Hakkımızda

Bizler, Efendimiz İsa Mesih’in yaşamını ve öğretisini takip eden bir inanlı topluluğuyuz.

“Ama Hepsi bir değildir. Ehlikitap içinden Allah için baş kaldıran… bir zümre de vardır… Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırlar. Hayır işlerde yarışırcasına koşarlar. İşte bunlar hayra ve barışa yönelik hizmet üretenlerdendir.” (Âli İmran Suresi 3:113-114)

Kutsal İncil’de özel bir topluluğu tasvir edilir ve onlara “Azınlık” denilir.

  • Tanrı ve peygamberleri tarafından verilmiş bütün buyruklara ve yasalara uyarız; bu buyruklar ve yasalar Tevrat, Zebur ve İncil’de kayıtlıdır.
  • Şabat Günü’nü kutlarız– Kutsal tapınma günü olarak haftanın yedinci günü. “Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi.” (Tevrat, Yaratılış 2:1-3) “Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.” (Tevrat, Mısır’dan Çıkış 20:8-11) “Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü’nü çiğnemezseniz, Şabat Günü’ne ‘Zevkli’, RAB’bin kutsal gününe ‘Onurlu’ derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, o günü yüceltirseniz…” (Tevrat, Yeşaya 58:13)
  • Tek olan Tanrı’ya taparız.“Çünkü gökleri yaratan RAB, dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren RAB –Tanrı O’dur– şöyle diyor: ‘RAB benim, başkası yok.’” (Tevrat, Yeşaya 45:18)
  • Sağlıklı yaşamaya teşvik ederiz. Tanrı’nın Tevrat ve İncil’deki doğrudan buyruğuna uyarak alkolden ve domuz gibi yasak gıdalardan sakınırız.
Türkçe