Kur’an’da Allah

Kur’an’da oluşturulan Allah (Tanrı) tasvirinin ne olduğunu ilişkin aşağıda Allah’a atfedilmiş isimler ve sıfatlardan bazılarını bulacaksınız:

Âlemlerin Rabbi (1:1-7)
En güzel isimler O’nundur (59:22-24), (7:180), (17:110), (20:8)
Göklerin de yerin de mülkü ve yönetimi O’nundur (57:1-6)
Allah, Tektir (112:1-4)
Tek ve Biricik İlah (4:171)
İbadet Yalnız O’nadır (2:255), (6:102), (11:61), (24:41)
İyiliksever, Merhametli (2:163), (3:31), (11:73), (12:64), (21:112), (52:28)
Göklerin ve Yerin Işığı (24:35)
Yaratan, Başlatan (2:117), (4:1), (6:102), (10:34), (39:5)
Padişah, Hakîm olan Rab (23:116), (62:1)
Her Şeye Kadir, Muktedir, Her Şeyi Kuşatan (3:26), (4:85), (6:18), (15:23), (32:22), (46:33), (85:20)
En İyi Bilen, Her Şeyi Bilen, Her Şeyin Farkında Olan (2:158), (6:115), (9:28), (13:9), (16:91), (31:27), (31:34), (34:26)
Her Şeyi İşiten, Her Şeyi Gören (2:137), (42:11)
Rızık Veren, Bağışlayan, Cömert (2:261), (3:8), (27:40), (42:19), (51:58)
Bağışlayıcı, Hoşgörülü (2:263), (4:149), (16:110), (42:23), (71:4)
Koruyucu, Hami, Yardımcı (8:40), (11:57), (25:31), (42:28)
Hak, Hakikat (24:25), (31:30)
Kıyamet Günü’nün Rabbi (55:26-27), (2:245), (3:9), (22:7), (22:7), (22:69), (40:15-16), (54:54-55)

Daha Fazla İçerik
Zina
Türkçe