Yaratılış Tanrı’yı Ortaya Çıkarabilir mi?

1. Gezegenimizde üç yaşam alanı vardır: yeryüzü, atmosfer ve deniz.
2. Nesnelerin üç niteliği vardır: cansız, bitki ve hayvan.
3. Arap dilinin üç kuralı vardır: şahıs zamiri, işaret zamiri ve belgisiz zamir.
4. Zaman üçe bölünür: geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek.
5. İnsan üç bileşenden oluşur: nefes, ruh ve beden.
6. Maddenin üç hali vardır: katı, sıvı ve gaz.
7. Atom üç bileşenden oluşur: nötron, proton ve elektron.
8. Üç ana renk vardır: kırmızı, yeşil ve mavi.
9. Aile üç bileşenden oluşur: baba, anne ve çocuklar.
10. Karşılaştırmalarda üç boyuttan yararlanırız: yukarısı, aşağısı ve aynı seviye.
11. Ölçümde üç boyut vardır: uzunluk, genişlik ve yükseklik.
12. Hayat veren su üç bileşenden oluşur: iki hidrojen ve bir oksijen.
13. Üç sayı vardır: İlk tek sayı 3’tür çünkü 1 sayı değildir ama sayıların başlangıcıdır.

Doğanın yapısı her yönden Teslis’i (üçlü birlik) ortaya koyar. Sayabileceğim daha pek çok örnek var ama ben yaşam için zorunlu olan –su ve maddenin kendisi gibi– ana bileşenleri tercih ettim.

Bu örneklerin Teslis doktrinini kanıtlamak gibi bir amacı yok elbette. Hayır, Tanrı, herhangi bir şeyle ölçülemeyecek ya da kanıtlanamayacak kadar yücedir. Burada amaç, eğer Tanrı bize O’nun bir Teslis olduğunu bildirdiyse, bu kavramın çevremizde gördüğümüz doğal dünyayla uyumlu olduğunu kabul etmemiz gerektiğini belirtmektir.

Kutsal İncil açıkça Tanrı’nın gözle görülmeyen niteliklerinin –O’nun sınırsız gücünün ve ilahi doğasının– O’nun Yaratımı yoluyla apaçık görüldüğünü ifade eder: “Çünkü Tanrı’ya ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir; Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri –sonsuz gücü ve Tanrılığı– dünya yaratılalı beri O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı’yı bildikleri halde O’nu Tanrı olarak yüceltmediler, O’na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü.” (Romalılar 1:19-21)

Tanrı tektir – Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, üç ebedi ve ezeli karakterin birliğidir. Tanrı ölümsüzdür, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeyin üzerinde ve hep var olandır. Sonsuzdur ve insan kavrayışının ötesindedir, ancak O’nun kendini açığa vurması yoluyla bilinir. Ebediyen bütün kâinat tarafından tapınılmaya, hayranlık duyulmaya ve kulluk edilmeye layıktır. (Yasa’nın Tekrarı 6:4, Matta 28:19, 2. Korintliler 13:14, Efesliler 4:4-6, 1. Petrus 1:2, 1. Timoteos 1:17, Vahiy 14:7)

Daha Fazla İçerik
Kutsal Kitap neden Tanrı’yı Baba olarak adlandırır?
Türkçe