الله لە قورئاندا

ئەو وێنەیەی کەقورئان دەربارەی الله دروستی دەکات چییە، لەم حاڵەتانەدا ئەو ناو و سیفەتانە دەبینین کەبۆ الله بەکارهێنراون:

پەروەردگاری جیهانیان (حەمد ١:١-٧)
خاوەنی جوانترین نێوه کان (٥٩ :٢٢-٢٤), (٧ :١٨٠), (١٧ :١١٠), (٢٠ :٨)
خودای شکۆدار (٥٧ :١-٦)
یەک و تەنها (١١٢: ١-٤)
تەنها یەک، یەکێک لە سێ دانە نییە (٤ :١٧١)
تاکە کەسێک کە دەپەرسترێت (٢ :٢٥٥)، (٦: ١٠٣)، (١١: ٦)، (٢٤: ٤١)
بەخشندە، میهرەبان (٢: ١٦٣)، (٣: ٣١)، (١١: ٧٣)، (١٢: ٦٤)، (٢١: ١١٢)، (٥٢: ٢٨)
ڕووناکی ئاسمانەکان و زەوی (٢٤: ٣٥)
خوڵقێنەر، دروستکه ر (٢ :١١٧)، (٤: ١)، (٦: ١٠٢)، (١٠: ٣٤)، (٣٩ : ٥)
یەزدانی خاوەن شکۆ (٢٣ :١١٦)، (٦٢: ١)
توانا و پارێزەری هەموو (٣ :٢٦) (٤ :٨٥) (٦ :١٨) (١٥ :٢٣) (٣٢ :٢٢) (٤٦ :٣٣) (٨٥ :٢٠)
حه کیم، دانا، زانا (٢ :١٥٨)، (٦: ١١٥ )، (٩: ٢٨ )، (١٣: ٩)، (١٦: ٩١)، (٣١: ٢٧)، (٣١: ٣٤)، (٣٤: ٢٦)
بیسه ر ، بینه ر (٢ :١٣٧)، (٤٢: ١١)
پێشکەشکار، باشترین، بەخشندە (٢ :٢٦١) (٣ :٨) (٢٧ :٤٠) (٤٢ :١٩) (٥١ :٥٨)
لێ خۆشبوو، چاوپۆش (٢ :٢٦٣)، (٤ :١٤٩)، (١٦ :١١٠)، (٤٢: ٢٣)، (٧١: ٤)
پارێزەر، پشتگیر، یارمەتیدەر (٨ :٤٠)، (١١: ٥٧)، (٢٥: ٣١)، (٤٢: ٢٨)
ڕاستی (٢٤ :٢٥)، (٣١ :٣٠)
پەروەردگاری ڕۆژی دادوەری (٥٥: ٢٦-٢٧)، (٢: ٢٤٥)، (٣: ٩)، (٢٢: ٧)، (٢٢: ٦٩)، (٤٠: ١٥-١٦)، (٥٤: ٥٤-٥٥)

More Stories
خەونەکانی حه‌زره‌تی سلێمان
كوردی‎