Joinedآوریل 27, 2018
Articles42
Muslims believe that the present life is only a trial preparation for the next realm of existence.  This life is... Read More
در مورد عیسی المسیح مباحثه‌ زیادی وجود داشته است، او کیست؟ قرآن تکرار می کند که مردم در مورد فرد عیسی المسیح شک دارند، برای مثال: Read More
امروز بانگ های بسیاری به گوش می رسد که سعی در جلوه دادن این می باشند که کتاب مقدس با توجه به نسخه های اولیه و نسخه های ترجمه شده آنها دست خوش دگرگونی های بسیاری شده است ، Read More
تقریبا هر مسلمان انکار خواهد کرد که عیسی پسر خداست. برای مسلمانان، پسر خدا به معنای واقعی کلمه است که خدا با زنی رابطه جنسی داشته و یک نوزاد به وجود آمده است. Read More
دون منجی، ما باید وابسته به اعمال نیک خودمان که شاید توسط رحمت خدا پاداش یابد، باشیم.مسیحیان معتقدند که عیسی مسیح (س.ع) به جای آنها بر روی صلیب زجر کشید تا آنها هدیه رایگان زندگی ابدی را دریافت کنند (انجیل افسسیان ۲: ۸-۱۰). Read More
صراط مستقیم به راه مستقیم یا راه درست ترجمه گردیده است . در اسلام در نمازهای پنجگانه 17 بار سوره حمد تکرار می شود و مؤمن در آن از خداوند هدایت او را در راه راست را خواستار می باشد. Read More
من در تاریکی زندگی می کردم. نمی دانستم که به چه مسیری باید بروم. گمراه بودم. هر شب گیج به رختخواب می رفتم و تا وقتی که می خوابیدم گریه می کردم... Read More
فارسی