Ehlikitap (Ahl Al-Kitab)

Kur’an bir grup insanı Ehlikitap, “ilahi bir kitaba inanan insanlar” olarak adlandırır. Kim bu insanlar? Neye inanıyorlar?

Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi ilahi dinlere mensup olanlara Ehlikitap denir. İlahi bir kitaba inanan insanlardan Kur’an’da çok bahsedilir. Örneğin:

“Ama hepsi bir değildir: Ehlikitap içinden Allah için baş kaldıran/Allah huzurunda el bağlayan/hak ve adaleti ayakta tutan/kalkınıp yükselen bir zümre de vardır; gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah’ın ayetlerini okurlar. Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırlar. Hayır işlerde yarışırcasına koşarlar. İşte bunlar hayra ve barışa yönelik hizmet üretenlerdendir.” (Âli İmran Suresi 3:113-114)


“Ehlikitap’tan öyleleri var ki, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah karşısında ürperirler; Allah’ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı satmazlar. İşte bunlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Allah, hesabı, çabucak görüverir.” (Âli İmran Suresi 3:199)


“Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sâbiîlerden Allah’a ve âhiret gününe inanıp barışa/hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.” (Bakara Suresi 2:62)


ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.” (Bakara Suresi 2:62) “Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlardan Allah’a ve âhiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar.” (Mâide Suresi 5:69)


“Ehlikitap’la, en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin! Onların zulme sapanları müstesna. Şöyle deyin: ‘Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; tanrımız ve tanrınız bir. Ve biz O’na teslim olanlarız.’” (Ankebût Suresi 29:46)


“Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını, Yahudilerle şirke batanlar bulursun. Şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını ‘Biz Hıristiyanlarız’ diyenler bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde derin araştırmalar yapan keşişler, kendini Allah’a adamış rahipler vardır. Ve onlar, kibre sapmazlar.” (Mâide Suresi 5:82)


“De ki: ‘Ey Ehlikitap! Sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ın berisinden, kimimiz kimimizi rabler edinmesin!” Eğer yüz çevirirlerse şöyle söyle: “Tanık olun, biz müslümanlarız/Allah’a teslim olanlarız!”’ (Âli İmran Suresi 3:64)


Ehlikitap şunlara inanır:

  • Allah’ın kâinatı hiçlikten yarattığına ve bütün yaratılışa O’nun hükmettiğine.
  • Allah’ın insanı mucizevi bir şekilde topraktan yarattığına ve onu yaşayan bir ruha dönüştürmek için ona Kendi nefesinden üflediğine.
  • Allah’ın İsa ve Musa’dan başka tarih boyunca Nuh, İbrahim, İshak ve Yakup gibi birçok peygamber gönderdiğine ve bu peygamberlerin hepsini sevdiğine.
  • Allah’ın ayetlerine.
  • Kıyamet Günü’ne, dirilişe, Cennet ve Cehennem’e ve meleklere, Allah’ın hayatlarımızı Ahiret Günü ortaya çıkacak bir belirli bir yazgıyla yarattığına.
  • İyiliğe ve kötülüğü yasaklamaya ve hayırlı işler yapmak için yarışmaya.
  • Alkolden ve domuz gibi yasak yiyeceklerden uzak durarak sağlıklı yaşamaya inanır.


Ehlikitap, ahlaki değerlerin önemle üstünde durur. Bugün zina, eşcinsellik, uyuşturucu bağımlılığı gibi ahlaksızlıkların ve bencillik ve çıkarcı bir zalimlik modelinin yaygınlaştığı bir dünyada Ehlikitap, namus, iffet, tevazu, fedakârlık, dürüstlük, sevecenlik, merhamet ve koşulsuz sevgiyi savunur.

Daha Fazla İçerik
Allah’tan Gelen Rüyayı Ayırt Etmek
Türkçe