Kur’an’da Kutsal Kitap Tanıklığı

Bugün Kutsal Kitap’ın ve tercüme edilmiş edisyonlarının ilk metinlere göre pek çok değişiklikten geçtiğini söyleyen bir sürü ses işitiyoruz. Ancak gerçekte Kur’an böyle suçlamaları desteklemez: “Şayet sen, sana indirdiğimizden kuşkulanmakta isen, senden önce kitabı okuyanlara sor. Yemin olsun, hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde, sakın kuşkulananlardan olma!” (Yûnus Suresi 10:94) Eğer Kitap, “Kutsal Kitap” değiştirildiyse, nasıl oluyor da Kur’an, Müslümanlara “senden önce kitabı okuyanlara sor” diyor?
Kur’an’daki birkaç sure Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur ve İncil) asla değiştirilmediğine tanıklık eder. İşte bazı örnekler:

“İncil bağlıları Allah’ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sapıkların ta kendileridir.” (Mâide Suresi 5:47)

“Geniş zaman” kipinde yazılmış olan bu sure, Arapçada geleceği de işaret edebilir! Eğer İncil o zaman bozulduysa, o zaman neden Allah insanlardan İncil’e inanmalarını istesin?

  • “Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve kendilerine indirilmiş olanı gerektiği şekilde uygulasalardı elbetteki hem üstlerinden hem ayaklarının altından rızıklanacaklardı. İçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onların çoğunluğunun yapmakta olduğu ne kadar da kötü.” (Mâide Suresi 5:66)

Kitabı İncil olan insanlardan bazıları doğru yoldaydı, bu da bu insanların değiştirilmemiş bir İncil’e uydukları anlamına geliyor, aksi takdirde asla bu şekilde tarif edilmezlerdi.

  • “Allah’ın kelimelerinde değişme/değiştirme olmaz. İşte budur o büyük kurtuluş.” (Yûnus Suresi 10:64)

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) Tanrı’nın Kutsal Sözü’dür. Bu hakikatten kimse şüphe edemez. Öyleyse Allah, O’nun Sözü’nün değiştirilmesine nasıl ve neden izin versin? Bu sure Tanrı’nın Sözü’nün asla değişmediğini, dolayısıyla Kutsal Kitap’ın değiştirilmediğini ve güvenilir olduğunu o kadar açık belirtiyor ki. Kur’an, Kutsal Kitap’ı aşağıdaki paragraflarda teyit eder:

  • “Beraberinizdekini doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın. Onu ilk inkâr eden siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın. Ve yalnız benden sakının.” (Bakara Suresi 2:41)
  • “O, sana Kitap’ı, önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti.” (Âli İmran Suresi 3:3)
  • “Bu da bizim, kentlerin/medeniyetlerin anasını uyarman için indirdiğimiz bir kitap. Kutsal-bereketli, kendinden öncekini doğrulayıcı. Âhirete inananlar, ona da inanırlar ve onlar namazlarına/dualarına devam ederler.” (En’âm Suresi 6:92)
  • “Halbuki ondan önce, bir önder ve bir rahmet olarak Mûsa’nın kitabı var! Bu Kur’an da öncekileri tasdikleyen bir kitaptır. Zulmedenleri uyarsın, güzel davrananlara müjde olsun diye Arap dilindedir.” (Ahkaf Suresi 46:12)

Kur’an, Arap dilinde Kutsal Kitap’ı onayladığını vurgular, buradan da Kutsal Kitap’ın asla değiştirilmediği sonucunu çıkarmalıyız. Kutsal Kitap, bütün insanlar için Allah’ın güvenilir sözüdür.

Daha Fazla İçerik
İsa (Allah'ın selamı üzerine olsun) "Ben Allah'ım, Bana ibadet edin" mi dedi?
Türkçe