams to lead us and answer our questions and doubts. His face was covered by Light?
      Please, you can write to me at dreamsofisa@gmail.com
      Looking forward to hear from you.

    2. Assalamualaikum, I had a dream in which I fought with my sister because she blamed me for something I didn’t did and checked in my room and wardrobe if Iam hiding something I started crying and said “Allah is my witness” what does it mean?

     1. Haniya, thanks for writing us. Perhaps your family and/or those closest to you do not agree with the way you have decided to live or new habits you may be cultivating, but having Allah as a witness is always the best, because He wants the best for you. Search to know more about His will and always practice it and you will have rich blessings in your life. May Allah bless you. Write us whenever you want to share your dreams.

    1. Prayer I mean sola (prayer that we Muslim people do 5 times a day)

     1. Salat (prayer) is not the act, but as I told you the relationship with God. We have been focusing all the way on the act of prayer, we need to go back to the true meaning of Salat building a close relationship with God. So, God is calling you back to that relationship with Him. (Qaaf 50: 16)

    2. my 12 year old brother says he saw Allah in his dream but can not remember what he looked like. is this a good sign? what does this mean?

     1. Dear Nina, thank you for writing. Yes it is a good sign, seeing Allah the Al-Mighty in a dream is always a good sign, it means that really Allah cares about you brother and he will have a bright future. Please, don’t hesitate to write us for any questions. May Allah bless you always.

    3. I see Allah on the dream he was up me on the heaven and i see like his leg or hand it was something like gold and a book a black book.
     Can you help me. What is yhe mean. I dont remember the words what we speak but was very normal dream and normal moment. Thanks

     1. Thank you for sharing your dream, Vilson! I believe that this is an invitation from Allah for you to read the Injil and find out more about Him, because in Injil it is written: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness , that the man of God may be complete, equipped for every good work. ” (Injil, 2 Timothy 3: 16-17). So you can read the Injil and find out more. Write us if you have more questions. May Allah bless you.

  2. Hey I just wanted to say so that I had a dream where I was looking at some score point Gym leaderboard or something. I saw the names on the list of the leaderboard and I think one of the names it has Aladdin and some others in the list the main character is Alexander. By looking at the names and such I saw a name on the leaderboard surprised me the name is الله الكبير Great God. I laughed a bit and said who would call there son like that I mean I am a Muslim person but shocked at the name. So while the Score point begins I wasn’t focused too much on Aladdin since Alexander is the main character I was focusing his name and Allah. Allah was at top place Alexander keeps getting higher and lower higher and lower repeating then Alexander slowly reaching the top place and he finally did then Allah reached 50% and he keeps getting lower to 0% And I think Alexander won. I woke up and felt a 🕷 trying to enter my mouth or some 🪰 idk it was shaped black I got so scared and left my room but the fly or some bug kept on getting attached to me then I washed my hands. When I keep looking at that weird small creature I didn’t see it fly it just Vanished. I’m sorry if I’m texting too long pls Forgive me. Since I’m not praying a lot to Allah I’m trying so hard to come back and keep praying but idk I just don’t I keep on masturbating and I’m trying to endure it and pray idk what’s wrong with me.. anyways thank you for reading the whole thing I would appreciate it a lot getting a reply and some interesting answers thank you!!

   1. Hussain, thanks for writing to us. You seem to be facing a spiritual battle. And Allah is losing space in your life, as you have not devoted much time to prayer and your spiritual life. That way you are more vulnerable to Shaytan attacks, but Allah wants to restore a connection with you. “Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.” – Injil, Revelation 3:20. I invite you to seek strength in prayer to overcome the impulses that lead you to sin and the feeling of guilt and that this way you can do good works and get rid of everything that does not do you good. I pray that you receive peace in your life, brother. May Allah bless you always.

   2. I’ve had lots of dreams with God one where he told me he was Allah also I’ve seen Muhammad in a dream pboh Jesus as well Moses I’ve been to heaven several times in dreams and hell on few occasions I’ve had a dream of judgement day when God comes back list goes on in real life ive seen and been attacked by demons I’ve seen ghost of Egyptian deity aliens as well little green men ive been a ghost twice myself
    I’m sure all the phonenmia and dreams must be linked if u could reply would be nice to hear your opinion ✌️

    1. Hi, John! Thank you for writing to us. When you saw Allah and the prophets, can you remember more details about what happened in the dream? Seeing Paradise is a sign of peace, as is seeing Jesus. His presence is covered in peace and well-being. About the demons, they only have the power to attack you if you leave any door open in your life for them to act. I advise you to examine what separates you from Allah and ask for His help so that your dreams of good news are clearer and that you feel peace in your life. If you have other dreams, write to us. We will be happy to help you. May Allah bless you always.

  3. Thanks so much for real I saw my self in the dream but I was young like a girl with six to seven years old then i was moving with someone whom i was talking with but no one else was in that area its only me and that person whom i was talking with then this person took me to the Kingdom of God she told me that is the Kingdom of God but they couldn’t allow us to enter inside then me i remaid looking at the Kingdom after sometime i was something like in the human structure but i couldn’t see his face because of too much light coming out from him he was shining very good looking and then i asked the person whom i was with she told me we this is where we have to be then I waked up

   1. Nanyonga Grace, thank you for sharing your dream with us. Seeing the Kingdom of God in a dream must have been very special. This can be a sign of peace, joy and blessing coming into your life. The one who appeared full of light is Isa Al-Masih (may his peace be upon us). He is in Paradise and will soon return as the Righteous Judge for Judgment Day. Therefore, your dream is a blessing and also an alert to be ready to meet Isa on Judgment Day, which will happen soon. You can share this message with others. If we can help you with other questions, don’t hesitate to write to us. May Allah always bless and protect you.

  4. In my dream last night, I had died. And then I met Allah SWT in human form along with an angel. I was asking him alot of questions and he was responding very lovingly. Also I saw many other people there and we were told that we would get our separate houses. Also in my dream I was very much worried about my prayers being missed in this world and so I was asking questions about them too.

   There was a word which I saw in my dream it was ‘Jama’. It means congregation of prayer. So what does my dream mean??

   1. Assalamu alaikum, Aden. Thank you for writing us and telling us your dream. I believe you have been given a glimpse of life in Paradise. We know that it will be a place of constant prayer and adoration in the name of Allah and everyone will receive their home. Allah hears all prayers: “The eyes of the LORD are upon the righteous,
    And their ears are open unto their cry (prayers).” – Psalm 34:15.
    I think this dream can be an invitation to strengthen your faith and your relationship with God, to make sure that He hears your prayers and wants you to be with Him for all eternity in Heaven. May Allah bless you always.

Daha Fazla İçerik
Rüyanızı Paylaşın
Türkçe