Kur’an’da Kutsal Kitap

Bugün Hıristiyanların sahip olduğu Kutsal Kitapların, Muhammed (MS 571-632) zamanındaki Kitaplardan farklı olduğunu iddia eden pek çok görüş var. Bununla Hıristiyan Kitaplarının bozulduğunu ve saptırıldığını iddia ediyorlar. İddiaları, Tanrı’nın peygamberi Musa’ya Tevrat’ı verdiği, bunun tek kitap olduğu ve Eski Ahit’in ilk beş kitabını içermediği öğretisine dayanıyor. Ayrıca Tanrı, İsa’ya Tek Kitap olan İncil’i vermiştir ama bugün biz dört İncil daha ve Yeni Ahit’in diğer bölümlerini görürüz. Bu nedenle Kur’an’da bahsi geçen bu değildir.

Birisi şöyle yazmış: “Kutsal Kitap’ın içinde hiçbir yerde Kutsal Kitap, ‘Kutsal Kitap’ olarak geçmez.” Bir diğer günah tartışmadaki iddia da şudur: “Kur’an’da Tevrat, İncil ve Zebur’u teyit eden bölümlerde kastedilen, Hıristiyanların bugün Kutsal Kitap dediği metin değildir.” (Asadi, Islam & Christianity: Conflict or Conciliation?, s. 2)

Kur’an’ın İbranice, Aramice, Süryanice ve Yunanca kökenli olan Tevrat, Furkan, Musa, İncil ve benzerleri gibi yabancı ifadeler ve isimlerle dolu olduğunu unutmuş görünüyorlar. Ayrıca Kur’an’ın, Kutsal Kitap’tan Kitap (el Kitab) ve Eski Ahit ve Yeni Ahit’e inananlardan da Ehlikitap ( أهل الكتاب, Kitap İnsanları) diye bahsettiğini de unutuyorlar. Bunu derken Kur’an, hangi kitaba gönderme yapıyor? Esasen İsa Mesih (esenliği üzerimize olsun) İncil’de bu başlığı birçok sefer kullanır:

“İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi.” (Yuhanna 20:30)

“Nitekim Mezmurlar Kitabı’nda şöyle yazılmıştır…” (Elçilerin İşleri 1:20)

“Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi…” (Elçilerin İşleri 7:42)

Burada “Kutsal Kitap” kavramını açmam gerektiğini düşünüyorum. İngilizce “Bible” kelimesi Yunanca “Byblos” ve Latince “biblia” kelimelerinden gelir ve her ikisi de “kitaplar” demektir. Zamanla “biblia” ifadesi çeşitli yazıları, parşömenleri, kitapları ve nihayetinde Kutsal Kitap’ı oluşturan Eski Ahit ve Yeni Ahit’in 66 kitaplık derlemesini tanımlar oldu.

Kur’an defalarca Kitap’tan, Kutsal Kitap’tan bahseder; Kur’an’ın ikinci suresi Bakara’nın bazı ayetlerini paylaşmak istiyorum:

“İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Mûsa’ya kitabı ve furkanı/hakla bâtılı ayıran metni vermiştik.” (Bakara 2:53)

“Yemin olsun ki, Mûsa’ya kitabı verdik. Ve arkasından da resuller gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da açık-seçik deliller verdik ve kendisini Ruhulkudüs’le güçlendirdik. Bir resulün size, nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiği her seferinde büyüklük taslamadınız mı? Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürüyorsunuz.” (Bakara 2:87)

“Kendilerine kitabı verdiklerimiz onu, okunuşunun hakkını vererek okurlar. İşte onlar ona inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, onlar hüsrana uğrayanların da kendileridir.” (Bakara 2:121)

Daha Fazla İçerik
Video
Türkçe