Kutsal Kitap Gerçek Anlamından Saptırılabilir mi?

Bu, çok sorulan bir sorudur ve bu önemli konu üzerine çok insan yazdı. Ancak, ben burada Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın söylediklerini paylaşmak istiyorum. Tanrı, Kutsal Kitap’ta O’nun Sözü’nün değiştirilemeyeceğini, saptırılamayacağını veya başkalaştırılamayacağını söyler. Kutsal Kitap’ın bu konuda neler söylediğini görelim:

 • “Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim Tanrınız RAB’bin buyruklarına uyun.” (Tevrat, Yasa’nın Tekrarı 4:2)
 • “Size bildirdiğim bütün buyruklara iyice uyun. Bunlara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın.” (Tevrat, Yasa’nın Tekrarı 12:32)
 • “Musa yasanın sözlerini eksizsiz olarak kitaba yazmayı bitirince, RAB’bin Antlaşma Sandığı’nı taşıyan Levililer’e şu buyruğu verdi: Bu Yasa Kitabı’nı alın, Tanrınız RAB’bin Antlaşma Sandığı’nın yanına koyun. Orada size karşı bir tanık olarak kalsın.” (Tevrat, Yasa’nın Tekrarı 31:24-26)
 • “Yasa Kitabı’nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.” (Tevrat, Yeşu 1:8)
 • “RAB’bin Ruhu benim aracılığımla konuşuyor, Sözü dilimin ucundadır.” (Tevrat, 2. Samuel 23:2)
 • “Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim.” (Zebur, Mezmur 89:34)
 • “Tanrı’nın her sözü güvenilirdir, O kendisine sığınan herkese kalkandır. O’nun sözüne bir şey katma, yoksa seni azarlar, yalancı çıkarsın.” (Tevrat, Süleyman’ın Özdeyişleri 30:5-6)
 • “RAB’bin kitabını okuyup araştırın: Bunlardan hiçbiri eksik kalmayacak, eşten yoksun hiçbir hayvan olmayacak. Çünkü bu buyruk RAB’bin ağzından çıktı, Ruhu da onları toplayacak.” (Tevrat, Yeşaya 34:16)
 • “Ses, ‘Duyur’ diyor. ‘Neyi duyurayım?’ diye soruyorum. ‘İnsan soyu ota benzer, bütün vefası kır çiçeği gibidir. RAB’bin soluğu esince üzerlerine, ot kurur, çiçek solar. Gerçekten de halk ottan farksızdır. Ot kurur, çiçek solar, ama Tanrımız’ın sözü sonsuza dek durur.’” (Tevrat, Yeşaya 40:6-8)
 • “ ‘Bana gelince, onlarla yapacağım antlaşma şudur: Üzerindeki Ruhum, ağzına koyduğum sözler şimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının, torunlarının ağzından düşmeyecek.’” (Tevrat, Yeşaya 59:21)
 • “RAB bana şöyle seslendi: ‘Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım, uluslara peygamber atadım.’ Bunun üzerine, ‘Ah, Egemen RAB, konuşmayı bilmiyorum, çünkü gencim’ diye karşı çıktım. RAB, ‘ “Gencim” deme’ dedi, ‘Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin. Onlardan korkma, çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.’ Böyle diyor RAB.” (Tevrat, Yeremya 1:4-9)
 • “RAB, ‘Doğru gördün’ dedi, ‘Çünkü sözümü yerine getirmek için gözlemekteyim.’” (Tevrat, Yeremya 1:12)
 • “Bir tomar al, Yoşiya’nın döneminden bu yana İsrail, Yahuda ve öteki uluslarla ilgili sana söylediğim her şeyi yaz.” (Tevrat, Yeremya 36:2)
 • “İnsanoğlu, seni İsrail halkına bekçi atadım. Benden bir söz duyar duymaz onları benim yerime uyaracaksın.” (Tevrat, Hezekiel 33:7)
 • “Peygamberlere de söyledim, çok görümler sağladım, onlar aracılığıyla örnekler verdim.” (Tevrat, Hoşea 12:10)
 • “Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.” (İncil, Matta 5:18)
 • “Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanız’ın Ruhu olacak.” (İncil, Matta 10:20)
 • “Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” (İncil, Matta 24:35)
 • “Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim peygamberlerin ve Musa’nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildir.” (İncil, Elçilerin İşleri 26:22)
 • “Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı’nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh’un öğrettiği sözlerle bildiririz.” (İncil, 1. Korintliler 2:12-13)
 • “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.” (İncil, 2. Timoteos 3:16-17)
 • “Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim, ‘İnsan soyu ota benzer, bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar, ama Rab’bin sözü sonsuza dek kalır.’ İşte size müjdelenmiş olan söz budur.” (İncil, 1. Petrus 1:23-25)
 • “Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar’daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler.” (İncil, 2. Petrus 1:20-21)
 • “Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.” (İncil, Vahiy 22:18-19)

Bütün bunlardan sonra, kimse Kutsal Kitap’ı saptırmanın, başkalaştırmanın veya değiştirmenin mümkün olduğundan bahsedebilir mi? Mümkün değil? Her Şeye Gücü Yeten Tanrı, “Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim” derken ve “çünkü sözümü yerine getirmek için gözlemekteyim” derken, “yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak” diye sözlerini pekiştirirken bu nasıl mümkün olur?

Tanrı şöyle buyurduktan sonra Kutsal Kitap nasıl saptırılabilir, değiştirilebilir ya da başkalaştırılabilir: “Bu sözlerimi aklınızda ve yüreğinizde tutun. Bir belirti olarak ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. Onları çocuklarınıza öğretin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın.” (Yasa’nın Tekrarı 11:18-20)

Daha Fazla İçerik
Kur’an’a göre Gerçek İnanç
Türkçe