دیدن الله در رویا

دیدن الله در خواب و رویا جایز است؟

در حدیث قدسی می خوانیم: روایتی از پیامبر توسط ابن عباس روایت شده که پیامبر فرمودند؛ امیدوارم که امشب پروردگارم، با برکت و بلندرتبه به بهترین تصویر بر من ظاهر شود… (روایت شده توسط امام احمد (۱۶۰۲۶) و تیرمدهی (۳۱۵۹).

حافظ گفت: مردم اهل عمل گفتند که دیدن خداوند متعال در خواب امکان پذیر است، و رویای خدا همیشه نیاز به تعبیر دارد.

غزالی گفت: مانند کسانی که خدا را در خواب میبینند، خدایش شکل هیچ تصویری را نمیگیرد، اما خدای وی با تعریفی خاص به بنده‌اش توسط نمونه محسوسی از نور و غیره پایان می یابد، و این نمونه در آن صادق است. بیننده‌ی رویا خواهد گفت: من خدا را در خواب دیدم، اما این بدان معنی نیست که او همانند اشیای دیگر که در خواب می‌بیند وجود خدا را دیده است.

النواری، مسلم صحیح را توضیح داد، ایاد گفت: محققان با جایز بودن خدا در خواب موافق بودند، و این مطلب حقیقت دارد.

البغاوی در کتابش «السنه» گفت: دیدن خدا در خواب جایز است، اگر کسی خدا را ببیند و خدا به او وعده‌ی بهشت، بخشش و یا رهایی را بدهد، وعده های خدا حقیقت خواهند داشت. اگر خدا را ببیند و خدا او را نگاه کند رحمت خداست و اگر جایی دیگر را نگاه کند، این هشداری برای گناهان است.

با شما در اینجا گفته هایی در مورد تعبیر خواب دیدن خدا را به اشتراک می گذارم:

 • دیدن خداوند متعال در رویا نشانه‌ای از مژده‌ی نیک و گواهی از مذهب راستین است.
 • اگر خداوند به شکل جسمی از نور دیده شود، خبری خوب برای نیکی عظیمی است که به اذن خدا به دست می آید.
 • اگر در رویا خدا به بیننده‌ی رویا نگاه کند و با او سخن بگوید به این معنی است که رحمت خداوند شامل حالش شده است و لطفش را نسبت به او افزایش خواهد داد.
 • اگر کسی خواب ببیند که به خدا نزدیک است و با خدا صحبت می کند سپس این نیکوست زیرا نشانگر رضایت خداوند است.
 • دیدن خدای متعال در قالب بدن انسان نشانگر صالح و صادق بودن بیننده‌ی رویاست.
 • شنیدن صدایی شبیه به صدای خدا در خواب نشانگر به دست آوردن جایگاه یا چیزی توسط بیننده‌ی رویاست.
 • اگر بیننده‌ی رویا ببیند که خدای متعال در بهشت نام او را می‌برد نشانه‌ای از رضایت خداوند است.
 • اگر کسی خداوند متعال را به شرط پذیرش، خبر نیک، خوشی و لذت در خواب ببیند، می تواند به این معنی باشد که آن شخص در روز قیامت با خدا ملاقات خواهد کرد.
 • هنگامی که بیننده‌ی رویا، رویای خداوند متعال را می بیند و در رویا قادر به تماشای خداوند است، می تواند نشانگر این باشد که شخص در جهان خدمتگزار خوبی خواهد بود و در آینده وارد بهشت خواهد شد.
 • اگر شخصی خدا را در خواب ببیند که به او در مورد چیزی هشدار می دهد، نشانگر آن است که شخص نا اطاعتی کرده و باید به نوبه خود توبه کند.
 • هنگامی که در خواب شخصی در منطقه‌ای که می شناسد خود را در دستان خدا ببیند، می تواند نشانگر این باشد که این منطقه از نعمت و نیکی پوشیده خواهد شد. مظلومان بر ستمگران و ظالمان چیره می شوند و در برابر آنان دفاع خواهد کرد.
 • صحبت کردن با خدا از پشت پوششی یا حجاب در خواب، نشانگر خوب بودن شخص و صاحب قلبی پاک بودن است.
 • رویای خداوند متعال نشانگر شفای بیمار، امنیت از ترس، در کل خبر و بشارت خوب به انسان برای اعطای خواسته های دلهایشان، اگر از پشت حجاب (پرده) باشد.

بنابراین دیدن خدا در خواب و رویا جایز است. مژده‌ی خوب پذیرش خداوند است، بیانگر فضل و رحمت او، بخشش گناهان و پذیرش پارسایی اوست. علاوه بر این، این یک شواهد از بهبود بیماری و ایمنی از ترس است.

امروز الله توسط خواب و رویا با ما صحبت می کند. هنگامی که ما تعبیر درست رویا را می فهمیم، می توانیم مطابق هدف آن زندگی کنیم. ممکن است همین حالا با شما صحبت کند. جواب تو به خدا چه خواهد بود؟ جستجو کردن برای درک طبیعت و هدف رویایتان بسیار اهمیت دارد. ما متعهد به کمک کردن شما برای درک رویایی که خدا به شما داده است، هستیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. At the age of 13 I had a dream that I’m still confused about, it was supposed to be the last day of the world and (I promise this isn’t a nightmare) there where zombie like creatures (I think they were Yajuj wa majuj) anyway they where doing what yajuj and majuj do. and the thing is they never harmed me, and I never saw them hurting anyone but I knew they where. I made it home and I went to my old bedroom, and then I don’t know how but then it was over, no more yajuj or majuj, nothing. and I was sitting on the floor of my bedroom in the dark and then I was doing istgfar and I saw a light shining above me, and I looked up and I felt Allah next to me and I felt so happy,and hopeful. it was the best feeling in the world, and it felt like Allah was smiling down on me and I was smiling at him. but I only saw his light. I’m desperate for an explanation and I want to know if this means Allah is happy with me. and if I might be going on the right path. I have made mistakes and I find it hard that he may forgive me, but your response, I hope may give me more confidence. I hope you respond asap, thank you, and may god bless you all, and help you take the right path.

  1. Aleykum al-salam, Yasmine. We thank you for the trust and for sharing your dream with us. I believe your dream is an invitation to always keep your trust in Allah. The world is full of evil and there is spiritual warfare going on, however as long as you seek the presence of Allah and trust in Him and follow the Words of Allah with all your heart, you will always be under His protection and care. As it is written: “I call upon you, for you will answer me, O God; tilt your ear to me; hear my words. Wondrously show your steady love, The Savior of those who seek refuge from their adversaries at your right hand. Keep me as the apple of your eye; hide me in the shadow of your wings, from the wicked who do me violence, my deadly enemies who surround me.” – Zabour, Psalm 17:6-9. Keep seeking and Allah will show you the Straight Path.

 2. I saw Allah in my dream when I was around 10 years old and he came to me and said “I will give everything what you want just don’t tell it to nobody that I came to your dream” But, I said to everybody about that dream. Now, my life is full of evil😔😔😔

  1. Aleykum al-salam, Daniyar. We thank you for writing to us and telling us about the dream you had. You see, Allah is Almighty and Merciful and it is not in His perfect and loving character to punish you and send evil to torment you. In the same way, he does want to bless you, but maybe not necessarily giving you everything you want because it might not be good for you and your spiritual growth. As written by the prophet Jeremiah: “It is of the Lord’s mercies that we are not consumed, for his compassions fail not; they are new every morning. Great is thy faithfulness.” – Lamentations 3:22-23. I hope you trust that Allah can deliver you from all evil and you can always recite these words: “I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.” – Zabour, Psalm 34:4 May Allah bless you always.

 3. سلام علیکم میخواهم ازخواب دختر ۴ساله ام که در حال متوالی ۲ روز خواب می بیند که خدا به خانه ما آمده است وهمه چیز سفید میشود ... وقتی از خواب بیدار شد خواب را برای من تعریف کرد و خیلی خوشحال بود و گفت خدا مادر من است.

  1. علیکم السلام، ماریا. از پیام شما سپاسگزاریم. حضور خداوند سرشار از نور و قدرت است. در پیشگاه او شر و تاریکی نیست و هر جا که اوست سلامتی و برکت است. او می خواهد برکاتش را همیشه در خانه شما بگذارد و از شما می خواهد که او را با تمام وجود جستجو کنید و با او رابطه نزدیکتر و واقعی تری داشته باشید. خداوند همیشه به شما حکمت و بصیرت بدهد. دریغ نکنید دوباره برای ما بنویسید از رویاهای خود به ما بگویید.

 4. سلام دیشب خودم را در اتاقی با دیوارهای سفید در گوشه ای دیدم که گریه می کنم و مستقیماً به نوری نگاه می کنم که به من می تابد.و من به خدا میگفتم که من خیلی رنجیده هستم از دست خانواده ام آنها از من قَسم گرفتند من با آنها بحثی داشتم وآنها دروغ می گویند و من نمی توانم آن را تحمل کنم آنها قَسم شما را می گیرند آنها دروغ می گویند و همیشه دروغ می گویند و همیشه به من فشار می آورند ... ناگهان نور شروع به تابیدن به صورت من کرد و زنگ ساعت من خاموش شد. می توانستم حضور واقعی خدا را احساس کنم. خیلی واقعی بود.. این به چه معناست؟

  1. علیکم السلام، زینب. از شما سپاسگزاریم که در مورد رویای خود به ما گفتید. خدا از شما می خواهد که بدانید که شما را دوست دارد و او به شما و تمام جزئیات زندگی شما اهمیت می دهد. حتی اگر افراد خانواده شما به شما صدمه بزنند، او اَمین است و هرگز شما را رها نخواهد کرد. چنانکه نوشته شده است: «خداوند چنين پاسخ می‌دهد: «آيا يک مادر جگر گوشهٔ خود را فراموش می‌كند؟ يا بر پسر خود رحم نمی‌كند؟ حتی اگر مادری طفلش را فراموش كند، من شما را فراموش نخواهم كرد! ای اورشليم، من نام تو را بر كف دستم نوشته‌ام و ديوارهايت هميشه در نظر من است.» - (تورات، اشعیا 49: 15-16.) خداوند به شما برکت فراوان بدهد.

 5. سلام در سن ۱۰یا ۱۱سالگی خدا را در خوابم دیدم... و به کسی نگفتم...اما الان فهمیدم که باید این خواب را تعبیر کنم...پس دنبال راهنمایی شما می گردم... خوابی که دیدم این بود که در حیاط خانه ام بودم و تقریبا۶ یا ۷نفر سفید پوش که در حال سجده بودند را دیدم و نوری را دیدم که از آسمان می آمد و خدا جلوی آنها آمد او چهره او را ندیدم. مردم هنوز در حال سجده بودند.

  1. علیکم السلام، شمنا. ممنون که رویای خود را با ما در میان گذاشتید. من فکر می کنم خواب شما نشانه آن است که خداوند می خواهد زندگی شما را روشن کند تا او را بیشتر بشناسید و با او رابطه واقعی برقرار کنید. او از شما می خواهد که به گروهی بپیوندید که او را در روح و حقیقت می پرستند. برای آن، شما باید به بالا نگاه کنید، یعنی از او بخواهید که بصیرت و حکمت لازم برای پیروی از کلام او را داشته باشی. من به شما توصیه می کنم برای حکمت دعا کنید و شما را به کشف مطالب سایت ما دعوت می کنم. در ارسال سوالات خود دریغ نکنید. خدا شما را همیشه برکت عطا کند.

 6. در خواب دیدم که الله به خانه من آمده است، اما هیچ چهره جسمانی از خداوند متعال ندیدم. خواب این بود که آیاتی از قرآن را به من دادند و خداوند به من گفت که اگر اینها را بخوانم می‌توانم به جنت بروم، سعی کردم آنها را بخوانم، ام چون عصبی هستم کمی طول می‌کشد.

  1. علیکم السلام، امان. خدا از شما می خواهد که در مورد او و کلام او بیاموزید. بیش از خواندن چند آیه، او از شما می خواهد که با ایمان به او نزدیک شوید و اراده او را خودتان بیاموزید و از قوانین او پیروی کنید. با دلی خالص و آماده برای اطاعت از او بخواهید تا خداوند شما را به شهر آسمانی که آماده کرده است هدایت کند: «در شهر چيزی بدی يافت نخواهد شد، چون تخت خدا و «برّه» در آنجاست. خدمتگزاران خدا، او را پرستش خواهند كرد، و رويش را خواهند ديد و نامش روی پيشانی‌شان نوشته خواهد بود. در آنجا ديگر شب نخواهد بود. احتیاجی هم به چراغ و خورشيد نخواهد بود، چون خداوند بزرگ نور ايشان خواهد بود و ايشان تا ابد سلطنت خواهند كرد.» - انجیل، مکاشفه 22: 3-5. خداوند به شما توفیق فراوان بدهد.

 7. السلام و علیکم و رحمه الله و برکات

  اول از همه، چون من برای شما ناشناس هستم، می توانم آزادانه صحبت کنم.

  حمد و ستایش برای پروردگارم که مولای همه جهانیان است.خدایا حبیب من عشقم الله 😭.
  من نمی توانم جلوی اشکهایم را بگیرم. همیشه قبل از خواب با خدا صحبت می کنم به او می گویم خدایا امروز آن اشتباه را انجام دادم مرا ببخش که بنده ضعیف تو هستم سپس می گویم خدایا تو چقدر خوبی و من تو نمی توانم خوبی تو را توصیف کنم اما دوستت دارم خیلی خیلی دوستم دارم….

  چند روز قبل یک شب خوابی دیدم

  شخصی را در باغ خود در خواب دیدم فکر می کنم موسی علیه السلام بود وحی بر او نازل شد و به سوی آسمان می نگریست من نیز شروع کردم و بعد از چند دقیقه صدایی از آسمان آمد که اگر کسانی که به آنها وحی داده ام از آن روی برگرداند در این صورت او را بیشتر از کافران مجازات خواهم کرد.» سپس به اتاقم برگشتم و نوری به شکل انسان دیدم که فکر می‌کنم او خدا بود، سپس بسیاری از افراد از جمله من را در آغوش گرفت و گفت: من بنده هایم را دوست دارم، من روبرویش بودم و به من گفت که از آن راه عبور کنم. این شما را به جنت می رساند، من نگاهی به ایشان کردم و گفتم اینگونه است ؟او گفت بله، سپس از آن راه رفتم.

  1. علیکم السلام برادرم. خداوند از شما می خواهد که با او ارتباط نزدیک داشته باشید و با خضوع و صمیمیت قلب خود را بگشایید تا از سختی ها و مشکلات خود صحبت کنید. این شخص نورانی را که دیدی و راه جنت را به تو نشان می داد، سیدنا عیسی مسیح (علیه السلام) است، او رحمت و بخشش خدا بر جهانیان است و می خواهد شما را به زندگی جاودانه هدایت کند. او گفت: «عیسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.» - انجیل، یوحنا 14: 6. باشد که خدا همیشه شما را برکت دهد.

 8. رویای من به شرح زیر است: (و از پاسخ و تعبیر شما از رویا (رویای واقعی من) سپاسگزارم و قدردانی میکنم. در 2 ژانویه 2022 من یک رویا / رویایی حقیقی در دیدن و شنیدن دیدم. ایستاده بودم و مثل اکثروقت‌های زندگی‌ام به خدای متعال فکر می‌کردم که ناگهان صدای راه رفتن او را شنیدم. وقتی از سمت راست بدنم به من نزدیک شد ترسیدم. از آنجا که می دانستم او به من نزدیک تر می شود، بلافاصله به زمین افتادم و تعظیم کردم و «نام مقدس» او را ستایش کردم. در حالى كه من او را سجده مى كردم، خداوند درست از جلوى من گذشت من عبا و شال سفيد او را ديدم. هنگامی که او ایستاد تا به من نگاه کند که او را پرستش میکردم، نور سفید درخشانی که از صورتش می تابید مرا کور کرد و سپس او رفت. من هرگز هیچ انسانی را ندیده ام که در مسیری که خداوند متعال از کنار من عبور کرده است قدم بردارد. لطفاً توضیح خود را در مورد رویای مبارک من به من ارائه دهید. با تشکرو قدردانی از شما .

  1. علیکم السلام. از پیام شما و اینکه رویای خود را به ما سپردند سپاسگزاریم . رؤیت خداوند با نور و جلال، نشانه برکت است و نزدیک شدن او به شما، نشانگر رضایت او از اخلاص و خلوص دل شماست. او مطمئناً از شما می‌خواهد که به مطالعه کلام او ادامه دهید تا در سیر معنوی خود روشن شوید. خواب شما نیز نشانه آن است که بنده خوب و مؤمن خداوند هستید و اگر از سخنان او اطاعت کنید، شما را چراغی برای دیگران قرار می دهد. ما را دنبال کنید و از ارسال ابهامات و پیشنهادات خود دست برندارید. خداوند همیشه شما را حفظ کند و برکت دهد.

 9. سلام من تازه از دیدن خواب خدای بزرگ و باشکوه بیدار شده ام . و این دلیلی است که من اینجا در وب سایت شما هستم. متاسفانه نمی توانم توضیحی برای رویای شخصی خود پیدا کنم و اگر کسی بتواند کمکم کند ممنون می شوم. تنها چیزی که واقعاً به یاد دارم این است که من با پاهای لرزان در مقابل او زانو زده بودم ، درست مثل زمانی که هنگام نماز زانو می زنیم. و من شروع به دعا کردم و از او طلب بخشش کردم. می‌توانستم احساس کنم که او پایین به من نگاه می‌کند و شانه چپم را لمس کرد. و بعد از احساس آن لمس شروع به لرزیدن کردم. و حالا به شدت درد دارم. من این خواب را بسیار عجیب دیدم و دوست دارم کسی توضیحی برای آن داشته باشد.

  1. می، از به اشتراک گذاشتن رویای خود با ما متشکرم. شاید این ملاقات با خدا کمی عجیب بود و لمس او شما را با این درد مواجه کرده، زیرا در زندگی شما اعمالی وجود دارد که باید توبه کنید و تغییر دهید. خدا می خواهد که او را به راستی و با تمام وجود عبادت کنید. او از شما می خواهد که درباره اراده و کلام او بیشتر بدانید. از شما دعوت می کنم برای درک بیشتر مقالات موجود در وب سایت ما را بررسی کنید و اگر شک دارید دوباره برای ما بنویسید. خداوند شما را حفظ کندو برکت دهد.

 10. السلام علیکم مقالهای بسیار عالی در دسترس گذاشتید از شما متشکرم. من از آنها چیزهای زیادی یاد گرفتم. خوابهای زیادی دیدم، اما نمی دانستم که خدا را می بینم و صدای او را می شنوم که به من می گوید مرا پیروی کن که تو را به راه راست هدایت میکنم.

  1. علیک السلام رجب. خوشحالیم که صفحه و مقالات ما را دوست داشتید. آری، آنچه دیدی ممکن است حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) باشد، زیرا تنها اوست که ما را به راه حق می رساند که در انجیل آمده است: «عیسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.» (یوحنا 14: 6). همچنین می توانید کتاب مقدس را بخوانید تا در مورد او و تعالیم و معجزاتی که انجام داده بیشتر بدانید. خدا شما را برکت دهد.

 11. السلام علیکم، من از مطالعه مقالهای شگفت انگیز شما لذت بردم، نمی دانستم که خداوند در خواب ظاهر می شود تا مؤمنان را در راه خدا راهنمایی کند، آموزش دهد و یاری کند. من خواب های زیادی از مردی سفیدپوش دیده ام و اکنون باور دارم که او را دیدم و از من خواست که او را پیروی کنم.

  1. علیک السلام، محمد. ممنون از نظر شما و اینکه رویای خود را با ما در میان گذاشتید. خوشحالیم که این مقاله به شما کمک کرده است. مرد سفیدپوش می‌خواهد شما را به زندگی ابدی و موفقیت راهنمایی کند، بنابراین از شما دعوت کرد که از او پیروی کنید: «عیسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.» – انجیل، یوحنا 14: 6. خدا همیشه شما را برکت دهد .

 12. سلام علیکم در خواب من نوری را دیدم و حضور خداوند تعالی را احساس کردم. من او را ندیدم نمی دانم چگونه توضیح دهم، اما چیزی با نور نوشته شده بود به نام حضرت عیسی (ع).

  1. راحمه تشکر از اینکه برای ما نوشتید. نام عیسی مسیح (علیه السلام) مربوط به نور است. همانطور که خود او اظهار داشت: "عيسی در یکی از تعاليم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر كه مرا پيروی كند، در تاریکی نخواهد ماند، زيرا نور حيات‌بخش راهش را روشن می‌كند.» – انجیل، یوحنا 8: 12 رویای شما دعوتی است برای پیروی از نور و بنابراین بیشتر در مورد عیسی و سخنان او بدانید. اگر سوال یا ابهامی دارید، دریغ نکنید دوباره برای ما بنویسید. خدا همیشه شما را برکت دهد.

 13. سوال من این است که در خواب می بینم که خداوند به من می گوید که به عرش بروم تعبیر خواب من چه می تواند باشد؟…

  1. متشکرم که برای ما نوشتی، تواریق. خدا به سادگی از شما می خواهد که برای زندگی ابدی آماده شوید. او از شما می‌خواهد که روزی با او درعرش زندگی کنید و برای آن باید کلام او را مطالعه کنید و اراده او را درک کنید. شما باید به او اجازه دهید که شما را روشن کند و راه را به شما نشان دهد، سپس او همیشه با شما خواهد بود و تمام شک های شما را روشن می کند. گفت: «اكنون در مقابل در ایستاده، در را می‌كوبم. هر كه صدای مرا بشنود و در را بگشايد، داخل شده، با او دوستی دائمی برقرار خواهم كرد، و او نيز با من.» - انجیل، مکاشفه 3: 20. خدا همیشه به شما برکت دهد .

 14. السلام علیکم، خداوند را در خواب دیدم که به شکل انسان بر عرش نشسته است، اولین کاری که انجام دادم این بود او را سجده کردم، سپس سرم را لمس کرد، چند جای زخم روی دست هایش دیدم، سپس به من گفت. به دنبال راه مستقیم باشم این رویا چه معنایی دارد؟

  1. شوال، ممنون که برای ما نوشتی و رویای خود را با ما به اشتراک گذاشتی. آن مرد سفیدپوش که بر تخت نشسته و زخم هایی که بر دست هایش بود، عیسی مسیح (علیه السلام) است. او قدرت و اختیار دارد که همه بیماری ها را درمان کند. با نام او هر بدی را می توان خاموش کرد. جای زخم در دستان او نشانه فیض، محبت ، بخشش و امید است. او گفت: «عیسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.» – انجیل، یوحنا 14: 6. عیسی می خواهد که او را بشناسی و از او پیروی کنی، زیرا او تو را به زندگی جاودانه و موفقیت هدایت می کند. امیدوارم دعوت او را بپذیرید. خدا شما را برکت دهد.

 15. السلام علیکم خواب دیدم دارم در دریا راه می روم و وسط دریا یک پیرمرد بود که به من نگاه می کرد و وقتی از او پرسیدم او کیست او پاسخ داد که من خدا هستم و فکر نکنید که من و صدای من اینگونه هستم. و من وارد بدن انسان شدم تا به شما بگویم که چشمان من به هر کجا که میروی هست ، حتی زمانی که رانندگی می کنید،چشمانم را به تو دوخته ام، اما تو متوجه نمی شوی . بعد از آن دوباره خوابی شبیه خواب دیگرم دیدم رویای فرشتگان را دیدم.که آسمان از فرشتگان پر بود وقتی به آسمان نگاه می کردم ناگهان یک هور زیبا به سراغم آمد و گفت خدا مرا برای تو فرستاده سبحان الله عاشق خدایمان شدم ❤️❤️❤️❤️

  1. علیکم السلام، همایون. خداوند همه چیز را می بیند و چیزی بر او پوشیده نیست. سخنان او برای شما این است: «من در پی اشخاص امين و خداشناس هستم تا آنها را به كاخ خود بياورم. كسی كه درستكار باشد، او را به كار خواهم گماشت..» - زبور، مزمور101: 6.

   1. چرا با مثال های انجیل جواب می دهید، همه مسلمان هستند و درباره الله می گویند، چه کار می کنید؟

    1. علیکم السلام چیا ممنون که نوشتی.قرآن در سوره یونس می‌فرماید: «وبه فرض محال] اگر از آنچه بر تو نازل کردیم در شک و تردیدی، از آنان که پیش از تو کتاب [آسمانی] می خواندند بپرس [ تا روشن شود که حق از سوی پروردگارت به سوی تو آمده؛ بنابراین از تردید کنندگان مباش». (10: 94). با توجه به این آیه باید نگاهی به کتبی که پیش از این داده شد (تورات، زبور و انجیل) بیندازیم. به همین دلیل است که با مثال های انجیل پاسخ می دهیم.

 16. السلام علیکم برادر من 6 سال پیش در مخزن آب افتادم و پر از آب بود به سمت پایین میرفتم و احساس می کردم می میرم و یک وقت نوری دیدم و واقعاً شگفت زده شدم و صدای درونم را شنیدم که میگفت از گناهان خود دست بکش خدا می خواهد شما را ببخشد و به شما فرصتی دیگر دهد و در نهایت به لطف خدا یک لوله سوراخ دار دیدم و با کمک آن لوله خود را به بالا کشیدم و متوجه شدم که خداوند زندگی من را نجات داده است احساس کردم این دومین تولد من است.

  1. علیکم السلام، مدهوری شوکلا. ممنون که برای ما نوشتید این واقعا تجربه زیبایی بود. خداوند مهربان است و فیض او به همه کسانی که نام او را با صمیم قلب می خوانند می رسد. باشد که او همچنان به شما برکت دهد.از رویاهای خود برای ما بنویسید.و خداوند می تواند از طریق آنها با شما صحبت کند.

More Stories
آموزه «پسر خدا» در تورات
فارسی